Planul Strategic de Ordine Publica al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila pentru anul 2016

 

                                                                                                                                                                                                                           Anexă la Hotărârea A.T.O.P. Brăila
Nr. 2/19.02.2016
 
 
 
Planul Strategic de Ordine Publica
 al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila pentru anul 2016
 
În conformitate cu Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.787/2002 şi pe baza concluziilor desprinse în urma consultării populaţiei şi a celor rezultate din analiza situaţiei operative la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale din judetul Braila, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brăila întocmeşte Planul strategic pentru anul 2016, care cuprinde principalele obiective ce trebuie îndeplinite de unităţile de poliţie precum şi indicatorii de performanţă minimali.
Activitatea desfasurata de Inspectoratul de Politie al Judetului Braila in anul 2015 a fost influentata de constrangerile bugetare de ordin logistic, atat pe partea de combustibil cat si pe cea de echipamente de specialitate.
 
 
 
Capitolul I.
Obiectivele nationale prioritare , identificate in programul de guvernare si in planul de actiuni
al Ministerului Afacerilor Interne
Societatea romanească a fost martora unei tragedii fără precedent în istoria ei recentă. Mai mult de 50 de vieti au fost pierdute ca urmare a unor carente de integritate în modul în care administratia din România îsi serveste cetătenii. Această realitate tragică a creat un orizont de asteptare la nivelul societătii care a mers dincolo de cauzele ei imediate si care nu poate fi ignorat. Programul  Guvernului Romaniei trebuie să raspundă acestor realităti si să găsească solutii care să aibă efect atât în perioada limitată a mandatului primit, dar să si pună bazele unor dezvoltări de structură în viitor.
            Guvernul Romaniei isi propune  un set de măsuri concrete, limitate ca număr dar cu impact si relevantă sistemică, pentru care intentionează să dea seamă la final de mandat fată de fortele politice si fată de societate.
Priorităti stabilite în Programul de guvernare în domeniul Afacerilor Interne
Îmbunatătirea sistemului de protectie civilă pentru cresterea sigurantei cetăteanului, eficientizarea managementului sistemului de urgentă si protectia infrastructurii critice, prin:
1.Adoptarea unui program national de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat,
2. Cresterea eficientei ISU si a altor servicii cu responsabilităti în domeniul protectiei civile.
 
Obiective de guvernare
1. Creșterea nivelului de securitate personală a cetățeanului prin îmbunătățirea siguranței în spațiile publice, creșterea
siguranței în școli, a managementului și capacității de intervenție a ISU, protejarea cetățenilor de riscurile teroriste, de infracțio nalitatea cibernetică, precum protecția infrastructurii critice. Pregătirea autorităților publice și a populației pentru răspuns în situații de urgență și dezastre naturale.
2. Redefinirea rolului și statutului polițistului în societate prin transferul de carieră  predictibil bazat pe competență.
3. Creșterea gradului de siguranță a cetățeanului și eficientizarea structurilor Ministerului Afacerilor Interne
4. Servicii publice comunitare în slujba cetățeanului (documente de identitate, permise, pașapoarte, înmatriculări)
Priorităţi şi obiective strategiceidentificate in activitatile Ministerului Afacerilor Interne
De mai bine de un secol şi jumătate, Ministerul Afacerilor Interne este principalul garant al drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, apărător al ordinii publice şi al proprietăţii publice şi private.
Ca una dintre cele mai importante instituţii guvernamentale care contribuie la apărarea statului de drept, Ministerul Afacerilor Interne are atribuţii atât în domeniul luptei antiinfracţionale, al ordinii, siguranţei şi securităţii naţionale, cât şi în asigurarea de servicii publice pentru cetăţenii români, la standarde europene.
Astfel, Ministerul Afacerilor Interne elaborează obiectivele activităţii din domeniul afacerilor interne, potrivit Programului de guvernare şi obligaţiilor ce îi revin din documentele strategice naţionale, precum şi din cele internaţionale la care România este parte, implementând măsurile necesare pentru atingerea lor.
În domeniul ordinii şi siguranţei publice, Ministerul Afacerilor Interne urmăreşte atingerea obiectivelor strategice ale Uniunii Europene în domeniul Justiţie şi Afaceri Interne, precum şi îndeplinirea activităţilor subordonate principiilor şi direcţiilor de acţiune ale politicii statului român, circumscrise priorităţilor şi obiectivelor strategice stabilite prin Programul de Guvernare.
 
