Informare, referitoare la eficienta activitatii Inspectoratului de Politie al Judetului Braila, in primele 9 luni ale anului 2013

                                                                                                                                           Anexă la Hotărârea A.T.O.P. Brăila
                                                                                                                                                  Nr. 6 /26.11.2013
 
 
 
Informare, referitoare la eficienta activitatii Inspectoratului de Politie al Judetului Braila, in primele 9 luni ale anului 2013 .
 
 
 
Potrivit art.18 lit.e din Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, printre atribuţiile Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică se numără şi aceea de a prezenta trimestrial, în şedinţele Consiliului judeţean, informări asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii.
              De asemenea, conform art.12 lit.c din Hotărârea Guvernului nr.787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, preşedintele autorităţii are ca atribuţie prezentarea în şedinţele Consiliului judeţean, trimestrial, a informărilor asupra eficienţei serviciului poliţienesc.
               În acest sens, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brăila a solicitat transmiterea unei evaluări statistice a activităţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila pentru primele 9 luni ale anului 2013, avându-se în vedere indicatorii de performanţă care au fost stabiliţi, cu caracter de recomandare, în Planul Strategic de Ordine Publica pentru anul 2013 al A.T.O.P. Brăila cât şi situaţia statistică generală.
 
 
CAPITOLUL I
 
           Activitatea desfăşurată la 9 luni pe anul 2013, de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila, a avut ca obiectiv „Îmbunătăţirea siguranţei cetăţeanului”, şi s-a încadrat în efortul general al Poliţiei Române de a oferi un serviciu public poliţienesc concentrat pe cetăţean şi pe nevoile comunităţilor locale.
           Principalele obiective ale anului 2013, stabilite de către managementul unităţii, au urmărit:
v     Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni;
v     Asigurarea climatului de legalitate în domeniul criminalităţii economico-financiare;
v     Prevenirea fenomenului infracţional şi reducerea impactului efectelor criminalităţii
v     Îmbunătăţirea imaginii Poliţiei Române.
           În urma analizei indicatorilor statistici înregistraţi la 9 luni pe anul 2013, pentru fiecare domeniu în parte, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2012, se pot evidenţia următoarele:
·        Criminalitatea sesizată, a crescut cu 14,80%, din care: 
                   - economico - financiară, a crescut cu 89,36%;
                   - judiciară, a crescut cu 0,84%;
                   - de altă natură, a crescut cu 7,59%;
·        Infracţionalitatea contra persoanei sesizată a înregistrat o creştere cu 14,64%.
           Caracteristica infracţionalităţii contra persoanei sesizateîn 9 luni 2013 este reprezentată de creşterea cu 14,64% a infracţiunilor sesizate total, din care infracţiunile contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii cu 17,59 %( +154 infr.) şi infracţiunile contra libertăţii persoanei cu 10,49%(+38 infracţiuni ).
 
contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii şi            Având în vedere caracteristicile prezentate mai sus, este necesar ca prezenta analiză să fie extinsă asupra infracţiunilor sesizate cele contra libertăţii persoanei în 9 luni 2013.
           Astfel, infracţiunile de loviri sau alte violenţe(827 infr.) şi cele de vătămare corporală(198 infr.), reprezintă 78,31% respectiv 18,75%, însumate 97,06% din totalul infracţiunilor contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii sesizate(1.056 infr.) şi 66,47 % din totalulinfracţiunilor contra persoanei sesizate(1.542 infr.);
           De asemenea, infracţiunile de ameninţare(223 infr.), reprezintă 55,75% din totalul infracţiunilor contra libertăţii persoanei şi 14,46% din totalulinfracţiunilor contra persoanei sesizate(1.542 infr.);           
·        Criminalitatea contra patrimoniului, a înregistrat o creştere cu 21,79%.
           Din totalul celor 5.108 infracţiuni contra patrimoniului sesizate, 51,91% (2.652 infr.) sunt furturi iar 30,18%(1.542 infr.) sunt înşelăciuni, din care 73,99%        %(1.141 infr.) sunt de natură economică.
           Caracteristica infracţionalităţii contra patrimoniului la 9 luni 2013 este reprezentată de creşterea cu +272,46% a infracţiunilor de înşelăciune(+1.128 infr.) din care înşelăciunile de natură economică creştere cu 866,94 %(+1.023 infr.) şi scăderea cu 63,83%(-60 infr.) a infracţiunilor de tâlhărie respectiv cu -2,65%(-72 infr.) a infracţiunilor de furt.
·        Infracţionalitatea stradală sesizată a înregistrat o scădere cu 16,56%.
           Principalele cauze generatoare de creştere a infracţionalităţii sesizate la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila, la 9 luni 2013 sunt:
           1. Situaţia privind cele 925 sesizări penale, formulate de A.P.I.A. Brăila, toate referitoare la infracţiuni de înşelăciune(de natură economico - financiară) în acordarea subvenţiilor crescătorilor de animele, înaintate de parchetele locale(Brăila, Făurei şi Însurăţei) Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila, spre competentă soluţionare, aceasta având ca influenţă creşterea indicatorilor statistici privind: infracţiuni sesizate total, economico - financiare total, contra patrimoniului total şi înşelăciunea total.
           2. Punerea în aplicare a Notei Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nr. 657/C2/6998 din 28.09.2011 privind înregistrarea ca dosare penale a sesizărilor prin S.N.U.A.U. 112 pentru fapte ce se pedepsesc la plângerea prealabilă, înaintată de Parchetul de pe lângă Înalta Curtea de Apel Galaţi, cu adresa nr. 5140 din 22.07.2013, tuturor unităţilor de parchet subordonate şi inspectoratelor judeţene de poliţie de pe raza de competenţă, conform ordinului rezolutiv al Procurorului General al Romăniei, din 20.06.2013.
           Astfel, începând cu luna august 2013, în vederea conformării la dispoziţia Parhetului, toate apelurile de urgenţă 112, referitoare la sesizări privind infracţiuni pentru care punerea în mişcare a acţiunii penale se face la plângere prealabilă, au fost înregistrate ca lucrări penale, indiferent dacă partea vătămată a depus sau nu plângere.
 
