Raport asupra eficientei serviciului politienesc pentru anul 2009

 

Anexă la Hotărârea A.T.O.P. Brăila
                                                                                                                                                                                                                                                                  Nr. 2/22.03.2010
 
 
 
RAPORT
ASUPRA EFICIENŢEI SERVICIULUI POLIŢIENESC
PENTRU ANUL 2009
 
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică (A.T.O.P.) asigura reprezentarea şi promovarea intereselor comunităţii în scopul realizării unui climat de siguranţă şi securitate publică.
 Pentru garantarea unui serviciu de poliţie eficient şi eficace, prin exercitarea atribuţiilor sale, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică monitorizează activităţile de menţinere a ordinii şi liniştii publice, recomandând planuri şi soluţii de îmbunătăţire a performanţelor poliţiei şi asigurându-se că orice acţiune necesară este adoptată.  
La elaborarea prezentului raport s-a pornit de la analiza atentă şi responsabila a modului în care au fost stabilite, urmărite şi realizate obiectivele de strategie şi performanţă în anul 2009 de cadrele Inspectoratului de Poliţie al judeţului Brăila
            Conform art.18 lit.f) din Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare şi art.15 alin.(2) litera f) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.787/2002, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brăila elaborează anual raportul asupra eficienţei activităţii poliţiei, care va fi prezentat în şedinţa Consiliului judeţean, urmând a fi dat publicităţii.
Activitatea desfăşurată în anul 2009 de Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Brăila a avut ca obiectiv prioritar protejarea şi slujirea comunităţii şi s-a încadrat în efortul general al Poliţiei Române de a oferi un serviciu public poliţienesc concentrat pe cetăţean şi pe nevoile comunităţilor locale, în contextul evoluţiei ca ţară membră a Uniunii Europene.
Priorităţile stabilite prin managementul instituţiei au urmărit principiile şi obiectivele ce definesc Strategia de modernizare a Poliţiei Române şi priorităţile Poliţiei Române în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii. Eforturile I.P.J. Brăila în domeniul activităţii de prevenire şi combatere a criminalităţii s-au focalizat atât pe priorităţi naţionale: prevenirea şi combaterea delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor, prevenirea în sistem integrat a criminalităţii în mediul rural şi siguranţa rutieră, cât şi pe cele locale: prevenirea şi combaterea furturilor din auto, prevenirea şi combaterea furturilor din locuinţe.
 
1.      PREVENIREA CRIMINALITĂŢII
 
În baza priorităţilor naţionale – prevenirea şi combaterea delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor, prevenirea în sistem integrat a criminalităţii în mediul rural şi siguranţa rutieră – au fost întocmite programe locale de prevenire şi combatere a criminalităţii.
Au fost identificate, în urma analizelor criminogene efectuate, două priorităţi locale – prevenirea şi combaterea furturilor din locuinţe şi prevenirea şi combaterea furturilor din autoturisme.
În luna decembrie 2009 au fost realizate evaluările finale la priorităţilor naţionale şi locale, totodată fiind formulate propunerile de acţiune în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii la nivel local, respectiv:
● „ Prevenirea şi combaterea infracţiunilor comise cu violenţă de către membrii grupurilor infracţionale care generează conflicte stradale pe raza judeţului Brăila”:
● “ Prevenirea şi combaterea infracţiunilor contra patrimoniului savârşite în mediul rural al judeţului Brăila”.
 
În cursul anului 2009 activităţile desfăşurate pentru prevenirea şi combaterea criminalităţii s-au concretizat în:
 
● 28 materiale informativ – preventive (pliante, flyere);
● 85 articole publicate în presa scrisă locală, 3 apariţii radio, 24 apariţii TV (ştiri, emisiuni) şi 1400 apariţii spoturi video;
● 27 de întâlniri cu grupuri ţintă, cu aproximativ 4000 beneficiari;
● 5 protocoale de colaborare cu parteneri sociali şi autorităţi ale administraţiei publice locale;
● 17 întâlniri cu autorităţile publice central şi locale;
● 23 de analize şi studii în domeniul evoluţiei infracţionalităţii;
● 723 de informări cu privire la aspect legate de activitatea de prevenire.
 