DIRECŢII DE ACTIVITATE 2014-2016
 
În perioada 2014-2016, eforturile întreprinse de Ministerul Afacerilor Interne vor evolua, printr-o abordare activă, coerentă şi concertată, care vizează construirea unui sistem eficient de ordine şi siguranţă publică, orientat proactiv către nevoile de securitate şi în serviciul cetăţenilor,contribuind astfel la crearea unui mediu sigur, în care oamenii să se simtă protejaţi şi să se poată bucura de viaţa de zi cu zi fără teamă.
În acest sens, Ministerul Afacerilor Interne va continua să depună eforturi pentru îmbunătăţirea performanţei operaţionale şi creşterea eficienţei şi eficacităţii instituţionale, acţionând în direcţia asigurării climatului de ordine şi siguranţă publică, pe de o parte, şi în direcţia consolidării capacităţii instituţionale, pe de altă parte.
 
ASIGURAREA CLIMATULUI DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ
 
Pentru garantarea respectării tuturor drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti şi apărarea securităţii interne, structurile
de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne vor acţiona în vederea îndeplinirii următoarei priorităţi strategice:
 
 
 
 
Creşterea nivelului de securitate pentru cetăţeni
 
Evaluarea riscurilor şi ameninţărilor cu impact direct asupra vieţii, siguranţei şi bunăstării cetăţenilor, precum şi analiza frecvenţei manifestării acestora în ultimii ani, conturează următoarele tendinţe ale fenomenelor care afectează climatul desiguranţă şi protecţie a cetăţenilor, fapt care impune necesitatea unei reacţii rapide şi eficiente din partea structurilor Ministerului Afacerilor Interne:
-proliferarea unor moduri de operare deosebite, în special în cazurile furturilor din bănci şi din case de schimb valutar;
-amplificarea operaţiunilor de fraudare a sistemului de achiziţii on-line, a ATM-urilor şi POS-urilor, precum şi a aparatelor electronice de jocuri de noroc;
-continua specializare a membrilor grupărilor criminale, pe fondul accesului la ultimele tehnologii şi angajării de persoane cu diverse specializări, care să faciliteze îndeplinirea scopurilor infracţionale;
-multiplicarea formelor şi procedeelor utilizate pentru spălarea banilor;
-creşterea volumului pieţei negre a produselor provenite din contrabandă şi a produselor contrafăcute;
-menţinerea la un nivel ridicat a evaziunii fiscale;
-amplificarea fraudelor din domeniul atribuirii contractelor de achiziţii publice;
-trendul ascendent al criminalităţii organizate, îndeosebi a traficului de droguri, de ţigări, de arme şi de fiinţe umane.
 
.           Pentru a aborda aceste ameninţări majore, precum şi alte ameninţări în materie de securitate pentru cetăţeni, acţiunea structurilor de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne se va focaliza cu prioritate pe:
- prevenirea şi combaterea infracţionalităţii de toate tipurile, atât în mediul urban, cât şi în mediul rural;
- prevenirea conflictelor şi gestionarea crizelor;
- prevenirea, combatereaşi reducereaimpactului criminalităţii organizate;
- prevenirea şi combaterea criminalităţii cibernetice;
- prevenirea şi combatereacorupţiei;
- creşterea nivelului de siguranţă rutieră, feroviară, navală şi aeriană;
- prevenirea şi combaterea criminalităţii în domeniile silvic şi piscicol;
- asigurarea protecţiei patrimoniului cultural şi a ecosistemelor naturale naţionale;
- consolidarea serviciilor comunitare (paşapoarte, permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, evidenţa persoanelor)
 
 
CAPITOLUL II
PRINCIPALELE OBIECTIVE ŞI PRIORITĂŢI DE INTERES LOCAL
STABILITE DE INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BRĂILA PE ANUL 2016
 

Obiective generale
 
Obiective specifice
Activităţi concrete pentru implementarea obiectivelor specifice
Termene
1. Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie a cetăţeanului, prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranţa stradală şi siguranţa rutieră.
1.1. Dezvoltarea unei politici coerente în domeniul prevenirii criminalităţii şi promovarea rolului activ al comunităţii şi cetăţeanului în asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică.
Iniţierea şi implementarea unor proiecte şi campanii destinate reducerii riscului de victimizare a populaţiei.
31.12.2016
Promovarea unei culturi de siguranţă publică în comunitate, prin intermediul poliţiştilor de proximitate, pentru creşterea gradului de conştientizare şi identificare a ameninţărilor comunităţii locale.
31.12.2016
1.2. Creşterea calităţii serviciului de ordine şi siguranţă publică, în beneficiul cetăţeanului.
Derularea activităţilor specifice circumscrise prevenirii şi combaterii infracţiunilor stradale.
31.12.2016
Asigurarea unei intervenţii operative la apelurile telefonice prin S.N.U.A.U. 112.
 
