Raport asupra eficientei activitatii Inspectoratului de Politie al Judetului Braila pentru anul 2013

RAPORT
ASUPRA EFICIENŢEI ACTIVITATII INSPECTORATULUI DE POLITIE AL JUDETULUI BRAILA PENTRU ANUL 2013
 
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică (A.T.O.P.) asigura reprezentarea şi promovarea intereselor comunităţii în scopul realizării unui climat de siguranţă şi securitate publică.
 Pentru garantarea unui serviciu de poliţie eficient şi eficace, prin exercitarea atribuţiilor sale, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică monitorizează activităţile de menţinere a ordinii şi liniştii publice, recomandând planuri şi soluţii de îmbunătăţire a performanţelor poliţiei şi asigurându-se că orice acţiune necesară este adoptată. 
In cursul anului 2013 Autoritatea Teritorială de Ordine Publică  Braila (A.T.O.P.) a urmarit cu prioritate in activitatea sa, eficienta Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Brăila, in respectarea si aducerea la indeplinire a Planului strategic de ordine publica al ATOP Braila.
La elaborarea prezentului raport s-a pornit de la analiza atentă şi responsabila a modului în care au fost stabiliti, urmăriti şi realizati indicatorii de performanţă în anul 2013 de cadrele Inspectoratului de Poliţie al judeţului Brăila
            Conform art.18 lit.f din Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare şi art.15 alin. 2 litera f din Regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.787/2002, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brăila elaborează anual raportul asupra eficienţei activităţii poliţiei, care va fi prezentat în şedinţa Consiliului judeţean, urmând a fi dat publicităţii.
 
 
 
CAPITOLUL I -PRIORITĂŢI ŞI OBIECTIVE
 
           Activitatea desfăşurată de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila în anul 2013, a avut ca obiectiv general „Îmbunătăţirea siguranţei cetăţeanului” şi s-a încadrat în efortul general al Poliţiei Române de a oferi un serviciu public poliţienesc concentrat pe cetăţean şi pe nevoile comunităţilor locale.
           Priorităţile stabilite prin managementul instituţiei, au fost în concordanţă cu cele stipulate în „Strategia naţională de ordine publică 2010 - 2013”, aprobată prin Hotărârea Guvernului României   nr. 1040 din 13 octombrie 2010 şi au constat în:
           - creşterea gradului de siguranţă pentru cetăţeni, prin:
                   - cunoaşterea, prevenirea şi aplicarea legii împotriva infracţionalităţii;
                   - reducerea impactului la nivelul comunităţilor şi persoanelor a efectelor criminalităţii;
           - restabilirea autorităţii structurilor de aplicare a legii, descentralizarea şi reforma instituţională, necesară consolidării serviciilor comunitare şi a celor de ordine publică din România, realizării interoperabilităţii acestora, precum şi asigurării unui grad ridicat de încredere a cetăţenilor faţă de structurile de ordine publică;
           - armonizarea, pe segmentul ordinii publice, cu Strategia UE de securitate internă, prin abordări conceptuale unitare.
           Cele 3 priorităţi de acţiune stabilite de Strategie au constituit coordonate principale spre care au fost focalizate eforturile instituţiei şi bază pentru stabilirea obiectivelor specifice acesteia.
           Astfel, pentru anul 2013, cadrele Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila, au acţionat pentru realizarea următoarelor obiective generale:
           1) Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranţa stradală şi siguranţa rutieră;
           2) Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii organizate şi transfrontaliere, destructurarea grupărilor infracţionale;
           3) Asigurarea climatului de legalitate mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri, a infracţiunilor din domeniul achiziţiilor publice precum şi prin protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene;
           4) Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare şi informaţionale necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale.
          Beneficiind de un cadru unitar de derulare şi monitorizare a activităţilor, se pot contura următoarele dimensiuni ale eforturilor depuse pentru prevenirea şi combaterea criminalităţii:
           - plierea practică şi calibrarea structurilor de ordine si siguranţa publică pe realităţile obiective ale fiecărei comunităţi în parte;
           - adaptarea celor mai eficiente metode şi mijloace de prevenire şi intervenţie;
           - consolidarea relaţiei cu comunitatea;
           - extinderea şi iniţierea de acţiuni în parteneriat, consilierea şi informarea cetăţenilor cu privire la cunoaşterea prevederilor legale, procedeelor de evitare a victimizarii, necesităţii contribuţiei la consolidarea climatului de siguranţă civică şi diminuarea fenomenului infracţional;
           - respectarea cu stricteţe a competenţelor legale ce revin Poliţiei şi asumarea de către poliţişti a unor riscuri care implică un grad ridicat de pericol.
 
