Raport asupra eficientei serviciului politienesc pentru anul 2010

 

Anexă la Hotărârea A.T.O.P. Brăila
                                                                                                                                                                                                                                                                  Nr. 2/28.02.2011
 
 
 
RAPORT
ASUPRA EFICIENŢEI SERVICIULUI POLIŢIENESC
PENTRU ANUL 2010
 
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică (A.T.O.P.) asigura reprezentarea şi promovarea intereselor comunităţii în scopul realizării unui climat de siguranţă şi securitate publică.
 Pentru garantarea unui serviciu de poliţie eficient şi eficace, prin exercitarea atribuţiilor sale, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică monitorizează activităţile de menţinere a ordinii şi liniştii publice, recomandând planuri şi soluţii de îmbunătăţire a performanţelor poliţiei şi asigurându-se că orice acţiune necesară este adoptată.  
La elaborarea prezentului raport s-a pornit de la analiza atentă şi responsabila a modului în care au fost stabilite, urmărite şi realizate obiectivele de strategie şi performanţă în anul 2010 de cadrele Inspectoratului de Poliţie al judeţului Brăila
            Conform art.18 lit.f din Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare şi art.15 alin. 2 litera f din Regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.787/2002, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brăila elaborează anual raportul asupra eficienţei activităţii poliţiei, care va fi prezentat în şedinţa Consiliului judeţean, urmând a fi dat publicităţii.
 Activitatea desfăşurată în anul 2010 de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila a avut ca obiectiv prioritar protejarea şi slujirea comunităţii şi s-a încadrat în efortul general al Poliţiei Române de a oferi un serviciu public poliţienesc concentrat pe cetăţean şi pe nevoile comunităţilor locale, în contextul evoluţiei ca ţară membră a Uniunii Europene.
Priorităţile stabilite prin managementul instituţiei au urmărit principiile şi obiectivele ce definesc Strategia de modernizare a Poliţiei Române şi Priorităţile Poliţiei Române în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii. Eforturile instituţiei în domeniul activităţii de prevenire şi combatere a criminalităţii s-au focalizat atât pe prioritatea naţională: prevenirea în sistem integrat a infracţiunilor contra patrimoniului cât şi pe priorităţile locale: prevenirea furturilor din societăţi comerciale în mediul urban, prevenirea furturilor din locuinţe şi anexe gospodăreşti în mediul rural şi prevenirea violenţei în mediul şcolar la nivelul municipiului Brăila.
 
 
Prevenirea criminalităţii
 
În anul 2010, activităţile de analiză şi prevenire a criminalităţii s-au desfăşurat având la bază prioritatea naţională – prevenirea infracţiunilor contra patrimoniului, precum şi prioritatea locală   - prevenirea violenţei în mediul şcolar. Acestea s-au concretizat în următoarele programe şi proiecte de prevenire:                                                                                                                                                                                                                     
„Programul-cadru de prevenire a infracţiunilor contra patrimoniului – furturile din societăţi comerciale în mediul urban”;
„Programul-cadru de prevenire a infracţiunilor contra patrimoniului – furturile din locuinţe şi anexe gospodăreşti în mediul rural”;
Proiect local de prevenire a violenţei în mediul şcolar la nivelul municipiului Brăila”.
 
 
  1. Parteneriate încheiate cu instituţii de aplicare a legii
 
           În anul 2010 au fost încheiate 6 protocoale de colaborare cu instituţii publice şi private de la nivel local (Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Brăila, Centrul pentru Minori şi Tineri Tichileşti, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brăila, Agenţia Judeţeană de Prestaţii Sociale Brăila, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Brăila, Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Brăila, Direcţia de Sănătate Publică Brăila, Consiliul Local Municipal – Direcţia Asistenţă Socială, Universitatea „C.Brâncoveanu” Brăila, Fundaţia „Lumina”, Fundaţia „Euro21” şi 9 acorduri de parteneriat cu diferite unităţi de învăţământ din municipiul şi judeţul Brăila pentru implementarea unor campanii sau a unor activităţi punctuale de prevenire. De asemenea, au fost semnate 6 contracte de voluntariat şi reînnoite 2 astfel de contracte.
 