A. PREVENIREA CRIMINALITĂŢII
           
Priorităţile Poliţiei Române în domeniul prevenirii criminalităţii, pentru anul 2013, au fost transpuse, la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila, în trei programe de prevenire, astfel:
 
 
1.    Programul judeţean de prevenire
a delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor
 
           În perioada de referinţă, în cadrul acestui program au fost derulate campanii, programe şi planuri de măsuri, astfel:
1.                 Planul teritorial comun de acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar nr. 35335/11.09.2013, elaborat la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila;
2.                 Planul de măsuri pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar nr.20347/20.05.2013,elaborat la nivelul Poliţiei Române în colaborare cu Jandarmeria Română, se implementează la nivel naţional în perioada 22.05-09.09.2013.
3.                 Campania de informare şi prevenire a dispariţiilor de copii „Împreună pentru siguranţa copiilor” - iniţiată de Centrul Român pentru Copii Dispăruţi şi Exploataţi Sexual FOCUS în parteneriat cu I.G.P.R. - Institutul de Cercetare şi Prevenire a Criminalităţii, s-a derulat în perioada 1 aprilie – 15 iunie 2013. Evaluarea activităţilor desfăşurate în cadrul campaniei la nivel local a fost prezentată în Adresa nr.42465/20.06.2013.
4.                 Programul naţional „Să ştii mai multe, să fi mai bun!” – iniţiat la nivelul judeţului de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila în colaborare cu Promenada Mall Brăila şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila, s-a implementat în perioada 1-5 aprilie 2013, conform graficului activităţilor stabilite în acest sens. Evaluarea activităţilor desfăşurate în cadrul campaniei la nivel local a fost prezentată în Raportul de evaluare nr.42228/08.04.2013
5.                 Campania de prevenire a violenţelor în rândul tinerilor „Nu lăsa violenţa să te transforme într-un infractor!” – iniţiată la nivel naţional de I.C.P.C. şi implementată la nivelul judeţului Brăila în perioada octombrie 2012 – martie 2013. Evaluarea activităţilor desfăşurate în cadrul campaniei la nivel local a fost prezentată în Raportul de evaluare nr.42239/18.03.2013;
Ø      Planuri de măsuri dispuse de conducere I.G.P.R. în cadrul videoconferinţelor cu structurile operative pentru perioadele 14-16 ianuarie 2013, 6-8 martie, 8-12 aprilie, în baza cărora au fost desfăşurate activităţi preventive adresate elevilor de poliţiştii compartimentului Analiza şi Prevenirea Criminalităţii şi ai Serviciului Rutier.
6.     Activităţi punctuale de prevenire (în afara celor din cadrul campaniilor):
- întâlniri ale poliţiştilor de proximitate, rutieră şi ordine publică cu elevii, părinţii şi cadrele didactice cu ocazia festivităţilor de deschidere a noului an şcolar;
- activităţi preventive desfăşurate cu ocazia concursului de karting „Aşii volanului”, organizat de Palatul Copiilor Brăila, împreună cu Serviciul Rutier Brăila, în perioada 13-14.08.2013;
- activităţi de promovare a profesiei de poliţist în cadrul Bursei Locurilor de Muncă organizate în oraşul Ianca;
- activităţi practice de instruire şi verificare a cunoştinţelor deţinute de elevi cu prilejul manifestării „Brăila în miniatură – un oraş pentru copii şi părinţi”, respectiv a seminarului „Tinerii şi capcanele oraşului” organizat la Liceul Teoretic „M. Sebastian” Brăila în cadrul Programului Educaţional Internaţional „Live Positive Life”;
- acţiuni cu caracter preventiv în locuri publice, cu prilejul unor manifestări locale, zile internaţionale, fiind marcate la nivel local prin activităţi organizate şi desfăşurate cu ocazia sărbătorilor pascale, Zilei Internaţionale a Copilului şi Zilei Poliţiei Române;
- promovarea la nivel judeţean a Concursului Naţional de Poezie „Copiii României Creează”, organizat de Centrul Cultural al M.A.I.
Indicatori cantitativi:
 
