Informare referitoare la eficienţa activităţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Brăila în trimestrul I 2010

 

                                                                                        Anexă la Hotărârea A.T.O.P. Brăila
                                                                                                                   Nr. 4/20.05.2010
 
 
 
 
Informare referitoare la eficienţa activităţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Brăila în trimestrul I 2010
 
 
 
Potrivit art.18 lit.e) din Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, printre atribuţiile Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică se numără şi aceea de a prezenta trimestrial, în şedinţele Consiliului judeţean, informări asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii.
              De asemenea, conform art.12 lit.c) din Hotărârea Guvernului nr.787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, preşedintele autorităţii are ca atribuţie prezentarea în şedinţele Consiliului judeţean, trimestrial, a informărilor asupra eficienţei serviciului poliţienesc.
               În acest sens, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brăila a solicitat transmiterea unei evaluări statistice a activităţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila în trimestrul I 2010, avându-se în vedere indicatorii de performanţă care au fost stabiliţi, cu caracter de recomandare, în Planul Strategic pentru anul 2010 al A.T.O.P. Brăila cât şi situaţia statistică generală.
 
 
CAPITOLUL I – SITUATIA STATISTICA GENERALA
 
CADRUL GENERAL
 
            Activitatea desfasurata in trimestrul I 2010 de Inspectoratul de Politie Judetean Braila a avut ca obiectiv prioritar protejarea si slujirea comunitatii si s-a incadrat in efortul general al Politiei Romane de a oferi un serviciu public politienesc concentrate pe cetatean si pe nevoile comunitatilor locale, in contextul evolutiei ca tara membra a Uniunii Europene.
            Prioritatile stabilite prin managementul institutiei au urmarit principiile si obiectivele ce definesc Strategia de modernizare a Politiei Romane si prioritatile Politiei Romane in domeniul prevenirii si combaterii criminalitatii. Eforturile institutiei in domeniul activitatii de prevenire si combatere a criminalitatii s-au focalizat atat pe prioritatea nationala (prevenirea in sistem integrat a infractiunilor contra patrimoniului) cat si pe prioritatile locale: prevenirea si combaterea furturilor din societati comerciale in mediul urban, prevenirea si combaterea violentei in mediul scolar in municipiul Braila.
            Autoritatea teritoriala de ordine publica Braila considera ca prin activitatea desfasurata   s-au materializat eforturile I.P.J. Braila de a furniza siguranta si securitate cetateanului.
            Urmare a monitorizarii efectuate de ATOP Braila prin raportare la indicatorii statistici, pentru fiecare domeniu in parte si prin compararea principalilor indicatori fata de trimestrul I al anului 2009, se pot evidentia urmatoarele:
 
- Criminalitatea sesizata a scazut cu 5 %, din care:
-criminalitatea economico-financiara a crescut cu 14,8%
-criminalitatea judiciara a scazut cu 14%
-criminalitatea de alta natura a crescut cu 7%
 - Criminalitatea constatata a crescut cu 14%, din care:
- criminalitatea economico-financiara a crescut cu 127%
-criminalitatea judiciara a scazut cu 7%
-criminalitatea de alta natura a crescut cu 5,6%
- Infractionalitatea savarsita cu violenta a avut o evolutie relativ constanta, inregistrand la infractionalitatea constatata o crestere cu 1% la loviri/alte violente dar scadere cu 36% la talharie (scadere cu 8 infractiuni raportat la trim. I 2009), scadere cu 36% la vatamare corporala si cu 50% la vatamare corporala grava.
- Infractionalitatea contra patrimoniului, constatata, prezinta o crestere generala cu 5 % , din care scadere in mediul urban cu 3% dar crestere in mediul rural cu 20%.
- Infractionalitatea stradala constatata prezinta o scadere cu 13%, din care o scadere cu 17% in mediul urban si o crestere cu 4% in mediul rural.
- Infractionalitatea economica constatata a crescut cu 127%.
- Infractionalitatea constatata in mediul rural prezinta o scadere cu 2%.
- Numarul accidentelor rutiere grave a scazut cu 42% fata de trim. I 2009 si a scazut cu 14 numarul victimelor accidentelor rutiere grave.
- Timpul de reactie la evenimentele sesizate a fost de “sub 10 minute” intr-un procent de 96% din totalul interventiilor.
 
