Raport Asupra Eficienţei Serviciului Poliţienesc pentru Anul 2005

RAPORT ASUPRA EFICIENŢEI SERVICIULUI POLIŢIENESC PENTRU ANUL 2005

În temeiul art.18, lit.f. din Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, a art.15, alin.2, lit.f din H.G. nr.787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii teritoriale de ordine publică, se elaborează prezentul raport asupra eficienţei unităţilor de poliţie, care se dă publicităţii.
          Prin prezentul raport vom prezenta activitatea desfăşurată de cadrele Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Brăila în contextul amplului proces de reorganizare a poliţiei şi de transformare a acesteia într-un colaborator şi partener al comunităţii în general şi al cetăţeanului în special.
          Acest proces reformator are la bază Strategia de modernizare a Poliţiei Române pentru perioada 2004 - 2007, strategie ce conţine obiectivul fundamental, obiectivele strategice şi generale pentru perioada menţionată, în vederea restructurării şi modernizării acestei instituţii, în contextul integrării României în Uniunea Europeană, având o nouă viziune privind scopul fundamental al activităţii de poliţie – protejarea şi slujirea comunităţii.
          Activitatea Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Brăila, în anul 2005,  a fost direcţionată în scopul asigurării ordinii publice şi întăririi climatului de siguranţă civică, prin creşterea aportului la prevenirea şi combaterea criminalităţii şi creşterea mobilităţii dispozitivelor de ordine publică.
         
 
Reforma şi eficientizarea activităţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Brăila a avut în vedere:
Ø     Modernizarea conceptuală, structurală şi funcţională a instituţiei;
Ø     Îndeplinirea atribuţiilor în baza şi în spiritul legii;
Ø     Respectarea cu stricteţe a competenţelor legale ce revin Poliţiei, echidistanţa politică;
Ø     Respectul pentru demnitatea, viaţa, integritatea morală şi fizică a oricărei persoane cu care poliţistul intră în contact, indiferent de calitatea acesteia;
Ø     Consilierea şi informarea cetăţenilor cu privire la cunoaşterea prevederilor legale, la procedeele de evitare a victimizării, conştientizarea riscurilor şi consecinţelor pe care le presupune săvârşirea de fapte antisociale, necesitatea contribuţiei la consolidarea climatului de siguranţă civică şi diminuarea fenomenului infracţional;
Ø     Extinderea şi iniţierea de acţiuni în parteneriat, vizând prevenirea victimizării femeilor, minorilor, formarea de mediatori specializaţi în prevenirea infracţiunilor;
Ø     Asumarea de către poliţişti a unor riscuri cu grad înalt de responsabilitate, care au ca scop servirea cetăţeanului;
Ø     Profesionalizarea poliţiştilor şi modernizarea întregului sistem de formare şi perfecţionare;
Ø     Adaptarea metodelor şi mijloacelor de prevenire şi intervenţie a Poliţiei la evoluţia criminalităţii, dinamica socială şi cerinţelor cetăţenilor.
 
Activitatea de realizare a acestor obiective s-a înscris pe următoarele direcţii principale:
 
1.                 Realizarea măsurilor prioritare pentru integrarea europeană, cuprinse în Planul de implementare a legislaţiei şi de consolidare instituţională la nivel local:
 
1.1.                Participarea ofiţerilor specializaţi în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei la cursuri de pregătire, seminarii, simpozioane.
1.2.                Monitorizarea şi evaluarea permanentă a cazurilor de atacuri fizice la adresa jurnaliştilor.
În anul 2005 s-a înregistrat un singur caz de agresare a unui cameraman, dosarul fiind finalizat şi declinat Parchetului de pe lângă Judecătoria Brăila la data de 15.02.2005.
Periodic, efectivele de ordine publică au fost instruite cu privire la protecţia jurnaliştilor şi, mai ales, cu modul de acţiune pentru combaterea fenomenului victimizării acestora.
1.3.                Optimizarea structurii organizatorice a Poliţiei de Investigaţii Criminale prin constituirea compartimentelor de prevenire şi combatere a infracţiunilor de mare violenţă şi a celui pentru protejarea patrimoniului cultural-naţional.
1.4.                Consolidarea pregătirii de specialitate a poliţiştilor implicaţi în lupta ţmpotriva crimei organizate, asigurarea de personal şi dotarea modernă a serviciilor specializate.
1.5.                Extinderea Poliţiei de Proximitate la nivelul Poliţiei Municipiului Brăila şi a Poliţiilor orăşeneşti.
1.6.                Continuarea dezvoltării relaţiilor parteneriale cu societatea civilă prin încheierea unor protocoale de cooperare şi declanşarea unei campanii de conştientizare.
1.7.                Intensificarea considerabilă a eforturilor în lupta ţmpotriva corupţiei şi a conduitei necorespunzătoare la toate nivelele Ministerului Administraţiei şi Internelor.
 
