Planul strategic de ordine publica pentru anul 2008

Anexă la Hotărârea A.T.O.P. Brăila
    Nr.  2 / 08.04.2008
 

PLANUL STRATEGIC  al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila pentru anul 2008

 
În baza prevederilor Legii nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.787/2002, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Braila, elaboreaza anual planul strategic de ordine publica cuprinzand principalele obiective ce trebuie indeplinite de unitatile de politie si indicatorii de performanta minimali.
          Urmare a activitatilor specifice desfasurate pe parcursul anului 2007 precum si a consultarii institutiilor cu atributii in asigurarea climatului de ordine si siguranta publica in Judetul Braila, Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica Braila a elaborat prezentul plan strategic de ordine publica in scopul asigurarii bunei desfasurari si eficientizarii activitatii serviciului politienesc in anul 2008.
Capitolul I. - Obiectivele nationale prioritare , identificate in programul de guvernare si in planul de actiuni al Ministerului Internelor si Reformei Administrative
 
Evolutia generala a societatii romanesti si dinamica situatiei operative, caracterizata prin perpetuarea faptelor infractionale care pun in pericol viata si integritatea persoanei, avutul public si privat, drepturile si interesele legitime ale cetatenilor, impun reevaluarea si aprofundarea reformei la nivelul structurilor si componentelor abilitate in prevenirea si combaterea fenomenului infractional, prin prezervarea prioritara a ordinii si sigurantei publice stradale.
Obiectivele si directiile de actiune ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative pentru asigurarea ordinii si sigurantei publice in Romania au in vedere realizarea urmatoarelor obiective:
a) finalizarea reconstructiei sistemului institutional de ordine si siguranta publica;
b) descentralizarea deciziei, a responsabilitatilor si a alocarii resurselor;
c) transferul decizional la nivelul structurii direct implicate in gestionarea actiunilor;
d) cresterea capacitatii operative a structurilor de interventie rapida in vederea gestionarii calificate a tuturor problemelor pe linie de ordine publica;
e) elaborarea unei conceptii coerente de actiune a fortelor de ordine publica in vederea reducerii nivelului criminalitatii;
f) cresterea sigurantei cetateanului prin intensificarea masurilor pentru
prevenirea, descoperirea si combaterea fenomenului infractional;
g) realizarea unui sistem modern de abordare a actiunilor si misiunilor specifice in domeniul ordinii publice, care sa permita asigurarea starii de normalitate si echilibru in cadrul comunitatilor;
h) initierea si derularea, in cooperare cu societatea civila, de programe pentru prevenirea si reducerea criminalitatii comise cu violenta, avand ca obiectiv cresterea gradului de siguranta civica;
i) consolidarea si dezvoltarea relatiilor parteneriale cu comunitatea prin permanentizarea actiunilor de parteneriat;
j) participarea directa a tuturor componentelor cu atributii specifice din Ministerul Internelor si Reformei Administrative la realizarea climatului de ordine si siguranta publica;
k) realizarea sistemului dual de ordine si siguranta publica ca serviciu public in slujba comunitatii;
l) armonizarea legislatiei privind activitatea Ministerului Administratiei si Internelor in domeniul ordinii publice cu reglementarile europene;
m) reformarea si reorganizarea structurilor functionale si operationale, conform standardelor europene, in domeniul ordinii publice;
n) adaptarea metodelor, procedurilor si regulilor de gestionare a ordinii si sigurantei publice la situatia operativa;
o) cresterea capacitatii de raspuns a structurilor operative;
p) realizarea efectiva a unui parteneriat cu societatea civila, necesar obtinerii sprijinului acestuia in efortul comun de prevenire si contracarare a fenomenului infractional, prin:
- intarirea capacitatii de promovare a unei imagini coerente, credibile si stabile a Ministerului Administratiei si Internelor;
- adoptarea unei atitudini transparente, active si a unui limbaj adecvat;
q) crearea unei conduite profesionale moderne in randul personalului institutiilor din domeniul ordinii publice, pentru a raspunde nivelului de asteptare al cetateanului;
r) perfectionarea si dezvoltarea cooperarii si colaborarii cu toate institutiile din cadrul Sistemului national de aparare si securitate nationala, precum si cu celelalte autoritati cu atributii in acest domeniu;
s) dezvoltarea relatiilor de colaborare cu institutiile similare din strainatate;
t) mediatizarea in plan international a demersurilor romanesti pentru racordarea la standardele general acceptate privind fortele si serviciile de ordine publica.
In cadrul Capitolului 27 - Politica de securitate naţională din Programul de Guvernare 2005-2008, Guvernul Romaniei isi propune ca obiectiv prioritar, al subcapitolului " Politici publice - prioritati”, la punctul B.1. prevenirea si combaterea criminalitãtii.
          Astfel, in baza acestui concept, mãsurile de prevenire si combaterea a criminalitãtii se vor aplica la nivel comunitar, în baza evaluarilor si solutiilor propuse de reprezentantii comunitãtilor locale si autoritãtile teritoriale de ordine publicã organizate potrivit Legii nr. 218/2002, tinând cont de mecanisme de organizare institutionalã ce se refera la: 
– implementarea mecanismelor de comunicare si parteneriat între politie si reprezentantii comunitãtii locale pentru a identifica cele mai bune solutii pentru prevenirea si combaterea criminalitãtii, asigurarea protectiei/ patrularii strazilor, parcurilor si scolilor;  
– formarea unor retele locale între orase si municipii si a unei retele regionale pentru a realiza schimbul de informatii si bune practici în prevenirea si combaterea criminalitãtii; 
– informarea publicului despre mecanismele de preventie a criminalitãtii.
 
