Protectia datelor cu caracter personal

Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor) a fost pus în aplicare în toate statele membre ale Uniunii Europene începând cu data de 25 mai 2018.

Resposabil cu protectia datelor: Ciochina Filita, consilier e-mail: ciochina@portal-braila.ro

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: http://www.dataprotection.ro/