 
      2. Activităţi de prevenire în cadrul priorităţilor naţionale şi locale
 
         a. Programul-cadru de prevenire a infracţiunilor contra patrimoniului – furturile din societăţi comerciale în mediul urban.
·Campania de prevenire a furturilor din societăţi comerciale desfăşurată în Sectoarele de Siguranţă Publică nr.2, nr.5 şi nr.7; Proiectul punctual de prevenire a furturilor din hypermarketuri „Neatenţia ta atrage atenţia altora!”
        b. Programul-cadru de prevenire a infracţiunilor contra patrimoniului- furturile din locuinţe şi anexe gospodăreşti în mediul rural.
·         Campania de prevenire a furturilor din locuinţe şi anexe gospodăreşti în localităţile Viziru, Lanurile şi Movila Miresii; întâlniri în oraşele Făurei, Ianca, Însurăţei şi Brăila, la care au participat poliţişti şi reprezentanţi ai autorităţilor publice locale; iniţierea, cu sprijinul şi sub îndrumarea specialiştilor I.CP.C., a campaniei de pregătire antivictimă a persoanelor vârstnice din mediul rural „Bătrâneţe liniştită”.
          c. Proiect local de prevenire a violenţei în mediul şcolar la nivelul municipiului Brăila.
 
·     Iniţierea şi implementarea următoarelor campanii de informare antiinfracţională şi antivictimală, în parteneriat cu unităţi de învăţământ din municipiul Brăila; „În siguranţă, la şcoală”, „Adolescenţă fără teribilism!”, „Şi eu pot să fiu poliţist”, „Împreună împotriva delincvenţei „, „Fii un elev informat”; participare la desfăşurarea proiectelor educaţionale „Prevenire delincvenţei juvenile în perimetrul unităţii de învăţământ” şi „Capcanele adolescenţei”, precum şi organizarea unor întâlniri punctuale cu elevii şi cu părinţii.
·      În colaborare cu o serie de instituţii de la nivel local au fost desfăşurate următoarele activităţi: Conferinţa Regională a Consiliilor Judeţene ale Elevilor cu tema „Violenţa nu este o soluţie!; organizarea de activităţi cu prilejul Zilei Poliţiei Române; întâlnire cu studenţii „Poliţiştii în dialog cu tinerii”; Parada Liceelor împotriva violenţei; participare la implementarea proiectului naţional „Dependenţi de Libertate”, dezbatere cu prilejul Zilei Internaţionale Impotriva Traficului şi Consumului Ilicit de Droguri; participare în cadrul proiectelor „Spre Viitor” şi „Eu sunt responsabil pentru viitorul meu”, participare la Comisia Judeţeană pentru Prevenirea şi Combaterea Violenţei în unităţile de învăţământ; participare la întâlnirea organizată cu directorii tuturor unităţilor de învăţământ din judeţul Brăila, la începutul anului şcolar; implementarea Planului de acţiune „Şcoala în siguranţă” desfăşurat la nivel naţional în perioada 11 -15 octombrie 2010.
 
       Alte activităţi de prevenire a criminalităţii:
 
Campanie de prevenire a furturilor din autovehicule de transport rutier de marfă care tranzitează judeţul Brăila; Campania naţională de prevenire a furturilor din locuinţe „Un plus de siguranţă”; activităţi specifice cu prilejul „Săptămânii prevenirii criminalităţii”; Campania „Sunt poliţistul din zona ta”; întâlnire cu dţeinuţii din Penitenciarul pentru Minori şi Tineri Tichileşti pentru marcarea Zilei Internaţionale împotriva Exploatării Sexuale şi Traficului Femeilor şi Copiilor; evenimentul „Nu da, dăruieşte!” cu prilejul Zilei internaţionale împotriva violenţei asupra femeii; schimb de experienţă realizat cu structuri similare de poliţie în localitatea Mannheim - Germania;
 
 
  1.  Infracţiuni comise cu violenţa
 
Infracţionalitatea săvârşită cu violenţă, în anul 2010 a avut o evoluţie relativ constantă, cu un uşor trend de creştere (+ 8,1%) raportat la anul 2009:

 
2009
2010
Diferenţa
omor
8
9
+ 1
tentativă de omor
13
9
- 4
loviri sau alte văt. Cauzt. de moarte
0
0
0
vătămare corporală(art.181,182c.p.)
96
119
+ 23
vătămare corporală gravă
21
50
+ 29
loviri /alte violente(180 c.p.)
351
365
+ 14
tâlhărie
19
16
-8
viol
19
16
- 3
ultraj
11
18
-7

 
Acelaşi trend ascendent a înregistrat şi numărul persoanelor cercetate pentru comiterea infracţiunilor violenţă (+15,4%).

