Informare referitoare la eficienta activitatii Inspectoratului de Politie al Judetului Braila in trimestrul I 2011

 

                                                                                                                                                         Anexă la Hotărârea A.T.O.P. Brăila
                                                                                                                                                                                                                                                                     Nr. 5/24.05.2011
 
 
 
 
Informare referitoare la eficienţa activităţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Brăila în trimestrul I 2011
 
 
 
Potrivit art.18 lit.e din Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, printre atribuţiile Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică se numără şi aceea de a prezenta trimestrial, în şedinţele Consiliului judeţean, informări asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii.
              De asemenea, conform art.12 lit.c din Hotărârea Guvernului nr.787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, preşedintele autorităţii are ca atribuţie prezentarea în şedinţele Consiliului judeţean, trimestrial, a informărilor asupra eficienţei serviciului poliţienesc.
               În acest sens, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brăila a solicitat transmiterea unei evaluări statistice a activităţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila în trimestrul I 2011, avându-se în vedere indicatorii de performanţă care au fost stabiliţi, cu caracter de recomandare, în Planul Strategic pentru anul 2011 al A.T.O.P. Brăila cât şi situaţia statistică generală.
 
 
CAPITOLUL I – CADRUL GENERAL
 
 În trim.I 2011 Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila şi-a direcţionat activitatea pentru realizarea obiectivului primordial pentru anul 2011 „Imbunătăţirea siguranţei cetăţeanului„ avându-se în vedere priorităţile stabilite la nivel local, respectiv:
·         Prevenirea delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor;
·      Prevenirea infracţiunilor contra patrimoniului – cu modulele : Prevenirea furturilor din Locuinţe şi Prevenirea tâlhăriilor:
             În urma analizei indicatorilor statistici, pentru fiecare domeniu în parte, comparativ cu trim.I 2010, se pot evidenţia următoarele:
-    Criminalitatea sesizată a crescut cu 9,37%, din care cea economico-financiară a crescut cu 18,53%, cea judiciară a crescut cu 6,63% iar cea de altă natură a crescut cu 8,17%;         
-      Criminalitatea constatată a scăzut cu 2,28%, din care cea economico-financiară a crescut cu 15%, cea judiciară a scăzut cu 7,26% iar cea de altă natură a scăzut cu 1,23%;
      -  Infracţionalitatea săvârşită cu violenţă a înregistrat o creştere cu 15,8% (omor + 3, vătămare corporală + 20, tâlhării -1);
     -   Infracţionalitatea contra patrimoniului, reprezintă o scădere generală cu 5,3%,atât în mediul urban cât şi în mediul rural.
     -      Infracţionalitatea stradală a înregistrat o scădere generală cu 12%.
     