CAPITOLUL II -MACROINDICATORI STATISTICI
 
           În urma analizei indicatorilor statistici înregistraţi pe anul 2013, pentru fiecare domeniu în parte, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2012, se pot evidenţia următoarele:
 
Ø      Infracţionalitatea sesizată
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           - Infracţionalitateasesizată (inclund şi infracţionalitatea înregistrată de S.C.C.O. Brăila din cadrul B.C.C.O. Galaţi şi B.J.P.T. Brăila din cadrul S.R.P.T. Galaţi)a crescut cu 13,12%, din care cea economico-financiară cu 65,93%, cea judiciară cu 1,64% iar cea de altă natură cu 13,42%.

INFRACŢIUNI SESIZATE
(I.P.J.+S.C.C.O.+B.J.P.T)
2012
2013
Evoluţie 2013/2012
Evoluţie procentuală 2013/2012
TOTAL
9.922
11.224
+1.302
+13,12%
1 - economico-financiare
1.365
2.265
+900
+65,93%
2 - judiciare
6.338
6.442
+104
+1,64%
3 - de alta natură
2.219
2.517
+298
+13,42%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volumul criminalităţii sesizate a crescut cu 442 infracţiuni la 100.000 locuitori, de la 2.744 la 3.186 (+16,10%).

VOLUMUL INFRACŢIUNILOR SESIZATE
2012
2013
EVOLUŢIE
LOC 2012/2013
Media naţională cu Bucureşti
3.228
3.095
-4,13%
15/17
Media I.P.J. Brăila (cu S.C.C.O. şi B.J.P.T)
2.744
3.186
+16,10%
31/11

           
         
 
 
 
 Numai la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila,au fost sesizate 10.999 infracţiuni, cu 1.561 mai multe decât în perioada similară a anului trecut(9.438), ceea ce reprezintă o creştere cu 16,53%, situaţia prezentându-se astfel:
 
 

INFRACŢIUNI SESIZATE
(I.P.J.)
2012
2013
Evoluţie 2013/2012
Evoluţie procentuală 2013/2012
TOTAL
9.438
10.999
+1.561
+16,53%
1 - economico-financiare
1.302
2.195
+893
+68,58%
2 - judiciare
5.964
6.345
+381
+6,38%
3 - de alta natură
2.172
2.459
+287
+13,21%

 
 
 
 
          
 
 
 
 
Cele 10.999 infracţiuni sesizate numai la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila în anul 2013, reprezintă 1,66% din totalul infracţiunilor sesizate la nivelul Poliţiei Române (640.195 infracţiuni - fără structurile C.C.O. şi Transporturi).      
           Volumul criminalităţii sesizate a crescut cu 483 infracţiuni la 100.000 locuitori, de la 2.639 la 3.122 (+18,30%).

VOLUMUL INFRACŢIUNILOR  SESIZATE (I.P.J.)
2012
2013
Evoluţie procentuală 2013/2012
TOTAL
2.639
3.122
+18,30%
1 - economico-financiare
382
623
+63,08%
2 - judiciare
1.772
1.801
+1,63%
3 - de alta natură
621
698
+12,39%

 
           
 
 
 
 
             
       
 
După locul săvârşirii celor 10.999 infracţiuni sesizate în anul 2013, comparativ cu cele 9.428 infracţiuni sesizate în aceeaşi perioadă a anului trecut, 6.547 infracţiuni, sunt în mediul urban, în creştere cu 4,43% şi 4.452 infracţiuni, în mediul rural, în creştere cu 40,48%,
 
Ø      Infracţionalitatea contra persoanei
În anul 2013au fost sesizate 2.269 infracţiuni contra persoanei, cu 491 mai multe decât în perioada similară a anului trecut(1.778), ceea ce reprezintă o creştere cu 27,61%.         
 

INFRACŢIUNI CONTRA PERSOANEI
2012
2013
Evoluţie 2013/2012
TOTAL
Evoluţie procentuală 2013/2012
TOTAL
URBAN
RURAL
TOTAL
URBAN
RURAL
1. TOTAL
1.778
906
872
2.269
1.143
1.126
+491
+27,61%

 
 
         
 
           
 
Volumul infracţiunilor contra persoanei sesizateîn anul 2013 a crescut cu 147 infracţiuni la 100.000 locuitori, de la 497 la 644(+29,57%).

VOLUMUL INFRACŢIUNILOR
CONTRA PERSOANEI SESIZATE
2012
2013
Evoluţie procentuală 2013/2012
TOTAL
497
644
+29,57%

        
          Caracteristica infracţionalităţii contra persoanei sesizate în anul 2013este reprezentată de creşterea cu 27,61% a infracţiunilor sesizate total, din care infracţiunile contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii cu 33,41%(+397 infr.) şi infracţiunile contra libertăţii persoanei cu 18,18 %(+88 infracţiuni ).
 
