Planul strategic de ordine publica al Autoritatii teritoriale de ordine publica Braila pentru anul 2012


 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Anexă la Hotărârea A.T.O.P. Brăila

 

 

Nr. 3/23.03.2012

 

 

 

 

 

Planul  Strategic de Ordine Publica

 

 

 al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila pentru anul 2012

 

 

 

 

 

În conformitate cu Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.787/2002 şi pe baza concluziilor desprinse în urma consultării populaţiei şi a celor rezultate din analiza situaţiei operative la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brăila întocmeşte Planul strategic pentru anul 2012, care cuprinde principalele obiective ce trebuie îndeplinite de unităţile de poliţie precum şi indicatorii de performanţă minimali.

 

Rezultatele obţinute în anul 2011 au evidenţiat capacitatea de organizare şi mobilizare a cadrelor Inspectoratului de Politie al Judetului Braila, de anticipare şi prevenire a fenomenului infracţional, precum şi de focalizare a acţiunilor acesteia pe componenta reactivă a activităţii poliţieneşti pentru contracararea criminalităţii.

 

          In anul 2012, siguranţa cetăţeanului, văzută tot mai mult ca un drept cvasifundamental al contribuabilului brailean, trebuie să fie în atenţia Inspectoratului de Politie al Judetului Braila, pentru a contracara evoluţia fenomenului infracţional şi destructurarea gruparilor de crimă organizată.

 

 

 

 

 

Capitolul I. - Obiectivele nationale prioritare , identificate in programul de guvernare si in planul de actiuni al Ministerului Administratiei si Internelor

 

 

Obiective de guvernare

 

 

Actiunile demarate în ultimii 3 ani au urmărit creşterea gradului de siguranţă pentru cetăţeni, precum şi îmbunătăţirea mecanismelor de răspuns şi gestionare a situaţiilor de urgenţă. Intensificarea activităţilor specifice de către Poliţia Română pentru creşterea siguranţei stradale şi reducerea victimizării populaţiei prin accidente de circulaţie a dus la reducerea cu 0,7% a accidentelor grave de circulaţie şi scăderea cu 14,8% a numărului de persoane decedate în anul 2011. Se promovează un nou concept privind realizarea Centrelor Integrate de Coordonare a Intervenţiei, în prezent fiind în curs de implementare un proiect pilot la nivelul Capitalei. Informatizarea principalelor procese de la nivelul structurilor de ordine publică prin proiecte cu finanţare din fonduri structurale a condus la realizarea Sistemului Informatic al Cazierul Judiciar Român (ROCRIS) şi integrarea acestuia cu Sistemul European de informaţii cu privire la cazierele judiciare (ECRIS), a Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare - care asigură schimbul automat de date genetice cu ţările semnatare ale Acordului Prum si a Sistemelor informatice de gestiune a fluxurilor informaţionale privind managementul evenimentelor – SIMIEOP (MAI), SNRI (IGPR), SURE (IGJR), SMISU (IGSU).

 

 

Directii de actiune:
• Creşterea gradului de siguranţă publică şi întărirea sentimentului de securitate în rândul cetăţenilor.                                 .
• Întărirea capacităţii de intervenţie şi acţiune împotriva grupurilor infracţionale prin dinamizarea activităţilor din sfera combaterii infracţionalităţii comise de grupuri organizate, structurate şi nestructurate, realizate de efectivele de crimă organizată, investigaţii criminale şi operaţiuni speciale.                                              
• Dezvoltarea capacităţii de combatere a fraudelor în cooperare cu celelalte instituţii de aplicare a legii prin desfăşurarea de activităţi comune din sfera combaterii evaziunii fiscale şi contrabandei                     .
• Creşterea calităţii asistenţei medicale de urgenţă şi descarcerare, îmbunătăţirea pregătirii personalului precum şi investiţii în dotare prin:
          - operaţionalizarea SMURD la întreg teritoriul naţional.
         -    operaţionalizarea a 50 de noi echipaje de prim ajutor medical de urgenţă.
         -   dotarea serviciilor de urgenţă profesioniste cu 200 ambulanţe de prim ajutor şi 45 ambulanţe de reanimare, 235 autospeciale de stingere cu apă şi spumă, 6 autospeciale de intervenţie la accidente colective, 16 autospeciale de primă cercetare şi evaluare CBRN, 43 autospeciale pentru descarcerări grele şi 6 centre de comandă şi control, prin Programul Operaţional Regional.                                                         