 
A.PREVENIREA CRIMINALITĂŢII
 
 1. Activităţi desfăşurate în baza programelor/proiectelor locale
» Program de prevenire a delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor
§      Elaborarea şi implementarea campaniei de prevenire „Fii informat. Alege responsabil!” în parteneriat cu Grupul Şcolar „Ghe. K. Constantinescu” şi Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Galaţi;
§   Implementarea campaniei de informare antivictimală şi antiinfracţională „Fii un elev informat” la Şcoala cu clasele I-VIII „Radu Tudoran” şi Şcoala cu clasele I-VIII „Nedelcu Chercea” cu structura „Ghe. Naum”;
§   Implementarea campaniei de informare antivictimală şi antiinfracţională „Împreună împotriva delincvenţei” la Şcolile cu clasele I-VIII „Vlaicu Vodă” şi „Mihai Viteazul”;
§   Implementarea la nivel local a campaniei naţionale de prevenire a pornografiei infantile pe internet „Tu cui dai accept?”. Au fost elaborate materiale transmise către presa locală şi au fost promovate în mass-media spoturile campaniei;
§   Realizarea a două activităţi de prevenire la Şcoala Waldorf, în cadrul proiectului educaţional comun de prevenire a delincvenţei juvenile în perimetrul unităţii de învăţământ;
§      Realizarea unor activităţi punctuale de prevenire a delincvenţei juvenile la Şcoala cu clasele I-VIII din comuna Siliştea, Şcoala cu clasele I-VIII din comuna Gropeni, Grădiniţa nr. 7 din municipiul Brăila;
§      Participarea la activitatea punctuală de prevenire a delincvenţei juvenile „Viaţa poate fi şi altfel” organizată la Grupul Şcolar „G. Vâlsan” Făurei, în parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Copilului Brăila şi Penitenciarul pentru Minori şi Tineri Tichileşti. Au fost prezenţi tineri aflaţi în stare privativă de libertate la unitatea de detenţie, minori care au săvârşit o faptă penală, dar care nu răspund penal şi pentru care a fost instituită măsura supravegherii specializate, copii aflaţi în situaţii vulnerabile în ceea ce priveşte săvârşirea de infracţiuni, părinţi, cadre didactice, poliţistul de proximitate de la Poliţia oraşului Făurei, reprezentanţi ai Poliţiei Transporturi Feroviare;
§    Realizarea unei activităţi punctuale de prevenire la Grupul Şcolar Industrial „Grigore Moisil” Brăila pe tema prevenirii traficului de persoane. Întâlnirea a fost organizată de unitatea de învăţământ în parteneriat cu Penitenciarul Brăila;
§     Participare la o activitate de prevenire a traficului de fiinţe umane organizată la Liceul „D.P. Perpessicius”, în colaborare cu Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Galaţi;
§   Participarea, în colaborare cu Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Brăila, la o activitate organizată de Şcoala cu clasele I-VIII „Mihu Dragomir” care a avut ca scop promovarea profesiei de poliţist în rândul elevilor;
§   Participare la întâlnirea cu consilierii şcolari organizată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila. Poliţiştii au informat cadrele didactice cu privire la faptul că în anul 2011 Poliţia Română a stabilit că prevenirea delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor este una dintre priorităţile naţionale de acţiune în domeniul prevenirii criminalităţii exprimându-şi disponibilitatea de a participa la activităţile organizate de unităţile de învăţământ şi totodată invitându-i pe profesori să susţină activităţile preventive iniţiate de Inspectoratul de Poliţiei Judeţean Brăila, adresate elevilor;
§     Participare la seminarul cu tema „Combaterea violenţei în şcoli – o mai bună comunicare între şcoală, elevi şi părinţi” în cadrul Proiectului european „Tinerii împotriva delincvenţei”. Evenimentul a fost organizat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în parteneriat cu Agenţia OSC, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi Organizaţia „Salvaţi Copiii”;
» Program de prevenire a infracţiunilor contra patrimoniului – cu modulele: prevenirea furturilor din locuinţe şi prevenirea tâlhăriilor
§ Monitorizarea modului de implementare a soluţiei tehnice oferite de firma S.C. Casido S.R.L. – membru al Asociaţiei Române pentru Tehnică de Securitate, în cadrul campaniei naţionale de prevenire a furturilor din locuinţă „Un plus de siguranţă”. Soluţia propusă (montarea, în fiecare dintre cele 4 scări, la interior, a unui proiector cu senzori de mişcare) a fost discutată şi analizată cu administratorul şi preşedintele Asociaţiei de Proprietari nr.251 (câştigătoare a concursului).
§ Organizarea şi desfăşurarea unor întâlniri cu cetăţenii din comunele Cazasu, Gropeni, Cireşu, Zăvoaia, Măxineni, Mircea Vodă, Galbenu, Ulmu şi Jirlău în cadrul campaniei de pregătire antivictimală a persoanelor vârstnice din mediul rural „Bătrâneţe liniştită. Campania a pornit de la conceptul de „prevenire prin oferirea de soluţii tehnice” şi are ca scop prevenirea furturilor din locuinţe în mediul rural, realizându-se în parteneriat cu instituţii bancare de la nivelul judeţului Brăila. În cadrul campaniei de pregătire antivictimală a persoanelor vârstnice din mediul rural „Bătrâneţe liniştită au fost identificaţi următorii indicatori statistici: 10 întâlniri cu cetăţenii; 9 instituţii bancare implicate; 233 cetăţeni au fost prezenţi la întâlnirile organizate în cadrul campaniei; 9 localităţi implicate în desfăşurarea campaniei; 131 chestionare aplicate pentru obţinerea feed-back- ului; 9 reprezentanţi ai autorităţilor publice locale au participat la activităţi.
Colaborare interinstituţională
§     Acord de parteneriat cu Grupul Şcolar „Ghe. K. Constantinescu” şi Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Galaţi pentru implementarea campaniei de prevenire „Fii informat. Alege responsabil!” ;
§         Acord de Colaborare cu Şcoala cu clasele I-VIII Gropeni pentru desfăşurarea unor activităţi punctuale preventive adresate elevilor;
§         Acord de colaborare cu radio „Dens FM” Brăila pentru promovarea spoturile campaniei de prevenire a pornografiei infantile pe internet „Tu cui dai accept?”.
 