 
2009
2010
Diferenţa
pentru infracţiuni de omor
8
8
0
pentru tentativă de omor
16
 9
      - 7
pentru loviri sau alte vătămări cauzatoare de moarte
 
0
 
0
0
ptr.Vătămare corporala(art.181,182cp)
 
105
132
 
+27
loviri /alte violente(180 c.p.)
314
387
+74
Ptr.vătămare corporală gravă
22
21
-1
tâlhărie
63
66
- 3
viol
25
16
- 9
ultraj
13
23
+10

 
Nu s-au constatat infracţiuni de omor cu arme de foc, la comandă, pentru reglare de conturi între grupuri infracţionale, în scop de jaf şi nici fapte de tâlhărie urmată de moartea victimei, prin ameninţare cu arme de foc sau cu autori mascaţi.
        
 
 4. Criminalitatea contra patrimoniului
 
Caracteristica generală pentru perioada analizată este reprezentată de o uşoară scădere a infracţionalităţii contra patrimoniului ( -7,2%) atât în mediul urban cât şi în mediul rural, astfel:
 

 
2009
2010
Diferenţa
   furt (total)
1832
1719
-113
furt din societăţi comerciale
404
356
- 48
furt din locuinţe
229
244
+15
furt de autovehicule
35
27
-   8
furt din autovehicule
162
141
- 21
Furt din buzunare,posete, genţi
27
30
+   3
Furt de animale/păsări
163
141
- 22

 
 
Numărul persoanelor cercetate, pentru comiterea infracţiunilor contra patrimoniului a înregistrat o creştere de 6,6% faţă de anul 2009, astfel:
 

 
2009
2010
Diferenţa
Pentru infracţiuni de furt(total)
1041
   1133
       +92
Ptr.furt din societati comerciale
318
   315
 -3
Pentru furt din locuinţe
     79
    124
       +45
Pentru furt de autovehicule
 13
11
   -2
Ptr. furt din autovehicule
40
47
       + 7
Ptr.furt din buzunare,posete, geantă
72
44
 -28

 
 
 
 
5.         Volumul Criminalităţii
 
EVolumul criminalităţii sesizate la 100.000 locuitori: 2009 = 2.795,
                                                                                        : 2010 = 2.727;
 
EVolumul criminalităţii constatate la 100.000 locuitori: 2009 = 1.425,    
                                                                                           : 2010 = 1.341.
 
 
Criminalitatea economico financiară
 
EVolumul infracţiunilor sesizate la 100.000 de locuitori:   2009 = 443,
                                                                                               : 2010 = 531;
 
EVolumul infracţiunilor constatate la 100.000 de locuitori: 2009 = 246,
                                                                                                :  2010 = 261;
 
Criminalitatea judiciară
 
EVolumul criminalităţii sesizate la 100.000 locuitori: 2009 = 1.550,                                                                                                                                       
                                                                                         : 2010 = 1.478;
 
EVolumul criminalităţii constatate  la 100.000 locuitori: 2009 = 789,                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                              : 2010 = 727;
 
Criminalitatea de altă natură
EVolumul infracţiunilor sesizate la 100.000 locuitori: 2009 = 802,                                                                             
                                                                                         : 2010 = 718;
 
EVolumul infracţiunilor constatate la 100.000 locuitori: 2009 = 389,                                                                                 
                                                                                             : 2010 = 351.
 
Persoane cercetate
 
EVolum total : 2009 = 994,
                           :2010 = 981 ;
EVolum persoane cercetate pentru infracţiuni economico financiare                              
                          :2009 = 158,
                          : 2010 = 174;
EVolum persoane cercetate pentru infracţiuni judiciare
                                           :2009 = 547,
                                           : 2010 = 561;
EVolum persoane cercetate pentru infracţiuni de altă natură
                            :2009 = 289,
                                             :2010  = 245.
 
