Informare, referitoare la eficienta activitatii Inspectoratului de Politie al Judetului Braila, pe semestrul I al anului 2014

 

                                                                                               Anexă la Hotărârea A.T.O.P. Brăila
                                                                                                                  Nr. 3/27 august 2014
 
 
 
Informare, referitoare la eficienta activitatii Inspectoratului de Politie al Judetului Braila,
pe semestrul I al anului 2014.
 
 
Potrivit art.18 lit.e din Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, printre atribuţiile Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică se numără şi aceea de a prezenta trimestrial, în şedinţele Consiliului judeţean, informări asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii.
              De asemenea, conform art.12 lit.c din Hotărârea Guvernului nr.787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, preşedintele autorităţii are ca atribuţie prezentarea în şedinţele Consiliului judeţean, trimestrial, a informărilor asupra eficienţei serviciului poliţienesc.
               În acest sens, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brăila a solicitat transmiterea unei evaluări statistice a activităţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila pentru semestrul I al anului 2014, avându-se în vedere indicatorii de performanţă care au fost stabiliţi, cu caracter de recomandare, în Planul Strategic de Ordine Publica pentru anul 2014 al A.T.O.P. Brăila cât şi situaţia statistică generală.
Informarea prezintă evoluţia cantitativă a principalilor indicatori ai criminalităţii din judeţul Brăila, înregistraţi de Inspectoratul Judeţean de Poliţie Brăila în semestrul I 2014precum şi stadiul realizării indicatorilor de performanţă minimali în anul 2014.
           Pentru elaborarea raportului, au fost folosite date statistice, aşa cum sunt înregistrate în evidenţele Poliţiei Române, la nivelul semestrului I 2014, avându-se în vedere că, începând cu luna februarie 2014, au fost puse în aplicare prevederile noilor Coduri, penal respectiv procedură penală.
           S-au folosit ca procedee statistice de analiză: analiza comparativă pe perioade similare de timp şi analiza trendurilor.
           Pentru caracterizarea tendinţelor de la nivel judeţean s-a utilizat şi indicatorul media volumului infracţionalităţii sesizate. S-a corelat, astfel, infracţionalitatea sesizată de la nivelul judeţului cu populaţia acestuia.
CAPITOLUL I -PRIORITĂŢI ŞI OBIECTIVE
 
           Activitatea desfăşurată de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila în sem. I 2014 a avut ca obiectiv general „Îmbunătăţirea siguranţei cetăţeanului” şi s-a încadrat în efortul general al Poliţiei Române de a oferi un serviciu public poliţienesc concentrat pe cetăţean şi pe nevoile comunităţilor locale.
           Principalele obiective ale anului 2014, stabilite de către Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila, au urmărit:
Ø      Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranţa stradală şi siguranţa rutieră;
Ø    Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii grupărilor infracţionale;
Ø    Asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri, a infracţiunilor din domeniul achiziţiilor publice precum şi prin protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene;
Ø    Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare şi informaţionale necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale.
 
CAPITOLUL II -MACROINDICATORI STATISTICI
 
           În urma analizei indicatorilor statistici înregistraţi în sem. I 2014, pentru fiecare domeniu în parte, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2013, se pot evidenţia următoarele:
 
Ø      Infracţionalitatea sesizată
           - Infracţionalitateasesizată(inclund şi infracţionalitatea înregistrată de S.C.C.O. Brăila din cadrul B.C.C.O. Galaţi şi B.J.P.T. Brăila din cadrul S.R.P.T. Galaţi)a scăzut cu 2,71%.

INFRACŢIUNI SESIZATE
(I.P.J.+S.C.C.O.+B.J.P.T)
SEM. I
2013
SEM. I
2014
Evoluţie 2014/2013
Evoluţie procentuală 2014/2013
TOTAL
5.561
5.410
- 151
- 2,71%

 
 
          
 
 
           Media volumului criminalităţii sesizate a scăzut cu 27 infracţiuni la 100.000 locuitori, de la 1.578 la 1.551(- 1,71%).
           Cele 5.410 infracţiuni sesizate la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila în sem.I 2014, reprezintă 1,66% din totalul infracţiunilor sesizate la nivelul Poliţiei Române (324.241 infracţiuni).
            - Numai la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila,au fost sesizate 5.279 infracţiuni, cu 156 mai puţine decât în perioada similară a anului trecut(5.435), ceea ce reprezintă o scădere cu 2,78%.

INFRACŢIUNI SESIZATE
(I.P.J.)
SEM. I 2013
SEM. I 2014
Evoluţie 2014/2013
Evoluţie procentuală 2014/2013
TOTAL
5.435
5.279
- 156
- 2,87%

 
 
 
 
 
Cele 5.279 infracţiuni sesizate numai la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila în sem. I 2014, reprezintă 97,57% din cele 5.410 infracţiuni sesizate la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila, în care sunt incluse şi cele sesizate S.C.C.O. Brăila din cadrul B.C.C.O. Galaţi şi B.J.P.T. Brăila din cadrul S.R.P.T. Galaţi şi 1,62% din totalul infracţiunilor sesizate la nivelul Poliţiei Române(324.241infracţiuni).
           După locul săvârşirii celor 5.279 infracţiuni sesizate în sem. I 2014, comparativ cu cele 5.435 infracţiuni sesizate în aceeaşi perioadă a anului trecut, se înregistrează creştere cu 2,64%, în mediul urban şi scădere cu 10,20%, în mediul rural.
 