 
B. SIGURANŢA TRAFICULUI RUTIER
                   Pentru asigurarea unui climat corespunzător pe arterele de circulaţie rutieră, poliţiştii din Structura Poliţiei Rutiere –au desfăşurat activităţi de prevenire a infracţiunilor la regimul circulaţiei, de combatere a indisciplinei în trafic, având ca scop creşterea siguranţei cetăţenilor în deplasare pe drumurile publice şi reducerea numărului accidentelor de circulaţie soldate cu consecinţe grave.
                   Pentru îndeplinirea obiectivelor propuse au fost desfăşurate atât activităţi educaţional-preventive cât şi acţiuni punctuale în direcţia principalelor cauze generatoare de accidente rutiere grave.
                   În perioada trim.I 2011, au fost desfăşurate 316 activităţi educaţional preventive (291 în trim.I 2010), majoritatea prin intermediul mass-media.
                   S-a acordat o mare atenţie, cooperării cu alte autorităţi în domeniul supravegherii transporturilor rutiere, fiind organizate împreună cu reprezentanţi A.R.R., R.A.R., C.N.A.D.N., 8 acţiuni (faţă de 4 în trim.I 2010).
                   În domeniul organizări şi sistematizării circulaţiei precum şi al asigurării stării de viabilitate a drumurilor naţionale se înscriu acţiunile comune cu administratorii drumurilor şi un nr. de 50 avizări şi autorizări în domeniul organizării sistematizării circulaţiei, 40 acorduri pentru amenajări rutiere la obiective amplasate în zona drumului.
                   Au fost executate 246 acţiuni cu efective proprii dar şi în colaborare cu alte instituţii ori reprezentanţi ai autorităţii civile.
                   În urma acestor activităţi, au fost sesizate 65 infracţiuni, din care 64 la regimul circulaţiei şi au fost aplicate 8994 contravenţii.
                   Au fost înregistrate 17 accidente grave de circulaţie.
 

Accidente grave
Trim.I
2011
Trim.I 2010
Diferenţa
2011-2010
nr.
%
nr. accidente grave
17
19
- 2
-11%
nr. morţi
2
 4
- 2
-50%
nr. răniţi grav
17
21
- 4
- 19%
nr. răniţi uşor
5
17
- 12
 - 70%

 Principalele cauze ale accidentelor grave de circulaţie sunt: 
-      Viteza neadaptată;
-      Conducere în stare de ebrietate;
-      Conducere imprudentă;
 
C.POLIŢIA DE PROXIMITATE
În perioada analizată s-au înregistrat şi rezolvat 271 sesizări, reclamaţii şi petiţii.
Au fost identificate 172 stări conflictuale, din care 87 intrafamiliale.
În punctele de consiliere şi informare au fost primate 906 persoane.
Au fost desfăşurate 1050 acţiuni, din care 241 cu adminstraţia locală, 406 în unităţile de învăţământ, 152 în mediile de afaceri şi 47 pentru prevenirea victimizării bătrânilor.
 
