Raport asupra eficientei serviciului politienesc pentru anul 2008

 

Anexă la Hotărârea A.T.O.P. Brăila
                                                                                                                                                                                                                                                                Nr. 1/20.02.2009   
 
 
 
 
RAPORT ASUPRA EFICIENŢEI SERVICIULUI POLIŢIENESC
PENTRU ANUL 2008
 
 
Prin atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică reprezintă un mecanism de consultare a comunităţii şi un forum constructiv pentru evaluarea performanţelor serviciului poliţienesc.
          Potrivit legii, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică nu are competenţe în problemele operative ale poliţiei. Pentru garantarea unui serviciu de poliţie eficient şi eficace, prin exercitarea atribuţiilor sale, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică monitorizează activităţile de menţinere a ordinii şi liniştii publice, recomandând planuri şi soluţii de îmbunătăţire a performanţelor poliţiei şi asigurându-se că orice acţiune necesară este adoptată.  
          Conform art.18 lit.f) din Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare şi art.15 alin.(2) litera f) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.787/2002, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brăila elaborează anual raportul asupra eficienţei activităţii poliţiei, care va fi prezentat în şedinţa Consiliului judeţean, urmând a fi dat publicităţii.
Activitatea desfăşurată în anul 2008 de Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Brăila a fost orientată cu precădere în direcţia sporirii siguranţei cetăţeanului, a consolidării încrederii şi respectului populaţiei faţă de instituţie şi a obţinerii sprijinului acesteia în efortul comun de prevenire a faptelor antisociale, prin intensificarea măsurilor de descoperire şi combatere a fenomenului infracţional, spre a fi un serviciu public în folosul comunităţii.
 
 
 
Capitolul I: Indicatori statistici globali ai activităţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Brăila în anul 2008
 
 
·Poliţia a fost sesizată, în anul 2008, cu privire la comiterea a 9.018 infracţiuni (cu 10,8% mai multe decât în anul 2007).
·Au fost constatate 4.965 infracţiuni (cu 1,9% mai multe faţă de anul 2007). Din acestea:
-         12,4% sunt economico-financiare;
-         59,6% sunt judiciare;
-         23,4% au fost constatate în flagrant.
·Au fost soluţionate 4.242 infracţiuni, ceea ce reprezintă o creştere cu 19,8% faţă de 2007.
·Pentru comiterea de infracţiuni au fost cercetate 3.735 persoane, din care:
-         12,9% pentru comiterea de infracţiuni economico-financiare;
-         58,6% pentru comiterea de infracţiuni judiciare;
-         31,1% au fost prinse în flagrant;
-         62,5% dintre autori sunt persoane fără ocupaţie, 16,5% au antecedente penale, 10% sunt minori, 41,3% sunt tineri cu vârste cuprinse între 18-30 ani.
 
Volumul criminalităţii
 
·        Infracţionalitatea sesizată: 2.478 infracţiuni la 100.000 locuitori – locul 33 pe ţară
·        Infracţionalitatea constatată: 1.364 infracţiuni la 100.000 locuitori – locul 35 pe ţară
·        Infracţionalitatea soluţionată: 1.165 infracţiuni la 100.000 locuitori – locul 31 pe ţară
·        Infracţionalitatea stradală sesizată: 170 infracţiuni la 100.000 locuitori – locul 11 pe ţară
·        Criminalitatea judiciară:
-         volumul infracţiunilor sesizate – 1.551 infracţiuni la 100.000 locuitori;
-         volumul infracţiunilor constatate – 814 infracţiuni la 100.000 locuitori;
-         volumul infracţiunilor soluţionate – 614 infracţiuni la 100.000 locuitori.
·        Criminalitatea economico-financiară:
-         volumul infracţiunilor sesizate – 390 infracţiuni la 100.000 locuitori;
-         volumul infracţiunilor constatate – 170 infracţiuni la 100.000 locuitori;
-         volumul infracţiunilor soluţionate – 110 infracţiuni la 100.000 locuitori.
 
 
·        Criminalitatea infracţiunilor de altă natură:
-         volumul infracţiunilor sesizate – 536 infracţiuni la 100.000 locuitori;
-         volumul infracţiunilor constatate – 379 infracţiuni la 100.000 locuitori;
-         volumul infracţiunilor soluţionate – 440 infracţiuni la 100.000 locuitori.
·        Persoane cercetate:
-         volumul criminalităţii – total – 126 persoane cercetate la 100.000 locuitori;
-         pentru infracţiuni economico – financiare – 133 persoane cercetate la 100.000 locuitori;
-         pentru infracţiuni judiciare – 601 persoane cercetate la 100.000 locuitori;
-         pentru infracţiuni de altă natură – 291 persoane cercetate la 100.000 locuitori.
·        Persoane învinuite sau inculpate:
-         volumul criminalităţii – total – 895 persoane învinuite/inculpate la 100.000 locuitori;
-         pentru infracţiuni economico-financiare – 65 persoane învinuite/inculpate la 100.000 locuitori;
-         pentru infracţiuni judiciare – 506 persoane învinuite/inculpate la 100.000 locuitori;
-         pentru infracţiuni de altă natură – 324 persoane învinuite/inculpate la 100.000 locuitori;
 
