Informare referitoare la eficienţa activităţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Brăila în trimestrul III 2010

 

                                                                                                                                                                                                                                                Anexă la Hotărârea A.T.O.P. Brăila
                                                                                                                                                                                                                                                               Nr. 6/22.11.2010
 
 
 
 
Informare referitoare la eficienţa activităţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Brăila în trimestrul III 2010
 
 
 
Potrivit art.18 lit.e din Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, printre atribuţiile Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică se numără şi aceea de a prezenta trimestrial, în şedinţele Consiliului judeţean, informări asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii.
              De asemenea, conform art.12 lit.c din Hotărârea Guvernului nr.787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, preşedintele autorităţii are ca atribuţie prezentarea în şedinţele Consiliului judeţean, trimestrial, a informărilor asupra eficienţei serviciului poliţienesc.
               În acest sens, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brăila a solicitat transmiterea unei evaluări statistice a activităţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila în trimestrul III 2010, avându-se în vedere indicatorii de performanţă care au fost stabiliţi, cu caracter de recomandare, în Planul Strategic pentru anul 2010 al A.T.O.P. Brăila cât şi situaţia statistică generală.
 
CAPITOLUL I – SITUATIA STATISTICA GENERALA
 
CADRUL GENERAL
Activitatea desfăşurată în trim.III 2010 de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila a avut ca obiectiv prioritar protejarea şi slujirea comunităţii şi s-a încadrat în efortul general al Poliţiei Române de a oferi un serviciu public poliţienesc concentrat pe cetăţean şi pe nevoile comunităţilor locale, in contextul evoluţiei ca ţară membră a Uniunii Europene.
Priorităţile stabilite prin managementul instituţiei au urmărit principiile şi obiectivele ce definesc Strategia de modernizare a Poliţiei Române şi Priorităţile Poliţiei Române în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii. Eforturile instituţiei în domeniul activităţii de prevenire şi combatere a criminalităţii s-au focalizat atât pe prioritatea naţională (prevenirea în sistem integrat a infracţiunilor contra patrimoniului) cât şi pe priorităţile locale: prevenirea şi combaterea furturilor din societăţi comerciale în mediul urban, prevenirea şi combaterea furturilor din locuinţe în mediul rural si prevenirea violenţei în mediul şcolar în mun. Brăila.
Prin activitatea desfăşurată s-au materializat eforturile instituţiei de a furniza siguranţă şi securitate cetăţeanului.
                În urma analizei indicatorilor statistici, pentru fiecare domeniu în parte şi prin compararea principalilor indicatori faţă de trim.III 2009, se pot evidenţia următoarele:
- Criminalitatea sesizată a crescut cu 3,9%, din care cea economico-financiară a scăzut cu 3,2%, cea judiciară a crescut cu 2,9% iar cea de altă natură a crescut cu 10%
- Volumul criminalităţii sesizate a crescut cu 133 infracţiuni la 100.000 locuitori(de la 665 în trim.III 2009 la 798 infracţiuni la 100.000 locuitori în trim.III 2010).         
-      Criminalitatea constatată a crescut cu 11%, din care cea economico-financiară a crescut cu 27%, cea judiciară a crescut cu 2,4% iar cea de altă natură a crescut cu 12%;
-      Volumul criminalităţii constatate a crescut cu 43   infracţiuni la 100.000 locuitori(de la 346 infracţiuni la 100.000 locuitori în trim.III 2009 la 389 infracţiuni la 100.000 locuitori în trim.III 2010).                        
 - Infracţionalitatea săvârşită cu violenţă a avut o evoluţie relativ constantă (modificări de ordinul unităţilor), înregistrând la infracţionalitatea constatată o creştere cu 2 unităţi la infracţiunile de omor, 1 unitate la vătămare corporală gravă şi o scădere cu 10 unităţi la infracţiunea de viol.
- Infracţionalitatea contra patrimoniului, constatată, prezintă o creştere generală cu 1,5%, în mediul urban dar şi în mediul rural.
- Infracţionalitatea stradală constatată prezintă o creştere cu 14%, din care o creştere cu 17,8% in mediul urban şi o scădere cu 42,4% în mediul rural.
- Timpul de reacţie la evenimentele sesizate a fost de „sub 10 minute” intr-un procent de 99% din totalul intervenţiilor.
 