           Caracteristica infracţionalităţii săvârşită cu violentă în anul 2013 este reprezentată de creşterea a infracţiunilor de omor (+2 infr.), vătămare corporală gravă(+2 infr.) şi loviri sau alte violenţe(+378 infr.) şi scădere a infracţiunilor de tentativă de omor (-1 infr.) respectiv a infracţiunilor de viol(-7 infr.).
           Nu s-au constatat infracţiuni de omor cu arme de foc, la comandă ori pentru reglare de conturi.
 
Ø      Infracţionalitatea contra patrimoniului
 
           În anul 2013au fost sesizate 6.688 infracţiuni contra patrimoniului, cu 1.138 mai multe decât în perioada similară a anului trecut(5.558), ceea ce reprezintă o creştere cu 20,33%.    

INFRACTIUNI CONTRA PATRIMONIULUI
2012
2013
Evoluţie 2013/ 2012
TOTAL
Evoluţie procentuală 2013/2012
TOTAL
URBAN
RURAL
TOTAL
URBAN
RURAL
TOTAL
5.558
3.711
1.847
6.688
3.916
2.772
+1.138
+20,33%

 
 
          
 
 
 
Volumul infracţiunilor contra patrimoniului sesizateîn anul 2013 a crescut cu 344 infracţiuni la 100.000 locuitori, de la 1.554 la 1.898(+22,13%).
 

VOLUMUL INFRACŢIUNILOR
CONTRA  PATRIMONIULUI
2012
2013
Evoluţie procentuală 2013/2012
TOTAL
1.554
1.898
+22,13%

        
          
 
 
 
Caracteristica infracţionalităţii contra patrimoniului pe anul 2013 este reprezentată de creşterea cu 200,58% a infracţiunilor de înşelăciune (1788 infr.), din care înşelăciune de natură economică creştere cu 525,50%(1.251 infr.), şi scădere cu 58,41% (47 infr.) a infracţiunilor de tâlhărie respectiv a infracţiunilor de furtcu 1,68% (61 infr.)
 
Ø      Infracţionalitatea stradală

INFRACŢIUNI STRADALE
 2012
2013
Evoluţie 2013/2012
TOTAL
Evoluţie procentuală 2013/2012
TOTAL
URBAN
RURAL
TOTAL
URBAN
RURAL
 TOTAL
592
515
77
515
456
59
-77
-13,01%

           
 
 
În anul 2013 au fost sesizate 515 infracţiuni stradale, cu 77 mai puţine decât în perioada similară a anului trecut (592), ceea ce reprezintă o scădere  cu 13,01%.
 
           Volumul infracţiunilor stradale sesizateîn anul 2013 a scăzut cu 20 infracţiuni la 100.000 locuitori, de la 166 în 2012 la 146(-12,05%).

VOLUMUL INFRACŢIUNILOR STRADALE SESIZATE
166
146
Evoluţie
2013/2012
Evoluţie procentuală 2012/2013
Media naţională cu Bucureşti
234
191
-43
-18,38%
Media I.P.J. Brăila
2012
2013
-20
-12,05%

 
Ø     
 
 
 
 
 
Concluzii privind macroindicatorii statistici
 
           Principalele cauze generatoare de creştere a infracţionalităţii sesizate la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila, în anul 2013, sunt:
 
           1. Situaţia privind cele 925 sesizări penale, formulate de A.P.I.A. Brăila, toate referitoare la infracţiuni de înşelăciune (de natură economico - financiară) în acordarea subvenţiilor crescătorilor de animele, înaintate de parchetele locale (Brăila, Făurei şi Însurăţei) Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila, spre competentă soluţionare, aceasta având ca influenţă creşterea indicatorilor statistici privind: infracţiuni sesizate total, economico - financiare total, contra patrimoniului total şi înşelăciunea total.
 
           2. Punerea în aplicare a Notei Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nr. 657/C2/6998 din 28.09.2011 privind înregistrarea ca dosare penale a sesizărilor prin S.N.U.A.U. 112 pentru fapte ce se pedepsesc la plângerea prealabilă, înaintată de Parchetul de pe lângă Înalta Curtea de Apel Galaţi, cu adresa nr. 5140 din 22.07.2013, tuturor unităţilor de parchet subordonate şi inspectoratelor judeţene de poliţie de pe raza de competenţă, conform ordinului rezolutiv al Procurorului General al Romăniei, din 20.06.2013.
 
           Astfel, începând cu luna august 2013, în vederea conformării la dispoziţia Parhetului, toate apelurile de urgenţă 112, referitoare la sesizări privind infracţiuni pentru care punerea în mişcare a acţiunii penale se face la plângere prealabilă (atât contra patrimoniului cât şi contra persoanei), au fost înregistrate ca lucrări penale, indiferent dacă partea vătămată a depus sau nu plângere.
                