 5. Infracţionalitatea stradală
 
Infracţionalitatea stradală sesizată a scazut în anul 2010 cu 5% de la 574 infracţiuni în 2009 la 543 infracţiuni în 2010.
Din cele 543 infracţiuni stradale sesizate:
 
-17,5 % au fost flagrante;
-51,1% s-au comis ziua;
-48,8% s-au comis noaptea;
-9,5% sunt infracţiuni comise cu violenţă.
 
În anul 2010, au fost sesizate 43 infracţiuni de tâlhărie, care s-au comis în stradă ( faţă de 44 în anul 2009). Din totalul acestora:
-86% s-au comis pe timpul zilei;
-97% s-au comis în mediul urban;
-69,7% au avut ca mod de operare smulgerea de obiecte.
 
Totalul infracţiunilor de furt comise pe stradă, reprezintă 74% din infracţiunile stradale sesizate şi au înregistrat o scădere cu 5% faţă de anul 2009.
 
                    Furturile din societăţi comerciale
 
-Reprezintă 11,5% din totalul infracţiunilor de furt stradale;
-Au scăzut cu 5,5% faţă de anul 2009;
-82,3% s-au comis noaptea;
-În 5,8% s-au spart societăţi comerciale prevăzute cu sisteme de alarmă;
-91,1% s-au comis în mediul urban.
 
 Furturile de auto
 
-Reprezintă 7,1% din totalul furturilor stradale;
-Au înregistrat o scădere cu 40% faţă de anul trecut;
-77,4% s-au comis noaptea;
-90,3% s-au comis în mediul urban;
 
 
        Furturile din auto
  
-Reprezintă 32,6% din totalul furturilor stradale;
-Au scăzut cu 29% faţă de anul trecut;
-66,1% s-au comis noaptea;
-92% s-au comis în mediul urban.
 
Infracţiunile prevăzute de Legea 61/1991 republicată:
 
-Au scăzut cu 30% faţă de anul 2009;
-Reprezintă 14% din totalul infracţiunilor stradale sesizate;
-75% s-au comis pe timpul zilei;
-89% au fost săvârşite în mediul urban;
-73,3% au fost flagrante.
 
6. Regimul armelor, explozivilor si substanţelor periculoase
 
           În decursul anului 2010 activităţile de prevenire s-au materializat în organizarea a 21 acţiuni şi peste 548 controale la persoanele fizice şi juridice care deţin bunuri, materii explozive sau substanţe supuse autorizării, urmărindu-se totodată şi o mai bună cunoaştere a situaţiei operative pe toate liniile de muncă.În această perioadă au fost declanşate, ori se află în diferite etape de desfăşurare, un număr de 11 acţiuni, care au impact naţional.
Au fost constatate 108 infracţiuni specifice domeniului, (107 infracţiuni în anul 2009).
Înregistrăm creşteri la infracţionalitatea prevăzută de art. 279 c.p. (nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor) + 8, Legea 407/2006, (Legea fondului cinegetic şi al protecţiei vânatului) + 11.
             Au fost confiscate 40 arme de foc, 6832 bucăţi muniţie, 223 kilograme exploziv 591 kg substanţe toxice
Au fost eliberate 114 permise de armă pentru persoane fizice, 258 autorizaţii pentru procurarea de arme letale pentru persoane fizice, 51 autorizaţii pentru procurarea de arme neletale pentru persoane fizice, 4 autorizaţii de deţinere pentru arme letale persoane juridice ,7 autorizaţii de deţinere pentru arme neletale persoane juridice, 15 autorizaţii pentru obiecte pirotehnice, 7 autorizaţii de transfer materii explozive.
 