 
 
PREVENIREA CRIMINALITĂŢII
 
        În baza priorităţilor de acţiune stabilite la nivel naţional – prevenirea în sistem integrat a infracţiunilor contra patrimoniului precum şi pe baza analizelor situaţiei operative şi a analizelor criminologice realizate la nivelul I.P.J. Brăila, au fost stabilite priorităţile de acţiune la nivel local şi au fost elaborate programele/proiectele locale de prevenire:
   1. Promovarea sistemului de prevenire a infracţionalităţii în sistem integrat, pe segmente vulnerabile ale societăţii afectate de criminalitate.
·         Pentru implementarea “Programului cadru de prevenire a infracţiunilor contra patrimoniului – furturi din locuinţe în mediul rural” au fost organizate întâlniri în Făurei, Ianca, Însurăţei şi Brăila, la care au participat poliţişti şi reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, în scopul stabilirii unui parteneriat solid pentru prevenirea criminalităţii în mediul rural. În acest sens a fost realizată “Analiza criminalităţii sesizate în mediul rural în perioada ianuarie – iulie 2010/2009”. A fost iniţiată şi implementată Campania de prevenire a furturilor din locuinţe şi anexe gospodăreşti în localităţile Viziru, Lanurile şi Movila Miresii. Campania are drept scop sensibilizarea şi conştientizarea populaţiei cu privire la adoptarea unor atitudini responsabile şi măsuri elementare de autoprotecţie, pentru prevenirea furturilor din locuinţe şi anexe gospodăreşti.
·         Implementarea proiectului de prevenire a furturilor din hypermarketuri “Neatenţia ta atrage atenţia altora!” prin difuzarea spotului audio în Promenada Mall;
·         Pentru implementarea “Programului cadru de prevenire a infracţiunilor contra patrimoniului – Furturi din societăţi comerciale în mediul urban” a fost iniţiată şi implementată Campania de prevenire a furturilor din societăţi comerciale în cadrul căreia au fost desfăşurate în colaborare cu Poliţia de proximitate 6 întâlniri cu 95 de vânzători/patroni din unităţi comerciale.
·         Derularea de activităţi specifice de prevenire în cadrul Campaniei de prevenire a furturilor din autovehiculele de transport rutier de marfă care tranzitează judeţul Brăila, Campania s-a derulat pe DN 2 şi DE 584, a avut ca scop prevenirea furturilor din autovehiculele de transport de marfă care tranzitează judeţul Brăila.
  
        2. Eliminarea violenţelor din şcoală şi din jurul acesteia
·         Cu prilejul Săptămânii Prevenirii Criminalităţii a fost desfăşurată o activitate de prevenire la Scoala cu clasele I-VIII “Ion Creangă” din municipiul Brăila în concordanţă cu prioritatea locală “Prevenirea violenţei în mediul şcolar în municipiul Brăila”.
·         Participarea la deschiderea Anului Scolar 2010 – 2011 la Scoala cu clasele I-VIII “Anton Pann” din municipiul Brăila, împreună cu reprezentanţii Poliţiei de Proximitate.
·         Participarea la întîlniri cu cadre didactice şi conducerea unităţilor de învăţământ la Şcoala Waldorf, Şcoala cu clasele I-VIII “Ghe.Naum” şi Şcoala nr.22 din municipiul Brăila pentru iniţierea unor proiecte şi campanii de prevenire adresate elevilor.
·         Cu prilejul Săptămânii Prevenirii Criminalităţii, în parteneriat cu Direcţia generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brăila, cu Penitenciarul pentru Minori şi Tineri Tichileşti şi cu Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Brăila a fost organizată o întâlnire între un grup de minori care au săvârşit o faptă penală dar care nu răspund penal şi un grup de minori aflaţi temporar în stare privativă de libertate la Penitenciarul Tichileşti. Activitatea care a avut ca scop prevenirea delincvenţei juvenile a pornit de la premise că poveştile de viaţă ale tinerilor deţinuţi îi vor ajuta pe copiii care, deşi au încălcat legea, să nu mai greşească de acum înainte.
 