Au fost derulate următoarele acţiuni:
● “ Ziua porţilor deschise” – 24.03.2009;
● „ Săptămâna Prevenirii Criminalităţii” în perioada 21 – 25.09.2009 s-au desfăşurat activităţi preventive specifice, astfel:
- pe linia prevenirii delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor au fost organizate două întâlniri;
- pe linia prevenirii în sistem integrat a criminalităţii în mediul rural – acţiuni preventive la târgul săptămânal din Comuna Traian;
- pe linia prevenirii furturilor din autoturisme – acţiuni preventive în diferite zone ale Municipiului brăila, cu distribuire de pliante, activitate realizată în colaborare cu Poliţia de Proximitate şi Biroul Ordine Publică pentru mediul urban;
- pe linia prevenirii furturilor din locuinţe – activităţi preventive în zonele din Municipiul Brăila unde s-au înregistrat cele mai multe infracţiuni de acest gen în colaborare cu Poliţia de proximitate şi Biroul ordine publică pentru mediul urban;
- pe linia siguranţei rutiere – acţiune preventivă desfăşurată în zona Calea Călăraşilor, cu sprijinul lucrătorilor din cadrul Serviciului Poliţiei Rutiere;
- Campania „ Votul ilegal înseamnă închisoare”;
- Campania „ Sărbători în siguranţă” – desfăşurată în luna decembrie 2009 în Promenada Mall, constând în amenajarea unui stand de informare prevenire dedicat cetăţenilor şi distribuirea unui număr de 1500 de pliante;
- „ Program local de prevenire şi combatere a delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor”, fiind iniţiate şi derulate în colaborare cu parteneri locali următoarele proiecte: proiectul “ Şcoala non-violenţei”, proiect comun de activitate pentru prevenirea violenţei în rândul elevilor, Campania de abolire a pedepsei corporale asupra copiilor, proiectul “ Fii informat, fii puternic!”, “ Săptămâna Prevenirii Criminalităţii” – ziua dedicată prevenirii delincvenţei juvenile, promovarea numărului unic european de semnalare a dispariţiilor de copii „116000”, activităţi realizate pe linia traficului de persoane, au fost publicate 20 articole în presă şi 4 apariţii TV;
- „ Program local privind Siguranţa rutieră la nivelul judeţului Brăila”;
- “ Program local de prevenire în sistem integrat a criminalităţii în mediul rural”;
- “ Program local de prevenire şi combatere a furturilor din locuinţe la nivelul mediului urban al judeţului Brăila”;
- “Program local de prevenire şi combatere a furturilor din autoturisme la nivelul municipiului Brăila”.
 
 
 
Parteneriate încheiate cu instituţii de aplicare a legii
 
-          Acord de colaborare încheiat de I.P.J. Brăila cu instituţii publice, O.N.G şi alţii privind implementarea „ Campaniei privind abolirea pedepsei corporale aplicate copiilor” la nivelul judeţului Brăila;
 
-          Protocol de colaborare încheiat între I.P.J. Brăila cu instituţii Publice, O.N.G. şi alţii având drept scop prevenirea, combaterea şi monitorizarea cazurilor de violenţă în familie;
 
 
-          Considerat drept un acord de parteneriat între Poliţie şi comunitate, în luna ianuarie 2009 a fost lansată oferta de voluntariat a I.P.J. Brăila „ Voluntar Poliţia Brăila”, acţiune ce presupune implicarea cetăţenilor în activitatea de prevenire şi cercetare realizată la nivelul poliţiei brăilene;
 
-          Acord de parteneriat încheiat între I.P.J. Brăila, Consiliul Judeţean Brăila, Şcoala cu clasele I-VIII “Ion Creangă” Brăila, Şcoala cu clasele I-VIII Vădeni, Şcoala de Şoferi “Keles” Brăila şi Şcoala de Şoferi “Gerum” Brăila pentru implementarea Campaniei de prevenire a accidentelor rutiere “Siguranţa rutieră are prioritate!”.
 
 
 
 
2.      INFRACŢIUNI COMISE CU VIOLENŢĂ
Infracţionalitatea săvârşită cu violenţă, în anul 2009 a avut o evoluţie relativ constantă, cu un trend în scădere (- 8,2%) raportat la anul 2008:

 
2008
2009
Diferenţa
Omor
14
8
-6
Tentativă de omor
9
13
+4
Loviri sau alte vătămări cauzatoare de moarte
2
0
            -2
Vătămare corporală
59
51
            -8
Vătămare corporală gravă
24
21
            -3
Loviri/alte violenţe
372
351
            -21
Tâlhărie
74
70
            -4
Viol
19
19
0
Ultraj
19
11
            -8

 
Acelaşi trend descendent a înregistrat şi numărul persoanelor cercetate pentru comiterea infracţiunilor cu violenţă raportat la anul 2008.