INFRACTIUNI SESIZATE
 
 
URBAN
Evoluţie 2014/
2013
Evoluţie procentuală 2014/2013
 
 
RURAL
 
Evoluţie 2014/
2013
Evoluţie procentuală 2014/2013
 
2013
2014
 
2013
2014
TOTAL
3.102
3.184
+ 82
+ 2,64%
2.333
2.095
-238
- 10,20%

 
           Din totalul de 5.279 infracţiuni sesizate, 125 au fost reclamate din mediul penitenciar(2,36%), mai multe cu 86 decât în anul 2013.
           Media volumului criminalităţii sesizate, numai la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila, a scăzut cu 30 infracţiuni la 100.000 locuitori, de la 1.543 la 1.153(-1,94%).
 
 
 
Ø      Infracţionalitatea contra persoanei
 
În sem. I 2014au fost sesizate 1.610 infracţiuni contra persoanei, cu 836 mai multe decât în perioada similară a anului trecut(774), ceea ce reprezintă o creştere cu 108,01%.
           Cele 1.610 infracţiuni contra persoanei sesizate, reprezintă 30,49% din totalul infracţiunilor sesizate numai la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila(5.279 infracţiuni).
 

INFRACŢIUNI CONTRA PERSOANEI
SEM. I 2013
SEM. I 2014
Evoluţie 2014/2013
TOTAL
 
Evoluţie procentuală 2014/2013
TOTAL
URBAN
RURAL
TOTAL
URBAN
RURAL
TOTAL
774
389
385
1610
791
819
+ 836
+ 108,01%

 
           Media volumului infracţionalităţii contra persoaneia crescut cu 242 infracţiuni la 100.000 locuitori, de la 220 la 462(+ 110%).
 
           Caracteristica infracţionalităţii contra persoanei sesizate în sem. I 2014 este reprezentată de creşterea cu: 183,06% a infracţiunilor de loviri sau alte violenţe(+692 infr.), din care în mediul urban cu 183,06%(+335 infr.) şi în mediul rural cu 183,07%(+357 infr.), cu 45,55%(+41 infr.) a infracţiunilor de vătămare corporală din culpă, cu 59,04% a infracţiunilor de ameninţare(+62 infr.) şi cu 36,66%(+28 infr.) a infracţiunilor de violare de domiciliu.
          Referitor la infracţiunile de vătămare corporală din culpă, din totalul acestora(131 infr.), 68,70%(90 infr.) sunt săvârşite de conducătorii auto.
            Scăderi se înregistrează la infracţiunile de ucidere din culpă cu 33,33%(-4 infr.), vătămare corporală cu 72,22%(-78 infr.), actul sexual cu un minor cu 20% (-4 infr.) şi coruperea sexuală a minorilor cu 66,66% (-4 infr.).
           Cumulând numărul infracţiunilor sesizate de loviri sau alte violenţe(1.070 infr.), vătămare corporală din culpă(131 infr.), ameninţare(167 infr.) infracţiunilor şi 27,90%infracţiunilor sesizate la nivelul inspectoratului. din totalul contra persoanei sesizateşi violare de domiciliu(105 infr.), în total 1.473 infr., se constată că, acestea reprezintă 91,49% din totalul
           Creşterile prezentate mai sus, sunt consecinţa punerii în aplicare a ordinului rezolutiv al Procurorului General al Romaniei, din 20.06.2013 privind înregistrarea ca dosare penale a sesizărilor prin S.N.U.A.U. 112 pentru fapte ce se pedepsesc la plângerea prealabilă, înaintat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi, cu adresa nr. 5.140 din 22.07.2013, tuturor unităţilor de parchet subordonate şi inspectoratelor judeţene de poliţie de pe raza de competenţă.
           Întrucât dispoziţiile date de procuror în legătură cu efectuarea actelor de cercetare penală sunt obligatorii şi prioritare pentru organul de cercetare penală al poliţiei judiciare şi, pentru conformare la ordinul Procurorului General al Romăniei, începând cu luna august 2013, toate apelurile de urgenţă 112, referitoare la sesizări privind infracţiuni pentru care punerea în mişcare a acţiunii penale se face la plângere prealabilă, au fost înregistrate ca lucrări penale, indiferent dacă partea vătămată a depus sau nu plângere.
 
 
Ø      Infracţionalitatea contra patrimoniului
 
           În sem. I 2014au fost sesizate 2.717 infracţiuni contra patrimoniului, cu 877 mai puţine decât în perioada similară a anului trecut(3.594), ceea ce reprezintă o scădere cu 24,40%.
           Cele 2.717 infracţiuni contra patrimoniului sesizate în sem. I 2014, reprezintă 51,46% din totalul infracţiunilor sesizate la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila(5.279 infracţiuni).
 
          Situaţia infracţiunilor contra patrimoniului sesizate se prezintă astfel:

 
INFRACTIUNI CONTRA PATRIMONIULUI
SEM. I 2013
SEM. I 2014
 
Evoluţie 2014/2013
TOTAL
 
Evoluţie procentuală 2014/2013
 
TOTAL
 
URBAN
 
RURAL
 
TOTAL
 
URBAN
 
RURAL
TOTAL
3.594
1.930
1.664
2.717
1.762
955
- 877
- 24,40%

        
          Media volumului infracţionalităţii contra patrimoniuluia scăzut cu 241 infracţiuni la 100.000 locuitori, de la 1.020 la 779(- 23,62%).
          Caracteristica infracţionalităţii contra patrimoniului în sem. I 2014 este reprezentată de scăderea cu 43,33% a infracţiunilor de tâlhărie dar şi creşterea cu 73,33% a infracţiunilor de distrugere(+220 infr.).
           Referitor la infracţiunile de distrugere, precizăm că şi acestea  fac parte din categoria celor pentru care punerea în mişcare a acţiunii penale se face la plângere prealabilă, a persoanei vătămate. Astfel, din totalul de 546 infracţiuni sesizate, 181 sunt sesizări 112. Totodată, 372 sunt săvârşite în mediul urban iar 320 dintre acestea, sunt pe raza municipiului Brăila. Din cele 320 infr. de distrugere sesizate, 137(42,81%) sunt plângeri formulate de societăţile de asigurări privind spargeri parbriz/lunetă, zgârieri/îndoiri, etc. la autovehicule.
 
