Informare, referitoare la eficienta activitatii Inspectoratului de Politie al Judetului Braila, in semestrul I al anului 2013.

 

                                                                                               Anexă la Hotărârea A.T.O.P. Brăila
                                                                                                                  Nr.  5 /25.07.2013
 
 
 
Informare, referitoare la eficienta activitatii Inspectoratului de Politie al Judetului Braila, in semestrul I al anului 2013.
 
 
 
Potrivit art.18 lit.e din Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, printre atribuţiile Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică se numără şi aceea de a prezenta trimestrial, în şedinţele Consiliului judeţean, informări asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii.
              De asemenea, conform art.12 lit.c din Hotărârea Guvernului nr.787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, preşedintele autorităţii are ca atribuţie prezentarea în şedinţele Consiliului judeţean, trimestrial, a informărilor asupra eficienţei serviciului poliţienesc.
               În acest sens, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brăila a solicitat transmiterea unei evaluări statistice a activităţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila pentru semestrul I al anului 2013, avându-se în vedere indicatorii de performanţă care au fost stabiliţi, cu caracter de recomandare, în Planul Strategic de Ordine Publica pentru anul 2013 al A.T.O.P. Brăila cât şi situaţia statistică generală.
 
 
CAPITOLUL I
 
           Activitatea desfăşurată pe semestrul I 2013, de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila, a avut ca obiectiv „Îmbunătăţirea siguranţei cetăţeanului”, şi s-a încadrat în efortul general al Poliţiei Române de a oferi un serviciu public poliţienesc concentrat pe cetăţean şi pe nevoile comunităţilor locale.
           Principalele obiective ale anului 2013, stabilite de către managementul unităţii, au urmărit:
v     Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni;
v     Asigurarea climatului de legalitate în domeniul criminalităţii economico-financiare;
v     Prevenirea fenomenului infracţional şi reducerea impactului efectelor criminalităţii
v     Îmbunătăţirea imaginii Poliţiei Române.
           În urma analizei indicatorilor statistici înregistraţi pe semestrul I 2013, pentru fiecare domeniu în parte, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2012, se pot evidenţia următoarele:
·        Criminalitatea sesizată, a crescut cu 14,08%, din care: 
                   - economico - financiară, a crescut cu 119,44%;
                   - judiciară, a scăzut cu 7,31%;
                   - de altă natură, a crescut cu 2,48%;
·        Infracţionalitatea contra persoanei sesizată a înregistrat o scădere cu 8%, astfel:
        -infracţiunile contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii au înregistrat oscădere cu 10,18%;
         -criminalitatea gravă, săvârşită cu violenţă a avut o evoluţie în scădere la infracţiunile de tentativă de omor(-300%/-3 infracţiuni), vătămare corporală(-10,75%/-13 infracţiuni), loviri sau alte violenţe(-11,06%/- 47 infracţiuni) şi creştere la infracţiunile de omor(+100%/+1 infracţiune) respectiv lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte(+100%/+1 infracţiune).
·        Criminalitatea contra patrimoniului, a înregistrat o creştere cu 27,31% din care, în mediul urban cu 1%, iar în mediul rural cu 82%.
           Din totalul infracţiunilor contra patrimoniului sesizate(3.594), 48,46%(1.742 infr.) sunt furturi, 36,36%(1.307 infr.) sunt înşelăciuni, din care 81,33%(1.063) sunt de natură economică şi 0,83%(30 infr.) sunt tâlhării.
           Caracteristica infracţionalităţii contra patrimoniului pe semestrul I 2013 este reprezentată de creşterea cu 319% a infracţiunilor de înşelăciune(+994 infr.) din care înşelăciunile de natură economică creştere cu 942,15 %(+961 infr.) şi scăderea cu 57,15%(-40 infr.) a infracţiunilor de tâlhărie respectiv cu 3,6%(-65 infr.) a infracţiunilor de furt. infracţiunilor de înşelăciune de natură economică faţă de aceeaşi perioadă a anului 2012, a fost generată de un număr 938 de plângeri penale înaintate de A.P.I.A. Brăila în care infracţiunea principală sesizată a fost acest gen de infracţiune.Creşterea numărului
·        Infracţionalitatea stradală sesizată a înregistrat o scădere cu 25%.
 
