Raport asupra eficientei activitatii Inspectoratului de Politie al Judetului Braila, pentru anul 2012

 

Anexă la Hotărârea A.T.O.P. Brăila
                                                                                                                                               Nr. 2/22.02.2013
 
        COD F-105
 
RAPORT
ASUPRA EFICIENŢEI ACTIVITATII INSPECTORATULUI DE POLITIE AL JUDETULUI BRAILA PENTRU ANUL 2012
 
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică (A.T.O.P.) asigura reprezentarea şi promovarea intereselor comunităţii în scopul realizării unui climat de siguranţă şi securitate publică.
 Pentru garantarea unui serviciu de poliţie eficient şi eficace, prin exercitarea atribuţiilor sale, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică monitorizează activităţile de menţinere a ordinii şi liniştii publice, recomandând planuri şi soluţii de îmbunătăţire a performanţelor poliţiei şi asigurându-se că orice acţiune necesară este adoptată. 
In cursul anului 2012 Autoritatea Teritorială de Ordine Publică  Braila (A.T.O.P.) a urmarit cu prioritate in activitatea sa, eficienta Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Brăila, in respectarea si aducerea la indeplinire a Planului strategic de ordine publica al ATOP Braila.
La elaborarea prezentului raport s-a pornit de la analiza atentă şi responsabila a modului în care au fost stabilite, urmăriti şi realizati indicatorii de performanţă în anul 2012 de cadrele Inspectoratului de Poliţie al judeţului Brăila
            Conform art.18 lit.f din Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare şi art.15 alin. 2 litera f din Regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.787/2002, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brăila elaborează anual raportul asupra eficienţei activităţii poliţiei, care va fi prezentat în şedinţa Consiliului judeţean, urmând a fi dat publicităţii.
           Activitatea desfăşurată pe anul 2012, de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila, a avut ca obiectiv „Îmbunătăţirea siguranţei cetăţeanului”, şi s-a încadrat în efortul general al Poliţiei Române de a oferi un serviciu public poliţienesc concentrat pe cetăţean şi pe nevoile comunităţilor locale.
           Principalele direcţii ale anului 2012 stabilite în managementul unităţii, au urmărit:
v     Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni;
v     Dezvoltarea capacităţii de intervenţie la evenimentele semnalate de cetăţeni;
v     Îmbunătăţirea imaginii Poliţiei Române.
           În urma analizei indicatorilor statistici înregistraţi pe anul 2012, pentru fiecare domeniu în parte, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2011, se pot evidenţia următoarele:
·        Criminalitatea sesizată, a scăzut cu 1,74%, din care: 
                   - economico-financiară, a scăzut cu  22,96%;
                   - judiciară, a crescut cu 8,45%;
                   - de altă natură, a scăzut cu 10,10%;
·        Infracţionalitatea contra persoanei sesizată a înregistrat o scădere cu 12,89%, astfel:
        -infracţiunile contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii au înregistrat oscădere cu 8,48%;
         -criminalitatea gravă, săvârşită cu violenţă a avut o evoluţie în scădere la următoarele genuri de infracţiuni, respectiv:
              -omor = 50%;
              - vătămare corporală = 29%,;
              - vătămare corporală gravă = 33%;         
              - viol = 16%.
·        Criminalitatea contra patrimoniului, a înregistrat o creştere generală cu 16% din care, în mediul urban cu 15%, iar în mediul rural cu 18%.
           Caracteristica infracţionalităţii contra patrimoniului, sesizată, este reprezentată de creşterea semnificativă a infracţiunilor de tâlhărie cu 45%, din care cu 83% în mediul urban.
           De asemenea infracţiunile de furt(total), sesizate, sunt în creştere cu 23% , atât înmediul urban(25%) cât şiîn mediul rural(21%).
·        Infracţionalitatea stradală sesizată a înregistrat o creştere cu 3,85%.
                