 

 

        -    instruirea a 20 piloţi care execută misiuni SMURD, cu elicoptere EC 135, la simulatorul de zbor al Poliţiei Federale Germane din Sankt Augustin.
       - participarea personalului la antrenamentele organizate de Organizaţia REGA – Elveţia, în cadrul Proiectului european REGA - SMURD (Air Rescue Project), în activităţi de sprijin (siguranţa zborului, proceduri, echipare, instrumente de planificare a zborului).                              .
• Îmbunătăţirea managemetului situaţiilor de criză prin creşterea capabilităţilor structurilor operative, informatizarea proceselor şi asigurarea interoperabilităţii sistemelor informatice la nivelul centrelor de conducere.           .
• Profesionalizarea personalului încadrat în politia locală         .
•   Modificarea legislatiei privind politia locală prin stabilirea unor atributii clare privind ordinea si siguranta cetăteanului.     .         .
• Întărirea cooperării între politia locală si toate structurile MAI.
•   Revizuirea legislatiei privind statutul si functionarea firmelor private de pază, protectie si transport valori prin instituirea unor reguli mai stricte privind selectia personalului.                 .
•  Definirea în mod clar a atribuţiilor specifice personalului fiecărei structuri de poliţie, jandarmerie şi poliţie locală.                                 .

 

 

Capitolul. II - Obiectivele şi priorităţile de interes local, riscurile identificate

 

 

1. Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni.

 

 

1.1. Optimizarea capacităţii de acţiune a structurilor de siguranţă publică pentru creşterea gradului de securitate al cetăţeanului:

 

a) Consolidarea managementului integrat al situaţiei operative, prin derularea activităţilor de menţinere a ordinii publice în sistem integrat, pentru reducerea infracţionalităţii stradale, prin angrenarea, într-un mediu comun de operare  a structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a altor autorităţi de ordine publică şi societăţi private de securitate deziderat realizabil prin menţinerea numarului de infracţiuni stradale sesizate la nivelul anului 2011;

 

b) Desfăşurarea de acţiuni în vederea combaterii infracţionalitaţii contra persoanei şi patrimoniului obiectiv cuantificat prin numarul de infracţiuni descoperite în flagrant.

 

c) Îmbunătăţirea operativităţii intervenţiei la toate evenimentele sesizate prin aplicarea sistemului mixt de patrulări poliţie-jandarmerie cuantificat prin  stările conflictuale înregistrate şi aplanate;

 

d) Asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă publică în zona instituţiilor de învăţământ prin angrenarea structurilor M.A.I., a poliţiei locale şi a unităţilor şcolare, obiectiv realizabil prin menţinerea numărului de infracţiuni sesizate în incinta instituţiilor de învăţământ, la nivelul anului 2011.

 

 

 

 

 

1.2 Identificarea şi monitorizarea factorilor generatori de risc rutier, în vederea reducerii nr. de accidente rutiere şi a consecinţelor acestora:

 

 

a) Prezenţa activă în zonele aglomerate prin desfăşurarea de activităţi de dirijare, supraveghere şi control a traficului rutier;

 

 

b) Acţivităţi preventiv-educative în colaborare cu unităţile deţinătoare de parc auto şi cu cele de învăţământ.

 

 

1.3 Prevenirea fenomenului infracţional şi reducerea impactului efectelor criminalităţii în domeniile ce constituie priorităţi locale: „Delincvenţa juvenilă şi victimizarea minorilor” respectiv „Infracţiunile de furt”:

 

 

a) Prevenirea delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor, prin:

 

 

- colaborarea cu instituţii cu atribuţii în domeniul protecţiei copiilor în scopul identificării minorilor cu risc victimal şi infracţional sporit (copii ai căror părinţi sunt plecaţi in străinătate, care provin din familii conflictuale, monoparentale, minori protejaţi în sistem rezidenţial etc.);

 

 

- organizarea şi desfăşurarea de întâlniri interactive cu elevi, cadre didactice şi părinţi;

 

 

- încheierea unor parteneriate cu unităţi de învăţământ pentru desfăşurarea în colaborare a unor activităţi pe linia prevenirii delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor;

 

 

- elaborarea, editarea şi diseminarea de materiale informativ–preventive (pliante, fluturaşi, afişe) destinate atât minorilor, cât şi altor categorii de persoane (părinţi, profesori).