A. PREVENIREA CRIMINALITĂŢII
 
            Priorităţile Poliţiei Române în domeniul prevenirii criminalităţii, pentru anul 2013, au fost transpuse, la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila, în trei programe de prevenire, astfel:
 
1.    Programul judeţean de prevenire a delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor
           În perioada de referinţă, în cadrul acestui program au fost derulate campanii, programe şi planuri de măsuri, astfel: 
1.                 Campania de informare şi prevenire a dispariţiilor de copii „Împreună pentru siguranţa copiilor” – iniţiată de Centrul Român pentru Copii Dispăruţi şi Exploataţi Sexual FOCUS în parteneriat cu I.G.P.R. – Institutul de Cercetare şi Prevenire a Criminalităţii, s-a derulat în perioada 1 aprilie – 15 iunie 2013.;
2.                 Programul naţional „Să ştii mai multe, să fi mai bun!” – desfăşurat la nivelul judeţului, în perioada 1-5 aprilie 2013, de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila în colaborare cu Promenada Mall Brăila şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila;
3.                 Campania de prevenire a violenţelor în rândul tinerilor „Nu lăsa violenţa să te transforme într-un infractor!” – iniţiată la nivel naţional de Institutul de Cercetare şi Prevenire a Criminalităţii şi implementată la nivelul judeţului Brăila în perioada octombrie 2012 – martie 2013;
4.                 Planul de măsuri pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar nr.20347/20.05.2013,elaborat la nivelul Poliţiei Române în colaborare cu Jandarmeria Română, se implementează la nivel naţional în perioada 22.05-09.09.2013.
5.                 Planuri de măsuri pentru perioadele 14-16 ianuarie 2013, 6-8 martie, 8-12 aprilie, în baza cărora au fost desfăşurate activităţi preventive adresate elevilor de poliţiştii compartimentului Analiza şi Prevenirea Criminalităţii şi ai Serviciului Rutier.
6.     Activităţi punctuale de prevenire (în afara celor din cadrul campaniilor):
- activităţi de promovare a profesiei de poliţist în cadrul Bursei Locurilor de Muncă organizate în oraşul Ianca;
- activităţi practice de instruire şi verificare a cunoştinţelor deţinute de elevi cu prilejul manifestării „Brăila în miniatură – un oraş pentru copii şi părinţi”, respectiv a seminarului „Tinerii şi capcanele oraşului” organizat la Liceul Teoretic „M. Sebastian” Brăila în cadrul Programului Educaţional Internaţional „Live Positive Life”;
- acţiuni cu caracter preventiv în locuri publice, cu prilejul unor manifestări locale, zile internaţionale, fiind marcate la nivel local prin activităţi organizate şi desfăşurate cu ocazia sărbătorilor pascale, Zilei Internaţionale a Copilului şi Zilei Poliţiei Române;
- promovarea la nivel judeţean a Concursului Naţional de Poezie „Copiii României Creează”, organizat de Centrul Cultural al M.A.I.
Indicatori cantitativi:
§      2 campanii de prevenire iniţiate/derulate;
§      2 planuri de măsuri derulate;
§      1 program naţional implementat;
§      646 activităţi de prevenire realizate;
§      11983 persoane (elevi, cadre didactice, părinţi) informate în mod direct;
§      6278 tipărituri diseminate.
 