 
Capitolul II. Stadiul realizării indicatorilor de performanţă minimali stabiliţi de A.T.O.P. Brăila pentru anul 2008
 
 
1.     Creşterea încrederii comunităţii în acţiunile şi competenţele poliţiei
 
În luna mai 2008, specialişti din cadrul Corpului de Control al Ministerului Administraţiei şi Internelor au efectuat un studiu de specialitate, al cărui obiect a fost percepţia populaţiei asupra activităţii poliţiei. Concluziile generale au fost:
-         64,4% dintre cei chestionaţi au apreciat imaginea de ansamblu a poliţiei ca „bună” şi „foarte bună”;
-         60% dintre respondenţi consideră că poliţiştii intervin „repede” şi „foarte repede”;
-         În mediul rural numai 41% dintre cei chestionaţi apreciază imaginea de ansamblu a poliţiei ca „bună” şi „foarte bună”, iar 34% consideră că poliţiştii intervin „destul de rapid”.
Serviciul poliţienesc concentrat pe cetăţean şi pe nevoile comunităţii a dus la creşterea numerică a infracţiunilor sesizate cu 10,8% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.
 
2.     Prevenirea, descurajarea şi combaterea fenomenului infracţional stradal şi a găştilor de cartier”
 
În anul 2008 au fost constatate 525 infracţiuni, care au fost comise în stradă. Elementul preponderent al infracţiunilor stradale îl constituie infracţiunea de furt, care reprezintă 66,6% din total.
Prezenţa în stradă, acţiunile organizate în locurile aglomerate (unele dintre ele cu participarea partenerilor din programele şi protocoalele aflate în derulare) au dus la:
-         scăderea cu 0,6% a infracţiunilor de furt din auto;
-         scăderea cu 18,8% a infracţiunilor de furt de auto;
-         scăderea cu 40% a infracţiunilor de tâlhărie;
-         creşterea cu 15,1% a infracţiunilor prevăzute de Legea nr. 61/1991 republicată.
Începând cu trimestrul II din anul 2007 şi continuat în anul 2008, fenomenul grupărilor ocazionale” şi a „găştilor de cartier” s-a manifestat sporadic.
Activitatea infracţională a membrilor acestor grupuri a făcut obiectul mai multor dosare penale (tâlhării, ultraj contra bunelor moravuri, vătămări corporale grave şi simple, distrugeri, port fără drept de arme albe în locuri publice), în care
s-au dispus măsuri de trimitere în judecată şi s-au luat măsuri privative de libertate.
 
3.     Reducerea cu 3% a infracţionalităţii cu violenţă înregistrată în stradă
 
Infracţiunile cu violenţă comise în stradă, în anul 2008, reprezintă numai 2,9% din totalul infracţiunilor cu violenţă constatate, iar cele mai multe dintre ele sunt tâlhării.
Intervenţia factorului preventiv al activităţii poliţiei, cât şi reorganizarea şi adaptarea dispozitivului de siguranţă publică au dus la scăderea infracţiunilor cu violenţă comise în stradă cu 36,8% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.
 
4.     Combaterea criminalităţii economico-financiare şi dezvoltarea cooperării interinstituţionale cu instituţii ce au atribuţii de control financiar
 
Cadrul general de activitate a fost cel trasat prin programele sectoriale şi mult influenţat de specificul zonei de competenţă teritorială.
Infracţionalitatea economică sesizată a crescut cu 42% faţă de anul 2007, iar cea constatată şi cea soluţionată au înregistrat scăderi în procent de 32%, respectiv 9%.
Au fost soluţionate 22 dosare penale complexe de natură economico-financiară (faţă de 9 în 2007), din care 6 au fost declinate către Direcţia Naţională Anticorupţie.
O atenţie sporită a fost acordată constatării infracţiunilor de evaziune fiscală (35 de infracţiuni), cele prevăzute de Codul Vamal (5infracţiuni), dar şi celor din domeniul drepturilor de proprietate intelectuală şi industrială (22 infracţiuni).
Acţiunile preventive au fost organizate în colaborare cu Direcţia Generală a Finanţelor Publice, Garda Financiară, Direcţia Regională Vamală Galaţi şi Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Brăila, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Oficiul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor.
 