 
 
 
 
CAPITOLUL III - PREVENIREA CRIMINALITĂŢII
 
           Priorităţile Poliţiei Române în domeniul prevenirii criminalităţii, pentru anul 2013, au fost transpuse, la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila, în trei programe de prevenire, astfel:
 
                   a. Programul judeţean de prevenire a delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor
 
           Înperioada de referinţă, în cadrul acestui program, la nivelul inspectoratului au fost derulate campanii şi planuri de măsuri, după cum urmează:
           - Planul teritorial comun de acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar;
           - Săptămâna prevenirii criminalităţii – ediţia a VIII-a
           - Proiectul – program de parteneriat „Violenţa şi agresivitatea nu-ţi fac cinste!”;
           - Planul de măsuri pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar;
           - Campania de informare şi prevenire a dispariţiilor de copii „Împreună pentru siguranţa copiilor”;
           - Programul naţional „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”;
           - Campania de prevenire a violenţelor în rândul tinerilor „Nu lăsa violenţa să te transforme într-un infractor!”;
           - Planuri de măsuri dispuse de conducere I.G.P.R. în cadrul videoconferinţelor cu structurile operative.
           Pentru implementarea campaniilor de prevenire sau desfăşurarea unor activităţi punctuale în domeniul prevenirii delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor, în perioada analizată au fost încheiate patru acorduri de parteneriat şi un protocol cu instituţii guvernamentale, neguvernamentale sau cuinstituţii de învăţământ de pe raza judeţului Brăila (Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Brăila, Agenţia Naţională de Prevenire a Traficului de Persoane - Centrul Regional Galaţi, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila, Promenada Mall Brăila, şcolile gimnaziale „Ion Băncilă” şi „Mihai Viteazul” din municipiul Brăila).
           La nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila, în cadrul campaniilor, programelor şi planurilor de măsuri derulate pe linia prevenirii delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor au fost desfăşurate 1037 activităţipreventive, prin care s-a reuşit informarea a 24.992 persoane (elevi, cadre didactice, părinţi), fiind distribuite şi 13.497 materialecu recomandăriantiinfracţionale şi antivictimale.
           Pentru mediatizarea activităţilor desfăşurate şi a recomandărilor preventive, la nivelul compartimentului Analiza şi Prevenirea Criminalităţii au fost elaborate 19 materiale de presă, fiind înregistrate 239 referiri în presa scrisă/on line.
 
 
b. Programul judeţean de prevenire a infracţiunilor de furt
 
 
În cadrul acestui program au fost stabilite ca module prevenirea furturilor din locuinţe în mediul rural şi prevenirea furturilor din autoturisme în mediul urban, fiind implementate următoarele campanii:
Ø        Campania de prevenire a furturilor din autoturisme şi de componente exterioare auto „Nu-ţi lăsa maşina la îndemâna hoţilor!”;
Ø        Săptămâna prevenirii criminalităţii – ediţia a VIII-a;
Ø        Campania de prevenire a furturilor din locuinţe „Nu-ţi scăpa casa din ochi!”.
Implementarea celor trei campanii preventive a presupus, la nivelul inspectoratului, desfăşurarea a 238 activităţi, cu ocazia cărora au fost diseminate 11.440 materiale preventive. Cele 11 materiale de presă redactate la nivelul compartimentului Analiza şi Prevenirea Criminalităţii în urma acestor activităţi au înregistrat 115 apariţii în presa scrisă/on line.
 
 
c. Programul judeţean de prevenire a infracţiunilor cu violenţă
 
           Activităţile derulate în cadrul acestui program au vizat îndeosebi prevenirea victimizării cetăţenilor prin infracţiuni de tâlhărie, fiind implementate:
Ø        Planul de măsuri pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor de tâlhărie în perioada iunie-octombrie 2013;
Ø        Campania de prevenire a tâlhăriilor ”Fii prudentă! Poţi preveni tâlhăria.”;
Ø        Campania de prevenire a tâlhăriilor în mediul urban „Siguranţa pe stradă depinde şi de tine” .
           Structurile inspectoratului implicate în implementarea acestui program au desfăşurat, în perioada analizată, un număr de 278 activităţi preventive, de recomandările privind prevenirea victimizării prin infracţiuni de tâlhărie beneficiind 10.015 persoane. Mediatizarea activităţilor desfăşurate şi a sfaturilor preventive s-a realizat prin 7 materiale de presă, care au înregistrat 68 referiri în presa scrisă on-line.
 