Ø      Infracţionalitatea stradală
 
           În sem. I 2014au fost sesizate 305 infracţiuni stradale, cu 74 mai multe decât în perioada similară a anului trecut(231), ceea ce reprezintă o creştere cu 32,02%.

INFRACŢIUNI STRADALE
SEM. I 2013
SEM. I 2014
Evoluţie 2014/2013
TOTAL
Evoluţie procentuală 2013/2012
TOTAL
URBAN
RURAL
TOTAL
URBAN
RURAL
TOTAL
231
204
27
305
269
36
+ 74
+32,03%

 
           Media volumului infracţiunilor stradale sesizate a crescut cu 21 infracţiuni la 100.000 locuitori, de la 66 la 87(+ 31,81%).
 
CAPITOLUL III - PREVENIREA CRIMINALITĂŢII
 
Priorităţile Poliţiei Române în domeniul prevenirii criminalităţii, pentru anul 2014, au fost transpuse, la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila, în trei programe de prevenire, respectiv:
1.    Programul judeţean de prevenire a delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor.
     Înperioada de referinţă, în cadrul acestui program au fost iniţiate/derulate campanii, programe şi planuri de măsuri, astfel: 
ü    Proiectul de parteneriat educaţional „Zilele siguranţei”,iniţiat de OMV PETROM S.A., în cadrul Liceelor „Nicolae Oncescu” şi „Constantin Angelescu” din oraşul Ianca şi implementat, în părţile ce revin I.P.J. Brăila, de compartimentul Analiza şi Prevenirea Criminalităţii şi Poliţia Oraşului Ianca, în luna mai 2014;
ü    Programul naţional „Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!”, derulat la nivelul judeţului, în perioada 7-11 aprilie 2014, de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila în colaborare cu Promenada Mall Brăila, Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Brăila şi A.N.I.T.P. - Centrul Regional Galaţi;
ü    Planul teritorial comun de acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar, elaborat la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila;
ü    Proiectele de parteneriat educaţional „Vreau să cresc sănătos!”,iniţiate de OMV PETROM S.A. în unităţile de învăţământ din localităţile Oprişeneşti şi Bordei Verde şi implementate, în părţile ce revin I.P.J. Brăila, de compartimentul Analiza şi Prevenirea Criminalităţii şi Poliţia Oraşului Ianca în luna februarie 2014;
ü    Proiectul de parteneriat educaţional „Petrolist pentru o zi”,iniţiat de OMV PETROM S.A. în cadrul Liceului Teoretic „Constantin Angelescu” Ianca şi implementat, în părţile ce revin I.P.J. Brăila, de compartimentul Analiza şi Prevenirea Criminalităţii şi Poliţia Oraşului Ianca, în luna ianuarie 2014;
ü    Proiectul „Copilărie fără delincvenţă”, iniţiat la nivel naţional de către Institutul de Cercetare şi Prevenire a Criminalităţii şi demarat, la nivelul judeţului Brăila, în Colegiul Naţional „Ana Aslan” Brăila;
ü    Proiectul de pregătire profesională adresat poliţiştilor ”Prevenirea criminalităţii pe înţelesul elevilor”, iniţiat de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila, prin compartimentul Analiza şi Prevenirea Criminalităţii, cu sprijinul Serviciului Resurse Umane, care se va implementa la nivelul judeţului Brăila în colaborare cu Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Brăila şi Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane - Centrul Regional Galaţi
           În plus, au fost desfăşurate şi activităţi preventive punctuale (în afara celor din cadrul proiectelor), după cum urmează:
           - Activităţi pentru marcarea Zilei Internaţionale a Copilului, desfăşurate în data de 30.05.2014, în parteneriat cu Promenada Mall Brăila şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila;
           - Activităţi informativ-preventive adresate cetăţenilor de etnie romă, deopotrivă copii şi adulţi, din cartierul Lacu Dulce şi care au avut drept scop prevenirea absenteismului şi a abandonului şcolar, precum şi prevenirea implicării acestora în săvârşirea de fapte penale sau contravenţionale.
           - Activităţi de promovare a profesiei de poliţist,în cadrul unor evenimente precum"Ziua Porţilor Deschise", organizată la sediul I.P.J. Brăila, în data de 24.03.2014, pentru marcarea Zilei Poliţiei Române şi „ Bursa locurilor de muncă pentru tineri”, organizată de către Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Brăila, în oraşul Însurăţei;
           - Activităţi de promovare în rândul elevilor Liceului de Artă „Hariclea Darclee” Brăila, a campaniei de informare şi prevenire a traficului de persoane „The NO Project powered by Bancpost”, desfăşurate în sprijinul Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Galaţi - de compartimentul Analiza şi Prevenirea Criminalităţii.
 