      3. Alte activităţi
·         Participarea la o întâlnire cu deţinuţii din Penitenciarul de Minori şi Tineri Tichileşti organizată pentru marcarea Zilei Internaţionale împotriva Exploatării Sexuale şi Traficului Femeilor şi Copiilor. Poliţiştii din cadrul structurii Analiza şi Prevenirea Criminalităţii au discutat cu minorii şi tinerii aflaţi temporar în stare privativă de libertate, o serie de aspecte referitoare la factorii de risc şi de protecţie în ceea ce priveşte atragerea în activităţi ilegale a unor categorii de populaţie vulnerabile.
·         Implementarea campaniei “Sunt poliţistul din zona ta” care are ca scop promovarea imaginii poliţiştilor de proximitate în rândul cetăţenilor care locuiesc în sectorul de siguranţă publică nr.5. Au fost realizate două întâlniri cu cetăţenii la care au participat poliţiştii de proximitate ce au în competenţă zona vizată, un agent de la Biroul de Ordine Publică pentru Mediul Urban şi poliţiştii de la structura Analiza şi Prevenirea Criminalităţii.
·         Cu ocazia Săptămânii Prevenirii Criminalităţii au fost organizate, pe artere intens circulate din municipiul Brăila, activităţi de promovare a siguranţei rutiere (portul centurii de siguranţă) care s-au desfăşurat de către poliţiştii de la Biroul Poliţiei Rutiere şi Compartimentul Analiza şi Prevenirea Criminalităţii.
·         Pe parcursul Săptămânii Prevenirii Criminalităţii a fost promovat numărul unic de urgenţă 112 şi au fost diseminate materiale informative tematice (afişe, pliante).
 
   SIGURANTA TRAFICULUI RUTIER
 
        Perioada analizată a fost marcată de o evoluţie ascendentă a fenomenului rutier, similară trendului înregistrat la nivel european în domeniul transportului pe drumurile publice; factorii determinanţi ai acestei evoluţii au fost intensificarea circulaţiei pe drumurile naţionale şi cele deschise traficului internaţional, creşterea valorilor de trafic la sfârşit de săptămână pe majoritatea căilor rutiere, mărirea parcului de autovehicule şi perfecţionarea calităţilor dinamice ale acestora, creşterea numărului posesorilor de permise de conducere, creşterea ponderii transporturilor rutiere comerciale de mărfuri şi călători, toate acestea în condiţiile în care infrastructura rutieră nu a cunoscut modificări esenţiale.
Pentru asigurarea unui climat corespunzător pe arterele de circulaţie rutieră, conform obiectivelor cuprinse în Concepţia de Atitudine şi Acţiune a Poliţiei Rutiere, lucrătorii Serviciului Poliţiei Rutiere au desfăşurat activităţi de prevenire a infracţiunilor la regimul circulaţiei, de combatere a indisciplinei în trafic, având ca scop creşterea siguranţei cetăţenilor în deplasare pe drumurile publice şi reducerea numărului accidentelor de circulaţie soldate cu consecinţe grave.
Pentru îndeplinirea obiectivelor propuse au fost desfaşurate atât activităţi educaţional-preventive cât şi acţiuni punctuale, pe principalele cauze generatoare, pentru prevenirea producerii de accidente rutiere grave.
            Astfel în perioada analizată au fost desfăşurate 294 activităţi educaţional preventive (608 în trim. III 2009), toate prin intermediul mijloacelor mass-media.
            În contextul intensificării transporturilor rutiere s-a acordat o atenţie cooperării cu alte autorităţi în domeniu şi, în cadrul celor 16 acţiuni organizate şi executate cu reprezentanţi ai A.R.R., R.A.R. şi C.N.A.D.N. Brăila, au fost reţinute 50 certificate de înmatriculare până la remedierea defecţiunilor.
        În domeniul organizării şi sistematizării circulaţiei precum şi al asigurării stării de viabilitate a drumurilor naţionale se înscriu acţiunile comune cu administratorii drumurilor şi un număr de 94 avizări lucrări în carosabil.
Au fost efectuate 210 acţiuni, atât cu efective proprii dar şi în colaborare cu alte instituţii ori reprezentanţi ai societăţii civile.
       În urma acestor acestor activităţi au fost constatate 176 infracţiuni(164 în trim. III 2009), din care 88 la regimul circulaţiei (82 în trim. III 2009) şi 88 de altă natură (82 în trim. III 2009). 
     Au fost aplicate un număr de 9677 sancţiuni contravenţionale (11.512 în trim. III 2009).
           