           În afara activităţilor desfăşurate în cadrul celor trei priorităţi naţionale, în cursul anului 2013, la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila au fost iniţiate şi derulate şi două campanii de prevenire a înşelăciunilor cu moduri de operare, respectiv: „Atenţie la înşelăciunile prin telefon!” şi „Nu te lăsa înşelat prin telefon!”.
           Transmiterea informaţiilor utile populaţiei în prevenirea acestor infracţiuni s-a realizat prin întâlniri ale poliţiştilor cu cetăţenii judeţului Brăila, prin distribuirea a 5503 flyere cu conţinut informativ-preventiv, dar şi prin intermediul mass-media, fiind înregistrate 179 de apariţii în presa scrisă on-line.
           În ceea ce priveşte relaţia cu mass - media, activităţile preventive desfăşurate la sediul inspectoratului, precum şi cele în comunitate au beneficiat de participarea reprezentanţilor posturilor de televiziune TV Brăila, Mega Tv, Realitatea Tv, promovarea activităţilor fiind realizată şi de postul de radio Magic FM – staţia locală Brăila.
 
CAPITOLUL IV - SIGURANŢA TRAFICULUI RUTIER
           Pentru asigurarea unui climat corespunzător pe arterele de circulaţie rutieră, lucrătorii de poliţie rutieră au desfăşurat activităţi de prevenire a infracţiunilor la regimul circulaţiei, combaterea indisciplinei în trafic, ca unică premisă a creşterii siguranţei cetăţenilor în deplasare pe drumurile publice şi reducerea numărului accidentelor de circulaţie soldate cu consecinţe grave.     
           Pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii, s-au organizat şi executat 1.058 acţiuni şi controale, din care 993 cu efective proprii, 16 cu alte formaţiuni de poliţie şi 49 în colaborare cu alte instituţii ori reprezentanţi ai societăţii civile.
           Au fost constatate 525 infracţiuni(490 în anul 2012), din care 296 la regimul circulaţiei(238 în anul 2012) şi 229 de altă natură(252 în anul 2012).
           Au fost aplicate un nr. de 31.887 sancţiuni contravenţionale(31.344 în anul 2012).                          
           Pe raza de competenţă, în anul 2013, s-au înregistrat 111 accidente, soldate cu 24 morţi, 104 răniţi grav şi 60 răniţi uşor, situaţia acestora, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2012, prezentându-se astfel:
 

Accidente grave
2012
2013
Diferenţă 2013/2012
nr.
%
nr. accidente grave
131
111
-20
-15,27%
nr. morţi
38
24
-14
-38,80%
nr. răniţi grav
126
104
-22
-17,47%
nr. răniţi uşor
72
60
-12
-16,67%

           
           Rezultă scăderi cu 20 a numărului accidentelor grave, cu 14 a numărului persoanelor decedate, cu 22 a numărului persoanelor rănite grav şi cu 12 a numărului persoanelor rănite uşor.
Principalele cauze care au generat producerea accidentelor grave pe anul 2013, au fost:

Cauze :
Acc.
Morţi
Răniţi
- traversarea neregulamentară
19
3
17
- depăşirea neregulamentară
13
5
18
- neacordarea priorităţii vehiculelor
11
1
12
- viteza neadaptată
7
2
7
- conducerea în stare de ebrietate
7
0
7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITOLUL V - POLIŢIA DE PROXIMITATE
 
           În anul 2013, Poliţia de Proximitate a urmărit în principal, crearea unui sistem integrat de ordine publică prin apropierea de comunitate, cunoaşterea populaţiei şi a situaţiei operative, accentuarea laturii preventive a acţiunilor poliţieneşti şi realizarea unei bune colaborări cu lucrătorii celorlalte formaţiuni operative.
 În perioada analizată, au fost înregistrate 4.082 sesizări, reclamaţii şi scrisori, fiind desfăşurate activităţi de soluţionare în termen.
 S-au executat un număr de 5.751 activităţi în comunitate, din care 243 cu administraţia publică locală, 2.715 în unităţile de învăţământ, 1.026 cu asociaţii de proprietari, 1.656 în medii de afaceri, 19 cu ONG-uri şi 92 cu alte instituţii. În punctele de consiliere au fost primite 4.071 persoane.
Au fost identificate 936 stări conflictuale din care 391 intrafamiliale şi 451 interfamiliale şi 795 persoane cu risc înalt de victimizare.
Activitatea de cercetare penală s-a materializat prin soluţionarea unui nr. de 1.412 dosare penale, fiind înaintate parchetelor competente cu propuneri legale.
Au fost constatate 27 infracţiuni flagrante şi 1.078 contravenţii.
          Poliţiştii de proximitate au participat la113 razii, acţiuni şi controale şi au iniţiat 43 proiecte/programe de parteneriat(57 proiecte/programe de parteneriat în derulare).
 
CAPITOLUL VI - SIGURANŢA COMUNITĂŢII
 
           Modul de repartizare a efectivelor ce acţionează în stradă pentru menţinerea ordinii publice şi creşterea numărului de autovehicule destinate patrulării pe raza localităţilor, au avut rezultate pozitive şi pe linia îmbunătăţirii reacţiei la evenimentele sesizate de către cetăţeni prin SNUAU 112.
           În această perioadă au fost înregistrate 21.992 apeluri prin acest sistem (23.640 în anul 2012), din care 13.098 (59,55 % din total) în mediul urban şi 8.894 în mediul rural.
           În 89,24%(19.627 cazuri) din totalul intervenţiilor, timpul de reacţie la evenimentele sesizate a fost sub 10 minute”.
           
