Buletin informativ

BULETIN INFORMATIV - Legea 544/2001 privind accesul la informatiile publice

Asigurarea accesului la informatiile de interes public conform Legii 544/2001 se face din oficiu sau la cerere prin intermediul Compartimentului Relaţii Publice şi Secretariat ATOP al Direcţiei Administraţie Publică, Contencios din cadrul Consiliului Judeţean Brăila - situat în Piata Independentei nr. 1, telefon 0239.619.600 / 0239.619.700, sau la adresele de e-mail: consiliu@cjbraila.ro, violeta@portal-braila.ro.

Conform art.5, alin.2 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, autoritatile si institutiile publice au obligatia sa publice si sa actualizeze anual un buletin informativ care cuprinde urmatoarele informatii de interes public din oficiu:

Informatii de interes public

Trimitere catre pagina unde sunt publicate informatiile

pe site-ul institutiei (link sectiune)

a)

actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice

- Consiliul Judeţean - Legislatie

b)

structura organizatorică, atribuţiile departamentelor autorităţii sau instituţiei publice

- Aparat propriu de specialitate al Consiliului Judeţean- Organigrama, ROF

c)

numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice

- Consiliul Judeţean - Aleşii locali

- Conducere CJ

- Aparat de specialitate CJ: functionari publici, personal contractual

- Contact

- Informaţii de interes public

d)

coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice

- Contact:

- Coordonate de contact ale Consiliului Judetean Braila

- Coordonate de contact ale institutiilor aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Braila

e)

audienţe

- program de audiente

f)

sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil

- Consiliul Judetean - Hotarari Consiliu Judetean - HCJ-uri privind bugetul judeţean

- Situatii financiare

g)

programele şi strategiile proprii

- Strategia Judeteana privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice

 - Strategia de dezvoltare durabila a judetului Braila 2020 - 2027

- Finantari nerambursabile conform Legii nr. 350/2005 si Legii nr.69/2000

- Finantari nerambursabile ale programelor sportive conform Legii nr. 69/2000

h)

lista cuprinzând documentele de interes public

- Lista cuprinzand categoriile de documente create si/sau gestionate de Consiliul Judetean Braila care constituie informatii de interes public

i)

lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii

j)

modalitatile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră văiămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate

- Informaţii de interes public - Legea 544/2001

- Informatii de interes public - Petitii - O.G. 27/2002