§               3 campanii de prevenire iniţiate/derulate;
§               3 planuri de măsuri (2 finalizate şi 1 în derulare);
§               678 activităţi de prevenire realizate;
§               6658 tipărituri diseminate;
§               13223 persoane (elevi, cadre didactice, părinţi) informate în mod direct;
§               43 participări la festivităţile prilejuite de deschiderea noului an şcolar;
§               13217 elevi şi cadre didactice beneficiari ai mesajelor preventive transmise în cadrul întâlnirilor festive;
§               19 acţiuni destinate prevenirii absenteismului şi abandonului şcolar.
 
2.    Programul judeţean de prevenire a infracţiunilor de furt
 
           În cadrul acestui program au fost implementate următoarele campanii:
ü        Săptămâna prevenirii criminalităţii, iniţiată de către Inspectoratul General al Poliţiei Române - Institutul de Cercetare şi Prevenire a Criminalităţii şi implementată în perioada 30.09-04.10.2013;
ü        Campania de prevenire a furturilor din autoturisme şi de componente exterioare auto „Nu-ţi lăsa maşina la îndemâna hoţilor!”, iniţiată de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila, prin compartimentul Analiza şi Prevenirea Criminalităţii şi care se implementează în perioada 12.08- 15.12.2013;
ü        Campania de prevenire a furturilor din locuinţe „Nu-ţi scăpa casa din ochi!”, iniţiată de Inspectoratul General al Poliţiei Române – Institutul de Cercetare şi Prevenire a Criminalităţii în colaborare cu Groupama Asigurări S.A. şi derulată la nivel naţional în perioada mai-iulie 2013.   
Indicatori cantitativi:
 
§        3 campanii de prevenire (1 finalizată şi 2 în derulate);
§        197 activităţi de prevenire realizate;
§        10987 tipărituri diseminate.
 
3.    Programul judeţean de prevenire a infracţiunilor cu violenţă
 
           În perioada 01.01-30.09.2013, activităţile de prevenire derulate în cadrul acestui program au vizat îndeosebi prevenirea victimizării cetăţenilor prin infracţiuni de tâlhărie, fiind implementate:
Ø        Campania de prevenire a tâlhăriilor ”Fii prudentă! Poţi preveni tâlhăria.”, iniţiată de Inspectoratul General al Poliţiei Române – Institutul de Cercetare şi Prevenire a Criminalităţii, în parteneriat cu Agenţia de publicitate Mercury 360” şi derulată în perioada iulie-august 2013;
Ø        Campania de prevenire a tâlhăriilor în mediul urban „Siguranţa pe stradă depinde şi de tine” - iniţiată de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila, prin compartimentul Analiza şi Prevenirea Criminalităţii şi implementată în perioada martie-aprilie 2013; 
Ø                           Planul de măsuri pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor de tâlhărie în perioada iunie-octombrie 2013 - iniţiat de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila, prin Serviciul de Investigaţii Criminale şi implementat în perioada iunie – octombrie 2013.   
           De asemenea, au fost desfăşurate şi alte activităţi punctuale de prevenire, dintre acestea amintim  întâlnirea tip masă-rotundă din localitatea Vişani, la care au participat, pe lângă reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila, reprezentanţii autorităţilor locale din comună, experţi pe problemele romilor şi două familii de romi aflate în conflict.
                                 Indicatori cantitativi:
 
§        2 campanii de prevenire finalizate;
§        1 plan de măsuri derulat;
§        148 activităţi de prevenire realizate;
§        4230 persoane informate;
§        2539 tipărituri diseminate;
 