5.     Reducerea nivelului victimizării populaţiei, în special prin accidente rutiere, cu 3% faţă de anul 2007
 
În anul 2008, fenomenul rutier a fost marcat de intensificarea circulaţiei pe drumurile naţionale şi cele europene, mărirea traficului de autovehicule, creşterea ponderii transporturilor rutiere comerciale de mărfuri şi călători.
Pentru asigurarea unui climat de siguranţă pe arterele de circulaţie rutieră, creşterea siguranţei cetăţenilor în deplasare pe drumurile publice şi reducerea numărului accidentelor de circulaţie soldate cu consecinţe grave, au fost desfăşurate activităţi de prevenire a infracţiunilor la regimului circulaţiei şi de combatere a indisciplinei în trafic:
-         2.268 activităţi educaţional-preventive (2.204 prin intermediul mass-media);
-         961 acţiuni punctuale pentru prevenirea principalelor cauze generatoare de accidente;
-         activităţi comune de prevenire a accidentelor în rândul elevilor, împreună cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila, în domeniul asigurării stării de viabilitate a drumurilor naţionale, împreună cu administratorii de drumuri.
Cu toate acestea au fost înregistrate 206 accidente grave de circulaţie cu 43% mai multe decât în anul 2007, soldate cu 70 persoane decedate cu 27% mai multe decât în anul 2007, 181 persoane rănite grav cu 38% mai multe decât în anul 2007 şi 70 persoane rănite uşor cu 24% mai multe decât în anul 2007.
Principalele cauze generatoare de accidente sunt:
-         conducerea imprudentă;
-         traversare neregulamentară;
-         neacordare prioritate vehicule;
-         viteză neadaptată.
 
 
 
 
6.     Creşterea cu 4% a numărului dosarelor cu autori necunoscuţi soluţionate prin identificarea autorilor
 
În anul 2008 au fost înregistrate 1.996 dosare penale cu autori necunoscuţi, din care 69% sunt furturi, 2,4% sunt tâlhîrii, iar 0,95% sunt infracţiuni grave cu violenţă.
Faţă de anul 2007, procentul de identificare a autorilor se menţine la acelaşi nivel (39%), iar în anul 2008, în cazurile infracţiunilor grave cu violenţă autorii au fost identificaţi, iar dosarele au fost soluţionate cu operativitate.
 
7.     Popularizarea acţiunilor şi competenţelor poliţiei, ca metodă de apropiere de cetăţean şi de problemele acestuia
 
Din totalul celor 5.008 materiale de presă, cu referire la activitatea poliţiei, publicate în mass-media scrisă locală 1.241 sunt favorabile, 3.760 neutre şi 7 defavorabile I.P.J. Brăila.
La posturile de televiziune au apărut 382 de reportaje care au cuprins 231 referiri cu caracter predominant neutru şi 151 pozitive.
Ştirile prezentate au reflectat activitatea structurilor de crimă organizată, investigaţii criminale şi siguranţă publică şi au fost însoţite de imagini care au asigurat vizibilitatea instituţională.
Imaginea poliţiei continuă să fie determinată de modul în care sunt percepute acţiunile poliţiştilor în vederea asigurării protecţiei populaţiei împotriva actelor şi faptelor ilicite de comerţ, a asigurării liniştii şi ordinii publice şi a unui climat de siguranţă civică, prin prezenţa poliţiştilor în locurile publice, prin deschidere şi comunicare cu societatea civilă.
 
8.     Creşterea eficienţei de intervenţie şi reducerea timpului de răspuns la solicitările cetăţenilor prin serviciul de urgenţă 112
 
Modul de repartizare a efectivelor ce acţionează în stradă pentru menţinerea ordinii publice şi creşterea numărului de autovehicule destinate patrulării au avut rezultate pozitive pe linia îmbunătăţirii reacţiei la evenimentele sesizate de către cetăţeni la Serviciul de urgenţă 112. În anul 2008 s-a intervenit la 19.350 evenimente semnalate prin acest sistem (12.333 în anul 2007, o creştere de 63,7%), din care 17.121 în mediul urban şi 2.229 în mediul rural.
În 94,2% din totalul intervenţiilor timpul de reacţie la evenimentele sesizate a fost sub 10 minute comparativ cu 80,19% în anul 2007.
 
Capitolul III. Concluzii
 
Pornind de la evaluarea statistică globală a activităţii poliţiei, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică  Brăila apreciază creşterea cantitativă şi calitativă, a activităţilor de prevenire desfăşurate de Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Brăila.
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brăilaconsideră totuşi că  descreşterea fenomenului infracţional şi înlăturarea punctelor slabe identificate în activitatea Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Brăila, vor da garanţia unui serviciu poliţienesc eficient şi eficace în anul 2009.
 
 
PRESEDINTE,
Ionel AVRAM