 
Capitolul II. Obiectivele si prioritatile de interes local
 
1.     Prezenţa activă a poliţiei în stradă şi ţmbunătăţirea accesului la serviciile furnizate de aceasta;
2.     Cresterea gradului de siguranta a cetatenilor prin reducerea infractionalitatii stradale, prevenirea, descoperirea si combaterea talhariilor, a furturilor din auto, a conflictelor stradale de orice natura care pot degenera si pun in pericol integritatea fizica a persoanei;
3.     Monitorizarea si descurajarea fenomenului “gastilor de cartier” care, prin intentiile si faptele lor pericliteaza siguranta publica, in vederea anihilarii acestora prin intensificarea masurilor de prevenire, descoperire si combatere a manifestarilor infractionale;
4.     Implicarea cetăţenilor în derularea unor programe de prevenire a criminalităţii organizate în cartiere, şcoli, localităţi rurale;
5.     In mediul rural, va fi acordata o atentie deosebita executarii de masuri privind prevenirea furturilor de animale, sustragerea de produse agricole, degradarea sistemelor de irigatii, organizandu-se filtre in principalele puncte de trecere;
6.     Monitorizarea în permanenţă a stării de viabilitate a drumurilor din Judetul Braila pentru identificarea punctelor sau zonelor periculoase, integritatea sistemului de semnalizare rutieră şi determinarea la o intervenţie operativă din partea administraţiei drumurilor pentru îndepărtarea factorilor de risc;
7.     Continuarea activităţilor comune între A.T.O.P. Braila - I.P.J. Braila în localităţile judeţului, referitoare la modul de colaborare dintre posturile de poliţie şi autorităţile locale şi dispunerea de măsuri care să contribuie la menţinerea unui climat de ordine şi siguranţă publică;
8.     Întocmirea semestriala a unei analize privind nivelul de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii, ce urmează a fi prezentată în şedinţa ATOP de către şeful Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Braila;
9.     Sefii politiilor municipale si orasenesti si ai posturilor de politie comunale din judet vor prezenta informari anuale in fata Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila, referitoare la masurile intreprinse in indeplinirea atributiilor specifice;
10.                        Realizarea şi transmiterea de informări către A.T.O.P. Braila privind activităţile desfăşurate in comun cu toate institutiile partenere, in baza programelor parteneriale semnate pe parcursul anului 2008 precum si concluziile desprinse şi măsurile ce au fost întreprinse de fiecare instituţie abilitată în parte;
11.                        Organizarea unui sondaj de opinie cu indicatori de măsurare a încrederii populaţiei, a sentimentului de siguranţă şi securitate publică a cetăţeanului in primul semestru al anului 2008;
12.                        Participarea reprezentanţilor mass-media la actiunile desfasurate de lucratorii din cadrul I.P.J. Braila pentru reducerea stării infracţionale din judeţ, mediatizarea prin toate mijloacele a activitatilor si actiunilor desfasurate, a competentelor conferite de legile care guverneaza activitatea politiei.
 
 
Capitolul III. Indicatorii de performanta minimali
 
1.      Cresterea increderii comunitatii in actiunile si competentele Politiei;
2.       Prevenirea, descurajarea si combaterea fenomenului infractional stradal si a “gastilor de cartier”;
3.      Reducerea cu 3% a infractionalitatii comise cu violenta, inregistrata in strada;
4.      Combaterea criminalitatii economico-financiare si dezvoltarea cooperarii interinstitutionale cu institutii ce au atributii de control financiar;
5.      Reducerea nivelului victimizarii populatiei, in special prin accidente rutiere cu 3% fata de anul 2007;
6.      Cresterea cu 4% a numarului dosarelor cu autori necunoscuti solutionate prin identificarea autorilor;
7.      Popularizarea actiunilor si competentelor Politiei, ca metoda de apropiere de cetatean si de problemele acestuia;
8.      Cresterea eficientei de interventie si reducerea timpului de raspuns la solicitarile cetatenilor prin Serviciul de urgenta 112, comparativ cu anul 2007.
 
 
CAPITOLUL IV – Bugetul si dotarea Inspectoratului de Politie al Judetului Braila
 
          Bugetul alocat Inspectoratului de Politie al Judetului Braila pentru anul 2008 se prezinta dupa cum urmeaza:
 
          Solicitat –   83.900.000 lei
          Aprobat – 27.545.000 lei ceea ce reprezinta 32,83% din valoarea solicitata
 
          De mentionat este faptul ca valoarea bugetului pentru anul 2008 reprezinta 74,32% din valoarea bugetului alocat anului 2007.
 
PRESEDINTE ATOP BRAILA,
ION ROTARU