PREVENIREA CRIMINALITATII
 
            In baza prioritatilor de actiune stabilite la nivel national – prevenirea in system integrat a infractiunilor contra patrimoniului precum sip e baza analizelor situatiei operative si a analizelor criminologice realizate la nivelul I.P.J. Braila, au fost stabilite prioritatile de actiune la nivel local si au fost elaborate programele/proiectele locale de prevenire, dupa cum urmeaza:
 
-          Program de prevenire a infractiunilor contra patrimoniului – furturile din societati comerciale in mediul urban;
-          Program de prevenire a infractiunilor contra patrimoniului – furturile din locuinte si anexe gospodaresti in mediul rural;
-          Proiect local de prevenire a violentei in mediul scolar la nivelul municipiului Braila.
In cadrul prioritatii nationale prevenirea in sistem integrat a infractiunilor contra patrimoniului, la nivelul judetului Braila, a fost initiat un studiu calitativ de cunoastere a etiologiei comportamentului infractional; studiul utilizeaza ca metode de cercetare interviul sociologic si observatia si vizeaza persoanele invinuite sau inculpate pentru infractiuni de furt si/sau talharie.
In cadrul prioritatii locale prevenirea violentelor din mediul scolar, in colaborare cu Politia de Proximitate, a fost initiate si derulata, in perioada 15.02 – 03.04.2010, Campania de prevenire si informare antiinfractionala si antivictimala “Si eu pot sa fiu politist” – adresata elevilor de la Scoala cu clasele I-VIII “M. Sadoveanu” din municipiul Braila.
Cu ocazia Zilei Politiei Romane, elevii de la Scoala cu clasele I-VIII nr. 22 din municipiul Braila au sustinut in fata politistilor si a elevilor din cadrul altor unitati de invatamant brailene, doua scenete cu mesaje impotriva violentei, care au fost realizate in cadrul unui proiect de colaborare intre unitatea de invatamant si Inspectoratul de Politie Judetean Braila, intitulat sugestiv “Scoala Nonviolentei”.
In cadrul Proiectului local de prevenire a violentelor in mediul scolar, se desfasoara activitati preventive si de informare antiinfractionala si antivictimala a elevilor din unitatile de invatamant brailene, pe baza proiectelor de parteneriat initiate si aflate in derulare la nivelul municipiului Braila, care au ca scop promovarea comportamentelor non-violente si atragerea elevilor in activitati artistice, de creare sau sportive, ca alternative ale manifestarilor si atitudinilor agresive sau violente. (Scoala cu clasele I-VIII “Mihail Sadoveanu”, Scoala cu clasele I-VIII nr. 22, Scoala cu clasele I-VIII “Ion Creanga”, Liceul Economic “P.S. Aurelian”, Grupul Scolar Industrial “Anghel Saligny”, Liceul theoretic “Ghe. Munteanu Murgoci” Braila).
Cu ocazia zilei de 9 februarie – “Ziua Sigurantei pe Internet”, a fost lansata la nivel local Campania nationala de prevenire a pornografiei infantile pe internet la Scoala cu clasele I-VIII “Ion Creanga” din municipiul Braila.
 