           Indicatori cantitativi:
    - Număr de programe, proiecte, campanii/ planuri de măsuri iniţiate/derulate: 7
ü      1 plan de măsuri derulat;
ü      1 program educaţional naţional implementat;
ü      2 proiecte educaţionale iniţiate;
ü      3 proiecte de parteneriat educaţional derulate.
    - Activităţi întreprinse:
ü      acţiuni în vederea creşterea siguranţei civice în zona instituţiilor de învăţământ preuniversitar - 225 (93 în mediul urban, 132 în mediul rural), 131 pe absenteism şcolar (57 în mediul urban, 74 în mediul rural), 67 privind respectarea regimului circulaţiei rutiere (25 în mediul urban, 42 în mediul rural), 27 alte tipuri de acţiuni (11- urban, 16 - rural).
ü      întâlniri cu elevii şi cadrele didactice în unităţi de învăţământ/locuri publice, pentru prevenirea delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor:
·          număr activităţi - 63;
·          număr beneficiari - 2.579 elevi, 108 cadre didactice.
ü      întâlniri cu elevii, părinţii şi cadrele didactice în unităţi de învăţământ, pentru prevenirea absenteismului/abandonului şcolar
·          număr activităţi - 2;
·          număr beneficiari - 22 elevi, 9 părinţi, 2 cadre didactice;
ü      întâlniri cu elevii în cadrul unor evenimente (Ziua Porţilor Deschise la I.P.J. Brăila, Ziua Internaţională a Copilului)
·          număr activităţi - 6;
·          număr beneficiari - 186 elevi, 5 cadre didactice;
ü      activităţi de promovare a profesiei de poliţist în rândul liceenilor
·          număr activităţi - 5;
·          număr beneficiari - 259 elevi, 18 cadre didactice;
ü      participări la şedinţe cu părinţii în unităţile de învăţământ -1;
·          număr beneficiari - 16 părinţi, 1 cadru didactic;
ü     materiale tematice/de promovare diseminate: 253 fişe (tip rebus şi tip puzzle), 56 chestionare, 16 filme tematice, 1 spot,292 CD-uri şi cărţi educative,335 pliante,1551 flyere
 
2.    Programul judeţean de prevenire a infracţiunilor de furt, cu modulele: prevenirea furturilor din locuinţe în mediul rural şi prevenirea furturilor din societăţi comerciale în mediile urban şi rural;
3.    Programul judeţean de prevenire a infracţiunilor comise cu violenţă.
 
            În cadrul acestor două programe judeţene au fost iniţiate următoarele campanii preventive:
ü        Campania locală de prevenire a victimizării persoanelor vârstnice din municipiul Brăila „Fii precaut! Refuză să fii o ţintă pentru infractori!”, iniţiată de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila. Campania se derulează în perioada iunie-noiembrie 2014 şi vizează prevenirea implicării bătrânilor, în calitate de victime, în infracţiuni de furt, tâlhărie şi înşelăciune.
ü        Campania judeţeană de prevenire a furturilor din societăţi comerciale „Tu ştii să-ţi fereşti magazinul de hoţi?”, iniţiată de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila şi derulată în perioada iunie-septembrie 2014;
ü        Campania naţională de prevenire a infracţiunilor de furt din locuinţe, de/din autoturisme şi a tâlhăriilor „Infractorii te pot cunoaşte mai bine decât crezi”, iniţiată de Inspectoratul General al Poliţiei Române – Institutul de Cercetare şi Prevenire a Criminalităţii în colaborare cu Groupama Asigurări şi implementată, la nivelul judeţului Brăila, în perioada mai - septembrie 2014;
ü        Săptămâna 1 - 8 martie, în care au fost desfăşurate activităţi preventive adresate femeilor, pentru promovarea drepturilor acestora şi prevenirea victimizării prin diferite genuri de infracţiuni; în activităţi au fost implicaţi poliţişti din cadrul Serviciului Rutier şi al compartimentului Analiza şi Prevenirea Criminalităţii.
 
       Teme precum prevenirea infracţiunilor de furt şi a celor comise cu violenţă au fost abordate şi în cadrul întâlnirilor educativ-preventive cu elevii, dar şi cu ocazia activităţii preventive desfăşurată în data de 07.05.2014, şi adresată cetăţenilor de etnie romă din cartierul Lacu Dulce.
 
            Indicatori cantitativi:
    - Număr de programe, proiecte, campanii/ planuri de măsuri iniţiate/derulate: 6
ü      2 programe de prevenire iniţiate;
ü      4 campanii de prevenire iniţiate, dintre care 1 finalizată şi 3 aflate în derulare;
 
-   Segmente vulnerabile vizate:
ü        proprietari de locuinţe şi de autoturisme;
ü        societăţi comerciale;
ü        persoane vârstnice;
ü        femei;
ü        minori;
ü        cetăţeni de etnie romă.
-   Activităţi întreprinse:
ü      activităţi dedicate femeilor, pentru prevenirea victimizării acestora prin diferite genuri de infracţiuni.
·          număr activităţi - 2;
·          număr beneficiari - 450.
ü      întâlniri cu cetăţenii şi distribuire de materiale pentru prevenirea infracţiunilor contra patrimoniului şi a celor cu violenţă:
·          număr activităţi-20 ;
·          număr materiale preventive distribuite – 1632 (1560 pliante şi 72 afişe).
 
Referitor la cooperarea interinstituţională, în activităţile preventive desfăşurate, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila a fost sprijinit de 63 de parteneri - instituţii publice şi private(37 unităţi de învăţământ, 13 instituţii/autorităţi publice locale, 6 mijloace de comunicare în masă şi 7 parteneri privaţi).
 
În ceea ce priveşte relaţia cu mass - media, activităţile desfăşurate la sediul inspectoratului, precum şi cele derulate în comunitate au beneficiat de participarea reprezentanţilor posturilor de televiziune TV Brăila, Mega Tv, Realitatea Tv şi Antena 1. De asemenea, în semestrul I/2014 au fost elaborate, la nivelul compartimentului Analiza şi Prevenirea Criminalităţii, 15materiale de presă, fiind înregistrate 90de apariţii în mass-media.
 