2.    Programul judeţean de prevenire a infracţiunilor de furt
 
   În cadrul acestui program a fost implementată şi se află încă în derulare Campania de prevenire a furturilor din locuinţe „Nu-ţi scăpa casa din ochi!”, iniţiată de Inspectoratul General al Poliţiei Române – Institutul de Cercetare şi Prevenire a Criminalităţii în colaborare cu Groupama Asigurări S.A.. Campania are drept scop informarea populaţiei cu privire la modalităţile de prevenire a furturilor din locuinţe şi se adresează îndeosebi posesorilor de locuinţe din mediul urban.
    De asemenea, au fost desfăşurate activităţi de diseminare de materiale conţinând recomandări pentru prevenirea furturilor din autoturisme în mediul urban.
Indicatori cantitativi:
§        1 campanie de prevenire derulată;
§        174 activităţi de prevenire realizate;
§        7631 tipărituri diseminate;
3.    Programul judeţean de prevenire a infracţiunilor cu violenţă
 
În cursul semestrului I al anului 2013 activităţile de prevenire derulate în cadrul acestui program au vizat îndeosebi prevenirea victimizării cetăţenilor prin infracţiuni de tâlhărie, fiind implementate:
Ø            Campania de prevenire a tâlhăriilor în mediul urban „Siguranţa pe stradă depinde şi de tine” - iniţiată de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila, prin compartimentul Analiza şi Prevenirea Criminalităţii; 
Ø            Planul de măsuri pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor de tâlhărie în perioada iunie-octombrie 2013 - iniţiat de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila, prin Serviciul de Investigaţii Criminale, în data de 06.06.2013.   
            De asemenea, au fost desfăşurate activităţi punctuale de prevenire, cum ar fi  întâlnirea tip masă-rotundă din localitatea Vişani, la care au participat, pe lângă reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila, reprezentanţii autorităţilor locale din comună, experţi pe problemele romilor şi două familii de romi aflate în conflict.
 Indicatori cantitativi:
§        1 campanie de prevenire iniţiată;
§        1 plan de măsuri derulat;
§        143 activităţi de prevenire realizate;
§        3659 persoane informate;
§        1968 tipărituri diseminate;
 
Tot în această perioadă a fost derulată şi evaluată Campania de prevenire a înşelăciunilor „Nu te lăsa înşelat prin telefon!”, având drept scop informarea populaţiei cu privire la modurile de operare folosite de infractorii care utilizează reţelele de telefonie în scopul obţinerii de venituri nemuncite şi transmiterea de recomandări pentru a nu deveni victime ale acestora.
Referitor la cooperarea interinstituţională, în perioada analizată au fost încheiate două acorduri de parteneriat şi un protocol, astfel:
§      Acord de Parteneriat încheiat între Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila şi Şcoala Gimnazială „Ion Băncilă” Brăila în scopul creşterii gradului de informare, sensibilizare şi conştientizare a elevilor pentru promovarea comportamentelor prosociale;
§      Acord de Parteneriat încheiat pentru perioada 1-5 aprilie 2013 între Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila, Promenada Mall Brăila şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila în vederea desfăşurării activităţilor preventiv-educative în cadrul programului naţional adresat elevilor „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”;
§      Protocol-cadru de Parteneriat încheiat între Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Brăila, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila pentru realizarea studiului Prevalenţa consumului de droguri şi etnobotanice în populaţia de nivel liceal care frecventează învăţământul de zi din municipiul Brăila.
 
              În ceea ce priveşte relaţia cu mass-media, activităţile desfăşurate la sediul inspectoratului, precum şi cele în comunitate au beneficiat de participarea reprezentanţilor posturilor de televiziune TV Brăila, Mega Tv, Realitatea Tv, promovarea activităţilor fiind realizată şi de postul de radio Magic FM – staţia locală Brăila. De asemenea, în semestrul I 2013 au fost elaborate, la nivelul Compartimentului Analiza şi Prevenirea Criminalităţii, 22 materiale de presă (7 - prevenirea înşelăciunilor prin telefon, 5 - prevenirea furturilor din locuinţe, 9 - prevenirea delincvenţei şi a victimizării minorilor şi promovarea activităţilor desfăşurate în şcoli, 1 promovarea profesiei de poliţist), fiind înregistrate 293 de apariţii în site-urile de presă. 
 