CAPITOLUL VII - SERVIREA ŞI AJUTORAREA COMUNITĂŢII
 
           Au fost efectuate 744 intervenţii rapide la evenimente(739 în anul 2012), 16 razii (18 în anul 2012), 2.006 acţiuni cu efective lărgite(1.763 în anul 2011) şi controale 19.897 directe (17.270 în anul 2012).
            Au fost rezolvate 23.347 cereri şi certificate de cazier judiciar(23.201 în anul 2012).
 
CAPITOLUL VIII
 
STADIUL REALIZĂRII INDICATORILOR
DE PERFORMANŢĂ MINIMALI, STABILITI DE AUTORITATEA TERITORIALA DE ORDINE PUBLICA BRAILA PENTRU ANUL 2013
 
1. Menţinerea volumului infracţionalităţii stradale sesizate la nivelul anului 2012.
 
           Indicatorul de performaţă minimal stabilit pentru anul 2013 privind infracţionalitatea stradală a fost realizat.
           Cele 515 infracţiuni stradale sesizate, cu 77 mai puţine decât în perioada similară a anului trecut(592), sunt în scădere  cu 13,01%.
Evoluţia principalelor infracţiuni stradale sesizate în anul 2013, comparativ cu anul 2012, se prezentă astfel:          
 

INFRACŢIUNI STRADALE
 2012
2013
Evoluţie 2013/2012
TOTAL
Evoluţie procentuală 2013/2012
TOTAL
URBAN
RURAL
TOTAL
URBAN
RURAL
 TOTAL
592
515
77
515
456
59
-77
-13,01%
a. Omor - total
1
1
0
2
0
2
+1
+100%
b. Tentativa de omor
1
1
0
2
1
1
+1
+100%
c. Tâlharie - total
72
60
12
25
19
6
-47
-65,28%
d. Viol
0
0
0
1
0
1
+1
+100%
f. Furt - total
463
414
49
445
404
41
-18
-3,89%
    - din societăţi comerciale total
16
15
1
10
9
1
-6
-37,50%
    - din buzunare, poşete, genţi
51
49
2
75
69
6
+24
+47,05%
   - de auto
18
16
15
12
10
2
-6
-33,34%
    - din auto
200
185
15
146
129
17
-54
-27%
    - de componente din exteriorul auto
81
79
2
104
102
2
+23
+28,39%

 
          
Caracteristica infracţionalităţii stradale sesizate este reprezentată de creşterea semnificativă a infracţiunilor furt din buzunare, poşete, genţi cu 47,05% şi furt de componente din exteriorul auto cu 28,39%.
           Totodată, au fost înregistrate creşteri ale infracţiunilor de omor, tentativă de omor şi viol, cu câte o infracţiune fiecare.
           Este pozitiv faptul că infracţionalitatea stradală prezintă scăderi semnificative a infracţiunilor de tâlhărie cu 65,28%,  furturi din societati comerciale cu 37,50%, furturi de auto cu 33,34% şi din auto cu 27%.
 
 
 
2. Reducerea numărului infracţiunilor de tâlhărie sesizate faţă de anul 2012, în mediul urban.
 
           Indicatorul de performaţă minimal stabilit pentru anul 2013 privind infracţiunile de tâlharie a fost realizat.   
           Cele 47 infracţiuni de tâlhărie sesizate, cu 66 mai puţine decât în perioada similară a anului trecut(113), sunt în scădere de 58,41%.                        
           Din totalul infracţiunilor de tâlhărie sesizate, 17 au fost săvârşite prin smulgerea obiectelor.
           Situaţia infracţiunilor de tâlhărie sesizate se prezintă astfel:
 

TÂLHĂRII SESIZATE
 2012
2013
Evoluţie 2013/2012
TOTAL
Evoluţie procentuală 2013/2012
TOTAL
URBAN
RURAL
TOTAL
URBAN
RURAL
1. TOTAL
113
84
29
47
27
20
-66
-58,41%
   - prin smulgere
51
44
7
17
12
5
-34
-33,67%

          
           Volumul infracţiunilor de tâlhărie sesizateîn anul 2013 a scăzut cu 18 infracţiuni la 100.000 locuitori, de la 32 în anul 2012 la 13(40,62%).

VOLUMUL INFRACŢIUNILOR
DE TÂLHĂRIE SESIZATE
2012
2013
Evoluţie procentuală 2013/2012
TOTAL
32
13
-40,62%

 
 
 
 
 
3. Reducerea numărului total de infracţiuni de furt sesizate faţă de anul 2012, în judeţul Brăila.
 
           Indicatorul de performaţă minimal stabilit pentru anul 2013 privind infracţiunile de furt a fost realizat.
           În anul 2013, au fost sesizate 3.575 infracţiuni de furt, cu 61 mai puţine decât în perioada similară a anului trecut(3.636), reprezentând o scăderecu 1,68%.              