 
 
 
 
 
CAPITOLUL IV - SIGURANŢA TRAFICULUI RUTIER
 
           Pentru asigurarea unui climat corespunzător pe arterele de circulaţie rutieră, lucrătorii de poliţie rutieră au desfăşurat activităţi de prevenire a infracţiunilor la regimul circulaţiei, combaterea indisciplinei în trafic, ca unică premisă a creşterii siguranţei cetăţenilor în deplasare pe drumurile publice şi reducerea numărului accidentelor de circulaţie soldate cu consecinţe grave.     
           Pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii, s-au organizat şi executat 377 acţiuni şi controale, din care 338 cu efective proprii, 11 cu alte formaţiuni de poliţie şi 28 în colaborare cu alte instituţii ori reprezentanţi ai societăţii civile.
           Au fost constatate 230 infracţiuni(238 în sem. I 2013), din care 128 la regimul circulaţiei(146 în sem. I 2013) şi 102 de altă natură(92 în trim. I 2013).
           Au fost aplicate un nr. de 25.177 sancţiuni contravenţionale(16.158 în sem. I 2013), reţinute în vederea suspendării dreptului de a conduce autovehicule 959 permise de conducere(836 în sem. I 2013) şiau fost reţinute 324 certificate de înmatriculare (301 în sem. I 2013).
           Pe raza de competenţă, în sem. I 2014, s-au înregistrat 47 accidente, soldate cu 6 morţi, 49 răniţi grav şi 15 răniţi uşor, situaţia acestora, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2013, prezentându-se astfel:
 
 

Accidente grave
SEM.I 2013
SEM. I 2014
Diferenţă 2014/2013
nr.
%
nr. accidente grave
46
47
+1
+ 2,17%
nr. morţi
11
6
-5
- 45,45%
nr. răniţi grav
43
49
+3
+ 13,95%
nr. răniţi uşor
28
15
-13
- 46,42%

           
          
Rezultă creşteri cu 1 a numărului accidentelor grave, cu 3 a numărului persoanelor rănite grav şi scăderea cu 5 a numărului persoanelor decedate respectiv cu 13 a numărului persoanelor rănite uşor.
Principalele cauze care au generat producerea accidentelor grave pe sem. I 2014, au fost: traversarea neregulamentară, depăşirea neregulamentară, neacordarea priorităţii vehiculelor, viteza neadaptată.
 
 
 
CAPITOLUL V - POLIŢIA DE PROXIMITATE
 
 
           În sem. I 2014, Poliţia de Proximitate a urmărit în principal, crearea unui sistem integrat de ordine publică prin apropierea de comunitate, cunoaşterea populaţiei şi a situaţiei operative, accentuarea laturii preventive a acţiunilor poliţieneşti şi realizarea unei bune colaborări cu lucrătorii celorlalte formaţiuni operative.
 În perioada analizată, au fost rezolvate 757 sesizări, reclamaţii petiţii şi scrisori, fiind desfăşurate activităţi specifice în termenele dispuse.
 S-au executat un număr de 1.724 activităţi în comunitate, din care 109 cu administraţia publică locală, 258 în unităţile de învăţământ, 428 cu asociaţii de proprietari, 44 cu ONG-uri, 202 pentru prevenirea victimizării minorilor şi 42 cu alte instituţii. În punctele de consiliere au fost primite 1.146 persoane.
Au fost aplanate 261 stări conflictuale din care 159 intrafamiliale, 61 interfamiliale şi 41 de altă natură.
Activitatea de cercetare penală s-a materializat prin soluţionarea unui nr. de 767 dosare penale, acestea fiind înaintate parchetelor competente cu propuneri legale. De asemenea, au fost constatate 36 infracţiuni flagrante.
 
 
 
CAPITOLUL VI - SIGURANŢA COMUNITĂŢII
 
 
           Modul de repartizare a efectivelor ce acţionează în stradă pentru menţinerea ordinii publice şi creşterea numărului de autovehicule destinate patrulării pe raza localităţilor, au avut rezultate pozitive şi pe linia îmbunătăţirii reacţiei la evenimentele sesizate de către cetăţeni prin SNUAU 112.
           În această perioadă s-a intervenit 6.272 solicitări ale cetăţenilor formulate prin S.N.U.A.U. 112 (10.579 în sem. 2013), din care 3.796 au fost în mediul urban(62 %) şi 2.476 în mediul rural(38%).        
           Din totalul intervenţiilor, în 4.809 cazuri(77,67%), timpul de reacţie a fost „până la 10 minute”.
 
 
 
 
CAPITOLUL VII - SERVIREA ŞI AJUTORAREA COMUNITĂŢII
 
           Au fost efectuate 412 intervenţii rapide la evenimente(359 în sem. I 2013), 1 razie (14 în sem. I 2013), 787 acţiuni cu efective lărgite(1.090 în sem. I 2013) şi 3.179 controale directe (11.744 în sem. I 2013).
            Cu ocazia activităţilor preventive desfăşurate, au fost descoperite 543 infracţiuni, din care 501 în flagrant.
 
 
CAPITOLUL VIII
 
STADIUL REALIZĂRII INDICATORILOR
DE PERFORMANŢĂ MINIMALI STABILITI DE AUTORITATEA TERITORIALA DE ORDINE PUBLICA BRAILA PENTRU ANUL 2014
 
 
1. Menţinerea volumului infracţionalităţii stradale sesizate la nivelul anului 2013.
 
           La nivelul sem. I 2014, indicatorul de performaţă minimal stabilit pentru anul 2014 privind infracţionalitatea stradală prezintă un trend ascendent.
           Astfel, cele 305 infracţiuni stradale sesizate, cu 74 mai multe decât în perioada similară a anului trecut(231), sunt în creştere  cu 32,03%.
 