 
2008
2009
Diferenţa
Pentru infracţiuni de omor
15
8
-7
Pentru tentativă de omor
13
16
+3
Pentru loviri sau alte vătămări cauzatoare de moarte
2
0
-2
Pentru vătămare corporală
128
105
-23
Pentru vătămare corporală gravă
25
22
-3
Pentru loviri/alte violenţe
368
314
-54
Pentru tâlhărie
88
63
-25
Pentru viol
17
25
+8
Pentru ultraj
26
13
-13

 
Nu s-au constatat infracţiuni de omor cu arme de foc, la comandă, pentru reglare de conturi între grupurile infracţionale, în scop de jaf şi nici fapte de tâlhărie urmată de moartea victimei, prin ameninţare cu arme de foc sau cu autori mascaţi.
3.      CRIMINALITATEA CONTRA PATRIMONIULUI
Caracteristica generală pentru perioada analizată este reprezentată de o uşoară creştere a infracţionalităţii contra patrimoniului (+3%) atât în mediul urban cât şi în mediul rural, astfel:

 
2008
2009
Diferenţa
Furt (total)
1816
1832
+16
Furt din societăţile comerciale
380
404
+24
Furt din locuinţe
189
229
+40
Furt de autovehicule
36
35
-1
Furt din autovehicule
191
162
-29
Tâlhărie
74
70
-4

 
            Numărul persoanelor cercetate, pentru comiterea infracţiunilor contra patrimoniului a înregistrat o scădere cu 88% faţă de anul 2008 astfel:

 
2008
2009
Diferenţa
Pentru infracţiuni de furt (total)
1148
1041
-107
Pentru furt din societăţile comerciale
328
318
-10
Pentru furt din locuinţe
78
79
+1
Pentru furt de autovehicule
23
13
-10
Pentru furt din autovehicule
40
40
0
Pentru tâlhărie
88
63
-25

 
 
4.      VOLUMUL CRIMINALITĂŢII
 
● Volumul criminalităţii sesizate:              anul 2009 – 2795/100.000 locuitori
                                                             anul 2008 – 2478/100.000 locuitori
● Volumul criminalităţii constatate:           anul 2009 – 1425/100.000 locuitori
                                                             anul 2008 – 1364/100.000 locuitori
●Volumul criminalităţii soluţionate:           anul 2009 – 1076/100.000 locuitori
                                                            anul 2008 – 1165/100.000 locuitori
 
CRIMINALITATEA ECONOMICO FINANCIARĂ
 
● Volumul criminalităţii sesizate:              anul 2009 – 443/100.000 locuitori
                                                             anul 2008 – 390/100.000 locuitori
● Volumul criminalităţii constatate:           anul 2009 – 246/100.000 locuitori
                                                             anul 2008 – 170/100.000 locuitori
●Volumul criminalităţii soluţionate:           anul 2009 – 130/100.000 locuitori
                                                             anul 2008 – 110/100.000 locuitori
 
CRIMINALITATEA JUDICIARĂ
 
● Volumul criminalităţii sesizate:              anul 2009 – 1550/100.000 locuitori
                                                             anul 2008 – 1551/100.000 locuitori
● Volumul criminalităţii constatate:           anul 2009 – 789/100.000 locuitori
                                                            anul 2008 – 814/100.000 locuitori
●Volumul criminalităţii soluţionate:           anul 2009 – 510/100.000 locuitori
                                                             anul 2008 – 614/100.000 locuitori
 
CRIMINALITATEA DE ALTĂ NATURĂ
 
● Volumul infracţiunilor sesizate:              anul 2009 – 802/100.000 locuitori
                                                             anul 2008 – 536/100.000 locuitori
● Volumul infracţiunilor constatate:           anul 2009 – 389/100.000 locuitori
                                                             anul 2008 – 379/100.000 locuitori
●Volumul infracţiunilor soluţionate:           anul 2009 – 435/100.000 locuitori
                                                             anul 2008 – 440/100.000 locuitori
 