31.12.2016
1.3. Creşterea capacităţii de intervenţie şi a mobilităţii structurilor de ordine şi siguranţă publică, în vederea asigurării unei reacţii rapide şi eficace în cazul producerii unor situaţii de criză.
Elaborarea planurilor de măsuri/acţiune pentru desfăşurarea în condiţii de normalitate a evenimentelor de amploare ori a misiunilor complexe (sezon estival, sărbători legale, religioase şi regionale etc.), din domeniul ordinii şi siguranţei publice şi monitorizarea acestora.
31.12.2016
1.4. Asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă publică în instituţiile de învăţământ.
Intensificarea activităţilor de prevenire in mediul şcolar.
 
31.12.2016
Intensificarea activităţilor de patrulare în zona unităţilor de învăţământ.
 
31.12.2016
Intensificarea activităţilor de combatere a infracţionalităţii în zona instituţiilor de învăţământ preuniversitar.
1.4. Creşterea nivelului de siguranţă rutieră.
 
Intensificarea activităţilor de prevenire rutieră.
31.12.2016
Organizarea unor acţiuni care vor viza combaterea principalelor abateri care generează riscul rutier, având în vedere concluziile analizelor privind dinamica accidentelor, Calendarul acţiunilor pentru 2016 şi Calendarul T.I.S.P.O.L.
31.12.2016
1.5. Eficientizarea activităţii de combatere a infracţiunilor contra persoanei şi contra patrimoniului.
Desfăşurarea de acţiuni în vederea combaterii infracţionalităţii contra persoanei şi a patrimoniului, în special în mediul rural.
 
31.12.2016
Creşterea nivelului de siguranţă a bunurilor şi valorilor din obiective.
31.12.2016
Eficientizarea activităţilor de investigare şi cercetare in cauzele penale privind infracţiuni de mare violenţă cu autori necunoscuţi.
31.12.2016
Prevenirea şi combaterea infracţiunilor de tâlhărie şi furt, in special a celor comise cu moduri de operare deosebite.
31.12.2016
 
1.6. Prevenirea şi combaterea criminalităţii în domeniile silvic şi piscicol
Derularea de acţiuni la nivel local pentru prevenirea şi combaterea tăierilor ilegale de arbori din fondul forestier şi a braconajului piscicol, în cooperare cu instituţiile publice cu atribuţii în domeniu.
31.12.2016
 
1.7. Prevenirea şi combaterea infracţiunilor la regimul armelor şi muniţiilor, materiilor explozive şi substanţelor periculoase.
Intensificarea acţiunilor la nivel local/judeţean pentru combaterea infracţiunilor la regimul armelor şi muniţiilor, materiilor explozive şi substanţelor periculoase.
31.12.2016
2. Destructurarea grupărilor infracţionale judiciare
2.1. Identificarea şi destructurarea grupurilor infracţionale nestructurate
Activităţi specifice pentru destructurarea grupărilor infracţionale nestructurate care pot genera conflicte stradale de impact şi a celor care comit infracţiuni grave sau cu moduri de operare deosebite.
 
 
31.12.2016
3. Îmbunătăţirea cooperării în vederea combaterii criminalităţii transfrontaliere
3.1. Consolidarea capacităţii de luptă împotriva criminalităţii transfrontaliere
Desfăşurarea cu operativitate de verificări şi investigaţii pentru soluţionarea cu celeritate a solicitărilor formulate de autorităţile altor state în cadrul asistenţei poliţieneşti internaţionale, privind criminalitatea transfrontalieră;
 
 
31.12.2016
Intensificarea activităţilor specifice cu autorităţile altor state în legătură cu cetăţeni români şi/sau străini, care fac obiectul documentării, supravegherii sau cercetării în România;
 
31.12.2016
Îmbunătăţirea pregătirii de specialitate, privind reglementările interne şi internaţionale în domeniu.
 