           În perioada supusă analizei au fost derulate la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila şi 2 campanii de prevenire a înşelăciunilor prin telefon, respectiv:
Ø                  Campania de prevenire a înşelăciunilor prin telefon „Atenţie la înşelăciunile prin telefon!” - iniţiată de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila, prin compartimentul Analiza şi Prevenirea Criminalităţii, care se implementează în perioada 12.08-15.12.2013.
Ø                  Campania de prevenire a înşelăciunilor „Nu te lăsa înşelat prin telefon!” - iniţiată de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila, prin compartimentul Analiza şi Prevenirea Criminalităţii şi implementată în perioada decembrie 2012 - iulie 2013.
           În cadrul acestor campanii de prevenire a înşelăciunilor au fost desfăşurate trei tipuri de activităţi de informare şi prevenire şi anume: activităţi de informare şi instruire a comercianţilor parteneri PayPoint, Payzone sau PayUp despre înşelăciunile săvârşite prin metoda „operatorul”, activităţi adresate angajaţilor oficiilor poştale, unităţilor bancare şi altor unităţi care oferă servicii de transfer monetar, precum şi activităţi adresate cetăţenilor, potenţiale victime ale înşelăciunilor prin telefon prin metoda „accidentul”, „avocatul” sau „premiul”, fiind informate prin discuţii şi oferire de materiale preventive 5095 de persoane. În colaborare cu Biroul de Presă al inspectoratului a fost realizată o prezentare PowerPoint cu informaţii privind modurile de operare folosite în înşelăciunile prin telefon şi cu recomandări pentru prevenirea acestora, care apare în cadrul grupajelor publicitare ale posturilor locale de televiziune TV Brăila şi Mega TV.           
           Referitor la cooperarea interinstituţională, în perioada analizată au fost încheiate două acorduri de parteneriat şi un protocol, astfel:
§      Acord de Parteneriat încheiat pentru perioada 28.03-23.06.2013, între Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila şi Şcoala Gimnazială „Ion Băncilă” Brăila în scopul creşterii gradului de informare, sensibilizare şi conştientizare a elevilor pentru promovarea comportamentelor prosociale;
§      Acord de Parteneriat încheiat pentru perioada 1-5 aprilie 2013, între Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila, Promenada Mall Brăila şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila, în vederea desfăşurării activităţilor preventiv-educative în cadrul programului naţional adresat elevilor „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”;
§      Protocol-cadru de Parteneriat încheiat pentru perioada 21.03-31.12.2013, între Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Brăila, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila pentru realizarea studiului Prevalenţa consumului de droguri şi etnobotanice în populaţia de nivel liceal care frecventează învăţământul de zi din municipiul Brăila.
           În ceea ce priveşte relaţia cu mass - media, activităţile desfăşurate la sediul inspectoratului, precum şi cele în comunitate au beneficiat de participarea reprezentanţilor posturilor de televiziune TV Brăila, Mega Tv, Realitatea Tv, promovarea activităţilor fiind realizată şi de postul de radio Magic FM – staţia locală Brăila. De asemenea, în perioada analizată, au fost elaborate, la nivelul Compartimentului Analiza şi Prevenirea Criminalităţii, 41 materiale de presă, fiind înregistrate 417 apariţii pe site-urile de presă. 
 
 
 
 
B. SIGURANŢA TRAFICULUI RUTIER
 
            În cele 9 luni pe anul 2013, activitatea desfăşurată de Poliţia Rutieră din structura Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila, a avut ca scop creşterea gradului de siguranţă a traficului rutier.
           Pentru asigurarea unui climat corespunzător pe arterele de circulaţie rutieră, au fost desfăşurate activităţi de prevenire a infracţiunilor la regimul circulaţiei, de combatere a indisciplinei în trafic şi de reducere a numărului accidentelor de circulaţie cu consecinţe grave.
           În perioada analizată au fost desfăşurate 1.027 activităţi educaţional-preventive, din care 747 prin intermediul mass-media.
           În domeniul organizării şi sistematizării circulaţiei, precum şi al asigurării stării de viabilitate a drumurilor naţionale se înscriu acţiunile comune cu administratorii drumurilor şi un nr.de 225 avizări lucrări în carosabil.
           Au fost executate 834 acţiuni, din care 43 în colaborare cu alte instituţii ori reprezentanţi ai autorităţii civile din care 783 cu efective proprii.
           În urma acestor activităţi au fost descoperite 393 fapte penale, din care 225 la regimul circulaţiei şi au fost aplicate 24.896 contravenţii din care 24.720 la OUG 195/2002, au fost ridicate în vederea suspendării 1.267 permise de conducere şi au fost retrase 442 certificate de înmatriculare.
           În perioada analizată au fost înregistrate 79 accidente grave de circulaţie.
 