A. PREVENIREA CRIMINALITĂŢII
 
Activităţi desfăşurate în baza programelor/proiectelor locale şi naţionale
a. Programul de prevenire a delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor
 
1.      Campania de informare destinată creşterii gradului de siguranţă a elevilor în perioada vacanţei de vară „Vacanţă în siguranţă”iniţiată la nivel naţional de I.C.P.C., care s-a implementat în judeţul Brăila în 15 unităţi de învăţământ, în perioada 18-29 iunie 2012;
2.      Campania de prevenire a delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor„Şcoala altfel”iniţiată de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Brăila şi Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Galaţi şi implementată în perioada 2-6 aprilie 2012 în 11 unităţi de învăţământ din judeţul Brăila;
3.      Campania „Învaţă să raportezi” de informare a elevilor de liceu despre modul de funcţionare a platformei de raportare a abuzurilor de pe internet www.safernet.ro - iniţiată la nivel naţional de I.G.P.R. în colaborare cu Centrul pentru copii dispăruţi şi exploataţi sexual FOCUS, s-a implementat în municipiul Brăila în luna februarie 2012;
4.      Proiectul educaţional „Extemporal la dirigenţie” – ce se implementează pe o perioadă de patru ani şcolari în Colegiul Economic „Ion Ghica” Brăila, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Brăila, Teatrul „Maria Filotti” Brăila, Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Galaţi, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Brăila, Crucea Roşie - filiala Brăila, Capela Căminelor pentru persoane vârstnice „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” Brăila;
5. Proiectul de parteneriat educaţional „O şcoală deschisă sufletelor înstrăinate”iniţiat de Şcoala cu clasele I-VIII „Mihai Viteazul” şi implementat în parteneriat cu Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Brăila şi Parohia „Sf. Apostol Andrei” pe perioada anului şcolar 2011-2012, are ca scop sensibilizarea şi implicarea comunităţii locale în situaţia elevilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate.
6. Campaniei de prevenire a violenţelor în rândul tinerilor „Nu lăsa violenţa să te transforme într-un infractor!”, iniţiată la nivel naţional. Această etapă s-a desfăşurat în perioada octombrie-decembrie şi a constat în sesiuni de informare a elevilor de liceu pe tema violenţei şi prezentarea filmului tematic Cheia e la tine!”. De asemenea, tot în cadrul acestei priorităţi naţionale, au fost desfăşurate activităţile prevăzute în Planul de măsuri privind asigurarea siguranţei rutiere a copiilor în perioada vacanţei de iarnă din anul şcolar 2012-2013. 
În perioada de referinţă la nivelul inspectoratului au fost iniţiate campanii proprii, motivate de evoluţia situaţiei operative pe anumite segmente de criminalitate, astfel: :
§     Campania de prevenire a înşelăciunilor „Nu te lăsa înşelat prin telefon!”-aflată în curs de derulare la nivelul judeţului Brăila;
§     Campania de prevenire a accidentelor rutiere „Fii responsabil de sărbători!”desfăşurată în perioada 17-28 decembrie 2012, cu sprijinul complexului comercial Promenada Mall. Campania s-a adresat conducătorilor auto şi pietonilor, fiind desfăşurată în judeţul şi municipiul Brăila.
     De asemenea, în perioada 09.11-09.12.2012, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila a implementat Campania de responsabilizare „Tu decizi! Votează legal!”,iniţiatăde Ministerul Administraţiei şi Internelor.
 
        b. Programul de prevenire a infracţiunilor contra patrimoniului.
1. „Săptămâna Prevenirii Criminalităţii” - ediţia a VI-a, iniţiată de Institutul de Cercetare şi Prevenire a Criminalităţii şi implementată la nivel naţional în perioada 24-28 septembrie 2012;
2. Campania de prevenire a furturilor din locuinţe şi anexe gospodăreşti în municipiul Brăila „Casa mea este în siguranţă” - a fost iniţiată de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila, prin compartimentul Analiza şi Prevenirea Criminalităţi şi s-a implementat în perioada 18-29 iunie 2012 cu sprijinul Biroului Proximitate şi al Compartimentului de Presă;
3. Campania de prevenire a furturilor de şi din autoturisme „Nu-ţi lăsa maşina la îndemâna hoţilor!” - iniţiată de Inspectoratul General al Poliţiei Române în parteneriat cu Groupama Asigurări S.A. şi implementată în perioada iulie-septembrie 2012;
      4. Campania de prevenire a furturilor din autoturisme şi de componente auto exterioare „Am grijă de maşina mea!” - a fost iniţiată de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila, prin compartimentul Analiza şi Prevenirea Criminalităţi şi s-a implementat în municipiul Brăila, în perioada 7 - 25 mai 2012, cu sprijinul voluntarilor;
    5. Campania de prevenire a tâlhăriilor în municipiul Brăila „Să învăţăm din greşelile altora!” - a fost iniţiată de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila, prin Compartimentul de Presă şi compartimentul Analiza şi Prevenirea Criminalităţi, şi s-a implementat în perioada 25 iunie – 6 iulie 2012;
   6. Campania de prevenire a furturilor din locuinţe „Fii precaut. Hoţii nu dorm!” iniţiată la nivel naţional de I.C.P.C., care s-a implementat în mediul urban al judeţului Brăila în perioada decembrie 2011- ianuarie 2012.
 