7. Siguranţa traficului rutier
 
Prin activitatea desfăşurată în anul 2010 , Serviciul Rutier a contribuit la eforturile Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila pentru atingerea obiectivului general al Poliţiei Române în perioada 2009 – 2012 « asigurarea siguranţei cetăţeanului », respectiv scopul concepţiei şi atitudine a Poliţiei Române pentru intervalul 2010 – 2012 « creşterea gradului de siguranţă a traficului rutier ».
S-a continuat Campania naţională « ALEGE VIAŢA », din cadrul Programului strategic activităţile de educaţie rutieră pentru perioada 2010-2012.
Întreaga activitate a avut ca obiectiv prioritar protejarea şi slujirea comunităţii în domeniul traficului rutier, respectiv a reducerii gradului de victimizare a populaţiei pe drumurile publice şi s-a încadrat în efortul general al Poliţiei Române de a oferi un serviciu public poliţienesc concentrat pe cetăţean şi pe nevoile comunităţilor locale.
Perioada analizată a fost marcată de o evoluţie ascendentă a fenomenului rutier, similară trendului înregistrat la nivel european în domeniul transportului pe drumurile publice; factorii determinanţi ai acestei evoluţii au fost itensificarea circulaţiei pe drumurile naţionale şi cele deschise traficului internaţional, creşterea valorilor de trafic la sfârşit de săptămână pe majoritatea căilor rutiere, mărirea parcului de autovehicule şi perfecţionarea calităţii dinamice ale acestora, creşterea numărului posesorilor de permise de ocnducere, creşterea ponderii transporturilor rutiere comerciale de mărfuri şi călători, toate acestea în condiţiile în care infrastructura rutieră nu a cunoscut modificări esenţiale.
Pentru asigurarea unui climat corespunzător pe arterele de circulaţie rutieră, conform obiectivelor cuprinse în Concepţia de Atitudine şi Acţiune a Poliţiei Rutiere, lucrătorii Serviciului Poliţiei Rutiere au desfăşurat activităţi de prevenire a infracţiunilor la regimul circulaţiei, de combatere a indisciplinei în trafic , având ca scop creşterea siguranţei cetăţenilor în deplasare pe drumurile publice şi reducerea numărului accidentelor de circulaţie soldate cu consecinţe grave.
Pentru îndeplinirea obiectivelor propuse au fost desfăşurate atât activităţi educaţional-preventive cât şi acţiuni punctuale, pe principalele cauze generatoare, pentru prevenirea producerii de accidente rutiere grave. Astfel, în perioada analizată au fost desfăşurate 1162 activităţi educaţional preventive (2282 în anul 2009) din care 1142 prin intermediul mijloacelor mass-media (2263 în anul 2009).
În contextul intensificării transporturilor rutiere s-a acordat o atenţie cooperării cu alte autorităţi în domeniu şi, în cadrul celor 34 acţiuni organizate şi executate cu reprezentanţi al A.R.R. , R.A.R. şi C.N.A.D.N. Brăila. Au fost reţinute 1146 certificate de înmatriculare până la remedierea defecţiunilor.
În domeniul organizării şi sistematizării circulaţiei precum şi al asigurării stării de viabilitate a drumurilor naţionale se înscriu acţiunile comune cu administratorii drumurilor şi un număr de 329 avizări lucrări în carosabil.
Au fost efectuate 834 acţiuni, din care 786 cu efective proprii, 15 cu alte formaţiuni de poliţie şi 33 în colaborare cu alte instituţii ori reprezentanţi ai societăţii civile.
           
Au fost înregistrate 166 accidente grave de circulaţie:

Accidente grave
2009
 2010
Diferenţa
2010-2009
nr.
%
nr. accidente grave
175
166
-9
-5%
nr. morţi
62
50
-12
-19%
nr. răniţi grav
151
148
-3
-2%
nr. răniţi uşor
69
74
+5
+7%

 
Numărul accidentelor rutiere grave a scăzut cu 5% faţă de cele din anul 2009.
A scăzut cu 19% numărul persoanelor decedate in accidente rutiere şi a scăzut cu 2% numărul de răniţi grav din accidente rutiere.
       Principalele cauze ale accidentelor grave de circulaţie sunt:
-Conducere imprundentă
-Traversare neregulamentară
-Neacordare prioritate vehicule
-Neacordare prioritate pietoni
-Depăşire neregulamentară
-Viteză neadaptată
-Neasigurare schimbare direcţie
-Altele
În urma acestor activităţi au fost sesizate 567 infracţiuni (622 în anul 209) din care 331 la regimul circulaţiei (324 în anul 2009) şi 236 de altă natură (298 în anul 2009).
Au fost aplicate un număr de 35.548 sancţiuni contravenţionale (47988 în anul 2009).
 