 

 

b) Prevenirea infracţiunilor de furt, prin:

 

 

- identificarea zonelor cu risc criminogen crescut la producerea infracţiunilor de furt, a tipurilor de furturi cu grad ridicat de producere, precum şi a categoriilor de persoane, instituţii, societăţi cu risc crescut de prejudiciere prin furt;

 

 

- desfăşurarea activităţilor de promovare a prevederilor legale şi a consecinţelor ce decurg din comiterea infracţiunilor de furt în instituţii de învăţământ, de ocrotire a copilului, în locuri publice aglomerate etc.;

 

 

- întâlniri cu grupuri ţintă în cadrul campaniilor de prevenire implementate.

 

 

2. Dezvoltarea capacităţii de intervenţie la evenimentele semnalate de cetăţeni pentru atingerea standardelor europene

 

 

2.1. Îmbunătăţirea operativităţii intervenţiei la evenimentele sesizate prin S.N.U.A.U. 112 prin:

 

 

a) Alertarea operativă a efectivelor de poliţie competente în soluţionarea sesizărilor primite prin S.N.U.A.U. 112 în vederea asigurării la un nivel corespunzător al timpului de reacţie;

 

b) Soluţionarea legală a tuturor sesizărilor semnalate prin S.N.U.A.U. 112 prin dispunerea de măsuri conform actelor normative în vigoare şi procedurilor specifice.

 

3. Îmbunătăţirea imaginii Poliţiei Române

 

 

3.1. Îmbunătăţirea serviciului de soluţionare a cererilor şi petiţiilor, primirea în audienţă şi consiliere a cetăţenilor prin:

 

 

a) Analizarea cu responsabilitate a solicitărilor primite, soluţionare legală, formulare de răspunsuri complet şi temeinic justificate, cu indicarea temeiului legal al soluţiei adoptate.

 

 

b) Respectarea termenului legal de soluţionare a peţiţiilor şi audienţelor.

 

 

3.2. Informarea corectă şi oportună a populaţiei, a celorlalte componente ale  societăţii civile asupra atribuţiilor legale, rezultatelor  obţinute, a preocupărilor curente şi de perspectivă ale inspectoratului prin:

 

 

a) Întocmirea de către structura de relaţii publice de la nivelul inspectoratului a materialelor de presă (ştiri, buletine informative, comunicate de presă), precum şi organizarea de conferinţe/briefing-uri de presă în scopul prezentării rezultatelor activităţilor poliţiştilor.

 

b) Promovarea în mass-media locală şi centrală a proiectelor/campaniilor/activităţilor derulate de poliţişti  pe segmentul de prevenire infracţionalităţii.

3.3. Asigurarea accesului la informaţiile de interes public prin formularea răspunsurilor la solicitările primite în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi transmise de cetăţeni sau jurnalişti.

 

 Riscuri identificate:

 

 

§         Creşterea criminalităţii stradale, pe fondul climatului economico-social existent în municipiul Brăila;

 

 

§        Activitatea grupurilor infracţionale nestructurate prin atragerea de noi membri, de regulă tineri proveniţi din medii familiale dezorganizate;

 

 

§        Internaţionalizarea faptelor criminale,  importul şi exportul de criminalitate;

 

 

§        Apariţia unor comportamente corupte, care pot influenţa o gamă de categorii de personae  şi implicit o serie de activităţi profesionale;

 

 

§        Lipsa unui buget corespunzător, proporţional cu necesităţile  reale ale instituţiei, în special a carburantului, cu efecte negative în îndeplinirea obiectivelor şi misiunilor specifice;

 

 

§        Suprasolicitarea fizică şi psihică a personalului, cu influenţă asupra stării de sănătate;

 

 

§        Acumularea unor datorii personale , generate în principal  de criza economică şi de măsurile de austeritate privind  salariile personalului bugetar, ceea ce ar putea duce la eşecuri profesionale şi familiale.

 

 

 

 

 

Capitolul III. Indicatorii de performanţă minimali pentru anul 2012

 

 

În vederea protejării intereselor comunităţii şi asigurării climatului de siguranţă şi securitate publică, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brăila va urmări modul în care Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Brăila va duce la îndeplinire următorii indicatori de performanţă minimali stabiliţi pentru anul 2012:

 

 

1.     Reducerea cu 2% a infracţionalităţii stradale sesizate.

 

 

2.     Stoparea trendului ascendent al infracţiunilor contra patrimoniului, în special a furturilor din locuinţe şi a tâlhăriilor.

