Informare, referitoare la eficienta activitatii Inspectoratului de Politie al Judetului Braila, in trimestrul IV al anului 2012.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 Anexă la Hotărârea A.T.O.P. Brăila
                                                                                                                                                                                                                                                                                          Nr. 1/23.01.2013
 
 
 
Informare, referitoare la eficienta activitatii Inspectoratului de Politie al Judetului Braila, in trimestrul IV al anului 2012.
 
 
 
Potrivit art.18 lit.e din Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, printre atribuţiile Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică se numără şi aceea de a prezenta trimestrial, în şedinţele Consiliului judeţean, informări asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii.
              De asemenea, conform art.12 lit.c din Hotărârea Guvernului nr.787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, preşedintele autorităţii are ca atribuţie prezentarea în şedinţele Consiliului judeţean, trimestrial, a informărilor asupra eficienţei serviciului poliţienesc.
               În acest sens, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brăila a solicitat transmiterea unei evaluări statistice a activităţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila pentru trimestrul IV al anului 2012, avându-se în vedere indicatorii de performanţă care au fost stabiliţi, cu caracter de recomandare, în Planul Strategic de Ordine Publica pentru anul 2012 al A.T.O.P. Brăila cât şi situaţia statistică generală.
 
CAPITOLUL I
 
           Activitatea desfăşurată pe trimestrul IV 2012, de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila, a avut ca obiectiv „Îmbunătăţirea siguranţei cetăţeanului”, şi s-a încadrat în efortul general al Poliţiei Române de a oferi un serviciu public poliţienesc concentrat pe cetăţean şi pe nevoile comunităţilor locale.
           Principalele direcţii ale anului 2012 stabilite în managementul unităţii, au urmărit:
v     Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni;
v     Dezvoltarea capacităţii de intervenţie la evenimentele semnalate de cetăţeni;
v     Îmbunătăţirea imaginii Poliţiei Române.
 
           În urma analizei indicatorilor statistici înregistraţi pe trimestrul IV 2012, pentru fiecare domeniu în parte, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2011, se pot evidenţia următoarele:
·        Criminalitatea sesizată, a scăzut cu 12,31%, din care: 
                   - economico-financiară, a scăzut cu  24,94%;
                   - judiciară, a scăzut cu 5,17%;
                   - de altă natură, a scăzut cu 22,04%;
·        Infracţionalitatea contra persoanei sesizată a înregistrat o scădere cu 16,58%, astfel:
        -infracţiunile contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii au înregistrat oscădere cu 12,92%;
         -criminalitatea gravă, săvârşită cu violenţă a avut o evoluţie în scădere la infracţiunile de:
              - vătămare corporală =37%;
              - vătămare corporală gravă =200%;
              - viol =55%, şi în creştere la infracţiunile de:
              -omor = 100%(de la 0 la 1);             
               - loviri sau vătămări cauzatoare de moarte =100%(de la 0 la 1).             
·        Criminalitatea contra patrimoniului, a înregistrat scădere cu 0,66% din care, în mediul urban creştere cu 3,19%, iar în mediul rural scădere cu 8,16%.
·        Infracţionalitatea stradală sesizată a înregistrat o scădere cu 3,83%.
                