INFRACŢIUNI DE FURT
2012
2013
Evoluţie 2013/2012
TOTAL
Evoluţie procentuală 2013/2012
TOTAL
URBAN
RURAL
TOTAL
URBAN
RURAL
FURTUL TOTAL
3.636
2.232
1.404
3.575
2.072
1.503
-61
-1,68%

          
 
 
 
 
Situaţia infracţiunilor de furt sesizate se prezintă astfel:
           
           Caracteristica infracţiunilor de furt în anul 2013 este reprezentată de creştere a infracţiunilor de:                     
           - furt din locuinţe în mediul rural: +16,07%(+45 infr.);
           - furt din societăţi comerciale total: +26,47%, din care 26,61% în mediul urban şi 26,20% în mediul rural.
              Din totalul furturilor din societăţi comerciale(516 infr.), 40,31%(208 infr.) sunt furturi de pe rafturi (în timpul programului), acestea înregistând o creştere de 77,77% faţă de anul 2012(117 infr.), din care 98,98% în urban(+97 infr.).       
           - furt din buzunare, genţi, poşete, etc.: +8,10%, din care 9,90% în mediul urban;
- furt de componente din exteriorul auto: +20,43%, din care 27,38% în mediul urban;
 Scăderi s-au înregistrat la:
- furt din societăţi comerciale prin efracţie: -10,17%
- furt din autovehicule: -21,87% din care -28,86% în mediul urban;
- furt de animale total: -14,57%;
- furt de păsări total: -5,50%.
 Având în vedere creşterea în anul 2013, a numărului unor categorii de infracţiuni de furt, acestea trebuie să constituie priorităţi în activităţile poliţieneşti preconizate în anul 2014 în vederea prevenirii şi combaterii acestui fenomen, ţinând cont de impactul avut atât asupra patrimoniului persoanelor juridice cât şi al cetăţenilor.
        
4. Reducerea numărului de persoane decedate, ca urmare a accidentelor de circulaţie, faţă de anul 2012.
 
           Indicatorul de performaţă minimal stabilit pentru anul 2013 privind numărul de persoane decedate, ca urmare a accidentelor de circulaţie a fost realizat.
           Pe raza de competenţă, în anul 2013, s-au înregistrat 111 accidente grave de circulaţie, soldate cu 24 de persoane decedate.
           Comparativ cu anul 2012, numărul persoanelor decedate este mai mic cu 14, reprezentând o scădere de 33,80%,
 

Accidente grave
2012
2013
Diferenţă 2013/2012
nr.
%
nr. accidente grave
131
111
-20
-15,27%
nr. morţi
38
24
-14
-38,80%

           
 
5. Combaterea cu eficienţă a criminalităţii economico-financiare prin creşterea numărului de infracţiuni constatate
 
          Indicatorul de performaţă minimal stabilit pentru anul 2013 privind numărul de infracţiuni economico - financiareconstatate nu a fost realizat.  
           În anul 2013 au fost constatate 895 infracţiuni economico - financiare, cu 224 mai puţine decât în perioada similară a anului trecut(1.119), ceea ce reprezintă o scădere cu 20,02%, situaţia prezentându-se astfel:
 

 
INFRACŢIUNI I.U.P.
INFRACŢIUNI DECLINATE
INFRACŢIUNI CONSTATATE TOTAL
Diferenţă 2013/2012
2012
2013
2012
2013
2012
2013
nr.
%
- economico - fininanciare
775
706
344
189
1119
895
- 224
- 20,02%

     
 
6. Menţinerea unui procent de peste 90% a intervenţiilor sub 10 minute la apelurile de urgenţă a cetăţenilor, în mediul urban.
          
           Indicatorul de performaţă minimal stabilit pentru anul 2013 privind apelurile de urgenţă  a fost realizat.
           Modul de repartizare a efectivelor ce acţionează în stradă pentru menţinerea ordinii publice şi creşterea numărului de autovehicule destinate patrulării pe raza municipiului Brăila, au avut rezultate pozitive pe linia îmbunătăţirii reacţiei la evenimentele sesizate de către cetăţeni prin SNUAU 112.     
           Astfel, în anul 2013, în mediul urban, au fost înregistrate prin S.N.U.A.U. 112, un număr de 13.098 apeluri de urgenţă, faţă de 12.426în anul 2012.
          Apelurile de urgenţă din mediul urban reprezintă 59,77% din totalul celor semnalate la nivelul inspectoratului(21.992).
Intervenţia la solicitările prin S.N.U.A.U. 112, sub 10 minute, în mediul urban, a fost la un nr. de 12.523 cazuri, ceea ce reprezintă un procent de 95,61%.
 