Au fost înregistrate 51 accidente grave de circulaţie:

Accidente grave
Trim.III
2009
Trim.III 2010
Diferenţa
2010-2009
nr.
%
nr. accidente grave
59
51
- 8
-14%
nr. morţi
15
 9
- 6
-40%
nr. răniţi grav
51
52
+1
+ 2%
nr. răniţi uşor
28
42
+ 14
 + 40%

 
Numărul accidentelor rutiere grave a scăzut faţă de cele din trim. III 2009 şi a scăzut numărul de persoane decedate din accidente rutiere.
       Principalele cauze ale accidentelor grave de circulaţie sunt: 
-      Viteza neadaptată;
-      Conducere în stare de ebrietate;
-      Conducere imprudentă;
-      Neacordare prioritate pietoni;
-      Traversare neregulamentară;
-      Neasigurare la schimbarea direcţiei.
  
POLITIA DE PROXIMITATE
 
În perioada analizată s-au înregistrat 277 sesizări, reclamaţii şi scrisori, din care au fost soluţionate 369.
S-au desfăşurat un număr de 708 activităţi în comunitate, din care 73 cu administraţia publică locală, 139 în unităţile de învăţământ, 204 cu asociaţii de proprietari, 268 în medii de afaceri, 5 cu ONG-uri. În punctele de consiliere au fost primite 1082 persoane.
Au fost identificate 171 stări conflictuale şi 71 persoane cu risc înalt de victimizare.
 
 SIGURANTA COMUNITATII
            Modul de repartizare a efectivelor ce acţionează în stradă pentru menţinerea ordinii publice şi creşterea numărului de autovehicule destinate patrulării pe raza localităţilor au avut rezultate pozitive şi pe linia îmbunătăţirii reacţiei la evenimentele sesizate de către cetăţeni prin SNUAU 112. În această perioadă s-a intervenit la 6561 evenimente semnalate prin acest sistem (5106 în trim. III 2009), din care 68,8 % în mediul urban şi restul în mediul rural. În 99% din totalul intervenţiilor, timpul de reacţie la evenimentele sesizate a fost „sub 10 minute”.
    
SERVIREA SI AJUTAREA COMUNITATII
 
        Au fost efectuate 717 intervenţii rapide la evenimente (668 în trim. III 2009), 717 razii şi acţiuni cu efective lărgite (671 în trim. III 2009) şi 2269 controale directe (1592 în trim. III 2009).
 