      Indicatori cantitativi:
§      18 campanii/proiecte de prevenire implementate;
§      108 activităţi de prevenire în cadrul campaniilor şi proiectelor;
§      1 întâlnire tip masă rotundă;
§      15 activităţi preventive punctuale ;
§      25 participanţi minorităţi multietnice;
§      899 proprietari de imobile informaţi;
§      3.088 proprietari de autoturisme informaţi;
§      685 conducători auto informaţi;
§      938 pietoni informaţi;
§      11.188 cetăţeni informaţi*;
§      2.462 elevi participanţi la activităţi în mod direct;
§      69 cadre didactice implicate;
§      38 unităţi de învăţământ;
§      16 parteneri (instituţii publice, ONG-uri, societăţi comerciale) implicaţi;
§      14 prezentări de promovare a activităţilor pe site-ul Intrapol, realizate.
§      302 referiri în presa on-line şi 11 intervenţii radio-tv.
In privinţa acţiunilor de prevenţie executate în scopul creşterii gradului de siguranţă civică, membrii Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Braila apreciază activităţile cu caracter pro-activ, derulate în anul 2012 la nivelul județului Braila, pentru prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional, desfasurata de cadrele Inspectoratului de Politie al Judetului Braila, în vederea aplicării unitare a normelor generale privind unele măsuri pentru creşterea eficienţei activităţii desfăşurate în domeniul ordinii şi siguranţei publice.
 
B. SIGURANŢA TRAFICULUI RUTIER
 
            În anul 2012 activitatea desfăşurată de Poliţia Rutieră din structura Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila, a avut ca scop creşterea gradului de siguranţă a traficului rutier.
           Pentru asigurarea unui climat corespunzător pe arterele de circulaţie rutieră, au fost desfăşurate activităţi de prevenire a infracţiunilor la regimul circulaţiei, de combatere a indisciplinei în trafic, şi de reducere a numărului accidentelor de circulaţie cu consecinţe grave.
           În perioada analizată au fost desfăşurate 1.430 activităţi educaţional-preventive faţă de 1.184 din aceeaşi perioadă în anul 2011, din care 1.271 prin intermediul mass-media.
           În domeniul organizării şi sistematizării circulaţiei, precum şi al asigurării stării de viabilitate a drumurilor naţionale se înscriu acţiunile comune cu administratorii drumurilor şi un nr.de 335 avizări lucrări în carosabil.
           Au fost executate 1.005 acţiuni cu efective proprii, dar şi în colaborare cu alte instituţii ori reprezentanţi ai autorităţii civile.
           În urma acestor activităţi au fost descoperite 490 fapte penale, din care 238 la regimul circulaţiei şi au fost aplicate 31.089 contravenţii.
           În perioada analizată au fost înregistrate 131 accidente grave de circulaţie.
 
 
 

Accidente grave
 
2011
 
2012
Evoluţie procentuală
2012/2011
%
nr. accidente grave
135
131
-2,97%
nr. morţi
28
38
+35,71%
nr. răniţi grav
126
126
     0
nr. răniţi uşor
37
72
 +94,59%

 
 
C. POLIŢIA DE PROXIMITATE
 
           În perioada analizată s-au înregistrat şi rezolvat 5.347 sesizări, reclamaţii şi petiţii.
           Au fost identificate 1.057 stări conflictuale, din care 366 intrafamiliale şi 540  interfamiliale.
           În punctele de consiliere şi informare au fost primite 4.869 persoane.
           Au fost desfăşurate 4.895 acţiuni, din care 303 în parteneriat cu administraţia publică locală, 30 cu O.N.G., 1.522 în unităţile de învăţământ, 1.182 cu asociaţiile de proprietari, 528 pentru prevenirea victimizării bătrânilor.
Au fost constatate în flagrant 30 de infracţiuni şi au fost aplicate 1.165 contravenţii.
 