D. SIGURANŢA COMUNITĂŢII 
 
Modul de repartizare a efectivelor ce acţionează în stradă pentru menţinerea ordinii publice şi buna cooperare cu celelalte instituţii cu atribuţii în acest domeniu a dus la îmbunătăţirea reacţiei la sesizările cetăţenilor. Astfel, s-a intervenit direct în 1097 cazuri şi la 4117 solicitări prin SNUAU 112 din care 2862 în mediul urban şi restul în mediul rural. În 97,7% din totalul intervenţiilor, timpul de reacţie la evenimentele sesizate a fost „sub 10 minute”.
 
E.SERVIREA ŞI AJUTORARE A COMUNITĂŢII
 
          Au fost efectuate 147 intervenţii rapide la evenimente, 920 razii şi acţiuni cu efective mărite (651 în trim. I 2010) şi 3.223 controale directe (2817 în trim. I 2010).


 
 
                                                                                                                                                  CAPITOLUL II
Stadiul realizării indicatorilor de performanţă minimali în trim. I 2011, stabiliti de Autoritatea teritoriala de ordine publica Braila
 
1.                        Reducerea cu 2% a infracţiunilor stradale sesizate:
În trimestrul I 2011, infracţionalitatea stradală sesizată a înregistrat o scădere cu 12% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.
Din cele 127 infracţiuni stradale sesizate, 18,8% au fost flagrante, 56,6% s-au comis noaptea iar 87,4% s-au comis în mediul urban.
Pe genuri de infracţiuni situaţia se prezintă astfel:

 
Trim. I 2011
Trim. I 2010
Diferenta
Tâlhării
5
9
-4
Furt total:
92
109
-17
Legea 61/91 rep.
21
14
+7

 
Nu au fost înregistrate infracţiuni de omor şi viol a căror loc de comitere să fie strada.
 
2.                              Stoparea trendului ascendent al infracţiunilor contra patrimoniului, în special al furturilor din locuinţe şi a tâhăriilor
În trim.I 2011, infracţiunile contra patrimoniului au înregistrat o scădere cu 5,3%, astfel:
- furturi: – 4,2%;
- tâlhării: se menţin la aceleaşi nivel;
- înşelăciuni: – 29%;
- delapidare: - 10%;
- distrugere: – 2%.
Din structura infracţiunilor de furt, în trim. I 2011 au înregistrat o creştere cu 15% furturile din locuinţe, în special în mediul urban ( +37%).
Remarcăm faptul că au scăzut apreciabil (- 60%) furturile de animale şi păsări, (-34%) furturile din societăţi comerciale, (-40%) furturile de auto, (-18%) furturile din autovehicule.
 
3.                  Reducerea cu 2% a infracţionalităţii comise de minori, intensificarea activităţilor de prevenire şi asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă publică în zona instituţiilor de învăţământ.
În trim.I 2011 în incinta unităţilor de învăţământ şi în zonele adiacente acstora s-au comis 7 infracţiuni (2 de furt, 1 vătămare corporală gravă, 2 infracţiuni de lovire şi 2 infracţiuni de ameninţare) faţă de 18 în trim.I 2010 ( furt 6, vătămare corporală 2, lovire 5, ameninţare 5).
A scăzut de asemenea şi numărul autorilor de infracţiuni elevi de la 9 în 2010 la 6 în 2011, dar şi numărul victimelor elevi de la 14 în 2010 la 7 în 2011.
Situaţia statistică reliefată mai sus scoate în evidenţă eficacitatea activităţilor de prevenire, desfăşurate de Poliţia de Proximitate, Compartimentul de prevenire şi analiză a criminalităţii dar şi de lucrătorii posturilor de poliţie comunale.
 