INFRACŢIUNI STRADALE
 SEM. I 2013
SEM. I 2014
Evoluţie 2014/2013
TOTAL
Evoluţie procentuală 2014/2013
TOTAL
URBAN
RURAL
TOTAL
URBAN
RURAL
 TOTAL
231
204
27
305
269
36
+ 74
+32,03%

 
 
 
           Media volumului infracţiunilor stradale sesizate a crescut cu 21 infracţiuni la 100.000 locuitori, de la 66 la 87(+ 31,81%).
           Trendul ascendent al infracţionalităţii stradale, este localizat, în special, la nivelul lunilor martie şi aprilie 2014, când, creşterea a fost de 96,29%, respectiv 62,50%. La nivelul lunilor mai şi iunie 2014, trendul este descendent.
 
 

 
 
INFRACŢIUNI STARADALE
TOTAL
 
 
IAN.
FEBR.
MART.
APR.
MAI.
IUN.
TOTAL
+/- / %
2013
 
      2014
2013
 
       2014
2013
 
       2014
2013
 
      2014
2013
 
      2014
2013
 
       2014
2013       
        
         2014
2013
 
           2014
50
 
       62
33
 
        45
27
 
         53
40
 
       65
41
 
        40
40
 
        40          
231
 
        305
+74
 
+ 32,03%
+12
+12
+26
+25
-1
0
 
 
+24%
+36,36%
+96,29%
+62,50%
-2,43%
0%
 
 

 
           Caracteristica infracţiunilor stradale sesizate în 2014 este reprezentată de creşterea cu 53,68%(+102 infr.) a infracţiunilor de furt şi scăderea cu 58,82% a infracţiunilor de tâlhărie,  respectiv 13,95% a furturilor din buzunare.
           În ceea ce priveşte infracţiunile stradale de furt, creşterea este generată de furtul stradal din autovehicule cu 101,88%(+54 infr.) dar şi de introducerea în situaţia statistică, începând cu luna februarie 2014, a unui nou indicator - „Alte infracţiuni de furt”, cuantificat la finalul perioadei analizate cu 53 de infracţiuni sesizate.
           De menţionat este faptul că, infracţiunile stradale de furt din autovehicule şi cele privind alte infracţiuni de furt, reprezintă 52,45% din totalul infracţiunilor stradale sesizate(305 infr.) şi 54,79% din totalul infracţiunilor stradale de furt sesizate(292 infr.).

INFRACŢIUNI STRADALE 
IAN.
FEBR.
MART.
APR.
MAI.
IUN.
TOTAL
+/- / %
2013       
 
         2014
2013               
 
           2014
2013
 
       2014
2013
 
     2014
2013
 
     2014
2013
 
       2014
2013
       
        2014
2013
 
              2014
1. Furt din auto
 
 
 
11
 
         29  
7
 
        15
4
 
        21
10
 
       16
12
 
       12
9
 
        14
53
 
       107
+ 54
 
+ 101,88%
+18
+8
+17
+6
0
+5
 
 
+163.63%
+114,28%
+425%
+60%
0
+55,55%
 
 
2. Alte infr. de furt
0
 
           0
0
 
        11
0
 
          7
0
 
       12
0
 
       12
0
 
        11
0
 
         53
 
+ 53

 
           Întrucât, din totalul de 107 infracţiuni stradale de furt din autovehicule, 97 infracţiuni au fost sesizate pe raza municipiului Brăila, se impun fi prezentate următoarele precizări.
           Astfel, pentru a stopa trendul ascendent al acestui gen de infracţionalitate, au fost dispuse măsuri specifice poliţieneşti, iar în urma activităţilor investigative desfăşurate, au fost identificate 6 grupuri de autori, cu un nr. de 15 suspecţi dar şi 4 sususpecţi care comiteau faptele individual, specializaţi în furturi de acest gen, fiind soluţionate 76 infracţiuni sesizate, din care 58 din anul 2014, înregistrate iniţial în evidenţe cu autori necunoscuţi. Au fost sesizate instanţele competente cu propuneri de arestare preventivă faţă de 9 inculpaţi, pentru 2 dintre aceştia fiind luată această măsură preventivă iar pentru 5, obligaţia de a nu părăsi localitatea.
           Practica judiciară, a demonstrat că, din cele 97 furturi stradale din autovehicule de pe raza municipiului Brăila, 9 au avut ca factor generator neasigurarea autovehiculelor, 51 lăsarea la vedere, în habitaclu, de bunuri, documente personale, sume de bani, înscrisuri iar 5 neconfirmate, datorită erorii de fapt a reclamanului, bunurile fiind găsite ulterior sesizării.
 
2. Menţinerea la nivelul anului 2013 a numărului infracţiunilor comise în zona unităţilor de învăţământ
 
           În anul şcolar 2013-2014 au fost sesizate 55 infracţiuni în incinta şi zona adiacentă unităţilor de învăţământ, cu 15 mai multe decat în anul şcolar 2012 - 2013(40), rezultând o creştere de 37,50%.
           Din totalul infracţiunilor sesizate(55), 44 suntîn incinta unităţilor de învăţământ(80%) şi 11 în zona adiacentă acestora(20%).
           Datele statistice prezentate în tabelul de mai jos, relevă că, au crescut infracţiunile sesizate, atât în incinta unităţilor de învătământ(+9) cât şi cele din zona adiacentă(+6), toate fiind localizate în mediul urban.
           Ponderea cea mai mare din totalul infracţiunilor sesizate(83,63%), este reprezentată de cele de furt(47,27%), în creştere cu 2 infracţiuni şi loviri sau alte violenţe(36,36%), în creştere cu 9 infracţiuni.
           În ceea ce priveşte participaţia la şăvârşirea faptelor penale sesizate, se constată creşterea numărului autorilor de la 27 la 29(+2).
           Scad infracţiunile de tâlhărie(-1).
 