            C. POLIŢIA DE PROXIMITATE
 
           În perioada analizată s-au înregistrat 1.908 sesizări, reclamaţii şi petiţii, fiind rezolvate 1.640 astfel de lucrări.
           Au fost identificate 734 stări conflictuale, din care 314 intrafamiliale şi 350 interfamiliale.
           În punctele de consiliere şi informare au fost primite 3.103 persoane.
           Au fost desfăşurate 4.533 activităţi specifice în comunitate, din care 188 în parteneriat cu administraţia publică locală, 2.057 în unităţile de învăţământ, 12 cu O.N.G.-uri, 798 cu asociaţiile de proprietari, 733 pentru prevenirea victimizării bătrânilor.
Au fost constatate în flagrant 16  infracţiuni şi au fost aplicate 863 contravenţii.
 
D. SIGURANŢA COMUNITĂŢII
 
            Obiectivul principalpentru siguranţa comunităţii a fost realizat prin modul de repartizare a efectivelor care acţionează în stradă pentru menţinerea ordinii publice şi buna cooperare cu celelalte instituţii cu atribuţii în acest domeniu.
           Astfel, s-a intervenit direct în 6.873 cazuri la solicitările cetăţenilor şi la 16.580 solicitări prin SNUAU 112 din care 9.911 în mediul urban şi 6.669 în mediul rural. În 14.908 cazuri, timpul de reacţie al echipajelor de poliţie la evenimentele sesizate a fost „sub 10 minute”.
           
E. SERVIREA ŞI AJUTORAREA COMUNITĂŢII
 
        Au fost executate 540 intervenţii rapide la evenimente, 15 razii, 1.494 acţiuni cu efective mărite şi 16.460 controale directe, ocazie cu care au fost constatate 856 infracţiuni, din care 795 în flagrant. Totodată, la nivelul inspectoratului au fost aplicate un număr de 47.050 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 11.360.000 lei.

  
CAPITOLUL II.
 
Stadiul realizării indicatorilor de performanţă minimali stabiliti de Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica Braila pentru anul 2013
 
1. Menţinerea volumului infracţionalităţii stradale sesizate la nivelul anului 2012:
 
           În cele 9 luni 2013, au fost sesizate 368 infracţiuni stradale, cu 73 infracţiuni mai puţine decât în aceeaşi perioadă a anului trecut(441), rezultând o scădere de 16,56%.
           Volumul infracţiunilor stradale sesizate(nr. de infracţiuni/100.000 loc.):

Volumul infracţiunilor stradale sesizate
9 luni 2012
9 luni 2013
Evoluţie
Media naţională
174
146
-16,10%
Media I.P.J. Brăila
123
104
-15,45%

 
           Din cele 368 infracţiuni:
      - 328 au fost săvârşite în mediul urban;
      - 40 au fost săvârşite în mediul rural;
      - 49 au fost infracţiuni flagrante;
      - 184 au fost comise ziua;
      - 184 au fost comise noaptea.
     
     Situaţia principalelor genuri de infracţiuni este următoarea:

 
2012
2013
Diferenţa
Omor
1
2
+1
Tâlhării
60
18
-42
Viol
0
1
+1
Furt total
332
311
-21
Furt din societăţi
11
9
-2
Furt de auto
12
6
-6
Furt din auto
143
100
-43
Legea 61/91 rep.
40
29
-11  

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Reducerea numărului infracţiunilor de tâlhărie sesizate faţă de anul 2012, în mediul urban.
 
           În cele 9 luni pe anul 2013, în mediul urban, au fost sesizate 21 infracţiuni de tâlhărie, cu 49 mai puţine decât în perioada similară a anului trecut(70), ceea ce reprezintă o scădere de 70%.
           Din totalul infracţiunilor de tâlhărie sesizate în mediul urban, 8 au fost săvârşite prin smulgerea obiectelor.
          Situaţia infracţiunilor de tâlhărie sesizate se prezintă astfel:
 
 

TÂLHĂRII SESIZATE
9 luni 2012
9 luni 2013
Evoluţie 2012/2013
TOTAL
Evoluţie procentuală 2012/2013
URBAN
URBAN
1. TOTAL
70
21
-49
-70%
a) reclamate în penitenciare
-
-
-
-
b) prin smulgere
38
9
-29
-76,32%

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Reducerea numărului infracţiunilor de furt sesizate faţă de anul 2012, în judeţul Brăila.
 