 

 

3.     Reducerea cu 2% a infracţionalităţii comise de minori. Intensificarea activităţilor de prevenire şi asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă publică în zona instituţiilor de învăţământ.

 

 

4.     Creşterea gradului de siguranţă a traficului rutier – menţinerea, cel puţin la acelaşi nivel, a numărului accidentelor grave şi a urmărilor acestora.

 

 

5.     Îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice:

 

 

ü  operativitatea intervenţiei la evenimentele sesizate prin S.N.U.A.U. 112, astfel încât,  în mediul urban, timpul de reacţie să fie sub 10 minute în 90% din cazuri;

 

 

ü  soluţionarea cererilor şi petiţiilor cetăţenilor, primirea în audienţă şi consilierea acestora.

 

 

ü  informarea corectă şi oportună a populaţiei ;

 

 

ü  rezolvarea cererilor primite în baza Legii 544/2001.

 

 

CAPITOLUL IV – Bugetul si dotarea

 

 

Inspectoratului de Politie al Judetului Braila

 

 

 

 

 

In domeniul asigurarii mobilitatii terestre :

 

 

- Inspectoratul de Politie al Judetului Braila are asigurate 138 autospeciale din 332 cat reprezinta necesarul mijloacelor de transport, respectiv 42%. Din cele 138 autospeciale un numar de 14 autospeciale au indeplinita norma de rulaj si vechimea in vederea casarii, dar din lipsa altor autospeciale acestea inca mai sunt mentinute in exploatare cu costurile de intretinere aferente, iar in perioada urmatoare un numar de 27 vor indeplini aceleasi conditii.

 

 

 In domeniul administrarii patrimoniului imobiliar:

 

 

- Inspectoratul de Politie al Judetului Braila are in administrare un numar de 53 imobile, din care 37 sunt reprezentate de posturile de politie comunale construite in anii '70 din materiale de constructii specifice acelei perioade (tamplarie lemn, tabla zincata, dusumea lemn), care necesita reparatii curente si capitale, astfel:

 

 

- 37 posturi x 50.000 lei/post = 2.000.000 lei

 

 

- 3 politii orasenesti x 70.000 lei/politie - 210.000 lei, constand in zugraveli interioare si exterioare, reparat si inlocuit sobe, reparat si inlocuit dusumele, reparat si inlocuit acoperis, reparat imprejmuiri(gard);

 

 

- amenajare sediu Serviciul de Interventie Rapida (S.I.R.) in incinta fostei G.A.Z. = 120.000 lei (actualul sediu din Str. Vapoarelor, nr. 19 este dezafectat);

 

 

- inlocuire hidroizolatie Politia Municipiului Braila = 50.000 lei;

 

 

- inlocuire hidroizolatie sediu Politia Rutiera =40.000 lei

 

 

- reparat acoperis popota veche = 50.000 lei

 

 

 

 

 

TOTAL = 2.470.000 lei

 

 

-  Inspectoratul de Politie al Judetului Braila utilizeaza un numar de 36 animale de serviciu (caini de urmarire si de insotire) ce necesita vaccinari obligatorii si tratamente specifice anuale in valoare de 3.000 lei;

 

 

- Mijloacele de multiplicare au durata normala de functionare indeplinita, cele in exploatare asigurand doar 30% din nevoi, necesarul fiind de inca 15 buc.

 

 

 

 

 In domeniul comunicatiilor si informaticii:

 

- In prezent Inspectoratul de Politie al Judetului Braila are asigurate mijloace tehnice, astfel:

 

 

- calculatoare (statii de lucru)+ imprimante = existent 322(50,87%), 633

 

 

buc. necesar, deficit 311 (49,13%)

 

 

- telefaxuri = existent 11(17%), deficit 54 (83%)

 

 

In domeniul criminalistic:

 

 

- aparatele foto digitale in folosinta necesare realizarii cercetarii la fata locului sunt asigurate in procent de 35% din necesar, respectiv 37 din 106.

 

 

De asemenea, facem precizarea ca Inspectoratul de Politie al Judetului Braila are ocupate 98% din posturi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESEDINTE,

 

 

Ionel Avram