D. SIGURANŢA COMUNITĂŢII
 
            Obiectivul principalpentru siguranţa comunităţii a fost realizat prin modul de repartizare a efectivelor care acţionează în stradă pentru menţinerea ordinii publice şi buna cooperare cu celelalte instituţii cu atribuţii în acest domeniu. Astfel, s-a intervenit direct în 10.093 cazuri la solicitările cetăţenilor şi la 23.640 solicitări prin SNUAU 112 din care 12.571 în mediul urban şi 11.069 în mediul rural. În 21.266 cazuri, timpul de reacţie al echipajelor de poliţie la evenimentele sesizate a fost „sub 10 minute”.
           
E. SERVIREA ŞI AJUTORAREA COMUNITĂŢII
 
        Au fost efectuate 739 intervenţii rapide la evenimente, 1.781 razii şi acţiuni cu efective mărite şi 17.270 controale directe.  
  
CAPITOLUL II.
 
Stadiul realizării indicatorilor de performanţă minimali în anul 2012 , stabiliti de Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica Braila
 
1. Reducerea cu 2 % a infracţionalităţii sesizate
 
           În anul 2012, au fost sesizate 592 infracţiuni stradale, cu 22 infracţiuni mai multe decât în aceeaşi perioadă a anului trecut (570), rezultând o creştere de 3,85%.
           Din cele 592 infracţiuni:
-         515 în mediul urban;
-         77 în mediul rural;
-         61 au fost infracţiuni flagrante;
-         279 au fost comise ziua;
-         313 au fost comise noaptea.
     Pe genuri de infracţiuni situaţia se prezintă astfel:

 
2011
2012
Diferenţa
Tâlhării
38
72
+34
Furt total:
428
463
+35
Legea 61/91 rep.
81
46
-35  

          
Autoritatea teritoriala de ordine publica Braila considera ca acest indicator a fost caracterizat, in general, de infractiuni fara un pericol social deosebit, insa avand in vedere locul in care au fost savarsite, acestea au creat o stare de disconfort si nesiguranta amplificata in randul cetatenilor.
 
2. Stoparea trendului ascendent al infracţiunilor contra patrimoniului, în
special al furturilor din locuinţe şi tâhăriilor
 
           În anul 2012, infracţiunile contra patrimoniului au înregistrat o creştere cu 747 (16%) faţă de 2011, după cum urmează: în mediul urban cu 470, ceea ce reprezintă (15%), iar în mediul rural cu 277 ceea ce reprezintă (18%).
- furturi total = + 690;
- tâlhării = + 35;
- înşelăciuni = - 35;
- delapidări = + 38;
- distrugeri = - 37.
           Din structura infracţiunilor de furt, au înregistrat creşteri furturile din locuinţe, (+4,%), furturile din autovehicule (+26%),furturile din buzunare, genţi, poşete (+101%),furturile de animale (+70%),iar furturile de autovehicule şi componente din exteriorul auto, au înregistrat scădere de 33,31%, respectiv 75%.
Autoritatea teritoriala de ordine publica Braila apreciaza ca aceasta crestere a infractionalitatii reprezinta o evolutie fireasca a situatiei operative inregistrata de Inspectoratul de Politie al Judetului Braila, in consonanta cu situatia socio-economica actuala ce genereaza nivelul scazut de trai al populatiei, cresterea fiind inregistrata mai ales la asa numitele furturi de subzistenta.
Membrii ATOP Braila considera ca o conditie favorizanta a acestor genuri de infractiuni este reprezentata si de comportamentele neglijente ale victimelor. Acest aspect poate fi remediat in mod real printr-un proces de constientizare a cetatenilor si determinarea adoptarii unei atitudini corespunzatoare fata de protectia propriilor bunuri.
ATOP Braila va solicita, in acest sens, IPJ Braila o diversificare si eficientizare a actiunilor preventive, cu privire la constientizarea membrilor comunitatii fata de factorii de risc si necesitatea adoptarii masurilor de autoprotectie.
 
 
3. Reducerea cu 2% a infracţionalităţii comise de minori. Intensificarea activităţilor de prevenire şi asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă publică în zona instituţiilor de învăţământ.
 