 
 
 
           În perioada analizată au fost sesizate 2.652 infracţiuni de furt, cu 72 mai puţine decât în perioada similară a anului trecut(2.724), reprezentând o scădere cu 2,65%.         
           Cele 2.652 infracţiuni de furt sesizate în cele 9 luni 2013, reprezintă 32,18% din totalul infracţiunilor sesizate la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila(8.241 infr.)şi 51,91% din totalul infracţiunilor contra patrimoniului sesizate(5.108 infr.).
           Creşterile cele mai semnificative sunt înregistrate la:
           - furt din locuinţe: 3,04%(+12 infr.) din care 15,86% în mediul rural;
           - furt din societăţi comerciale total: 32,97%,(+92 infr.) din care 41,95% în mediul urban şi 18,09% în mediul rural;   
             Din totalul furturilor din societăţi comerciale(371 infr.), 40,43%(150 infr.) sunt furturi de pe rafturi(în timpul programului), creşterea fiind de 80,72% faţă de 9 luni 2012, din care 94% în urban(141 infr.).         
                - furt de plăcuţe de înmatriculare: 300 %(+4 infr);
                - furt de cablu şi alte materiale feroase şi neferoase:15,87%(+30), din care 29,36% în mediul urban;
          - furt din buzunare, genţi, poşete, etc.: 30%(+21), din care 37,09% în mediul urban;
- furt de componente din exteriorul auto: 7,35%(+5 infr.), din care în mediul urban 11,29%;
- furt din biserici, muzee, etc.: 300%(+3 infr.) în mediul rural;
 Scăderi s-au înregistrat la:
- furt din locuinţe urban: 11,30(-21 infr.)%
- furt din autovehicule: 21,60%(-38 infr.) din care 25,80%(-46 infr.) în mediul urban;
- furt de animale total: 15,89%(-17 infr.);
- furt de autovehicule: 6,25%(-1 infr.).
 
                             Situaţia infracţiunilor de furt sesizate se prezintă astfel:
 

INFRACTIUNI CONTRA PATRIMONIULUI
9 LUNI 2012
9 LUNI 2013
Evoluţie 2013/2012
TOTAL
Evoluţie procentuală 2013/2012
TOTAL
URBAN
RURAL
TOTAL
URBAN
RURAL
FURTUL TOTAL
2.724
1.655
1.069
2.652
1.564
1.088
- 72
- 2,65%

        
4. Reducerea numărului de persoane decedate, ca urmare a accidentelor de circulaţie, faţă de anul 2012.
 
Pentru asigurarea unui climat corespunzător pe arterele de circulaţie rutieră din municipiul şi judeţul Brăila, lucrătorii Poliţiei Rutiere au intensificat activităţile de prevenire a infracţiunilor la regimul circulaţiei şi de combatere a indisciplinei în trafic, având ca scop creşterea siguranţei cetăţenilor în deplasare pe drumurile publice şi reducerea numărului accidentelor de circulaţie soldate cu consecinţe grave.
           Astfel,în perioada analizată, numărul accidentelor grave de circulaţie a scăzut cu 21% (de la 100 în anul 2012 la 79 în anul 2013), iar ca urmări, au scăzut toţi indicatorii: numărul persoanelor decedate de la 29 în 2012 la 18 în 2013, (-37,94%), al răniţilor grav de la 101 în 2012 la 71 în 2013 (-29,71%) şi al răniţilor uşor de la 60 în 2012 la 41 în 2013 (-31,67%).
 

 
RISCUL RUTIER
9 LUNI
 2012
9 LUNI
 2013
Evoluţie 2013/2012
Evoluţia procentuală 2013/2012
 ACCIDENTE GRAVE DE CIRCULATIE - TOTAL
100
79
-21
-21%
      - morţi
29
18
-11
-37,94%
      - răniţi grav
101
71
-30
-29,71%
      - răniţi uşor din accidente grave
60
41
-19
-31,67%

 
           Principalele cauze ale accidentelor grave de circulaţie sunt: 
-               traversare neregulamentară pietoni;
-               depăşire neregulamentară;
-               conducere sub influenţa băuturilor alcoolice.
 
5. Combaterea cu eficienţă a criminalităţii economico-financiare prin creşterea numărului de infracţiuni constatate
 
           Situaţia infracţiunilor cu urmărirea penală începută:
           În cele 9 luni pe anul 2013, a fost începută urmărirea penală pentru săvârşirea a 523 infracţiuni economico-financiare, cu 43 mai puţine decât în perioada similară a anului trecut(566) ceea ce reprezintă o scădere cu 17,60%.
           De asemenea, au fost cercetate 447 persoane, cu 16 mai multe decât în perioada similară a anului trecut (431), ceea ce reprezintă o creştere cu 3,71%.
 