2.                 Eficientizarea activităţii de prevenire a criminalităţii
 
2.1.         Activitatea în domeniul cooperării şi prevenirii criminalităţii
Îmbunătăţirea cooperării a constituit unul din obiectivele importante, urmărindu-se coeziunea instituţiilor cu atribuţii în lupta ţmpotriva criminalităţii.
Au fost încheiate pe diferite domenii de activitate, în acord cu noile realităţi şi exigenţe ale muncii de poliţie, 15 protocoale de colaborare.
Au fost elaborate planuri de cooperare cu:
Ø     Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Brăila pentru menţinerea ordinii şi siguranţei publice pe teritoriul localităţilor urbane şi rurale;
Ø     Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Dunarea” al Judeţului Brăila, având ca scop realizarea unui schimb eficient de informaţii şi o intervenţie rapidă în situaţii de urgenţă;
În domeniul combaterii criminalităţii economico-financiare s-au organizat acţiuni comune cu Garda Financiară, Biroul Vamal, Direcţia Generală a Finanţelor Publice.
Principalele zone de interes în domeniul prevenirii criminalităţii au fost:
Ø     Analiza formelor de manifestare a criminalităţii;
Ø     Reducerea numărului de infracţiuni şi a participanţilor la săvârşirea acestora, prin derularea unor programe ţmpreună cu Direcţia pentru Dialog, Familie şi Solidaritate Socială, Serviciul de Protecţie a Victimelor şi Reintegrare Socială a Infractorilor, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Fundaţia „Lumina”,  Fundaţia „Euro 21”;
Ø     Diminuarea riscului de victimizare prin acţiuni în parteneriat demarate cu Asociaţia Naţională Mutuală România – Franţa „Louis Pasteur” – Filiala Brăila şi Consiliul Judeţean al Persoanelor Vârstnice.
 
De asemenea, s-au desfăşurat activităţi pentru:
Ø     Prevenirea traficului de persoane;
Ø     Îmbunătăţirea situaţiei romilor;
Ø     Prevenirea infracţiunilor stradale;
Ø     Prevenirea fenomenului corupţiei.
 
2.2.         Asigurarea climatului de siguranţă civică:
În acest scop s-au organizat, în anul 2005:
- 137 razii;
- 14.551 acţiuni şi verificări directe;
- 105 intervenţii rapide la evenimente
- 18.910 patrulări din care:
-  10.977 în mediul urban
-    7.933 în mediul rural
          Au fost constatate şi aplicate 119.863 contravenţii în valoare totală de 79.718 milioane lei.
          Au fost depistaţi 678 vagabonţi şi cerşetori şi 717 minori lipsiţi de supraveghere, faţă de care, în colaborare cu instituţiile abilitate, s-au luat măsuri pentru internarea în instituţii specializate sau, după caz, încredinţarea acestora familiilor.
 
2.3.         Creşterea calităţii serviciilor prestate către populaţie:
Serviciile prestate de către poliţiştii brăileni s-au materializat în:
-         2347 intervenţii la solicitarea cetăţenilor;
-         7524 ordine de încorporare, recrutare, mobilizări executate;
-         940 verificări efectuate pentru avizări, încadrări ca paznici;
-         3195 mandate de aducere executate;
-         773 deţinători de arme verificaţi;
-         102 intervenţii în caz de accidente grave şi 108 persoane salvate;
-         38.596 certificate de cazier eliberate, din care 28.043 în regim de urgenţă;
-         4037 petiţii şi reclamaţii rezolvate.
 