PERSOANE CERCETATE
● Volum total:        anul 2009 – 994 persoane
                             anul 2008 – 1026 persoane
 
● Volum persoane cercetate pentru infracţiuni economico financiare:
                             anul 2009 – 158 persoane
                             anul 2008 – 133 persoane
●Volum persoane cercetate pentru infracţiuni judiciare:
                             anul 2009 – 547 persoane
                             anul 2008 – 601 persoane
● Volum persoane cercetate pentru infracţiuni de altă natură:
                             anul 2009 – 289 persoane
                             anul 2008 – 291 persoane
 
5.      INFRACŢIONALITATEA STRADALĂ
Infracţionalitatea stradală sesizată a scăzut în anul 2009 cu 6,5% de la 617 infracţiuni în anul 2008 la 574 infracţiuni în 2009.
Din cele 574 infracţiuni stradale sesizate:
→ 20,2% au fost flagrante;
→ 30% s-au comis ziua;
→ 70% s-au comis noaptea;
→ 9,4% sunt infracţiuni comise cu violenţă.
            În anul 2009, au fost sesizate 44 infracţiuni de tâlhărie, care s-au comis în stradă (-16% faţă de anul 2008) din totalul acestora:
            → 72% s-au comis pe timpul zilei;
            → 88% s-au comis în mediul urban;
            → 65% au avut ca mod de operare smulgerea de obiecte.
            Totalul infracţiunilor de furt comise pe stradă reprezintă 71% din infracţiunile stradale sesizate şi au înregistrat o scădere cu 7% faţă de anul 2008.
FURTURILE DIN SOCIETĂŢILE COMERCIALE
            → reprezintă 17% din totalul infracţiunilor de furt stradale;
            → au scăzut cu 13% faţă de anul 2008;
            → 93% s-au comis noaptea;
            → în 6,9% din cazuri au fost sparte societăţi comerciale prevăzute cu sisteme de alarmă;
            → 86% s-au comis în mediul urban.
FURTURILE DE AUTO
→ reprezintă 13% din totalul furturilor stradale;
→ au înregistrat o creştere cu 17% faţă de anul 2008;
→ 62,9% s-au comis noaptea;
→ 92,5% s-au comis în mediul urban.
 
FURTURILE DIN AUTO
→ reprezintă 48% din totalul furturilor stradale;
→ au scăzut cu 8,7% faţă de anul 2008;
→ 81,5% s-au comis noaptea;
→ 42% sunt furturi de radiocasetofoane şi incinte audio;
→ 95,5% s-au comis în mediul urban.
 
INFRACŢIUNILE PREVĂZUTE DE LEGEA 61/1991 REPUBLICATĂ:
            → au scazut de la 97 în 2008 la 92 în 2009;
            → reprezintă 16% din totalul infracţiunilor stradale sesizate;
            → 60% s-au comis pe timpul zilei;
            → 69% au fost săvârşite în mediul urban;
            →79,3% au fost flagrante.
 
6.      REGIMUL ARMELOR, EXPLOZIVILOR ŞI SUBSTANŢELOR PERICULOASE
 
În decursul anului 2009 activităţile de prevenire s-au materializat în organizarea a 37 acţiuni şi peste 681 controale la persoane fizice şi juridice care deţin bunuri, materii explozive sau substanţe supuse autorizării, urmărindu-se totodată şi o mai bună cunoaştere a situaţiei operative pe toate liniile de muncă. În această perioadă au fost declanşate, ori se află în diferite etape de desfăşurare, un număr de 8 acţiuni: ARME ILEGALE 2009, BRACONAJ, FITOS, JOC DE ARTIFICII, FOC DE ARTIFICII, VIFOR, VIZA ŞI PIROTEHNIC.
Au fost constatate 114 infracţiuni specifice domeniului (100 infracţiuni în anul 2008).
Înregistrăm creşteri, raportat la anul 2008 la infracţionalitatea prevăzută de Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor (+39), Legea nr. 103/1996 fondului cinegetic şi protecţia vânatului (+14) şi Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive (+8).
Au fost confiscate 41 arme de foc, 911 bucăti muniţie, 65 kilograme exploziv şi 36 kg substanţe toxice.
Au fost eliberate 81 permise de armă pentru persoane fizice, 168 autorizaţii pentru procurarea de arme letale pentru persoane fizice (1 buc. armă de pază şi apărare la care s-a eliberat autorizaţie dar arma nu a fost achiziţionată şi 167 arme de vânătoare), 34 autorizaţii pentru procurarea de arme neletale pentru persoane fizice, 4 autorizaţii de deţinere pentru arme letale persoane juridice, 8 autorizaţii de deţinere pentru arme neletale persoane juridice, 18 autorizaţii pentru obiecte pirotehnice, 7 autorizaţii de transfer materii explozive.
 