 
INFRACŢIUNI TOTAL
IUP IN PERSONAM
IUP IN REM
PERSOANE CERCETATE
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
- economico - fin.
566
523
521
495
45
28
431
447

 
 
           Situaţia privind infracţiunile din dosarele penale declinate:
           În perioada analizată, au fost declinate 181 infracţiuni economico-financiare, cu 106 mai puţine decât în perioada similară a anului trecut(287), ceea ce reprezintă o scădere cu -36,94%, situaţia prezentându-se astfel:
           De asemenea, au fost cercetate 86 persoane, cu 45 mai puţine decât în perioada similară a anului trecut(131), ceea ce reprezintă o scădere cu 34,36%.
 

 
INFRACŢIUNI DECLINATE
PERSOANE CERCETATE
2012
2013
2012
2013
- economico - fin.
287
181
131
86

 
6. Menţinerea unui procent de peste 90% a intervenţiilor sub 10 minute la apelurile de urgenţă a cetăţenilor, în mediul urban.
          
           În cele 9 luni pe anul 2013, în mediul urban, au fost semnalate prin S.N.U.A.U. 112 un număr de 9.911 apeluri faţă de 9.309în anul 2012.
          Apelurile de urgenţă din mediul urban reprezintă 59,77% din totalul celor semnalate la nivelul inspectoratului(16.580).
Intervenţia la solicitările prin S.N.U.A.U. 112, sub 10 minute, în mediul urban, a fost la un nr. de 9.547 cazuri, ceea ce reprezintă un procent de 96,32%.
 
7. Menţinerea ordinii publice şi îmbunătăţirea climatului de siguranţă în incinta şi zona adiacentă unităţilor de învăţământ
 
           Evoluţia şi tendinţele situaţiei operative înregistrată în anul şcolar 2012-2013, privind climatul de siguranţă publică în incinta şi în zona adiacentă unităţilor de învăţământ preuniversitar, relevă un trend uşor descendent al numărului de fapte antisociale, având ca autori sau victime elevi cu vârste cuprinse între 14-18 ani, precum şi cadre didactice.
           Astfel, analiza efectuată la închiderea anului şcolar 2012 -2013, a scos în relief o scădere cu 9,10%(- 4 infr.) faţă de anul şcolar anterior a numărului de fapte antisociale în acest domeniu de activitate.
           Cu toate că unitatea teritorială de poliţie, prin structurile subordonate dar şi alte componente ale M.A.I., în colaborare cu unităţile de învăţământ, au desfăşurat o multitudine de activităţi pentru prevenirea şi combaterea fenomenului violenţei specific acestui domeniu, au existat totuşi unele situaţii în care incidentele şcolare produse în această perioadă au avut un impact negativ asupra climatului de siguranţă civică din mediul şcolar.
           Din analiza evenimentelor înregistrate, a rezultat faptul că fenomenul violenţei juvenile manifestat în unităţile de învăţământ preuniversitar are ca suport criminogen conflicte instantanee, fără forme specifice de organizare premeditată, datele statistice precum şi cauzele generatoare, fiind prezentate în şedinţa de plen a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, în luna iulie 2013.
           Totodată, cu aceeaşi ocazie, s-a concluzionat că, indicatorul de performanţă minimal privind „Menţinerea la nivelul anului 2012 a numărului infracţiunilor comise în zona unităţilor de învăţământ” a fost îndeplinit.
           Având în vedere specificul sfârşitului de an şcolar 2012 -2013(organizarea examenelor de capacitate/bacalaureat, banchete de absolvire) dar şi a perioadei de vacanţă, în care elevii îşi petrec mai mult timp fără supraveghere, circulă mai intens pe drumurile publice şi pot fi implicaţi mai uşor în accidente rutiere, altercaţii, infracţiuni, în calitate de victime sau autori, a fost necesară dinamizarea activităţilor atât în unităţile de învăţământ cât şi în afara acestora, fiind pus în aplicare „Planul de măsuri pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar pe perioada vacanţei de vară”.
           În baza Planului, la nivelul Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila în parteneriat cu Inspectoratul Judeţean de Jandarmi, Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila dar şi alte instituţii, s-au organizat şi desfăşurat activităţi constând în:
           - menţinerea ordinii publice în scopul prevenirii incidentelor în zona adiacentă unităţilor de învăţământ unde s-au susţinut examenele de capacitate în perioada 25 - 29.06.2013 şi de bacalaureat în perioada 10.06 - 12.07.2013;
           - participarea la serbările şcolare organizate la finele anului de învăţământ pentru transmiterea unor recomandări şi distribuirea către elevi şi părinţi a unor materiale preventive;
           - activităţi informativ-preventive în locuri publice frecventate de minori (ştranduri, moll-uri, locuri de joacă etc.), fiind distribuite flyre/pliante, organizarea de concursuri tematice.
           În timpul desfăşurări activităţilor preventive în sistem integrat au fost au fost aplanate 11 stări conflictuale, au fost aplicate 19 contravenţii şi au fost distribuite 475 materiale preventive (flyre/pliante etc.).
pentru anul de învăţământ 2013 - 2014, creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ reprezintă un obiectiv prioritar al Guvernului României, au fost create premisele abordării unitare a acestei problematici, atât la nivel central cât şi la nivelul tuturor unităţilor administrative.