 
3.     Creşterea eficienţei activităţii de combatere a criminalităţii
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Brăila a reuşit în anul 2005, printr-o mai bună şi eficientă organizare a activităţii, diminuarea fenomenului infracţional, înregistrându-se 2.810 infracţiuni, faţă de 2.998 în anul 2004, ceea ce reprezintă un volum al criminalităţii de 758 infracţiuni la 100.000 locuitori, o scădere de 6% faţă de anul trecut.
Structurate, cele 2810 infracţiuni se prezintă astfel:
-         603  economico-financiare;
-         1144  judiciare;
-         1063 de altă natură;
Din cele 2810, 2020 s-au săvârşit în mediul urban, iar 790 în mediul rural.
Se constată o scădere a infracţiunilor contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii persoanei cu 9% de la 249 înregistrate în anul 2004 la 226 în 2005 şi  scăderea cu 4 % faţă de anul 2004 a  infracţiunilor contra patrimoniului public fiind înregistrate 1065 în anul 2005 faţă de 1119 în 2004.
Valoarea prejudiciului cauzat avutului public şi privat în anul 2005, prin comiterea de infracţiuni, a fost de 52 miliarde lei, din care au fost recuperate peste 18 miliarde lei.
În anul 2005 au fost cercetate 2508 persoane, din care:
-         147 în stare de reţinere sau arest preventiv
-         604 aveau antecedente penale
-         288 erau minori
-         1421 fără ocupaţie
Poliţiştii brăileni au desfăşurat multiple activităţi sub directa supraveghere a unităţilor de parchet, fiind efectuate acte de constatare şi cercetare penală în 57 dosare penale, care au avut ca obiect 65 infracţiuni prevăzute de Legea nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a  Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, cele mai multe infracţiuni înregistrându-se pe linia prevenirii şi combaterii traficului de persoane.
În anul 2005, poliţiştii brăileni s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea a 87 acte de corupţie, în care au fost implicate 69 persoane, dosarele fiind declinate organelor de parchet.
Dinamica dosarelor penale cu autori necunoscuţi se prezintă astfel:
-         în anul 2005 au fost înregistrate 2517 A.N.-uri şi au fost rezolvate 1462 dintre acestea, din care 1146 prin identificarea autorilor, ceea ce reprezintă 58 % din totalul celor înregistrate.
Au fost constatate 334 infracţiuni la regimul circulaţiei, au fost aplicate 75.472 sancţiuni contravenţionale şi reţinute 1197 permise de conducere pentru abateri care au pus în pericol securitatea traficului rutier. Cu toate acestea, în Judeţul Brăila au avut loc 154 accidente grave de circulaţie, în urma cărora au decedat 46 persoane, iar 154 au fost rănite grav.
Pe linie de arme, explozivi, substanţe toxice s-au constatat 35 infracţiuni şi au fost ridicate în vederea confiscării 17 arme letale, 2 arme neletale, muniţie (494 cartuşe şi 580,052 kg explozivi), 257 fiole şi 11.565 tablete substanţe toxice.
 
4.     Etica şi conduita profesională
 
Pentru creşterea nivelului de competenţă profesională a poliţiştilor şi ţmbunătăţirea stării şi practicii disciplinare s-au luat măsurile necesare pentru crearea unui climat de ordine şi disciplină, care să asigure îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor de serviciu şi pentru înlăturarea devianţei în comportamentul cadrelor.
Cu toate acestea, au fost aplicate 45 sancţiuni disciplinare dintre care:
-         24 mustrări scrise;
-         15 diminuări ale drepturilor salariale;
-         5 amânări la trecerea la gradul profesional următor;
-         1 trecere pe o funcţie inferioară.
Organele de parchet au efectuat cercetări în 51 dosare penale, în care au fost reclamaţi 70 de poliţişti.
În prezent se află pe rolul instanţelor de judecată 2 dosare penale privind comiterea de către poliţişti a unor infracţiuni de corupţie.
În ciuda dificultăţilor generate de noile valenţe ale fenomenului infracţional, prin rezultatele obţinute Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Brăila a demonstrat că poate face faţă problematicii complexe apărute, iar potenţialul deţinut este o garanţie că putem impune un trend descendent fenomenului infracţional şi putem răspunde prompt solicitărilor cetăţenilor.
Rezultatele activităţii desfăşurate în anul 2005 conturează acest an ca fiind unul foarte important, datorită schimbărilor radicale din plan conceptual şi organizatoric, schimbări ce au orientat acţiunile Poliţiei către nevoile comunităţii şi folosirea mai eficientă a resurselor, motiv pentru care putem concluziona că activitatea Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Brăila a fost bună în anul 2005 – şi că s-au realizat principalele obiective stabilite pentru  realizarea indicatorilor de performanţă.
 
PREşEDINTE,
AUTORITATEA TERITORIALĂ DE ORDINE PUBLICĂ BRĂILA
 
                                                                                    Ion ROTARU