           În anul 2012, au fost cercetaţi în dosare penale 243 minori, faţă de 296 în anul 2011, scădere cu 18 % din care:
                  - minori până în 14 ani 3;
                  - minori 14-18 ani = 240; 
           Starea infracţională în mediul şcolar se prezintă astfel:
 

 
Anul şcolar
2010/2011
Anul şcolar
 2011/2012
Diferenţa
Infracţiuni sesizate total:
32
44
+12
În incinta şcolii
23
39
+16
În zona adiacentă şcolii
9
5
-4
Tâlhării
3
2
-1
Vătămare corporală
2
0
-2
Furt
13
30
+17
Loviri sau alte violenţe
10
10
 0
Ameninţare
3
1
           -2
Autori elevi
29
11
-18
Victime elevi:
30
41
+11

 
Urmare a discutiilor purtate, in monitorizarea acestui indicator de performanta pe parcursul anului 2012, de membrii ATOP Braila cu factorii responsabili din cadrul IPJ Braila, a fost constatata o implicare a comenzii Inspectoratului de Politie al Judetului Braila, care a manifestat o atentie deosebita si constanta pentru siguranta elevilor si a cadrelor didactice din unitatile de invatamant dar si de pe raza acestora, motiv pentru care au fost desfasurate o serie de activitati ce au avut ca scop cresterea sigurantei elevilor si reducerea riscului victimal.
 
 
4.Creşterea gradului de siguranţă a traficului rutier - menţinerea,
cel puţin la aceelaşi nivel a nunărului accidentelor grave şi a urmărilor acestora.
 
Pentru asigurarea unui climat corespunzător pe arterele de circulaţie rutieră din municipiul şi judeţul Brăila, lucrătorii Poliţiei Rutiere au intensificat activităţile de prevenire a infracţiunilor la regimul circulaţiei şi de combatere a indisciplinei în trafic, având ca scop creşterea siguranţei cetăţenilor în deplasare pe drumurile publice şi reducerea numărului accidentelor de circulaţie soldate cu consecinţe grave.
           Astfel,în perioada analizată, numărul accidentelor grave de circulaţie a scăzut cu - 2,97% (de la 135 în anul 2011 la 131 în anul 2012), iar ca urmări, numărul persoanelor rănite grav se menţin la acelaşi nivel (126), numărul persoanelor rănite usor inregistreza o crestere de 94,59% (de la 37 in 2011 la 72 in 2012) şi numărul persoanelor decedate a crescut cu 35,71% ( de la 28 în 2011 la 38 în 2012).
Principalele cauze ale accidentelor grave de circulaţie sunt: 
-               traversare neregulamentară pietoni;
-               neacordare prioritate vehicule;
-               depăşire neregulamentară;
-               pietoni pe partea carosabilă;
-               conducere în stare de ebrietate;
-               viteză neadaptată la condiţiile de drum.
 
 
 
 
 
5. Îmbunătăţirea calităţii servicilor publice
 
·        Operativitatea intervenţiei la evenimentele sesizate prin S.N.U.A.U. 112, astfel încat, în mediul urban, timpul de reacţie să fie sub 10 min în 90% din cazuri:
- În această perioadă au fost semnalate prin S.N.U.A.U. 112 un număr de 23.640      apeluri faţă de (20.161 în anul 2011) din care 12.571 în mediul urban (53%) şi 11.069 în mediul rural (47%);
- Din totalul apelurilor preluate, a fost necesară intervenţia la 13.012 cazuri (55% din total) - diferenţa fiind rezolvată prin indicarea către apelant a modalităţii de a clarifica situaţia reclamată, nefiind necesară deplasarea unei echipe poliţieneşti.
           - În mediul urban, 98% din totalul intervenţiilor, timpul de reacţie la evenimentele sesizate a fost sub 10 minute”.                       
              