SIGURANTA TRAFICULUI RUTIER
 
            Perioada analizata a fost marcata de o evolutie ascendenta a fenomenului rutier, similara trandului inregistrat la nivel European in domeniul transportului pe drumurile publice; factorii determinant ai acestei evolutii au fost intensificarea circulatiei pe drumurile nationale si cele deschise traficului international, cresterea valorilor de trafic la sfarsit de saptamana pe majoritatea cailor rutiere, marirea parcului de autovehicule si perfectionarea calitatilor dinamice ale acestora, cresterea numarului posesorilor de permise de conducere, cresterea ponderii transporturilor rutiere comerciale de marfuri si calatori, toate acestea in conditiile in care infrastructura rutiera nu a cunoscut modificari esentiale.
            Pentru asigurarea unui climat corespunzator pe arterele de circulatie rutiera, conform obiectivelor cuprinse in Conceptia de atitudine si Actiune a Politiei Rutiere, lucratorii Serviciului Politiei Rutiere au desfasurat activitati de prevenire a infractiunilor la regimul circulatiei, de combatere a indisciplinei in trafic, avand ca scop cresterea sigurantei cetatenilor in deplasare pe drumurile publice si reducerea numarului accidentelor de circulatie soldate cu consecinte grave.
            Pentru indeplinirea obiectivelor propuse au fost desfasurate atat activitati educational-preventive cat si actiuni punctuale, pe principalele cauze generatoare, pentru prevenirea producerii de accidente rutiere grave.
            Astfel A.T.O.P. Braila constatata ca in perioada analizata au fost desfasurate 291 activitati educational preventive (547 in trim. I 2009), din care 289 prin intermediul mijloacelor mass-media (544 in trim. I 2009).
            In contextual intensificarii transporturilor rutiere s-a acordat atentie cooperarii cu alte autoritati in domeniu si in cadrul celor 4 actiuni organizate si executate cu reprezentanti ai A.R.R., R.A.R. si C.N.A.D.N. Braila, au fost retinute 14 certificate de inmatriculare pana la remedierea defectiunilor.
            In contextul aratat, coroborat cu strategia de actiune TISPOL 2010, s-au organizat si desfasurat actiunile “SEATBELT” (in luna februarie, pentru impunerea portului centurii de siguranta) si “TRUCK” (in luna martie, pentru combaterea infractionalitatii rutiere si prevenirea accidentelor de circulatie in transporturile comerciale de marfuri).
            In domeniul organizarii si sistematizarii circulatiei precum si al asigurarii starii de viabilitate a drumurilor nationale se inscriu actiunile comune cu administratorii drumurilor si un numar de 58 avizari lucrari in carosabil.
            Au fost efectuate 168 actiuni, din care 161 cu efective proprii, 3 cu alte formatiuni de politie si 4 in colaborare cu alte institutii ori reprezentanti ai societatii civile.
            In urma acestor activitati au fost sesizate 88 infractiuni (145 in trim. I 2009 ), din care 61 la regimul circulatiei (81 in trim. I 2009) si 27 de alta natura (64 in trim. I 2009).
            Au fost aplicate un numar de 6395 sanctiuni contraventionale (10678 in trim. I 2009).
            Au fost inregistrate 19 accidente grave:
 

 
Accidente grave
 
Trim. I 2009
 
Trim. I 2010
Diferenta
2010-2009
Nr.
%
Nr. accidente grave
33
19
-14
-42%
Nr. morti
13
4
-9
-69%
Nr. raniti grav
26
21
-5
-19%
Nr. raniti usor
17
17
0
0

 
             Autoritatea teritoriala de ordine publica Braila remarca faptul ca numarul accidentelor rutiere grave a scazut fata de cele din trim. I 2009 in contextul unui deficit logistic si uman al Serviciului Politiei Rutiere Braila si apreciaza in acest sens eforturile depuse.
            Principalele cauze ale accidentelor grave de circulatie sunt :
-          Viteza neadaptata
-          Conducere in stare de ebrietate
-          Conducere imprudenta
-           Neacordare prioritate pietoni
-          Traversare neregulamentara
-          Neasigurare la schimbarea directiei
-          Altele
 
POLITIA DE PROXIMITATE
 
            In perioada analizata s-au inregistrat 246 sesizari, reclamatii si scrisori, din care au fost solutionate 246.
            S-au desfasurat un numar de 959 activitati in comunitate, din care 56 cu administratia publica locala, 509 in unitatile de invatamant, 141 cu asociatii de proprietari, 229 in medii de afaceri, 7 cu ONG-uri si 17 cu alte institutii. In punctele de consiliere au fost primite 811 persoane.
            S-au constatat 3 infractiuni flagrante si 88 contraventii.
            Au fost identificate 168 stari conflictuale si 112 persoane cu risc inalt de victimizare.
            Politistii de proximitate au participat la 118 razii, actiuni si controale si au initiat 9 proiecte/programe de parteneriat (11 proiecte/programe de parteneriat in derulare).
 