8.Poliţia de proximitate 
                   
În perioada analizată s-au înregistrat 1081 sesizări, reclamaţii şi scrisori, toate fiind soluţionate în termen.
S-au desfăşurat un număr de 4004 activităţi în comunitate, din care 253 cu administraţia publică locală, 1862 în unităţile de învăţământ, 685 cu asociaţii de proprietari, 1093 în medii de afaceri, 27 cu ONG-uri şi 84 cu alte instituţii. În punctele de consiliere au fost primite 4239 persoane.
S-au constatat 28 infracţiuni flagrante şi 519 contravenţii.
Au fost identificate 682 stări conflictuale şi 502 persoane cu risc înalt de victimizare.
Poliţiştii de proximitate au participat la 372 razii, acţiuni şi controale şi au iniţiat 26 proiecte/programe de parteneriat (28 proiecte/programe de parteneriat în derulare).
 
9. Siguranţa comunităţii
 
            Modul de repartizare a efectivelor ce acţionează în stradă pentru menţinerea ordinii publice şi creşterea numărului de autovehicule destinate patrulării pe raza localităţilor au avut rezultate pozitive şi pe linia îmbunătăţirii reacţiei la evenimentele sesizate de către cetăţeni prin SNUAU 112. În această perioadă s-a intervenit la 20.853 evenimente semnalate prin acest sistem (17659 în anul 2009), din care 15.279 (75% din total) în mediul urban şi 5574 în mediul rural. În cadrul acestor evenimente semnalate , a fost necesară intervenţia la 9772 cazuri (47 % din total) – diferenţa fiind rezolvată indicarea către apelant a modalităţii de a clarifica situaţia reclamată, nefiind necesară deplasarea unei echipe poliţieneşti. În 99% din totalul intervenţiilor, timpul de reacţie la evenimentele sesizate a fost „sub 10 minute”.
 
 
10. Politica de transparenţă instituţională
 
În perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2010, în mass-media scrisă locală au fost realizate 6.149 materiale de presă cu referire la activitatea Inspectoratului de Poliţiei al Judeţului Brăila. Din totalul referirilor, 2.342 sunt favorabile şi 3.807 neutre.
Relevant este că, din cele 6149 de materiale de presă, aproximativ 5900 au avut drept sursă de realizare comunicatele şi ştirile redactate de Biroul de Presă al unităţii, ceea ce reprezintă un grad de preluare, de către mass-media, de aproximativ 96% în presa scrisă.     
            În ceea ce priveşte posturile de televiziune locale, în perioada supusă analizei au apărut 696 de reportaje, care au cuprins 411 referiri cu caracter predominant neutru şi 285 pozitive, în special în intervalul prime time, în cadrul ştirilor locale de la Pro TV Galaţi-Brăila, TV Brăila, TV Galaţi-Brăila, Antena 1 Brăila-Galaţi şi Mega TV Brăila-Galaţi, TV Expres Galaţi-Brăila. Pentru a asigura un grad ridicat de preluare, cazurile ce au reflectat activitatea structurilor de crimă organizată, investigaţii criminale şi siguranţă publică au fost însoţite de imagini de la acţiuni, selecţionate şi prelucrate conform normelor Consiliului Naţional al Audiovizualului, de către Biroul de Presă, inscripţionate „Imagini IPJ Brăila”, ceea ce asigură vizibilitatea instituţională.
            De asemenea, postul de Radio Brăila şi Kiss FM, cu spaţiu emisie locală, mediatizează zilnic evenimente din buletinele de presă, precum şi amplasarea radarelor în municipiu şi judeţ. Astfel, din totalul de 1.664 de ştiri televizate şi difuzate, 754 au fost cu caracter pozitiv şi 940 neutre.
 