A. PREVENIREA CRIMINALITĂŢII
 
În cadrul Programul judeţean de prevenire a delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor, a fost implementată în perioada de referinţă prima etapă a Campaniei de prevenire a violenţelor în rândul tinerilor „Nu lăsa violenţa să te transforme într-un infractor!”, iniţiată la nivel naţional. Această etapă s-a desfăşurat în perioada octombrie-decembrie şi a constat în sesiuni de informare a elevilor de liceu pe tema violenţei şi prezentarea filmului tematic „Cheia e la tine!”. De asemenea, tot în cadrul acestei priorităţi naţionale, au fost desfăşurate activităţile prevăzute în Planul de măsuri privind asigurarea siguranţei rutiere a copiilor în perioada vacanţei de iarnă din anul şcolar 2012-2013. 
În perioada de referinţă la nivelul inspectoratului au fost iniţiate campanii proprii, motivate de evoluţia situaţiei operative pe anumite segmente de criminalitate, astfel: :
§     Campania de prevenire a înşelăciunilor „Nu te lăsa înşelat prin telefon!”- aflată în curs de derulare la nivelul judeţului Brăila;
§     Campania de prevenire a accidentelor rutiere „Fii responsabil de sărbători!” – desfăşurată în perioada 17-28 decembrie 2012, cu sprijinul complexului comercial Promenada Mall. Campania s-a adresat conducătorilor auto şi pietonilor, fiind desfăşurată în judeţul şi municipiul Brăila.
           De asemenea, în perioada 09.11-09.12.2012, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila a implementat Campania de responsabilizare „Tu decizi! Votează legal!”*, iniţiată de Ministerul Administraţiei şi Internelor.
 
În trimestrul IV au fost desfăşurate şi activităţi punctuale de prevenire a criminalităţii, după cum urmează:
-         acţiuni preventive şi de impunere a legii adresate bicicliştilor şi căruţaşilor, desfăşurate la solicitarea şi cu sprijinul Serviciului Rutier;
-         acţiuni preventive adresate pietonilor, desfăşurate împreună cu sprijinul Serviciului Rutier;
-         activităţi de prevenire a fraudelor în rândul angajaţilor Provident Financial România;
-         desfăşurarea unor întâlniri cu elevii Liceului Teoretic „Panait Cerna” Brăila şi ai Şcolii cu clasele I-VIII „C.S. Aldea” Brăila, în cadrul Programului de Prevenire a delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor;
 
Indicatori cantitativi:
§      4 campanii/proiecte de prevenire iniţiate/derulate;
§      31 activităţi de prevenire în cadrul campaniilor şi proiectelor;
§      8 activităţi preventive punctuale ;
§      685 conducători auto informaţi;
§      938 pietoni informaţi;
§      6073 cetăţeni informaţi*;
§      493 elevi participanţi în mod direct;
§      17 cadre didactice implicate;
§      3 unităţi de învăţământ;
§      5 parteneri implicaţi;
§      58 referiri în presa on-line.
 
În perioada de referinţă au fost încheiate două acorduri de parteneriat şi anume:
§      Acord de Parteneriat încheiat între Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila în vederea promovării în unităţile de învăţământ preşcolar şi preuniversitar, a cărţii preventiv-educative „Norocel”;
§       Acord de Parteneriat încheiat între Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila şi Colegiul Economic „I.Ghica” în vederea implementării Campaniei „Nu lăsa violenţa să te transforme într-un infractor!”.
 
B. SIGURANŢA TRAFICULUI RUTIER
 
           În activitatea desfăşurată pe trimestrul IV 2012, Poliţia Rutieră din structura Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila, a avut ca scop creşterea gradului de siguranţă a traficului rutier.
           Pentru asigurarea unui climat corespunzător pe arterele de circulaţie rutieră, au fost desfăşurate activităţi de prevenire a infracţiunilor la regimul circulaţiei, de combatere a indisciplinei în trafic, şi de reducere a numărului accidentelor de circulaţie cu consecinţe grave.
           În perioada analizată, au fost desfăşurate 351 activităţi educaţional-preventive faţă de 274 din aceeaşi perioadă a anului 2011, din care 339 prin intermediul mass-media.
           În domeniul organizării şi sistematizării circulaţiei, precum şi al asigurării stării de viabilitate a drumurilor naţionale, se înscriu acţiunile comune cu administratorii drumurilor şi un nr.de 82 avizări şi autorizări specifice.
           Au fost executate 274 acţiuni cu efective proprii, dar şi în colaborare cu alte instituţii ori reprezentanţi ai autorităţii civile.
           În urma acestor activităţi au fost descoperite 128 fapte penale, din care 66 la regimul circulaţiei şi au fost aplicate 9252 contravenţii.
           În perioada analizată au fost înregistrate 31 accidente grave de circulaţie.
 