SIGURANTA COMUNITATII
 
            Modul de repartizare a efectivelor ce actioneaza in strada pentru mentinerea ordinii publice si cresterea numarului de autovehicule destinate patrularii pe raza localitatilor au avut rezultate positive si pe linia imbunatatirii reactiei la evenimentele sesizate de catre cetateni prin Serviciul National Unic Apel Urgenta 112.
            In aceasta perioada s-a intevenit la 4388 evenimente semnalate prin acest sistem (4169 in trim. I 2009), din care 3737 (85% din total) in mediul urban si 651 in mediul rural. In 96% din totalul interventiilor, timpul de reactie la evenimentele sesizate a fost “sub 10 minute”.
 
 
 
SERVIREA SI AJUTORAREA COMUNITATII
 
            Au fost efectuate 147 interventii rapide la evenimente (175 in trim. I 2009), 1 razii (9 in trim. I 2009), 649 actiuni cu efective largite (687 in trim. I 2009) si 2254 controale directe (2009 in trim. I 2009).
            Au fost rezolvate 6076 cereri si certificate de cazier judiciar (8337 in trim. I 2009)
 
 
CAPITOLUL II
 
Stadiul realizarii indicatorilor de performanta minimali stabiliti de Autoritatea teritoriala de ordine publica Braila, in trim. I 2010
 
 
  1. Reducerea cu 5% a faptelor comise cu mare violenta, respective a infractiunilor de omor, tentative de omor, loviri cauzatoare de moarte, viol si talharii urmata de moartea victimei:
 
In trimestrul I 2010, numarul infractiunilor comise cu mare violenta si care au un grad sporit de pericol social, a scazut, ca medie,  cu 21%, astfel:
-          Omor = -34%;
-          Tentativa de omor = -50%
S-a inregistrat o usoara crestere (de 2 unitati) la infractiunea de viol.
Nu s-au inregistrat infractiuni cu arme de foc, la comanda, pentru reglare de conturi, in scop de jaf si nici alte fapte cu violenta urmate de moartea victimei, prin amenintare cu arme de foc cu autori mascati.
 
  1. Cresterea cu 10% a constatarilor pe linie de criminalitate economico-financiara
 
In trimestrul I 2010, in activitatea de combatere a criminalitatii economico financiare s-a urmarit cresterea gradului de siguranta a mediului de afaceri prin imbunatatirea serviciului politienesc si eficientizarea activitatii in acest domeniu.
Au fost organizate si executate activitati in baza Planurilor nationale de actiune dar si activitati impuse de specificul economic al zonei de competenta avand ca finalitate:
-          Infractionalitatea economico-financiara sesizata a crescut cu 15% fata de trim. I 2009;
-          Infractionalitatea constatata a crescut cu 127% fata de trim. I 2009.
 
  1. Reducerea cu 5% a infractionalitatii stradale sesizate, respectiv a talhariilor, furturilor din auto, ultraj contra bunelor moravuri, furturi din societati comerciale, furturi din buzunare, furturi de auto
 
Infractionalitatea stradala sesizata in trim. I 2010 a inregistrat o scadere cu 20% fata de trim. I 2009, astfel:
-          Talharii = -35%
-          Furturi din auto = -46%
-          Ultraj contra bunelor moravuri si tulburarea linistii publice = -66%
-          Furturi de auto = -16%
Au fost inregistrate cresteri cu 44% infractiuni de furt din societati comerciale si respectiv 33% furturi din buzunare.
 
  1. Intensificarea activitatilor de prevenire a violentei in scoli, precum si a celor desfasurate de Politia de proximitate, prin organizarea de sedinte de pregatire antiinfractionala a populatiei
 
In trim. I 2010, fata de trim. I 2009, starea infractionala in mediul scolar se prezinta astfel:
 
 

 
Trim. I
2009
Trim. I
2010
Total infractiuni constatate
44
32
-          In incinta scolii
3
4
-          In afara scolii
41
28
Autori – total
52
49
(din care elevi)
39
36
Victime – total
21
18
(din care elevi)
10
9

 
            Activitatile de preventie a infractionalitatii in mediul scolar au avut la baza Proiectul Local de prevenire a violentei in mediul scolar, la nivelul municipiului Braila care are ca scop principal reducerea numarului de minori implicate in savarsirea de infractiuni, a faptelor penale comise de acestia si a riscului de victimizare.
            In aceasta perioada Politia de proximitate a desfasurat 959 activitati in comunitate, din care 509 in unitatile de invatamant, iar in centrele de consiliere au fost primite 811 persoane.
 