7.      SIGURANŢA TRAFICULUI RUTIER
 
Pentru asigurarea unui climat corespunzător pe arterele de circulaţie rutieră, conform obiectivelor cuprinse în Concepţia de atitudine şi acţiune a Poliţiei Rutiere, lucrătorii Serviciului Poliţiei Rutiere au desfăşurat activităţi de prevenire a infracţiunilor la regimul circulaţiei, de combatere a indisciplinei în trafic, având ca scop creşterea siguranţei cetăţenilor în deplasare pe drumurile publice şi reducerea numărului accidentelor de circulaţie soldate cu consecinţe grave.
Activităţile desfăşurate în acest domeniu au avut ca bază Programul partenerial de prevenire şi combatere a accidentelor rutiere „ Programul Naţional privind siguranţa rutieră – 2008, continuat, Prioritate Naţională 2009”, având ca scop creşterea gradului de siguranţă al participanţilor la traficul rutier.
Pentru îndeplinirea obiectivelor propuse au fost desfăşurate atât activităţi educaţional-preventive cât şi acţiuni punctuale, pe principalele cauze generatoare, pentru prevenirea producerii de accidente rutiere grave.
Astfel în perioada analizată au fost desfăşurate 2282 activităţi educaţional-preventive, din care 2263 prin intermediul mass-media.
Pentru îmbunătăţirea prevenţiei rutiere prin dezvoltarea parteneriatului cu societatea civilă s-au desfăşurat activităţi comune de prevenire a accidentelor în rândul elevilor, împreună cu Inspectoratul Şcolar Brăila.
În contextul intensificării transporturilor rutiere s-a acordat o atenţie cooperării cu alte autorităţi în domeniu iar, în cadrul celor 104 acţiuni organizate şi executate cu reprezentanţi ai A.R.R., R.A.R. şi C.N.A.D.N. Brăila, au fost reţinute 1229 certificate de înmatriculare până la remedierea defecţiunilor.
În domeniul organizării şi sistematizării circulaţiei precum şi al asigurării stării de viabilitate a drumurilor naţionale se înscriu acţiunile comune cu administratorii drumurilor şi un număr de 3 avizări lucrări în carosabil.
Au fost efectuate 875 acţiuni, din care 771 cu efective proprii, 31 cu alte formaţiuni de poliţie şi 73 în colaborare cu alte instituţii ori reprezentanţi ai societăţii civile.
În urma acestor activităţi au fost sesizate 622 infracţiuni (680 în anul 2008, scădere cu 9%), din care 324 la regimul circulaţiei (300 în anul 2008, creştere cu 8%) şi 298 de altă natură (380 în anul 2008, scădere cu 22%).
Au fost aplicate un număr de 47.988 sancţiuni contravenţionale (45.699 în anul 2008).
Au fost înregistrate 178 accidente grave de circulaţie:
 

Accidente grave
2008
2009
Diferenţa
număr
%
Nr. accidente grave
206
178
-28
-14%
Nr. persoane decedate
70
62
-8
-11%
Nr. răniţi uşor
181
155
-26
-14%
Nr. răniţi grav
70
66
-4
-6%

 
 
            Periodic s-au efectuat analize privind dinamica accidentelor grave de circulaţie în vederea identificării „punctelor negre” din trafic şi luarea celor mai bune măsuri în vederea prevenirii accidentelor grave de circulaţie.
            Principalele cauze ale accidentelor grave de circulaţie sunt:
● Conducerea imprudentă – 16,1%;
● Traversare neregulamentară – 14%;
● Neacordare prioritate vehicule – 10,2%;
● Neacordare prioritate pietoni – 9,7%;
● Depăşire neregulamentară – 5,9%;
● Neasigurare la mers înapoi – 5,4%;
● Viteză neadaptată – 4,8%;
● Conducere fără permis – 4,8%;
● Neasigurare schimbare direcţie – 4,8%.
 