Accidente grave
Trim. IV
2011
Trim. IV
2012
 
+/-
nr. accidente grave
38
31
- 7
nr. morţi
9
9
 0
nr. răniţi grav
32
25
- 7
nr. răniţi uşor
8
8
 0

 
 
C. POLIŢIA DE PROXIMITATE
 
           În perioada analizată s-au înregistrat şi rezolvat 1126 sesizări, reclamaţii şi petiţii.
           Au fost identificate 242 stări conflictuale, din care 130 intrafamiliale şi 103 interfamiliale.
           În punctele de consiliere şi informare au fost primite 1.299 persoane.
           Au fost desfăşurate 1.055 acţiuni, din care 118 în parteneriat cu administraţia publică locală, 1 cu O.N.G., 456 în unităţile de învăţământ, 222 cu asociaţiile de proprietari, 89 pentru prevenirea victimizării bătrânilor.
Au fost constatate în flagrant 14 de infracţiuni şi au fost aplicate 312 contravenţii.
 
D. SIGURANŢA COMUNITĂŢII
 
            Obiectivul principalpentru siguranţa comunităţii a fost realizat prin modul de repartizare a efectivelor care acţionează în stradă pentru menţinerea ordinii publice şi buna cooperare cu celelalte instituţii cu atribuţii în acest domeniu. Astfel, s-a intervenit direct în 2.248 cazuri la solicitările cetăţenilor şi la 5.842 solicitări prin SNUAU 112 din care 3.117 în mediul urban şi 2.725 în mediul rural. În 5.190 cazuri, timpul de reacţie al echipajelor de poliţie la evenimentele sesizate a fost „sub 10 minute”.
 
E. SERVIREA ŞI AJUTORAREA COMUNITĂŢII
 
        Au fost efectuate 213 intervenţii rapide la evenimente, 554 razii şi acţiuni cu efective mărite şi 3.820 controale directe.
 
CAPITOLUL II.
 
Stadiul realizării indicatorilor de performanţă minimali , stabiliti de Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica Braila, în anul 2012
 
1. Reducerea cu 2 % a infracţionalităţii stradale sesizate:
 
           În trimestrul IV 2012, au fost sesizate 151 infracţiuni stradale, cu 6 infracţiuni mai puţine decât în aceeaşi perioadă a anului trecut(157), rezultând o scădere de 3,83%.
           Din cele 151 infracţiuni:
-         131 în mediul urban;
-         20 în mediul rural;
-         12 au fost infracţiuni flagrante;
-         68 au fost comise ziua;
-         83 au fost comise noaptea.
Pe genuri de infracţiuni situaţia se prezintă astfel:
 

 
Trim IV
2011
Trim IV
2012
Diferenţa
Omor
0
0
   0
Tâlhării
14
12
- 2
Furt total
124
131
+ 7

          
 
2. Stoparea trendului ascendent al infracţiunilor contra patrimoniului, în
special al furturilor din locuinţe şi tâhăriilor
 
           În trimestrul IV 2012, infracţiunile contra patrimoniului au înregistrat o scădere generală cu 9 infracţiuni faţă de trimestrul IV 2011, din care în mediul urban + 29 infracţiuni, iar în mediul rural - 38 infracţiuni.
- furturi total = + 54 infracţiuni;
- tâlhării = + 2 infracţiuni;
- înşelăciuni = + 4 infracţiuni;
- delapidări = + 14 infracţiuni;
- distrugeri = - 77 infracţiuni.
           Din structura infracţiunilor de furt, au înregistrat creşteri furturile din locuinţe, (+1 infracţiune), furturile din autovehicule (+13 infracţiuni), furturile din buzunare, genţi, poşete (+23 infracţiuni), furturile de animale (+9 infracţiuni), iar furturile de autovehicule şi componente din exteriorul auto, au înregistrat scădere cu 5 respectiv 10 infracţiuni.
 