B. SIGURANŢA TRAFICULUI RUTIER
 
            În semestrul I pe anul 2013, activitatea desfăşurată de Poliţia Rutieră din structura Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila, a avut ca scop creşterea gradului de siguranţă a traficului rutier.
           Pentru asigurarea unui climat corespunzător pe arterele de circulaţie rutieră, au fost desfăşurate activităţi de prevenire a infracţiunilor la regimul circulaţiei, de combatere a indisciplinei în trafic şi de reducere a numărului accidentelor de circulaţie cu consecinţe grave.
           În perioada analizată au fost desfăşurate 760 activităţi educaţional-preventive, din care 559 prin intermediul mass-media.
           În domeniul organizării şi sistematizării circulaţiei, precum şi al asigurării stării de viabilitate a drumurilor naţionale se înscriu acţiunile comune cu administratorii drumurilor şi un nr.de 144 avizări lucrări în carosabil.
           Au fost executate 592 acţiuni în colaborare cu alte instituţii ori reprezentanţi ai autorităţii civile din care 553 cu efective proprii.
           În urma acestor activităţi au fost descoperite 238 fapte penale, din care 146 la regimul circulaţiei şi au fost aplicate 16.168 contravenţii din care 16.049 la OUG 195/2002, au fost ridicate în vederea suspendării 836 permise de conducere şi au fost retrase 301 certificate de înmatriculare.
           În perioada analizată au fost înregistrate 46 accidente grave de circulaţie.
 
C. POLIŢIA DE PROXIMITATE
 
           În perioada analizată s-au înregistrat/rezolvat 2.400 sesizări, reclamaţii şi petiţii.
           Au fost identificate 496 stări conflictuale, din care 197 intrafamiliale şi 243 interfamiliale.
           În punctele de consiliere şi informare au fost primite 2.245 persoane.
           Au fost desfăşurate activităţi specifice în comunitate, din care 145 în parteneriat cu administraţia publică locală, 1.836 în unităţile de învăţământ, 617 cu asociaţiile de proprietari, 601 pentru prevenirea victimizării bătrânilor.
Au fost constatate în flagrant 25 de infracţiuni şi au fost aplicate 669 contravenţii.
 
D. SIGURANŢA COMUNITĂŢII
 
            Obiectivul principalpentru siguranţa comunităţii a fost realizat prin modul de repartizare a efectivelor care acţionează în stradă pentru menţinerea ordinii publice şi buna cooperare  cu celelalte instituţii cu atribuţii în acest domeniu.
           Astfel, s-a intervenit direct în 4.776 cazuri la solicitările cetăţenilor şi la 10.579 solicitări prin SNUAU 112 din care 6.390 în mediul urban şi 4.189 în mediul rural. În 9.642 cazuri, timpul de reacţie al echipajelor de poliţie la evenimentele sesizate a fost „sub 10 minute”.
           
E. SERVIREA ŞI AJUTORAREA COMUNITĂŢII
 
        Au fost executate 359 intervenţii rapide la evenimente, 14 razii, 1.090 acţiuni cu efective mărite şi 11.744 controale directe, ocazie cu care au fost constatate 557 infracţiuni în flagrant. Totodată, la nivelul inspectoratului au fost aplicate un număr de 31.409 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 7.369.932 lei.
  
CAPITOLUL II.
 
Stadiul realizării indicatorilor de performanţă minimali stabiliti de Autoritatea teritoriala de ordine publica Braila pentru  anul 2013
 
  1. Menţinerea volumului infracţionalităţii stradale sesizate
la nivelul anului 2012:
 
           În semestrul I 2013, au fost sesizate 231 infracţiuni stradale, cu 76 infracţiuni mai puţine decât în aceeaşi perioadă a anului trecut(307), rezultând o scădere de 25%.
           Volumul infracţiunilor stradale sesizate(nr. de infracţiuni/100.000 loc.):
 

Volumul infracţiunilor stradale sesizate
Sem. I 2012
Sem. I 2013
Evoluţie
Media naţională
117
101
-13,68%
Media I.P.J. Brăila
86
66
-23,26%

 
           Din cele 231 infracţiuni:
      - 204 au fost săvârşite în mediul urban;
      - 27 au fost săvârşite în mediul rural;
      - 34 au fost infracţiuni flagrante;
      - 119 au fost comise ziua;
      - 112 au fost comise noaptea.
     