 
 
 
CAPITOLUL II.
Stadiul realizării indicatorilor de performanţă minimali în trim.III.2010
 
1.           Reducerea cu 5% a faptelor comise cu mare violenţă, respectiv a infracţiunilor de omor, tentativă de omor, loviri cauzatoare de moarte, viol şi tâlhării urmată de moartea victimei:
În trimestrul III 2010, numărul infracţiunilor comise cu mare violenţă şi care au un grad sporit de pericol social, a scăzut cu 1,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut,:
- omor = +2;
- vătămare corporală gravă= +1
- tâlhărie = +4
- tentativă de omor = + 1
Au scăzut cu 10% infracţiunile de viol.
Nu s-au înregistrat infracţiuni cu arme de foc, la comandă, pentru reglare de conturi, în scop de jaf şi nici alte fapte cu violenţă urmate de moartea victimei, prin ameninţare cu arme de foc cu autori necunoscuţi.
 
2.         Creşterea cu 10% a constatărilor pe linie de criminalitate economico financiară
În trim.III 2010, în activitatea de combatere a criminalităţii economico financiare prioritatea a fost combaterea actelor de evaziune fiscală de mare amploare, care afectează siguranţa naţională.
Au fost organizate şi executate acţiuni în colaborare cu instituţii financiare, cu atribuţiuni în domeniu, ceea ce a dus la întocmirea a 38 dosare penale, indisponibilizarea unor bunuri în valoare de 135.386 lei şi s-au dispus măsuri asiguratorii pentru bunuri în valoare de 808.000 lei.
În aceste condiţii numărul infracţiunilor economico financiare constatate a crescut cu 27% faţă de trim.III 2009 , iar infracţionalitatea sesizată a scăzut cu 3,2% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.
 
3. Reducerea cu 5% a infracţionalităţii stradale sesizate, respectiv a tâlhăriilor, furturilor din auto, ultraj contra bunelor moravuri, furturi din societăţi comerciale, furturi de buzunare, furturi de auto:
Infracţionalitatea stradală sesizată în trim.III 2010 a înregistrat o creştere cu 26% faţă de trim.III 2009, astfel:
-      tâlhării = + 50%
-      furturi din auto = -10%.
-      ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea liniştii publice= + 20%;
-      furturi de auto = -45%;
-      furturi din societăţi comerciale = - 43%.
 
4. Intensificarea activităţilor de prevenire a violenţei în şcoli, precum şi a celor desfăşurate de Poliţia de proximitate, prin organizarea de şedinţe de pregătire antiinfracţională a populaţiei
În trim.III 2010, faţă de trim.III 2009, starea infracţională în mediul şcolar se prezintă astfel:

 
Trim.III
2009
Trim.III
2010
Total infracţiuni constatate
25
7
In incinta şcolii
0
6
În afara şcolii
25
1
Autori – total
(din care elevi)
35
15
7
      7 
Victime – total
(din care elevi)
15
11
 5
 5

 
Activităţile de prevenţie a infracţionalităţii în mediul şcolar au avut la bază Proiectul Local de prevenire a violenţei în mediul şcolar, la nivelul municipiului Brăila care are ca scop principal reducerea numărului de minori implicaţi în săvârşirea de infracţiuni, a faptelor penale comise de aceştia şi a riscului de victimizare.
În această perioadă Poliţia de proximitate a desfăşurat 708 activităţi în comunitate , din care 139 în unităţile de învăţământ , iar în centrele de consiliere au fost primite 1082 persoane.
 
5. Reducerea cu 3% a numărului accidentelor grave
Pentru asigurarea unui climat corespunzător pe arterele de circulaţie rutieră au fost desfăşurate activităţi de prevenire a infracţiunilor la regimul circulaţiei şi de combatere a indisciplinei în trafic, având ca rezultat constatarea a 176 infracţiuni, din care 88 la regimul circulaţiei, aplicarea a 9677 sancţiuni contravenţionale.
În trimestrul III 2010 s-au înregistrat 51 accidente grave de circulaţie (-14% faţă de trim.III 2009) soldate cu 9 persoane decedate (-40% faţă de trim.III 2009) şi 52 persoane rănite grav (+2%).
Principalele cauze generatoare de accidente rutiere sunt:
-      viteza neadaptată la condiţiile de trafic;
-          conducere în stare de ebrietate;
-          conducere imprudentă.
 