 
3. Reducerea cu 2% a infracţionalităţii comise de minori, intensificarea activităţilor de prevenire şi asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă publică în zona instituţiilor de învăţământ.
 
           În trimestrul IV 2012, au fost cercetaţi în dosare penale 336 minori şi tineri, faţă de 321 în trimestrul IV 2011( + 15/ + 4,67%) din care:
                  - minori până în 14 ani = + 2;
                  - minori 14-18 ani = + 10;
                  - tineri 18-30 ani = + 3.
 
 
 
 
 
           Starea infracţională în mediul şcolar se prezintă astfel:
 

 
Trim. IV
2012
Trim. IV
2011
Diferenţa
Infracţiuni sesizate total:
9
12
- 3
În incinta şcolii
6
10
- 4
În zona adiacentă şcolii
3
2
+1
Vătămare corporală
0
0
   0
Loviri sau alte violenţe
3
4
- 1
Viol
0
0
   0
Tâlhării
1
0
+1
Raport sexual cu o minoră
0
0
  0
Furt
4
8
- 4
Ameninţare
1
0
+1
Legea 61/1991
0
0
   0
Alte infracţiuni
0
0
   0
Autori elevi
3
3
   0
Victime elevi
7
12
- 5

        
         
4. Creşterea gradului de siguranţă a traficului rutier - menţinerea, cel puţin la aceelaşi nivel a nunărului accidentelor grave şi a urmărilor acestora.
Pentru asigurarea unui climat corespunzător pe arterele de circulaţie rutieră din municipiul şi judeţul Brăila, lucrătorii Poliţiei Rutiere au intensificat activităţile de prevenire a infracţiunilor la regimul circulaţiei şi de combatere a indisciplinei în trafic, având ca scop creşterea siguranţei cetăţenilor în deplasare pe drumurile publice şi reducerea numărului accidentelor de circulaţie soldate cu consecinţe grave.
           Astfel,în perioada analizată, numărul accidentelor grave de circulaţie a scăzut cu 18,43% (de la 38 în trimestrul IV 2011 la 31 în trimestrul IV 2012), iar ca urmări, numărul persoanelor decedate şi al celor rănite uşor se menţin la acelaşi nivel (9 respectiv 8) şi numărul persoanelor rănite grav, în scădere de la 32 la 25.
      Principalele cauze ale accidentelor grave de circulaţie sunt
-               traversare neregulamentară pietoni;
-               neacordare prioritate vehicule;
-               depăşire neregulamentară;
-               pietoni pe partea carosabilă;
-               viteză neadaptată la condiţiile de drum.
 