31.12.2016
4. Asigurarea climatului de legalitate mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri, a infracţiunilor din domeniul achiziţiilor publice precum şi prin protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene
41. Intensificarea acţiunilor şi măsurilor de combatere a fenomenului infracţional ce prejudiciază bugetul consolidat al statului.
Eficientizarea activităţilor de combatere a criminalităţii din sfera evaziunii fiscale.
 
31.12.2016
Derularea de acţiuni la nivel local pentru protecţia fondurilor publice (atribuirea ilegală de contracte de achiziţii publice).
 
31.12.2016
Derularea de acţiuni pentru prevenirea şi combaterea contrabandei, a fraudelor vamale şi fiscale, traficului cu produse contrafăcute ori piratate, traficului cu produse accizabile şi transporturilor ilicite de bunuri, în cooperare şi cu alte structuri ale Poliţiei Române.
 
31.12.2016
Acţiuni pe linia prevenirii şi combaterii muncii la negru.
 
31.12.2016
Organizarea de acţiuni comune, în echipe mixte, pe domenii de activitate (evaziune fiscală, proprietate intelectuală, achiziţii publice, combaterea contrabandei etc.), cu specialişti din alte instituţii.
31.12.2016
5. Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare şi informaţionale necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale a I.P.J. Brăila
5.1. Dezvoltarea şi implementarea unui management performant al resurselor umane.
Asigurarea participării personalului la programe formative proiectate pe dobândirea de competenţe profesionale, organizate în instituţii de învăţământ ale M.A.I.
31.12.2016
Intensificarea activităţilor specifice de prevenire şi combatere a corupţiei, în rândul personalului I.P.J. Brăila.
31.12.2016
5.2. Stabilirea unui raport optim între resursele umane, logistice şi financiare, în funcţie de volumul şi complexitatea activităţii şi rezultatele aşteptate.
Prioritizarea resursele umane, logistice şi financiare,potrivit principiului oportunităţii cheltuielilor.
31.12.2016
5.3. Îmbunătăţirea proceselor manageriale, prin asigurarea unui sistem eficient de control intern şi monitorizare a riscurilor
Coordonarea, monitorizarea şi evaluarea implementării sistemului de control intern managerial la nivelul I.P.J. Brăila.
31.12.2016
5.4. Dezvoltarea culturii parteneriatului, inclusiv cu societatea civilă
Creşterea colaborării cu alte instituţii, societatea civilă
31.12.2016
5.5. Întărirea autorităţii şi dezvoltarea imaginii instituţionale.
Informarea opiniei publice prin realizarea de ştiri, comunicate de presă privind activităţile desfăşurate de structurile I.P.J. Brăila, precum şi realizarea de materiale informative cu specific de prevenire destinate pregătirii antivictimale a populaţiei etc. şi transmiterea acestora către jurnaliştii acreditaţi.
31.12.2016
Actualizarea permanentă a site-ului I.P.J. Brăila.
31.12.2016
Organizarea de conferinţe de presă pe probleme de interes general privind evoluţiile în planul reformei instituţionale, adoptarea şi implementarea de noi proiecte şi concepte de acţiune.
31.12.2016
Participarea la emisiuni radio şi tv, acordarea de interviuri şi declaraţii de presă în vederea promovării imaginii Poliţiei Române
31.12.2016
Asigurarea transparenţei activităţilor, în conformitate cu prevederileLegii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.
31.12.2016

 
 
CAPITOLUL III
Indicatori de performanţă minimali stabiliti in anul 2016 pentru serviciul poliţienesc
 
Pornind de la o analiză amplă a indicatorilor privind evoluţia criminalităţii la nivelul judeţului Braila, precum şi a resurselor financiare, logistice şi umane existente, in vederea protejării intereselor comunităţii şi asigurării climatului de siguranţă şi securitate publică, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brăila va urmări modul în care Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Brăila va duce la îndeplinire următorii indicatori de performanţă minimali, stabiliţi pentru anul 2016:
 
1.                            Intervenţii sub 10 minute la apelurile de urgenţă ale cetăţenilor, în procent minim de 90%, în mediul urban;
 
2.                            Menţinerea numărului total de infracţiuni de furt sesizate la cel mult nivelul anului 2015, în judeţul Brăila;
 
