Arhivă

Plan Strategic 2004

Planul strategic 2004

 

CONSILIUL JUDETEAN BRAILA AUTORITATEA TERITORIALA DE ORDINE PUBLICA

PLANUL STRATEGIC ANUAL
AL AUTORITATII DE ORDINE PUBLICA BRAILA PE ANUL 2004 

               In urma analizei situatiei operative la nivelul judetului Braila, precum si pe baza concluziilor desprinse in urma consultarii populatiei, conform Regulamentului de organizare si functionare a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica aprobat prin Hotararea Guvernului Romaniei nr.787/2002, Planul strategic pentru anul 2004 cuprinde:
 
CAP. I.  -   OBIECTIVE NATIONALE  PRIORITARE  IDENTIFICATE  IN  PROGRAMUL DE GUVERNARE SI IN PLANUL DE ACTIVITATI  AL   MINISTERULUI  ADMINISTRATIEI   SI   INTERNELOR  SI POLITIEI  ROMANE     
1. Continuarea reconstructiei si modernizarii institutionale a intregului sistem de ordine publica;
2.     Descentralizarea deciziei, a responsabilitatilor si a alocarii resurselor;
3.     Perfectionarea conceptiei privind planificarea asigurarii ordinii publice;
4.     Impunerea unui comportament modern si eficient de munca lucratorului din Ministerul Administratiei si Internelor;
5.     Combaterea coruptiei;
6.     Stoparea birocratiei interne;
7.     imbunatatirea relatiei politiei cu comunitatea;
8.     Cresterea calitatii activitatii de relatii cu publicul;
9.     Eficientizarea colaborarii cu autoritatile din sistemul de aparare, siguranta nationala si justitie, precum si cu societatea civila;
10.   Continuarea, dezvoltarea si intensificarea relatiilor de colaborare internationala;
11.   Mediatizarea in plan international a demersurilor romanesti pentru racordarea la standardele general acceptate privind fortele si serviciile de ordine publica;
12.   Eficientizarea activitatii de prevenire a criminalitatii prin actiuni de parteneriat.
 
CAP. II.  -  OBIECTIVE SI PRIORITATI DE INTERES LOCAL
             ;   Avand in vedere asezarea geografica a judetului, populatia si preocuparile acesteia, precum si situatia economica, obiectivele si prioritatile efectivelor politienesti pentru asigurarea unui climat  local adecvat, sunt urmatoarele:
1.  Mentinerea ordinii si linistei publice, a sigurantei cetateanului la nivelul judetului Braila;
2.     Identificarea de spatii si dotari logistice in scopul functionarii eficiente a celor 7 centre zonale de politie rurala in localitatile : Chiscani, Movila Miresii, Maxineni, Sutesti, Jirlau, Viziru, Ciresu;
3.     Asigurarea sau restabilirea ordinii si linistii publice cu ocazia mitingurilor sau manifestarilor cultural - sportive sau de orice fel, prin sprijinirea Jandarmeriei si a Corpului Gardienilor Publici;
4.     Adoptarea unor metode de lucru care sa asigure implicarea comunitatii in prevenirea si combaterea criminalitatii;
5.     Folosirea rationala si eficienta a elementelor de dispozitiv in vederea asigurarii unei prezente active a politistilor in principalele locuri si puncte vulnerabile de pe raza localitatilor urbane si rurale, astfel incat sa se asigure efectul descurajator fata de elementele infractoare;
6.     Contracararea activitatilor elementelor care atenteaza la viata, libertatea, sanatatea si integritatea persoanelor, proprietatea privata si publica, interesele legitime ale comunitatii;
7.     Descoperirea si neutralizarea dispozitivelor amplasate in scopul tulburarii linistii si ordinii publice, vatamarii corporale si sanatatii persoanelor sau provocarii de daune proprietatii publice sau private;
8.     Cresterea sigurantei civice in zona unitatilor de invatamant prin intensificarea activitatilor de ordine publica
9.     Prevenirea si combaterea coruptiei, a criminalitatii economico-financiare si a crimei organizate, infractiuni in domeniul informaticii;
10.Monitorizarea starilor conflictuale care conduc la comiterea infractiunilor cu violenta;
11.Prevenirea si combaterea braconajului piscicol si forestier;
12.Desfasurarea de actiuni specifice commune cu Politia de Frontiera, Garda Nationala de Mediu si alte institutii pentru combaterea braconajului piscicol;
13.Diminuarea numarului de minori si tineri care pot deveni autori, respectiv victime, ale diferitelor infractiuni, prin angrenarea tuturor factorilor de raspundere din domeniu;
14.imbunatatirea organizarii si sistematizarii circulatiei, asigurarea starii tehnice a autovehiculelor si luarea masurilor de educatie rutiera a participantilor la trafic, combaterea cu fermitate a oricaror incalcari a normelor legale din domeniul rutier;
15.Executarea de controale pe linia respectarii legalitatii de catre operatorii de transport in regim de maxi-taxi;
16.Crearea unei imagini noi a politistului care este in slujba cetateanului;
17.Transparenta activitatii politiei si reflectarea in mass-media;
18.Reducerea ratei criminalitatii;
19.Informarea comunitatilor locale in legatura cu serviciile prestate de politie si documentele necesare;
 