5. Îmbunătăţirea calităţii servicilor publice
·        Operativitatea intervenţiei la evenimentele sesizate prin S.N.U.A.U. 112, astfel încăt, în mediul urban, timpul de reacţie să fie sub 10 min în 90% din cazuri:
- În trimestrul IV 2012, prin S.N.U.A.U. 112, au fost semnalate 5.842 apeluri de urgenţă din care 3.117 în mediul urban (53,35%) şi 2.725 în mediul rural (46,65%);
- Din totalul de 3.117 apeluri în mediul urban, în 97% din cazuri(3024), timpul de reacţie a fost „sub 10 minute”
·        Soluţionarea cererilor şi petiţiilor cetăţenilor, primirea în audienţă şi consilierea acestora :
           - În perioada de referinţă au fost soluţionate 862 petiţii, scrisori şi reclamaţii adresate conducerii I.P.J.Brăila sau subunităţilor din structura acestuia.
           - În punctele de informare au fost primiţi 800 cetăţeni.
  • Informarea corectă şi oportună a populaţiei:
           În trimestrul IV 2012, în mass-media scrisă locală s-au publicat 1.943 de materiale de presă cu referire la activitatea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila. Din totalul referirilor, 556 sunt favorabile şi 1.387 neutre.
           Relevant este că, din cele 1.943 de materiale de presă, aproximativ 1.900 au avut drept sursă de realizare comunicatele şi ştirile redactate de Biroul de Presă al unităţii, ceea ce reprezintă un grad de preluare, de către mass-media, de aproximativ 97 % în presa scrisă.
           La posturile de televiziune locale, în perioada supusă analizei au apărut 254 reportaje, care au cuprins 197 referiri cu caracter predominant neutru şi 57 pozitive.
           De asemenea, posturile de radio au mediatizat buletinele de presă, precum şi amplasarea radarelor în municipiu şi judeţ, în total fiind 185 de ştiri difuzate, 138 având caracter neutru, 47 pozitiv.
            Astfel, din totalul de 439 de ştiri televizate şi radio difuzate, 104 au fost pozitive şi 335.
Jurnaliştii acreditaţi la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila au fost invitaţi la 5 conferinţe de presă şi la 29 de briefinguri şi au solicitat verbal 135 de informaţii de presă, conform Legii 544/2001.
Purtătorul de cuvânt a acordat jurnaliştilor 158 de declaraţii de presă trimestrul IV 2012.
Cu toate dificultăţile apărute în activitatea desfăşurată în trimestrul IV 2012, poliţiştii brăileni au demonstrat că au capacitatea necesară pentru prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional, dar şi pentru îmbunătăţirea calităţii serviciului poliţienesc.
 
 
Situaţia statistică este redată în anexa la prezenta informare.
 
 
 
PRESEDINTE ATOP BRAILA,
 
Ionel AVRAM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                    Anexa
la Informarea  referitoare la eficienta activitatii Inspectoratului de Politie al Judetului Braila, in trimestrul IV al anului 2012.
 
 
N O T Ă
SITUAŢIA INDICATORILOR PRIVIND ORDINEA ŞI SIGURANŢA PUBLICĂ
ÎN TRIM.IV/2011 COMPARATIV CU TRIM. IV/2012

Nr. crt.
INDICATORI
TRIM.IV/2011
TRIM.IV/2012
Diferenţa
1.        
Intervenţii rapide
169
213
+44
2.        
Razii şi acţiuni
491
469
-22
3.        
Controale directe
1.058
3.851
+2.793
4.        
Infracţiuni constatate
916
1.204
+288
5.        
     - economico-financiare
97
209
+112
6.        
     - judiciare
618
759
+141
7.        
     - de altă natură
201
236
+35
8.        
Infracţiuni sesizate
2.577
2.260
-317
9.        
     - economico-financiare
389
296
-93
10.    
     - judiciare
1.530
1.451
-79
11.    
     - de altă natură
658
513
-145
12.    
Persoane cercetate
606
693
+87
13.    
     - pentru infracţiuni economice
73
129
+56
14.    
     - pentru infracţiuni judiciare
409
435
+26
15.    
     - de altă natură
124
129
+5
16.    
     - reţinute/arestate
31
29
-2
17.    
Amenzi contravenţionale aplicate
14.255
15.108
+853
18.    
Valoare amenzi (mii RON)
3923,25
3927,63
+4,38
19.    
ACTIVITĂŢI ALE POLIŢIEI RUTIERE
 
 
 
20.    
     - acţiuni
244
282
+38
21.    
     - amenzi aplicate O.U.G. 195/2002
6.459
9.252
+2.793
22.    
     - valoarea amenzilor aplicate (mii RON) la O.U.G. nr.195/2002 rep.
1907,386
2385,991
+478,605
23.    
     - permise ridicate
399
431
+32
24.    
     - certificate de înmatriculare reţinute
133
134
+1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESEDINTE ATOP BRAILA,
Ionel AVRAM


* se referă preponderent la campaniile pentru respectarea legislaţiei electorale, desfăşurate în parte cu ISU şi IJJ.