 
 
 
            Situaţia infracţiunilor comise în zona unităţilor de învăţământ se prezintă astfel:
 

INFRACŢIUNI SESIZATE ÎN INCINTA
ŞI ZONA ADIACENTĂ ŞCOLILOR
AN ŞCOLAR
2012/2013
AN ŞCOLAR
2013/2014
EVOLUŢIE
2014/2013
EVOLUŢIE
PROC.
2014/2013
I
ZA
T
I
ZA
T
I
ZA
T
 
1. Fapte penale sesizate
35
5
40
44
11
55
+9
+6
+15
+37,50%
               - urban
30
5
35
39
11
50
+9
+6
+15
+42,85%
               - rural
5
0
5
5
0
5
0
0
0
0%
2. Autori(elevi, prof., alte categ.)
23
4
27
22
7
29
-1
+3
+2
+7,40
3. Victime(elevi, prof., alte categ.)
36
5
41
43
10
53
+7
+5
+12
+29,26
4. Infracţiuni cu violenţă - total
9
3
12
13
7
20
+4
+4
+8
+66,66%
        - loviri sau alte violenţe
9
2
11
13
7
20
+4
+5
+9
+81,81%
        - tâlhăria
0
1
1
0
0
0
0
-1
-1
-100%
5. Alte infracţiuni - total
26
2
28
31
4
35
+5
+2
+7
+25%
        - furtul
22
2
24
23
3
26
+1
+1
+2
+8,33%
        - distrugerea
0
0
0
2
0
2
+2
0
+2
+200%
        - ameninţarea
1
0
1
1
1
2
0
+1
+1
+100%
        - calomnia
0
0
0
1
0
1
+1
0
+1
+100%
        - alte genuri de infracţiuni
3
0
3
4
0
4
+1
0
+1
+33,33%
6. Contravenţii Legea 61/1991
12
140
152
0
141
141
-12
+1
-11
-7,23%
7. Intervenţii S.N.U.A.U. 112
24
11
35
38
18
56
+14
+7
+21
+60%

 
La începutul anului de învăţământ 2013-2014, la nivel judeţean funcţionau 290 de unităţi de învăţământ preuniversitar din care 111 în mediul urban şi 179 în mediul rural, din acestea 24 reprezintând licee, colegii, şcoli profesionale(23 în mediul urban/1 unul în mediul rural), 108 şcoli generale (29 în mediul urban/79 în mediul rural) şi 158 de grădiniţe (59 în mediul urban/99 în mediul rural).
La nivelul judeţului Brăila sunt asigurate cu pază 105 de unităţi de învăţământ preuniversitar: 76 în mediul urban şi 29 în mediul rural, din care 69 cu pază proprie (44 în mediul urban şi 25 în mediul rural), 18 au pază asigurată de societăţi specializate( toate în mediul urban), 18 au pază mixtă (14 în mediul urban şi 4 în mediul rural).
Din totalul celor 290 unităţi de învăţământ preuniversitar 87(58 în mediul urban şi 29 în mediul rural), sunt asigurate cu sisteme de supraveghere video.
Este de precizat faptul că pe raza municipiului Brăila sunt amplasate în segmentul stradal un număr de 266 camere de luat vederi, implicit în zonele adiacente unităţilor şcolare, sisteme de supraveghere care transmit în timp real imaginile video la Poliţia Locală Brăila şi la Centrul Operaţional din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila.
           Săvârşirea faptelor penale în incinta şi zona adiacentă unităţilor de învăţământ în anul şcolar 2013-2014 s-a datorat, în principal, următoarelor cauze:
           - serviciului de pază nu este asigurat în toate unităţile de învăţământ, fapt ce a permis accesul în incinta unităţilor şcolare a altor persoane decât cele autorizate, precum şi absentarea elevilor de la cursuri;
           - lipsa unei legături permanente între familie şi unităţile şcolare, datorată faptului că părinţii, care au un rol important în educarea şi supravegherea elevilor, nu se implică corespunzător şi eficient în educaţia lor, motivând că nu mai au autoritate asupra lor sau nu au timp suficient să îi supravegheze;
           - neluarea măsurilor de securitate a bunurilor elevilor pe timpul desfăşurării orelor de curs, în timpul cât aceştia desfăşoară activităţi în afara clasei fapt ce a generat comiterea faptelor de furt;
           - nerespectarea de către elevi şi cadrele didactice a regulamentelor de ordine interioară ale unităţilor de învăţământ;
           - neanunţarea, în timp util de către cadrele didactice, în cazul producerii unor evenimente deosebite, atât a conducerii unităţii şcolare, cât şi a poliţiei, fapt ce îngreunează operativitatea intervenţiei;
           - lipsa de supraveghere/supravegherea superficială a elevilor în timpul pauzelor de către cadrele didactice;
           - lipsa supravegherii părinteşti (mulţi copii care au părinţi plecaţi la muncă în străinătate sunt încredinţaţi, de regulă, bunicilor, care nu au capacitatea reală de supraveghere şi control a acestora, ei înşişi având nevoie de îngrijiri), şi nu în ultimul rând, dezinteresul manifestat de unii părinţi în educaţia propriilor copii.
 
           Concluzionând, putem afirma că, pentru anul 2014, indicatorul de performanţă minimal privind „Menţinerea la nivelul anului 2013 a numărului infracţiunilor comise în zona unităţilor de învăţământ” nu a fost îndeplinit.
 