CAP. III.   -   INDICATORI  MINIMALI   DE   PERFORMANTA  PENTRU SERVICIUL POLITIENESC, REALIZABILI IN CONDITIILE  ASIGURARII  BUGETULUI  PROPUS  PENTRU  ANUL 2004 
             ;  In vederea ducerii la indeplinire a obiectivelor propuse, Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica va urmari ca Inspectoratul de Politie al Judetului Braila sa realizeze  urmatorii indicatori minimali de performanta.
1. Reducerea timpului de interventie la evenimente care aduc atingere ordinii si linistii publice;
2.     Cresterea cu 5% a procentului de identificare in cauzele penale cu autori necunoscuti, prin intensificarea activitatilor informativ - operative si de cercetare la fata locului;
3.     Reducerea cu 5% a numarului infractiunilor comise cu violenta, la nivelul judetului Braila;
4.     Cresterea cu 5% a procentului de recuperare a prejudiciilor aduse bugetului de stat prin comiterea infractiunilor economico-financiare;
5.     Reducerea cu 10% a accidentelor de circulatie si a consecintelor acestora;
6.     Reducerea braconajului piscicol si forestier pe teritoriul judetului Braila;
7.     Reducerea timpului de solutionare a anchetelor.
             ; Principalele activitati ce vor fi desfasurate in anul 2004 de catre Inspectoratul de Politie al Judetului Braila in colaborare cu alte institutii pentru realizarea indicatorilor minimali de performanta sunt:
a.      Realizarea unui parteneriat real cu comunitatea, bazat pe activitati comune, cu prioritate pe programe comune cu asociatiile de proprietari si asigurarea pazei parcarilor.           &nb sp;              ;  
             ;             & nbsp;            Executa : I.P.J. Braila, Consiliile locale
Reorganizarea dispozitivelor de ordine pe principiul patrulelor auto in vederea cresterii eficientei activitatii de asigurare a ordinii stradale. Suplimentarea parcului auto cu sprijinul Autoritatii de Ordine Publica cu 2 autoturisme, ce vor fi folosite in municipiul Braila si in unitatile cu situatie operativa deosebita.
             ;             & nbsp;            Executa : A.T.O.P., Consiliile locale
Reorganizarea dispozitivelor de ordine publica pe principiul centrelor zonale de politie rurala in vederea cresterii eficientei activitatilor de asigurare a ordinii si linistii publice in mediul rural; sprijinul A.T.O.P. pentru asigurarea materialelor logistice de realizare a functionarii centrelor zonale infiintate in scopul cresterii gradului de siguranta publica in mediul rural.
             ;             & nbsp;            Executa: A.T.O.P., I.P.J. Braila
imbunatatirea activitatii de control si monitorizarea societatilor de paza si protectie.
             ;             & nbsp;            Executa: I.P.J. Braila, A.T.O.P.
Identificarea si monitorizarea starilor de pericol care pot afecta ordinea publica in localitati, pe strazi, in piete, targuri la manifestari cultural-sportive, mitinguri ori a starilor conflictuale de orice fel.            &nbs p;                       
             &n bsp;            &nbs p;           Executa: I.P.J. Braila
Depistarea si cercetarea comerciantilor care comit acte de evaziune fiscala, de gestiune frauduloasa, contrabanda ori alte fapte de natura economico-financiara, inclusive in piete si targuri.                          &n bsp;          
             ;             & nbsp;            Executa: I.P.J. Braila, Directia Generala a Finantelor
             &n bsp;                    &n bsp;            &nbs p;       Publice Braila, Garda Financiara, Protectia
             &n bsp;            &nbs p;                            Consumatorului, Politia Sanitar-Veterinara.
Cresterea rolului formatiunilor politiei rutiere in prevenirea si combaterea infractiunilor stradale prin cooperarea permanenta cu celelalte formatiuni si angrenarea lor la combaterea evenimentelor rutiere, indeosebi a acelora carora le sunt victime copiii.
             ;             & nbsp;            Executa : I.P.J. Braila, Administratia Drumurilor
             &n bsp;                    &n bsp;            &nbs p;        Nationale, Inspectoratul Scolar Braila,
             &n bsp;            &nbs p;                           &n bsp; Consiliile locale.
 
CAP. IV. � BUGETUL SI DOTARILE INSPECTORATULUI DE POLITIE AL JUDETULUI BRAILA
             ;  Proiectul de buget al Inspectoratului de Politie al Judetului Braila pentru anul 2004 este structurat pe capitole, dupa cum urmeaza:
             ;             & nbsp;            &nb sp;              ;             & nbsp;            &nb sp;              ;             & nbsp;  - mii lei -
Art.
Clasificatia bugetara
Solicitat pentru 2004
Repartizat pentru 2004
Procente
22.02.
Hrana pentru animale
900.000
400.000
44%
24
intretinere si gospodarie (incalzire, iluminat, telefon)
9.000.000
6.055.705
67%
25.02.
Reparatii tehnica si inzestrare
1.800.000
1.200.000
61%
26.02.
Echipament
 
3.410.000
 
27
Reparatii curente
800.000
544.000
68%
30.03.
Protectia muncii
100.000
0
0
72.01.
Investitii in continuare (extindere spatiu I.P.J.)
12.000.000
0
0
             ;     Contributia Consiliului Judetean Braila pentru dotarea Inspectoratului Judetean de Politie Braila pe anul 2004:
1. Tehnica de calcul:
-   dotarea cu cate un calculator si imprimanta pentru fiecare dintre cele 7 centre zonale de politie rurala ;
-    dotarea cu faxuri pentru toate posturile de politie din judet.
2. Carburant auto    
 -        200 litri/lunar / actiuni comune A.T.O.P. -� I.P.J.
     
Aprobat in sedinta Autoritatii de Ordine Publica in data de 23.02.2004.