4. Creşterea gradului de siguranţă a traficului rutier, menţinerea cel puţin la acelaşi nivel a numărului de accidente grave şi a urmărilor acestora.
 
În trim.I 2011, faţă de trim.I 2010, pentru asigurarea unui climat corespunzător pe arterele de circulaţie au fost desfăşurate activităţi de prevenire care au dus la scăderea cu 11% a numărului acidentelor grave (la 19 în trim.I 2011 la 17 în trim.I 2010), cu 50% a numărului persoanelor decedate şi cu 19%   a numărului răniţilor grav.
Principalele cauze generatoare de accidente rutiere rămân acelaşi.
·         viteza neadaptată la condiţiile de traffic;
·         conducerea imprudentă;
·         conducerea în stare de ebrietate.
 
5.                  Îmbunătăţirea calităţii servicilor publice
·         Operativitatea intervenţiei la evenimentele sesizate prin SNUAU 112, astfel încât, în mediul urban, timpul de reacţie să fie sub 10 minute în 90% din cazuri:
    - În trimestrul I 2011 prin SNUAU 112 au fost semnalate 4117 evenimente din care 2862 în mediul urban. Din totalul de 2862 evenimente semnalate în mediul urban, în 2845 cazuri intervenţia poliţiştilor s-a efectuat sub 10 minute (99,4%).
·         Soluţionarea cererilor şi petiţiilor cetăţenilor , primirea în audienţă şi consilierea acestora :
- În perioada de referinţă au fost soluţionate 890 petiţii, scrisori şi reclamaţii adresate conducerii I.P.J.Brăila sau subunităţilor din structura acestuia. Din total, 22% au constituit sesizări privind infracţiuni contra persoanei, 46%, sesizări privind infracţiuni contra patrimoniului, 32% sesizări privind tulburarea ordinii publice, 2,4% au fost  sesizări împotriva poliţiştilor. De asemenea, în punctele de informare au fost primiţi şi consiliaţi 906 cetăţeni.
·         Informarea corectă şi oportună a populaţiei:
            Pe parcursul trim. I 2011, în mass-media scrisă locală s-au prezentat 1.192 materiale de presă cu referire la activitatea Inspectoratului de Poliţiei Judeţean Brăila.
           Din totalul referirilor, 513 sunt favorabile şi 679 neutre.
 Relevant este că, din cele 1.192 de materiale de presă, aproximativ 1.050 au avut drept sursă de realizare comunicatele şi ştirile redactate de Biroul de Presă al unităţii, ceea ce reprezintă un grad de preluare, de către mass-media, de aproximativ 88 % în presa scrisă.
            În ceea ce priveşte posturile de televiziune locale, în perioada supusă analizei au apărut 72 de reportaje, care au cuprins 38 referiri cu caracter predominant neutru şi 34 pozitive, în special în intervalul prime time, în cadrul ştirilor locale de la Pro TV Galaţi-Brăila, TV Brăila, TV Galaţi-Brăila, TVR 1, Prima TV, Canal D şi Mega TV Brăila-Galaţi, TV Expres Galaţi-Brăila. Pentru a asigura un grad ridicat de preluare, cazurile ce au reflectat activitatea structurilor de crimă organizată, investigaţii criminale şi siguranţă publică au fost însoţite de imagini de la acţiuni, selecţionate şi prelucrate conform normelor Consiliului Naţional al Audiovizualului, de către Biroul de Presă, inscripţionate „Imagini Poliţia Brăila”, ceea ce asigură vizibilitatea instituţională.
           De asemenea, posturile de radio Dance FM Brăila şi Kiss FM, cu spaţiu emisie locală şi centrală, mediatizează evenimente din buletinele de presă, precum şi amplasarea radarelor în municipiu şi judeţ, în total 111 ştiri difuzate, 88 fiind cu caracter neutru şi 95 pozitive.
           Astfel, din totalul de 183 de ştiri televizate şi radio difuzate, 88 au fost cu caracter pozitiv şi 95 neutre.
           Zilnic, în fiecare cotidian local, sau on - line, se regăsesc cel puţin câte 5 ştiri cu privire la activitatea poliţiştilor brăileni.
 