     Situaţia principalelor genuri de infracţiuni este următoarea:

 
2012
2013
Diferenţa
Omor
1
1
0
Tâlhării
46
17
-29
Viol
0
1
+1
Furt total
232
190
-42
Legea 61/91 rep.
23
19
-4  

 
         
 
 
 
 
 
 
2. Menţinerea la nivelul anului 2012 a numărului infracţiunilor comise
în zona unităţilor de învăţământ.
        
           În anul şcolar 2012-2013 au fost sesizate 40 infracţiuni în incinta şi zona adiacentă unităţilor de învăţământ, cu 4 mai puţine decat în anul şcolar 2011 - 2012(44), rezultând o scădere de 9,10%.
           Din datele statistice prezentate în tabelul de mai jos, se constată că au scăzut infracţiunile sesizate în incinta unităţilor de învătământ (-4) iar cele din zona adiacentă se menţin la acelaşi nivel (5). Faţă de anul şcolar anterior, scad infracţiunile sesizate în incinta unităţilor de învăţământ, în mediul urban(-8) şi cresc cele din mediul rural(+4).
           În ceea ce priveşte participaţia la şăvârşirea faptelor penale sesizate, se constată creşterea numărului autorilor elevi de la 11 la 19(+8). Din cele 40 de infracţiuni sesizate, ponderea cea mai mare este reprezentată de cele de furt(60%), în scădere cu 6 infracţiuni şi loviri sau alte violenţe(27,50%), în creştere cu o infracţiune.
           Scad de asemenea infracţiunile de tâlhărie(-1).
 

An şcolar
Fapte sesizate
În incintă
    urban
    rural
În zona adiacentă
    urban
    rural
Autori elevi
Autori profesori
Victime elevi
Victime profesori
Loviri sau alte violenţe
Tâlhăria
Furtul
Ameninţarea
Alte infracţiuni
Contravenţii
(Lg. 61/91)
2011/2012
44
39
38
1
5
5
0
11
2
41
4
10
2
30
1
1
139
2012/2013
40
35
30
5
5
5
0
19
1
33
2
11
1
24
1
3
152
Diferenţe
- 4
- 4
- 8
+ 4
0
0
0
+ 8
- 1
- 8
- 2
+ 1
- 1
- 6
0
+ 2
+ 13

           Săvârşirea faptelor penale în incinta şi zona adiacentă unităţilor de învăţământ în anul şcolar 2012-2013 s-a datorat, în principal, următoarelor cauze:
           - executarea serviciului de pază în mod defectuos, fapt ce a permis accesul în incinta unităţilor şcolare a altor persoane decât a celor autorizate;
           - neluarea măsurilor de securitate a bunurilor elevilor pe timpul desfăşurării orelor de curs, în timpul cât aceştia desfăşoară activităţi în afara clasei;
           - lipsa de supraveghere/supravegherea superficială a elevilor în timpul pauzelor, de către cadrele didactice;
           - nerespectarea de către elevi şi cadrele didactice a regulamentelor de ordine interioară;
           - neanunţarea, în timp util, de către cadrele didactice, atât a conducerii unităţii de învăţământ, cât şi a poliţiei, în cazul producerii unor evenimente deosebite;
           - lipsa unei legături permanente între familie şi unităţile şcolare, datorată faptului că unii părinţi, nu se implică corespunzător şi eficient în educaţia copiilor lor, motivând că nu mai au autoritate sau nu au timp suficient să îi supravegheze;
           - lipsa supravegherii părinteşti(mulţi copii care au părinţi plecaţi la muncă în străinătate sunt încredinţaţi, de regulă, bunicilor, care nu au capacitatea reală de supraveghere şi control a acestora, ei înşişi având nevoie de îngrijiri).
 