 
CONCLUZII
 
Analizand eficienţa serviciului poliţienesc şi nivelul de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii pe trimestrul III al anului 2010, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brăila apreciază că, tinand cont de conditiile socio-economice existente in Romania la ora actuala, dar si de numerosii factori perturbatori care au afectat activitatea de politie in ultima perioada, eficienta serviciului politienesc oferit comunitatii de catre politistii din cadrul Inspectoratului de politie al Judetului Braila, este buna.
Pentru eficientizarea activitatilor specifice si a nivelului de asigurare a climatului de ordine si siguranta publica, Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica Braila recomanda Inspectoratului de Politie al Judetului Braila:
-      organizarea si executarea actiunilor politiei rutiere in concordanta cu cauzele principale generatoare de accidente rutiere si evaluarea periodica a eficientei acestora;
-      o prezenta mai activa in imediata apropiere a unitatilor de invatamant din judet, pentru prevenirea faptelor antisociale ce se pot produce de catre elevi sau impotriva acestora, pe perioada cursurilor;
 
-      reorientarea dispozitivului de siguranta publica si conlucrarea cu forte ale Jandarmeriei si Politiei Comunitare in activitati specifice de prindere a autorilor de furturi;
            Cu toate acestea, Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica Braila considera ca Inspectoratul de Politie al Judetului Braila, va reusi cu greu, sa asigure doar prin forte proprii, rezultate pozitive in activitatile desfasurate pentru indeplinirea in continuare a indicatorilor de performanta minimali, in actualul context socio-economic, fara un sprijin adecvat din partea autoritatilor administratiilor publice locale si a celorlalte forte ce concura la asigurarea climatului de ordine si siguranta publica.
 
Situaţia statistică este redată în anexa la prezenta informare.
 
 
 
PRESEDINTE A.T.O.P. BRAILA
 
Ionel AVRAM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexă
 
La informarea referitoare la eficienta activitatii Inspectoratului de Politie al Judetului Braila
 in trimestrul III 2010
 
 
SITUAŢIA INDICATORILOR PRIVIND ORDINEA ŞI SIGURANŢA PUBLICĂ ÎN TRIMESTRUL III 2010 COMPARATIV CU TRIMESTRUL III 2009
 

Nr. crt.
INDICATORI
Trim.III
2010
Trim.III
2009
Diferenţa
1.       
Intervenţii rapide
717
668
+ 49
2.       
Razii şi acţiuni
717
671
+ 46
3.       
Controale directe
2.269
1.592
+ 677
4.       
Infracţiuni constatate
1.400
1.246
+ 154
5.       
     - economico-financiare
318
229
+ 89
6.       
     - judiciare
682
665
+ 17
7.       
     - de altă natură
400
352
+ 48
8.       
Persoane cercetate
1.067
839
+ 228
9.       
     - pentru infracţiuni economice
208
136
+ 72
10. 
     - pentru infracţiuni judiciare
542
472
+ 70
11. 
     - de altă natură
317
231
+ 86
12. 
     - reţinute/arestate
61
37
+ 24
13. 
Amenzi contravenţionale aplicate
15.061
15.985
- 924
14. 
Valoare amenzi (mii RON)
4564,316
3774,28
+ 790.036
15. 
ACTIVITĂŢI ALE POLIŢIEI RUTIERE
 
 
 
16. 
     - acţiuni
210
222
- 12
17. 
     - amenzi aplicate O.U.G. 195/2002
9.677
11.512
- 1.835
18. 
     - valoarea amenzilor aplicate (mii RON) la O.U.G. nr.195/2002 rep.
2161,08
1898,58
+ 262,5
19. 
     - permise ridicate
753
626
+ 127
20. 
     - certificate de înmatriculare reţinute
230
374
- 144

 
 
 
 
 
PRESEDINTE A.T.O.P. BRAILA
 
Ionel AVRAM