·         Rezolvarea cererilor primite în baza Legii 544/2011.
           În conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001, privind accesul persoanelor la informaţii de interes public, au fost adresate un număr de 3 solicitări scrise – care au fost rezolvate în termen legal.
 
 
CONCLUZII
 
Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica Braila, considera ca, pentru a se putea obţine un bun management instituţional, echipa de conducere a inspectoratului va trebui sa intensifice  întregul proces organizatoric, care sa urmareasca plierea activităţilor specifice pe cele două axe principale, respectiv creşterea calităţii serviciului poliţienesc în slujba cetăţeanului şi perfecţionarea metodelor şi mijloacelor de prevenire şi combatere a infracţiunilor, urmărirea respectării şi aplicării standardelor operaţionale şi de intervenţie, bazate pe proceduri şi reguli clare, combaterea şi eradicarea factorilor de risc reprezentaţi de corupţia internă prin identificarea acestora şi colaborarea constantă cu structurile de specialitate ale Ministerului Administratiei si Internelor şi implicarea cu responsabilitate în activităţile comunităţii locale.
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Braila, conform competenţelor atribuite de legislaţia în vigoare şi a experienţei acumulate, va pune întotdeauna atribuţiile acestui organism şi activitatea membrilor săi în slujba comunităţii, a respectării drepturilor omului, protejării proprietăţii publice şi private, în vederea creării unui climat de siguranţă publică la nivelul Judeţului Braila.
 
Situaţia statistică este redată în anexa la prezenta informare.
 
 
PRESEDINTE ATOP BRAILA,
 
Ionel AVRAM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexa
 la Informarea referitoare la eficienţa activităţii
Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Brăila în trimestrul I 2011
 
 
 
SITUAŢIA INDICATORILOR PRIVIND ORDINEA ŞI SIGURANŢA PUBLICĂ ÎN TRIMESTRUL I 2011 COMPARATIV CU TRIMESTRUL I 2010
 

Nr. crt.
INDICATORI
Trim.I
2011
Trim.I
2010
Diferenţa
1.        
Intervenţii rapide
147
147
0
2.        
Razii şi acţiuni
920
651
+ 269
3.        
Controale directe
3.223
2.254
+ 969
4.        
Infracţiuni constatate
1.202
1.230
- 28
5.        
- economico-financiare
214
186
+ 28
6.        
                 - judiciare
665
717
- 52
7.        
                 - de altă natură
323
327
- 4
8.        
Infracţiuni sesizate
2.391
2.167
+ 224
9.        
                - economico-financiare
475
387
+ 88
10.    
                - judiciare
1.328
1.240
+ 88
11.    
               - de altă natură
588
540
+ 48
12.    
Persoane cercetate
1.015
1.093
- 78
13.    
               - pentru infracţiuni economice
216
152
+ 64
14.    
               - pentru infracţiuni judiciare
516
546
- 30
15.    
              - de altă natură
238
165
+ 73
16.    
              - reţinute/arestate
33
36
- 3
17.    
Amenzi contravenţionale aplicate
1.317.887
963.888
+ 353.999
18.    
Valoare amenzi (mii RON)
212.781
162.244
+ 50.537
19.    
ACTIVITĂŢI ALE POLIŢIEI RUTIERE
 
 
 
20.    
- acţiuni
246
168
+ 78
21.    
- amenzi aplicate O.U.G. 195/2002
8.994
6.327
       + 2667
22.    
- valoarea amenzilor aplicate (mii RON) la O.U.G. nr.195/2002 rep.
2088,856
1177,952
+ 910,904
23.    
- permise ridicate
657
515
+ 142
24.    
- certificate de înmatriculare reţinute
150
241
- 91

 
 
PRESEDINTE ATOP BRAILA,
 
Ionel AVRAM