11. Relaţia cu publicul
În perioada analizată au fost adresate un număr de 1194 petiţii către I.P.J.Brăila şi subunităţile subordonate. Au fost primite în audienţă un număr de 169 persoane.
În conformitate cu prevederile legii nr.544/2001, privind accesul persoanelor la informaţii de interes public, au fost adresate un număr de 502 solicitări – care au fost rezolvate în termen legal. La punctele de informare ale Inspectoratului şi ale subunităţilor subordonate s-au prezentat un număr de 5013 vizitatori.
 
 
 
 
Stadiul realizarii indicatorilor de performanta minimali stabiliti de Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica Braila pentru anul 2010
 
În urma analizei asupra gradului de indeplinire, se constată că majoritatea indicatorilor de performanţă, care au fost propuşi de A.T.O.P. Brăila prin Planul strategic de ordine publică pentru anul 2010, au fost realizaţi, mulţi dintre ei fiind depăşiţi, situaţia nivelului lor de îndeplinire la finalul anului 2010 fiind următoarea:
             
1.    Reducerea cu 5% a faptelor comise cu mare violenţă, respectiv infracţiunilor de omor, tentativă de omor, loviri cauzatoare de moarte, viol şi tâlhării urmate de moartea victimei.
În anul 2010 numărul infracţiunilor comise cu mare violenţă şi care au grad sporit de pericol social a scăzut cu 15% faţă de aceeaşi perioadă:
- omor = + 1;
- tentativă de omor = -4;
- tâlhărie = -8;
Nu s-au înregistrat infracţiuni cu arme de foc, la comandă, pentru reglare de conturi, în scop de jaf şi nici alte fapte cu violenţă urmate de moartea victimei, prin ameninţare cu arme de foc.
 
2.    Creşterea cu 10% a constatărilor pe linie de criminalitate economico-financiară.
În anul 2010 în domeniul combaterii criminalităţii economico-financiare s-a urmărit, cu prioritate, menţinerea la un nivel rezonabil al climatului de legalitate în sfera afacerilor, răspunsul prompt la solicitările cetăţenilor, asigurarea unei finalităţi judiciare, identificarea bunurilor care au făcut obiectul infracţiunilor sau altor ilegalităţi comise, recuperarea prejudiciilor, atât în dauna unor entităţi private, dar şi a bugetului de stat.
Rezultatele acestor activităţi s-au materializat în:
- creşterea cu 6% a infracţionalităţii economico-financiare constatate;
- creşterea cu 16% a infracţionalităţii economico-financiare sesizate;
 
3. Reducerea cu 5% a infracţionalităţilor stradale sesizate, respectiv a tâlhăriilor, furturilor din auto, ultraj contra bunelor moravuri, furturi din societăţi comeriale, furturi din buzunare, furturi din auto.
Infracţionalitatea stradală sesizată în anul 2010 a înregistrat o scadere de 5% faţă de anul 2009, astfel:
- tîlhării = -2%;
- furturi din auto = -29%;
- ultraj contra bunelor moravuri = +75%;
- furturi din auto = -42%;
- furturi din societăţi comerciale = -5,5%;
- furturi din buzunare, genţi = +53%;
 
4. Intensificarea activităţilor de prevenire a violenţei în şcoli, precum şi a celor desfăşurate de Poliţia de Proximitate, prin organizarea de şedinţe de pregătire antiinfracţională a populaţiei.
 
În anul 2010, faţă de anul 2009, starea infracţională în mediul şcolar se prezintă astfel:
                                                                          2009                                   2010

TOTAL infracţiuni constatate
75
63
-          în incinta şcolii
15
24
-          în afara şcolii
60
39
TOTAL autori
87
58
-          din care elevi
51
36
TOTAL victime
85
31
-          din care elevi
78
31

 
 Activităţile de prevenţie a infracţiunilor în mediul şcolar au avut ca bază Proiectul de prevenire a violenţei în mediul şcolar, care a avut ca scop reducerea numărului de minori implicaţi în săvârşirea de infracţiuni şi a riscului de victimizare.
În această perioadă Poliţia de Proximitate a desfăşurat 4004 activităţi în comunitate, din care 1862 în unităţile de învăţământ, iar în centrele de consiliere au fost primite 4239 persoane.
5.      Reducerea cu 3% a numărului accidentelor grave.
 