3.                            Menţinerea numărului de infracţiuni stradale sesizate, la cel mult nivelul anului 2015;
 
4.                            Menţinerea numărului accidentelor grave de circulaţie la cel mult nivelul anului 2015;
 
5.                            Stoparea trendului ascendent al numărului infracţiunilor comise în incinta şi în zona adiacentă unităţilor de învăţământ, la o creştere de maxim 12,5% faţă de nivelul anului şcolar 2014 – 2015.                                                                                       
 
 
 
 
CAPITOLUL IV
Elemente de buget si dotare la nivelul Inspectoratului de Politie Judetean Braila
 
a) Elemente de buget:
     - Bugetul alocat pentru anul 2016, la Titlul II „Bunuri şi servicii” este în sumă de 1.255.930 lei.
      - Execuţia bugetară a anului 2015, la Titlul II „Bunuri şi servicii” a fost în sumă de    2.522.037,60 lei.
În cursul anului 2016, bugetul va suferi rectificări.
 
b) În domeniul asigurării mobilităţii terestre
     - Inspectoratul de Politie al Judetului Braila are asigurate 183 autospeciale din 321 cât reprezintă necesarul mijloacelor de transport, respectiv 57%. Din cele 183 autospeciale, un număr de 70 autospeciale au îndeplinită norma de rulaj şi vechimea în vederea casării, dar din cauza constrângerilor bugetare, acestea încă mai sunt menţinute în exploatare cu costurile de întreţinere aferente, iar în perioada următoare un număr de 27 autospeciale vor îndeplini norma de casare.
 
c)În domeniul administrării patrimoniului imobiliar:
    - Inspectoratul de Politie al Judetului Braila are în administrare un număr de 50 imobile, din care 39 sunt reprezentate de posturile de poliţie comunale şi 1 secţie de poliţie rurală, construite în anii 1970-1973, din materiale de construcţii specifice acelei perioade (tâmplărie lemn, tablă zincată, duşumea lemn), care necesită reparaţii curente, astfel:
         - 38 posturi x 70.000 lei/post = 2.660.000 lei;
         - 1 secţie de poliţie rurală x 80.000 lei/secţie = 80.000 lei;
         - 2 poliţii orăşeneşti x 100.000 lei/poliţie = 200.000 lei,
         - 1 Poliţia oras Faurei x 250.000 lei/poliţie = 250.000 lei ,
constând în zugrăveli interioare şi exterioare, reparat şi înlocuit sobe, reparat şi înlocuit duşumele, reparat şi înlocuit acoperiş, reparat împrejmuiri (gard).
             - Zugrăveli interioare birouri şi sală şedinţe, înlocuit pardoseli, înlocuit tâmplărie (uşi, ferestre) si hidroizolaţie laPoliţia Municipiului Brăila = 450.000 lei;
             - Modernizare grupuri sanitare, zugrăveli şi înlocuit tâmplărie sediu Poliţia Rutieră = 350.000 lei
             - Consolidare şi reparare acoperiş popota veche = 150.000 lei
             - Centrală termică şi instalaţie încălzire sediul I.P.J. Braila = 15.000 lei
             - Dotări cu mobilier nou pentru toate sediile = 200.000 lei
                        TOTAL = 4.355.000 lei.
            d) În domeniul comunicaţiilor şi informaticii
          În prezent avem asigurate mijloace tehnice, astfel:
          - calculatoare (staţii de lucru) - existent 454, necesar 592, deficit 138 (- 23,31%);
         - telefaxuri - existent 7, necesar 18, deficit 11 (- 61,11%).
            e) În domeniul criminalistic:
            - aparatele foto digitale în folosinţă, necesare realizării cercetării la faţa locului sunt asigurate în procent de 9% din necesar, respectiv 21 din 226.
         - truse criminalistice, existente 13 faţă de 106 (5,75%).
 
Pentru continuarea dezvoltării şi modernizării instituţionale în domeniul ordinii publice se impune derularea unor programe finanţate din fonduri asigurate prin Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Braila.
           Ţinând cont de aceste probleme, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Braila va face demersurile necesare pe langa Consiliul Judeţean Braila, pe baza notelor de fundamentare întocmite de specialiştii IPJ Braila pentru soluţionarea problemelor cu care se confruntă poliţia braileana.
 
 
PRESEDINTE ATOP BRAILA,
IONEL AVRAM