8.      POLIŢIA DE PROXIMITATE
 
În perioada analizată s-au înregistrat 2533 sesizări, reclamaţii şi scrisori, din care au fost soluţionate 2300.
S-au desfăşurat un număr de 3330 activităţi în comunitate, din care 210 cu administraţia publică locală, 2120 în unităţile de învăţământ, 850 cu asociaţii de proprietari, 800 în medii de afaceri, 80 cu ONG-uri şi cu alte instituţii. În punctele de consiliere au fost primite 3100 persoane.
Poliţia de proximitate a înaintat formaţiunilor operative sau altor instituţii competente un număr total de 501 informări privind stări de fapt negative sau persoane predispuse la comiterea de fapte antisociale.
S-au constatat 14 infracţiuni flagrante şi 140 contravenţii.
Au fost identificate 746 stări conflictuale şi 360 persoane cu risc înalt de victimizare.
Poliţiştii de proximitate au participat la 309 razii, acţiuni şi controale şi au iniţiat 46 proiecte/programe de parteneriat (45 proiecte/programe de parteneriat în derulare).
 
9.      SIGURANŢA COMUNITĂŢII
 
Modul de repartizare a efectivelor ce acţionează în stradă pentru menţinerea ordinii publice şi creşterea numărului de autovehicule destinate patrulării pe raza localităţilor au avut rezultate pozitive şi pe linia îmbunătăţirii reacţiti la evenimentele sesizate de către cetăţeni prin Serviciul Naţional Unic Apel de Urgenţă 112. În această perioadă s-a intervenit la 17.679 evenimente semnalate prin acest sistem (19.350 în anul 2008), din care 15.761 (90% din total) în mediul urban şi 1918 în mediul rural. În 94% din totalul intervenţiilor, timpul de reacţie la evenimentele sesizate a fost sub 10 minute.
 
10. POLITICA DE TRANSPARENŢĂ INSTITUŢIONALĂ
 
În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2009, în mass-media scrisă locală s-au realizat 6643 materiale de presă cu referire la activitatea Inspectoratului de Poliţie al judeţului Brăila. Din totalul referirilor, 2487 sunt favorabile si 4156 neutre.
În ceea ce priveşte posturile de televiziune locale, în perioada supusă analizei au apărut 562 reportaje, care au cuprins 246 referiri cu caracter predominant neutru şi 316 pozitive, în special în intervalul prime time, în cadrul ştirilor locale de la PRO TV Galaţi-Brăila, TV Brăila, TV Galaţi-Brăila, Antena 1 Brăila-Galaţi, Mega TV Brăila-Galaţi şi TV Expres Galaţi-Brăila. Pentru a asigura un grad ridicat de preluare, cazurile ce au reflectat activitatea structurilor de combatere a crimei organizate, investigaţii criminale şi siguranţă publică au fost însoţite de imagini de la acţiuni, selecţionate şi prelucrate conform normelor Consiliului Naţional al Audiovizualului, de către Biroul de Presă, inscripţionate „ Imagini I.P.J. Braila”, ceea ce asigură vizibilitatea instituţională.
De asemenea, postul de Radio Brăila şi Kiss FM, cu spaţiu de emisie locală, mediatizează zilnic evenimente din buletinele de presă, precum şi amplasarea radarelor în municipiu şi judeţ. Astfel, din totalul de 1685 de ştiri televizate şi difuzate, 834 au fost cu caracter pozitiv şi 842 neutre.
Poliţie şi-a păstrat un loc important în topul atenţiei acordată de mass-media scrisă, imaginea continuând să fie determinată de modul în care sunt percepute acţiunile poliţiştilor în vederea asigurării protecţiei populaţiei împotriva actelor şi faptelor ilicite de comerţ, a asigurării liniştii şi ordinii publice şi a unui climat de siguranţă civică, prin activităţi de depistare, identificare şi prindere a infractorilor, prin prezenţa în locurile publice, prin deschidere şi comunicare cu societatea civilă. Este de subliniat faptul că, zilnic, în fiecare cotidian local, se regăsesc cel puţin cîte 5 ştiri cu privire la activitatea poliţiştilot brăileni.
În perioada desfăşurării campaniei electorale şi a alegerilor prezidenţiale, purtătorul de cuvânt al I.P.J. Brăila, desemnat vocea unică a Centrului de Comunicare Judeţean Brăila, a transmis către mass-media locală şi centrală, în mod echidistant şi transparent, toate activităţile întreprinse de poliţişti şi de lucrătorii de la celelalte structuri ale Ministerului Administraţiei şi Internelor în teritoriu, cu scopul asigurării desfăşurării în condiţii legale atât a campaniei cât şi a alegerilor precum şi pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice în municipiu şi judeţ, în perioada de referinţă.
A fost benefică colaborarea cu Serviciul Român de Informaţii, Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Brăila, Direcţia generală de Informaţii şi Protecţie Internă, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Brăila, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Brăila.
 