Pentru asigurarea unui climat corespunzător pe arterele de circulaţie rutieră au fost desfăşurate activităţi de prevenire a infracţiunilor la regimul circulaţiei şi de combatere a indisciplinei în trafic, având ca rezultat constatarea a 567 infracţiuni, din care 331 la regimul circulaţiei, aplicarea a 35548 sancţiuni contravenţionale.
În anul 2010 s-au înregistrat 166 accidente grave de circulaţie (-5%) soldate cu 50 persoane decedate (-19%) şi 148 persoane rănite grav (-2%).
Principalele cauze generatoare de accidente rutiere sunt:
     - conducere imprudentă;
     - traversare neregulamentară;
     - neacordare prioritate vehicule;
     - viteza neadaptată la condiţiile de trafic;
     - conducere în stare de ebrietate.
 
 
CONSIDERATII FINALE
 
         În contextul dezvoltării consecinţelor negative a crizei economice asupra mediului social, există posibilitatea ca pe fondul nemulţumirii şi dispariţiei confortului social, să asistăm la sporirea numărului celor care, în condiţii de criză economică, îşi asigură necesităţile personale prin mijloace ilegale şi/sau violente. Pe lângă existenţa pericolului reprezentat de lezarea valorilor sociale, societatea  asistă în prezent şi la vulnerabilizarea unor categorii de populaţii, precum şi la instalarea unei stări de confuzie, tocmai datorită pericolului reprezentat de pierderea încrederii populaţiei în autorităţile statului şi în structurile sale de ordine.
         Problema infractionalitatii stradale va trebui sa constituie obiectul preocupării constante al Inspectoratului de Politie al Judetului Braila pe viitor, care, pentru a evita  expansiunea şi organizarea infractorilor, recomandam executarea de măsuri speciale de combatere a tuturor activităţilor infracţionale şi a actelor de violenţă îndreptate împotriva persoanelor şi patrimoniului public şi privat printr-o cunoaştere reală a situaţiei şi a dinamicii fenomenului infracţional.
Din analiza realizată la nivelul local, a reieşit faptul că, valorile înregistrate la furturile din societăţi comerciale sunt in scadere, rezultând că unul din factorii care influenţeză acest tip  de infracţionalitate este si efortul cadrelor I.P.J. Braila pe linie de prevenire. În ceea ce priveşte furturile din locuinţe la care se înregistrează  o tendinţă ascendentă, impactul acestora asupra sentimentului de siguranţă al populaţiei, motivează prioritizarea acestora in activitatea I.P.J. Braila pentru viitor.
Este necesară, aşadar, o implicare şi o colaborare mai stransă între instituţiile care concura la asigurarea ordinii publice la nivelul Judetului Braila si protectia cetatenilor si cele care se ocupă de educarea acestora, în vederea creşterii siguranţei acestora, a imprimării unui comportament civilizat şi a unui respect mai mare faţă de lege.
2010 a fost un an cu anumite trenduri de crestere la infractionalitatefiind vorba despre relatia cauzala cat se poate de logica si de fireasca intre criza financiara si cresterea ratei criminalitatii si infractionalitatii. Lipsa resurselor, somajul, starea de anxietate, sunt cauze ale infractionalitatii, iar Inspectoratul de Politie al Judetului Braila va trebuie sa grabeasca implementarea tehnicilor si programelor de preventie.
Consideram ca anul 2011 va fi, insa, la fel de greu pentru Inspectoratul de Politie al Judetului Braila, ca si anul trecut, avand in vedere conditiile socio-economice din Romania si a constrangerilor generate de un buget de austeritate.  
Cert este ca politistii braileni, in anul 2010, au demonstrat profesionalism şi eficacitate în lupta cu fenomenul infracţional, aspect relevat de rezultatele bune obtinute intr-un context socio-economic extrem de vulnerabil, fiind realizata acea stabilitate de care avem nevoie cu totii.
Totodată, conducerea Inspectoratului de Politie al Judetului Braila a militat pentru modernizarea activităţilor de poliţie, având în vedere cerinţele comunităţii locale şi recomandările Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Braila, motiv pentru care apreciem activitatea desfasurata de politistii braileni in anul 2010 ca fiind „FOARTE BUNA”.
 
PRESEDINTE A.T.O.P. BRAILA
 
Ionel AVRAM