”TURISM ȘI EDUCAȚIE – O NOUĂ CALE DE CUNOAȘTERE AZONEI PESCĂREȘTI A JUDEȚULUI BRĂILA”

                                                                                            Data 17.10.2020

Lansarea proiectului:

”TURISM ȘI EDUCAȚIE – O NOUĂ CALE DE CUNOAȘTERE A

ZONEI PESCĂREȘTI A JUDEȚULUI BRĂILA”

 

        Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Direcția Generală Pescuit, în calitate de Autoritate de Management pentru POPAM, şi Județul Brăila, în calitate de Beneficiar, au semnat Contractul de finanțare nr.448/08.09.2020 pentru proiectul cu titlul  ”TURISM ȘI EDUCAȚIE – O NOUĂ CALE DE CUNOAȘTERE A ZONEI PESCĂREȘTI A JUDEȚULUI BRĂILA”, cod SMIS 134053. Proiectul „Turism și educație - o nouă cale de cunoaștere a zonei pescărești a județului Brăila” este  finanțat în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020, Prioritatea Uniunii Europene 4 - „Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale”, Strategia de Dezvoltare Locală Integrată a Zonei Pescărești a Județului Brăila, Măsura 1.2 Consolidarea și diversificarea activităților în zona de pescuit și acvacultură, Obiectiv specific: Consolidarea, dezvoltarea și diversificarea activităților economice în zona pescărească prin sprijinirea dezvoltării infrastructurii și serviciilor din sectorul pescăresc și de acvacultură și din alte sectoare conexe.  

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea turismului educațional și ecoturismului în zona pescărească a județului Brăila. Cunoașterea importanței biodiversității existente în zonă poate fi făcută printr-o dublă abordare a turismului educațional: turism prin educație, lecturând și studiind materialele și documentele științifice existente; educație prin turism, prin activități de cunoaștere a importanței biodiversității din zona pescărească.   

Obiectivele specifice ale proiectului :

            - promovarea turismului educațional în rândul populației din zona pescărească a județului Brăila;

            - promovarea ecoturismului în rândul locuitorilor din zona pescărească a județului Brăila.  

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt: 

            - creșterea nivelului de conștientizare, apreciere și cunoaștere a valorilor naturale și culturale ale zonei pescărești a județului Brăila, a importanței conservării biodiversității și susținerii ecoturismului și a principiilor de ecoturism în rândul locuitorilor din zona pescărească a județului Brăila;

            - o navă aflată în patrimoniul Unității Administrativ Teritoriale a Județului Brăila (nava „OVIDIU 1”) va fi modernizată.

   Valoarea totală a proiectului este de 1.559.935,30 lei, din care:

                - valoarea eligibilă nerambursabilă din FEPAM este 1.169.951,47 lei (75%);

               - valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este 389.983,83 lei (25%).

    

Data începerii proiectului: 08 septembrie 2020

Data finalizării proiectului: 08 iulie 2022

Date de contact beneficiar: www.portal-braila.ro

Telefon: 0239 619 700 /int.266 ; Fax: 0239 619 047

E-mail:  programe@portal-braila.ro