  1. Reducerea cu 3% a numarului accidentelor grave
 
Pentru asigurarea unui climat corespunzator pe arterele de circulatie rutiera au fost desfasurate activitati de prevenire a infractiunilor la regimul circulatiei si de combatere a indisciplinei in trafic, avand ca rezultat constatarea a 88 infractiuni, din care 61 la regimul circulatiei si aplicarea a 6395 sanctiuni contraventionale.
In trimestrul I 2010 s-au inregistrat 19 accidente grave de circulatie (-42% fata de trim . I 2009) soldate cu 4 persoane decedate (-69% fata de trim. I 2009) si 21 persoane ranite grav         ( -19%).
Principalele cauze generatoare de accidente rutiere sunt:
-          Viteza neadaptata la conditiile de trafic – 31,8%;
-          Conducere in stare de ebrietate – 13,6%;
-          Conducere imprudenta – 13,6%;
-          Alte cauze – 41%.
Analizand eficienţa serviciului poliţienesc şi  nivelul de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii pe trimestrul I al anului 2010, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brăila apreciază că la nivelul conducerii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila s-a reuşit, în mare măsură, să se respecte sarcinile stabilite în Planul strategic  de ordine publica al A.T.O.P. Braila pentru anul 2010.
Pentru mentinerea trendului descrescator al infractionalitatii la nivelul judetului Braila si eficientizarea activitatii proprii, membrii Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Braila, recomandă conducerii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Braila următoarele :
 
1.                   Revederea dispozitivului de siguranţă publică în mediul urban şi adaptarea acestuia în cooperare cu celelalte forţe cu atribuţii în domeniu, în vederea asigurării unei prezenţe mai active a poliţistului în stradă şi a descurajării elementului infracţional.
 
2.                   Mai multă fermitate din partea efectivelor de Poliţie Rutieră pentru respectarea normelor de circulaţie, în vederea reducerii numărului accidentelor de circulaţie soldate cu morţi şi răniţi grav.
 
3.                   Având în vedere consecintele generate de contextul economic precar la nivel national care vor afecta si cadrele I.P.J. Braila, conducerea Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Braila, se va implica activ prin mijloace proprii in stoparea si eradicarea fenomenului cazurilor de coruptie înregistrate în rândul poliţiştilor.
 
Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica Braila considera că efectivele de care dispune Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Braila, sunt capabile să asigure un climat de ordine şi siguranţă civică cetăţeanului din judeţul Braila.
Situaţia statistică este redată în anexa la prezenta informare.
 
 
PRESEDINTE A.T.O.P. Braila
 
Ionel AVRAM
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
Anexă
 
La informarea referitoare la eficienta activitatii Inspectoratului de Politie al Judetului Braila
 in trimestrul I 2010
 
 

Nr.
Crt.
INDICATORI
TRIM. I
2010
TRIM. I
2009
DIFERENTA
1
INTERVENTII RAPIDE
147
175
-28
2
RAZII SI ACTIUNI
650
696
-46
3
CONTROALE
2254
2009
+245
4
INFRACTIUNI CONSTATATE
1487
1305
+182
²
-          economic-financiare
384
169
+215
6
-          judiciare
728
781
-53
7
-          de alta natura
375
355
+20
8
PERSOANE CERCETATE
1128
955
+173
9
-          pentru infractiuni economice
252
120
+132
10
-          pentru infractiuni judiciare
572
584
-12
11
-          de alta natura
304
251
+53
12
-          retinute sau arestate
32
26
+6
13
-          urmariti general prinsi
37
38
-1
14
Amenzi contraventionale aplicate
14946
18279
-3333
15
Valoarea amenzilor (mii RON)
3096,65
3247,32
-150,66
16
ACTIVITATI ALE POLITIEI RUTIERE
 
 
 
17
-          Actiuni
168
206
-38
18
-          Amenzi aplicate OUG 195/2002
6395
10678
-4283
19
-          Valoarea amenzilor aplicate (mii RON) la O.U.G. nr. 195/2002 rep.
1227,95
2005,2
-777,24
20
-          Permise ridicate
515
565
-50
21
-          Certificate de inmatriculare retinute
241
227
+14

 
 
 
 
 
 
PRESEDINTE A.T.O.P. Braila
 
        Ionel AVRAM