7. Menţinerea la nivelul anului 2012 a numărului infracţiunilor comise în zona unităţilor de învăţământ
           Evoluţia şi tendinţele situaţiei operative înregistrată în anul şcolar 2012-2013, privind climatul de siguranţă publică în incinta şi în zona adiacentă unităţilor de învăţământ preuniversitar, relevă un trend uşor descendent al numărului de fapte antisociale, având ca autori sau victime elevi cu vârste cuprinse între 14-18 ani, precum şi cadre didactice.
           Astfel, analiza efectuată la închiderea anului şcolar 2012 -2013, a scos în relief o scădere cu 9,10%(- 4 infr.) faţă de anul şcolar anterior a numărului de fapte antisociale în acest domeniu de activitate.
           Cu toate că unitatea teritorială de poliţie, prin structurile subordonate dar şi alte componente ale M.A.I., în colaborare cu unităţile de învăţământ, au desfăşurat o multitudine de activităţi pentru prevenirea şi combaterea fenomenului violenţei specific acestui domeniu, au existat totuşi unele situaţii în care incidentele şcolare produse în această perioadă au avut un impact negativ asupra climatului de siguranţă civică din mediul şcolar.
           Din analiza evenimentelor înregistrate, a rezultat faptul că fenomenul violenţei juvenile manifestat în unităţile de învăţământ preuniversitar are ca suport criminogen conflicte instantanee, fără forme specifice de organizare premeditată, datele statistice precum şi cauzele generatoare, fiind prezentate în şedinţa de plen a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, în luna iulie 2013.
           Totodată, cu aceeaşi ocazie, s-a concluzionat că, indicatorul de performanţă minimal privind „Menţinerea la nivelul anului 2012 a numărului infracţiunilor comise în zona unităţilor de învăţământ” a fost îndeplinit.
 
 
 

 

 

 

                                              CONSIDERATII FINALE
 
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Braila, având menirea de a asigura reprezentarea şi promovarea intereselor comunităţii în scopul asigurării stabilităţii sociale, a unui climat de siguranţă şi securitate publică, a menţinerii liniştii cetăţenilor şi a respectării drepturilor acestora, a recomandat Inspectoratului de Poliţie Judeţean Braila, prin stabilirea indicatorilor de performanta, prioritizarea activităţilor de prevenire pe segmentul asigurării ordinii publice la nivelul tuturor localităţilor județului, pentru cresterea gradului de siguranță a cetăţenilor.
În urma analizei efectuate cu privire la eficienţa activităţii poliţiei în anul 2013, Autoritatea Teritorială de Ordine Publica Braila a constatat că, asigurarea securităţii şi siguranţei civice a comunităţii a reprezentat elementul de bază, în funcţie de care s-au organizat şi au fost desfăşurate toate activităţile specifice muncii de poliţie, considerând, totodată, că cea mai importantă și mai dificilă activitate pentru echipa managerială a reprezentat-o şi o reprezintă, în continuare, gestionarea cu eficienţă a resurselor umane şi financiare aflate la dispoziţie, în condiţiile socio-economice actuale.
La propunerea Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila, Consiliul Judetean Braila a alocat in anul 2013 fonduri, pentru achizitia unor bunuri, necesare formatiunilor din cadrul IPJ Braila, in contextul necesitatii completarii dotarilor logistice si in vederea eficientizarii si sprijinirii activitatii desfasurate de politistii din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Braila.
Activitatea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Braila pentru anul 2014 va  fi focalizată pe îndeplinirea următoarelor obiective generale:      
- Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranţa stradală, siguranţa rutieră şi siguranţa transporturilor.
- Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii organizate şi transfrontalieră, destructurarea grupărilor infracţionale.
- Asigurarea climatului de legalitate mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri a infracţiunilor din domeniul achiziţiilor publice precum şi prin protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene.
- Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale financiare şi informaţionale necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale a Poliţiei Române.
- Organizarea pregătirii profesionale continue în concordanţă cu noile concepte implementate pentru îndeplinirea obiectivelor asumate şi în special în domeniul noilor reglementări  ale Codului  penal şi Codului de procedură penală.
- Cooperarea inter instituţională între structurile IPJ Braila si administraţiile publice locale în scopul asigurării unui management corespunzător al situaţiei operative.
- Organizarea desfăşurării în condiţii de legalitatea a alegerilor pentru Parlamentul European şi Preşedintele României.                                     
            Urmare a activitatii desfasurate si a rezultatelor obtinute de Inspectoratul de Politie al Judetului Braila in anul 2013, putem afirma in continuare, ca  BRAILA ESTE UN JUDET SIGUR.
 
 
PRESEDINTE A.T.O.P. BRAILA
Ionel AVRAM