           Concluzionând, putem afirma că, pentru anul 2013, indicatorul de performanţă minimal privind „Menţinerea la nivelul anului 2012 a numărului infracţiunilor comise în zona unităţilor de învăţământ” a fost îndeplinit.
 
            Pentru anul şcolar 2013 - 2014, în vederea îmbunătăţirii climatului de siguranţă publică în zona unităţilor de învăţământ, Inspectoratul de Politie al Judetului Braila isi propune desfăşurarea următoarelor activităţi:
           1. Informarea Instituţiei Prefectului Judeţului Brăila şi a Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila cu privire la deficienţele constatate de structurile de poliţie în vederea remedierii;
           2. Continuarea demersurilor efectuate pe lângă autorităţile locale pentru creşterea numărului de unităţi de învăţământ asigurate cu pază şi sisteme de securitate în scopul creşterii gradului de siguranţă al elevilor.
           3. Derularea în continuare, a unor programe preventive de acţiune, în comun cu reprezentanţii instituţiilor partenere, cu responsabilităţi concrete fiecăreia dintre acestea, potrivit competenţei;
           5. Monitorizarea incidentelor comise în incinta şi zona adiacentă unităţilor de învăţământ preuniversitar, printr-o relaţionare permanentă cu factorii de conducere ai subunităţilor de poliţie din zona de competenţă.
 
  1. Reducerea numărului infracţiunilor de tâlhărie sesizate faţă de anul 2012,
în mediul urban.
           În semestrul I 2013, în mediul urban, au fost sesizate 20 infracţiuni de tâlhărie, cu 32 mai puţine decât în perioada similară a anului trecut (52), ceea ce reprezintă o scădere de 61,54%.           
           Din totalul infracţiunilor de tâlhărie sesizate în mediul urban, 8 au fost săvârşite prin smulgerea obiectelor.
          Situaţia infracţiunilor de tâlhărie sesizate se prezintă astfel:

TÂLHĂRII SESIZATE
Sem. I 2012
Sem. I 2013
Evoluţie 2012/2013
TOTAL
Evoluţie procentuală 2012/2013
URBAN
URBAN
1. TOTAL
52
20
-32
-61,54%
a) reclamate în penitenciare
-
-
-
-
b) prin smulgere
31
8
-23
-72,02%

 
  1. Reducerea numărului infracţiunilor de furt sesizate faţă de anul 2012,
în judeţul Brăila.
 
           În semestrul I 2013 au fost sesizate 1.742 infracţiuni de furt, cu 65 mai puţine decât în perioada similară a anului trecut(1.807), reprezentând o scădere cu 3,60%.         
           Cele 1.742 infracţiuni de furt sesizate în semestrul I 2013, reprezintă 32,05% din totalul infracţiunilor sesizate la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila(5.435 infr.)şi 48,46% din totalul infracţiunilor contra patrimoniului sesizate(3.594 infr.).
           Creşterile cele mai semnificative sunt înregistrate la:
           - furt din locuinţe: 3,44% din care 27,06% în mediul rural;
           - furt din societăţi comerciale total: 25,37%, din care 19,08% în mediul urbanşi 37,14% în mediul rural;            
           - furt din buzunare genţi, poşete, etc.: 56,41%, din care 54,05% în mediul urban;
           - furt de cablu şi alte mat. feroase şi neferoase: 24% din care 41% în mediul urban;
            Totodată s-au înregistrat scăderi la:
- furt din autovehicule: 39,32% din care 48,49% în mediul urban;
- furt de componente din exteriorul auto: 11%, din care în mediul urban 8% şi 50% în mediul rural;
- furt de animale total: 15%;
           - furt de păsări total: 11%.
       Situaţia infracţiunilor de furt sesizate se prezintă astfel:
 

INFRACTIUNI CONTRA PATRIMONIULUI
3 LUNI 2012
3 LUNI 2013
Evoluţie 2013/2012
TOTAL
Evoluţie procentuală 2013/2012
TOTAL
URBAN
RURAL
TOTAL
URBAN
RURAL
FURTUL TOTAL
1.807
1.128
679
1.742
1.029
713
- 65
- 3,60%