            Pentru anul şcolar 2014 - 2015, în vederea îmbunătăţirii climatului de siguranţă publică în zona unităţilor de învăţământ, ne propunem desfăşurarea următoarelor activităţi:
           1. Informarea Instituţiei Prefectului Judeţului Brăila şi a Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila cu privire la deficienţele constatate de structurile de poliţie în vederea remedierii;
           2. Continuarea demersurilor efectuate pe lângă autorităţile locale pentru creşterea numărului de unităţi de învăţământ asigurate cu pază şi sisteme de securitate în scopul creşterii gradului de siguranţă al elevilor.
           3. Derularea în continuare, a unor programe preventive de acţiune, în comun cu reprezentanţii instituţiilor partenere, cu responsabilităţi concrete fiecăreia dintre acestea, potrivit competenţei;
           5. Monitorizarea incidentelor comise în incinta şi zona adiacentă unităţilor de învăţământ preuniversitar, printr-o relaţionare permanentă cu factorii de conducere ai subunităţilor de poliţie din zona de competenţă.     
         
3. Reducerea numărului total de infracţiuni de furt sesizate faţă de anul 2013, în judeţul Brăila.
 
           La nivelul sem. I 2014, indicatorul de performaţă minimal stabilit pentru anul 2014 privind infracţiunile de furt prezintă un trend crescător.
           Astfel, au fost sesizate 1765 infracţiuni de furt, cu 23 mai multe decât în perioada similară a anului trecut(1.742), reprezentând o creşterecu 1,32%.              
          
           Situaţia infracţiunilor de furt sesizate se prezintă astfel:
 

INFRACŢIUNI DE FURT
2013
2014
Evoluţie 2014/2013
TOTAL
Evoluţie procentuală 2013/2012
TOTAL
URBAN
RURAL
TOTAL
URBAN
RURAL
FURTUL TOTAL
1.742
1.029
713
1.765
1.055
710
+ 23
+ 1,32%

                     
           Caracteristica infracţiunilor de furt în 6 luni 2014 este reprezentată de creşterea cu 6,29%(+17 infr.) a furturilor din locuinţe, cu 10,31%(+26 infr.) a furturilor din societăţi comerciale şi cu 103,92%(+53 infr.) a furturilor din autovehicule în mediul urban. Totodată, au scăzut furturile de animale cu 10,16%(-6 infr.), de păsări cu 17,64%(-9 infr.), de cablu şi alte materiale feroase şi neferoase cu 32,76%(-58 infr.) şi alte infracţiuni de furt cu 24,65%(-180 infr.).
           În ceea ce priveşte furtul din locuinţe, 55,05% sunt prin efracţie, în scădere cu 3,46% faţă de sem. I 2013.  
           De asemenea, din totalul infracţiunilor de furt din societăţi comerciale(278), 82(28,49%) sunt prin efracţie.
           Creşterea generală a infracţiunilor de furt din societăţi comerciale, este generată de furtul de pe rafturi(in timpul programului) din super/hyper marketuri(+35,86%/+33 infr.).
           Cele 125 infracţiuni sesizate din această categorie, reprezintă 45% din totalul infracţiunilor de furt din societăţi comerciale.
           Practic, intervenţia poliţiei pentru prevenirea şi combaterea unor astfel de fapte este nulă, ele se comit în interiorul locaţiilor comerciale, fiind sesizate de personalul de pază şi securitate, situaţie atestată de cele 106 fapte penale judiciare descoperite în flagrant de către sistemele de pază, dintre care105, reprezentând furt din societăţi comerciale de pe rafturi(in timpul programului).
           Întrucăt 83% din furturile din autovehicule au fost comise în stradă, analiza acestora este prezentată la cap. VIII, pct. 1 din prezenta informare. 
           Media volumului infracţionalităţii de furt sesizate a crescut cu 12 infracţiuni la 100.000 locuitori, de la 494 la 506(+ 2,02%).
             
4. Reducerea numărului de persoane decedate, ca urmare a accidentelor de circulaţie, faţă de anul 2013.
 
           La nivelul sem. I 2014, indicatorul de performaţă minimal stabilit pentru anul 2014 privind reducerea numărului de persoane decedate, ca urmare a accidentelor de circulaţie a fost realizat.
           Pe raza de competenţă, în sem. I 2014, s-au înregistrat 47 accidente grave de circulaţie, având ca urmări, decesul a 6 persoane.
           Comparativ cu sem. I 2013, (11 pers. decedate), în sem. I 2014 (6 pers. decedată) numărul persoanelor decedate este mai mic cu 5, reprezentând o scădere de 45,45%.
 

Accidente grave
SEM.I 2013
SEM. I 2014
Diferenţă 2014/2013
nr.
%
nr. accidente grave
46
47
+1
+ 2,17%
nr. morţi
11
6
-5
- 45,45%

                     
 
5. Menţinerea unui procent de peste 90% a intervenţiilor sub 10 minute la apelurile de urgenţă a cetăţenilor, în mediul urban.
          
           La nivelul sem. I 2014, indicatorul de performaţă minimal stabilit pentru anul 2014 privind apelurile de urgenţă a fost realizat.
           Modul de repartizare a efectivelor ce acţionează în stradă pentru menţinerea ordinii publice şi creşterea numărului de autovehicule destinate patrulării pe raza localităţilor urbane din judeţul Brăila, au avut rezultate pozitive pe linia îmbunătăţirii reacţiei la evenimentele sesizate de către cetăţeni prin SNUAU 112.
           Astfel, în sem. I 2014, în mediul urban, s-a intervenit la 3.796 solicitări ale cetăţenilor formulate prin S.N.U.A.U. 112, faţă de 6.390 în sem. I 2013.   
          Intervenţiile la apelurile de urgenţă din mediul urban reprezintă 62% din totalul de 6.272 la nivelul inspectoratului.
Intervenţia la solicitările prin S.N.U.A.U. 112, sub 10 minute, în mediul urban, a fost la un nr. de 3.488 cazuri, ceea ce reprezintă un procent de 91,88%(3.796 totalul intervenţiilor în mediul urban).
 
 
 
PRESEDINTE ATOP BRAILA,
Ionel AVRAM