·        Soluţionarea cererilor şi petiţiilor cetăţenilor, primirea în audienţă şi consilierea acestora :
           - În perioada de referinţă au fost soluţionate 4.102 petiţii, scrisori şi reclamaţii adresate conducerii I.P.J.Brăila sau subunităţilor din structura acestuia.
           - În punctele de informare au fost primiţi 9.800 cetăţeni.
  • Informarea corectă şi oportună a populaţiei:
           În anul 2012, în mass-media scrisă locală s-au realizat 7.306 materiale de presă referitoare la activitatea Inspectoratului de Poliţiei Judeţean Brăila.
           Din totalul acestora, 5.359 sunt favorabile, 4.517 neutre, 4 defavorabile.
 Din cele 7.306 materiale de presă, aproximativ 7.000 au avut drept sursă de realizare comunicatele şi ştirile redactate de Biroul de Presă al unităţii, ceea ce reprezintă un grad de preluare de către mass-media de aproximativ (96%).
           La posturile de televiziune locale, în perioada supusă analizei au apărut 953 reportaje, care au cuprins 596 referiri cu caracter predominant neutru şi 357 pozitive.
           De asemenea, posturile de radio au mediatizat buletinele de presă, precum şi amplasarea radarelor în municipiu şi judeţ, în totl fiind 653 de ştiri difuzate, 402 având caracter neutru, 250 pozitiv.
·        Rezolvarea cererilor primite în baza Legii 544/2011.
          Instituţia a primit în perioada analizată, 607 solicitări care, au fost rezolvate în termen legal. 
 
 
CONSIDERATII FINALE
 
 
Anul 2012 a fost un an al reorganizarii in activitatea Inspectoratului de Politie al Judetului Braila.
 In luna octombrie 2011 efectivele de ordine publica din mediul rural au trecut printr-o reformă structurală majoră, prin înfiinţarea secţiilor de poliţie rurală odata cu desfiintarea posturilor de politie rurala, fapt care a adus modificări importante atât în ceea ce priveşte personalul cât şi în modul de organizare şi desfăşurare al activităţii. Odată cu desfiintarea posturilor si înfiintarea sectiilor, la posturi a rămas un singur politist. Acesta avea program de la 8.00  la 16.00, după care cei care interveneau erau politistii de la patrule.
            După 8 luni de la desfiinţarea posturilor şi arondarea comunelor la secţiile rurale de poliţie, s-a ajuns la concluzia că obiectivele stabilite de conducerea Politiei Romane, nu pot fi atinse. Mai mult decât atât, potrivit analizelor efectuate, serviciile oferite de poliţişti, erau mai puţin eficiente, dar mai scumpe.
Prin urmare, Autoritatea Teritoriala de ordine Publica Braila considera ca reinfiintarea posturilor de politie, incepand cu 1 septembrie 2012, va aduce un plus de eficienta in activitatea politistilor, indreptarea lucrurilor in folosul cetateanului si respectarea muncii politistilor.
În cadrul analizei efectuate de Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Braila privind eficienţa serviciului poliţienesc în anul 2012, au fost constatate şi o serie de probleme cu care s-a confruntat Inspectoratul de Poliţie al Judetului Braila în exercitarea atribuţiilor sale, exclusiv pe baza şi în aplicarea legii, în interesul persoanei, al comunităţii, precum şi în sprijinul instituţiilor statului. Astfel, logistica necesara pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu, in ceea ce priveste combustibilul, piesele de schimb pentru autospecialele din dotare a fost si ramane in continuare un factor perturbator ce afecteaza operativitatea cadrelor IPJ Braila .
Totodată, considerăm ca factor de risc, cu incidenţă directă în activitatea inspectoratului, diminuarea, la ora actuală, până la un nivel de 48% a gradului de înzestrare a unităţii cu autovehicule, ceea ce afectează mobilitatea efectivelor în teren şi, în mod direct, viteza de reacţie şi intervenţie la evenimentele produse pe raza de competenţă, deci siguranţa cetăţeanului. Având în vedere şi faptul că în viitorul apropiat urmează să fie scoase din circulaţie şi alte autovehicule care au norma de casare îndeplinită şi care nu mai pot fi utilizate datorită gradului avansat de uzură, iar premisele înlocuirii acestora cu autovehicule noi sunt reduse, gradul de înzestrare cu autovehicule al unităţii este în situaţia de a se diminua şi mai mult.
Ţinând cont, de condiţiile socio-economice dificile  cât şi de numeroşii factori de ordin logistic si organizatoric care au influenţat activitatea de poliţie în anul 2012, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Braila apreciaza pozitiv implicarea cadrelor si eficienta activitatii desfasurate de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Braila.
 
 
 
PRESEDINTE A.T.O.P. BRAILA
Ionel AVRAM
 


* se referă preponderent la campaniile pentru respectarea legislaţiei electorale, desfăşurate în parte cu ISU şi IJJ.