           Întrucât,
          Astfel, la nivel ministerial, între Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Afacerilor Interne, a fost încheiat „Protocolul de cooperare privind prevenirea şi combaterea delincvenţei juvenile în incinta şi în zona adiacentă unităţilor de învăţământ preuniversitar”, înregistrat sub nr. 32104/10 din 20.02.2013, părţile semnatare asumându-şi responsabilitatea de a elabora şi să implementa „Plan naţional comun de acţiune”, cu posibilitatea adaptării acestuia la condiţiile specifice existente în plan judeţean/local.

 
           În baza Protocolului de cooperare, în luna august 2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Afacerilor Interne, au elaborat şi aprobat „Planul Naţional Comun de Acţiune - Cadru pentru creşterea gradului de siguranţă al elevilor şi personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar”.
           Acest document asigură aplicarea unitară, la nivel naţional, a activităţilor ce urmează a fi desfăşurate de reprezentanţii instituţiilor implicate în vederea realizării obiectivelor şi rezultatelor propuse, a responsabilizării acestora, creând totodată cadrul optim de identificare şi rezolvare, în comun, a deficienţelor înregistrate în acest domeniu.
           Obiectivele generale ale Planului Naţional Comun de Acţiune - Cadru sunt:
           1. Implementarea şi evaluarea în mod unitar, la nivel naţional, a prevederilor Protocolului de cooperare privind prevenirea şi combaterea delincvenţei juvenile în incinta şi în zona adiacentă unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a activităţilor subscrise acestui plan.
           2. Îmbunătăţirea cooperării inter-instituţionale la nivel central şi local, în domeniul prevenirii şi combaterii delincvenţei juvenile în unităţile de învăţământ.
           3. Optimizarea funcţionării sistemului-cadru de asigurare a protecţiei unităţilor şcolare, a siguranţei elevilor şi a personalului didactic, prin creşterea capacităţii instituţionale de prevenire şi combatere a fenomenului violenţei în şcoli.
           4. Optimizarea climatului de siguranţă în mediul şcolar.
           Totodată, ţinând cont de prevederile Legii nr.35/2007, privind creşterea siguranţei în unităţile de  învăţământ, modificată prin Legea nr.29/2010, care stipulează că „siguranţa în unităţile de învăţământ se realizează sub coordonarea prefectului şi este în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale, a inspectoratelor şcolare a D.G.P.M.B. sau a inspectoratelor judeţene de poliţie, a D.G.J.M.B ori a inspectoratelor judeţene de jandarmi şi a unităţilor şcolare”, la nivelul Judeţului Brăila, prin Ordinul Prefectului nr. 304 din 25.09.2013, a fost aprobat „Planul Teritorial Comun de Acţiune - Cadru pentru creşterea gradului de siguranţă al elevilor şi personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar”. Prin ordinul menţionat, pentru coordonarea instituţiilor implicate în implementarea la nivelul judeţului a acţiunilor prevăzute în plan, a fost responsabilizat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila.
           Obiectivele generale ale Planului Teritorial Comun de Acţiune - Cadru sunt în concordanţă cu cele la nivel naţional, adaptate specificului judeţului nostru.
           Faţă de cele prezentate mai sus, pentru domeniul specific „Siguranţa în şcoli”, în anul de învăţământ 2013 - 2014, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila propune plenului Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, un nou indicator de performanţă, denumit „Menţinerea la nivelul anului şcolar 2012 - 2013 a numărului infracţiunilor comise în incinta unităţilor de învăţământ”. De asemenea, se propune ca analiza activităţilor desfăşurate şi rezultatele obţinute în acest domeniu, să se realizeze semestrial, conform structurii anului de învăţământ.

 
 
PRESEDINTE ATOP BRAILA,
Ionel AVRAM