        
 
5. Reducerea numărului de persoane decedate, ca urmare a accidentelor de circulaţie, faţă de anul 2012.
 
Pentru asigurarea unui climat corespunzător pe arterele de circulaţie rutieră din municipiul şi judeţul Brăila, lucrătorii Poliţiei Rutiere au intensificat activităţile de prevenire a infracţiunilor la regimul circulaţiei şi de combatere a indisciplinei în trafic, având ca scop creşterea siguranţei cetăţenilor în deplasare pe drumurile publice şi reducerea numărului accidentelor de circulaţie soldate cu consecinţe grave.
           Astfel,în perioada analizată, numărul accidentelor grave de circulaţie a scăzut cu - 24,60% (de la 61 în anul 2012 la 46 în anul 2013), iar ca urmări, au scăzut toţi indicatorii: numărul persoanelor decedate de la 15 în 2012 la 11 în 2013, (-26,67%), al răniţilor grav de la 66 în 2012 la 43 în 2013 (-34,85%) şi al răniţilor uşor de la 29 în 2012 la 28 în 2013 (-3,45%).
 

 
RISCUL RUTIER
6 LUNI
 2012
6 LUNI
 2013
Evoluţie 2013/2012
Evoluţia procentuală 2013/2012
 ACCIDENTE GRAVE DE CIRCULATIE - TOTAL
61
46
-15
    -24,60%
      - morţi
15
11
-4
   -26,67%
      - răniţi grav
66
43
-23
 -34,85%
      - răniţi uşor din accidente grave
29
28
-1
- 3,45%

 
 
Principalele cauze ale accidentelor grave de circulaţie sunt: 
-               traverasre neregulamentară pietoni;
-               depăşire neregulamentară;
-               conducere sub influenţa băuturilor alcoolice;
 
 
 
 
6. Combaterea cu eficienţă a criminalităţii economico-financiare
prin creşterea numărului de infracţiuni constatate
 
Situaţia infracţiunilor cu urmărirea penală începută:
           În semestrul I 2013, a fost începută urmărirea penală pentru săvârşirea a 346 infracţiuni economico-financiare, cu 31 mai puţine decât în perioada similară a anului trecut(377) ceea ce reprezintă o scădere cu 8,23%.
           De asemenea, au fost cercetate 293 persoane, cu 10 mai multe decât în perioada similară a anului trecut (283), ceea ce reprezintă o creştere cu 3,53%.
 

 
INFRACŢIUNI TOTAL
IUP IN PERSONAM
IUP IN REM
PERSOANE CERCETATE
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
- economico - fin.
 377
346
   347
327
 30
19
   283
293

 
Situaţia privind infracţiunile din dosarele penale declinate:
           În semestrul I 2013, au fost declinate 125 infracţiuni economico-financiare, cu 1 mai mult decât în perioada similară a anului trecut(124), ceea ce reprezintă o creştere cu 0,80%, situaţia prezentându-se astfel:
           De asemenea, au fost cercetate 52 persoane, cu 35 mai puţine decât în perioada similară a anului trecut(87), ceea ce reprezintă o scădere cu 40,23%.
 

 
INFRACŢIUNI DECLINATE
PERSOANE CERCETATE
2012
2013
2012
2013
- economico - fin.
124
125
87
52

 
7. Menţinerea unui procent de peste 90% a intervenţiilor sub 10 minute la
apelurile de urgenţă a cetăţenilor, în mediul urban.
          
           În perioada analizată, în mediul urban, au fost semnalate prin S.N.U.A.U. 112 un număr de 6.390 apeluri faţă de 5144 în anul 2012.
          Apelurile de urgenţă din mediul urban reprezintă 60,40% din totalul celor semnalate la nivelul inspectoratului(10.579).
Intervenţia la solicitările prin S.N.U.A.U. 112, sub 10 minute, în mediul urban, a fost la un nr. de 6.214 cazuri, ceea ce reprezintă un procent de 97,24%.
 
 
PRESEDINTE ATOP BRAILA,
Ionel AVRAM