11. GRADUL DE ÎNDEPLINIRE A INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ MINIMALI STABILIŢI DE A.T.O.P. BRĂILA PENTRU 2009
 
            În urma analizei efectuate, se constată că majoritatea indicatorilor de performanţă, care au fost propuşi de A.T.O.P. Brăila prin Planul strategic de ordine publică pentru anul 2009, au fost realizaţi, mulţi dintre ei fiind depăşiţi, situaţia nivelului lor de îndeplinire la finalul anului 2009  fiind următoarea:
1.      Reducerea cu 10% a faptelor comise cu mare violenţă, respective a infracţiunilor de omor, lovituri cauzatoare de moarte, viol şi tâlhărie urmată de moartea victimei, vătămare corporal gravă
În anul 2009, infracţionalitatea cu violenţă ca cifră statistică generală a scăzut cu 8,2 % astfel:
-          Omor (- 43%)
-          Loviri sau vătămări cauzatoare de moarte (-50%)
-          Vătămări corporale grave (-13%)
Au rămas la acelaşi nivel infracţiunile de viol (19) şi au înregistrat o uşoară creştere (4) tentativă de omor.
 
2.      Creşterea cu 10% a constatărilor pe linie de criminalitate economico financiară
Activitatea de prevenţie şi cea de constatare a infracţiunilor desfăşurată în domeniul specific fraudelor economico financiare a dus la creşterea cu 30% a numărului infracţiunilor constatate şi cu 13% a celor soluţionate.
 
3.      Reducerea cu 10% a infracţionalităţii stradale sesizate, respectiv a tâlhăriilor, furturilor din auto, ultraj contra bunelor moravuri, ultraj, furturi din societăţile comerciale, furturi din buzunare, furturi de auto.
Infracţionalitatea stradală, sesizată în anul 2009 a înregistrat o scădere cu 6,5% faţă de anul 2008, respectiv:
-          Tâlhării (- 6%)
-          Furturi din auto (-16%)
-          Furturi autovehicule (+3%)
Se menţin la acelaşi nivel furturile din buzunare, infracţiunile de ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea liniştii publice şi înregistrează o creştere îngrijorătoare furturile din locuinţe (+18%).
 
4.      Intensificarea activităţilor de prevenire a violenţei în şcoli, precum şi a celor desfăşurate de Poliţia de proximitate, prin organizarea de şedinţe de pregătire antiinfracţională a populaţiei
Activităţile de prevenţie desfăşurate în şcoli, atât de compartimentul specializat cât şi de poliţia de proximitate au dus la scăderea cu 20% a infracţiunilor comise în şcoli şi în afara acestora, a numărului de autori elevi cu 28% şi a numărului de victime elevi cu 4,3%.
În anul 2009, poliţia de proximitate a desfăşurat 3330 activităţi în comunitate din care 2120 în unităţile de învăţământ, 850 cu asociaţiile de proprietari, 800 în medii de afaceri, 80 cu ONG-uri şi alte instituţii, iar în centrele de consiliere au fost primite 3100 persoane.
 
5.      Reducerea cu 5% a numărului accidentelor grave, precum şi creşterea cu 10% a sancţiunilor contravenţionale aplicate la abaterile comise pe linie de circulaţie rutieră
Fenomenul rutier în zona de competenţă a poliţistilor brăileni se înscrie în trendul înregistrat la nivel european în domeniul transportului pe drumurile publice.
            Au fost organizate şi desfăşurate activităţi preventive, de combatere a indisciplinei în trafic, având ca scop creşterea siguranţei cetăţenilor în deplasare pe drumurile publice, ocazie cu care s-au aplicat 47.988 amenzi contravenţionale (+4,8%).
            În anul 2009 au fost înregistrate 178 accidente grave (-14%), soldate cu 62 persoane decedate (-11%) si 155 persoane rănite grav (-14%). Principalele cauze generatoare de accidente rutiere sunt:
-          Conducerea imprudentă
-          Depăşirea neregulamentară
-          Neacordare de prioritate pietonilor
 
 
 
 
CONSIDERAŢII FINALE
 
 
O analiză obiectivă a modului de implicare a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Brăila  în respectarea atribuţiilor ce îi revin în domeniul ordinii şi siguranţei publice şi susţinerea activităţilor de prevenire din judeţul Brăila, evidenţiază faptul că s-a înregistrat un vizibil progres.
Datele prezentate evidenţiază faptul că efectivele Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Brăila au reuşit să menţină starea infracţională sub control, să asigure un climat normal de ordine şi siguranţă publică în zona de competenţă, ceea ce ne conferă garanţia că vor putea fi realizate sarcinile specifice ce-i revin şi în anul 2010.
În etapa actuală, pentru a avea eficienţa scontată, prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional trebuie realizate în parteneriat şi nu de către o singură instituţie. Poliţia nu le poate face singură pe toate, oricât s-ar strădui. Activităţile desfăşurate în parteneriat au avantajul că abordează aceeaşi problemă din unghiuri diferite, iar eforturile concertate către aceeaşi ţintă au ca rezultat atingerea scopului pentru care s-a acţionat.
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Braila remarcă efortul depus de cadrele I.P.J. Brăila şi în mod special eficienţa măsurilor luate de Serviciul Poliţiei Rutiere pentru îmbunătăţirea activităţii, având în vedere rezultatele foarte bune realizate în anul 2009, în condiţiile unor efecte negative induse în activitatea instituţiei de existenţa unui buget „de avarie” absolut inferior nevoilor unităţii.
Un progres evident s-a realizat şi în direcţia creşterii vizibilităţii şi mobilităţii poliţiştilor în stradă, însa nu s-a reuşit şi o creştere numerica prin suplimentarea posturilor din cadrul structurilor poliţiei de ordine publică ce actionează în stradă pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice. Timpul de reacţie al patrulelor de siguranţă publică s-a îmbunătăţit considerabil, aspect ce denotă mai multă solicitudine şi profesionalism din partea poliţiştilor de ordine publică, precum şi o abordare mult mai eficientă a conceptului de intervenţie la solicitările cetăţenilor prin S.N.U.A.U. 112.
Un factor de risc identificat îl reprezintă degradarea vieţii sociale pe fondul crizei economice mondiale, care produce efecte tot mai negative şi la nivel local generează creşterea numărului delicvenţilor din rândul persoanelor tinere ce pot deveni autori ale unor infracţiuni pe fondul eşecului acţiunilor de educare ale familiei şi sectorului pedagogic precum şi al degradării şi dezorganizării generale a familiei.                          .                              
             În urma analizării modului în care au fost îndeplinite sarcinile specifice, precum şi a realizării indicatorilor de performanţă minimali propuşi pentru anul 2009, apreciem implicarea conducerii  Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Brăila în îmbunătăţirea managementului poliţienesc şi îneficientizareaactivităţii lucrătorilor de poliţie. Folosirea raţională a efectivelor şi mijloacelor din dotare au asigurat o prezenţă mai activă a poliţiştilor în principalele locuri şi puncte vulnerabile de pe raza judeţului. 
     Cu toate acestea, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brăila solicită Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Brăila mai multă fermitate în ceea ce priveşte acţiunile de descurajare a grupurilor de infractori din lumea interlopă. Se impune identificarea şi anihilarea grupurilor de cartier care îşi dispută controlul asupra unor zone pentru comiterea de infracţiuni.
              Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brăilarecomadă, pentru anul 2010, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila să-şi reorienteze misiunile plecând de la necesitatea consolidării încrederii şi respectului populaţiei faţă de această instituţie şi obţinerii sprijinului acesteia în efortul comun de prevenire a fenomenului infracţional.
 
PREŞEDINTE
 
Ionel AVRAM