Raport asupra eficientei serviciului politienesc pentru anul 2006

Anexă la Hotărârea A.T.O.P. Brăila
Nr. 1/22 februarie 2007

RAPORT ASUPRA EFICIENŢEI SERVICIULUI POLIŢIENESC PENTRU ANUL 2006
 

Potrivit prevederilor Legii privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române nr. 218/2002 şi Hotărârii Guvernului nr. 787/2002, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Braila asigura promovarea intereselor comunitatii in scopul asigurarii unui climat de siguranta si securitate publica
În temeiul art.18, lit.f. din Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, a art.15, alin.2, lit.f din H.G. nr.787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii teritoriale de ordine publică, se elaborează raportul asupra eficienţei unităţilor de poliţie, care se dă publicităţii.
Evaluările periodice şi bilanţurile realizate şi prezentate de Inspectoratul judeţean de poliţie Braila în anul 2006 au scos în evidenţă faptul că efectivele acestuia au acţionat pentru îndeplinirea obiectivelor avându-se în vedere permanent sprijinirea demersurilor şi executarea măsurilor iniţiate de conducerea Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru continuarea procesului de pregătire a aderării la Uniunea Europeană, precum si respectarea indicatorilor de performanta aprobati de Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica prin Planul strategic pentru anul 2006.
In cursul anului 2006, efectivele Inspectoratului de Politie al Judetului Braila si-au continuat eforturile de indeplinire a standardelor de performanta, iar activitatea manageriala a fost orientata pentru implementarea unor concepte privind:
 • reorganizarea institutionala;
 • abordarea secventiala a fenomenului criminalitatii, pe baza programelor aflate in derulare;
 • eficientizarea modului de folosire a resurselor umane si financiare;
 • folosirea concluziilor sondajelor de opinie, ca instrumente de evaluare a performantelor manageriale.
Totodata, actul managerial a fost orientat pentru realizarea unor obiective precum:
 • coordonarea integrata a structurilor inspectoratului si dirijarea acestora catre principalele segmente ale criminalitatii;
 • operationalizarea structurilor nou infiintate care sa corespunda strategiilor actuale de combatere a criminalitatii;
 • cresterea numarului dispozitivelor de siguranta publica si de patrulare atat in mediul urban, cat si in cel rural;
 • reducerea timpului de interventie la evenimentele semnalate prin Apelul Unic de Urgenta 112.
In eforturile de combatere si prevenire a criminalitatii, Inspectoratul de Politie al Judetului Braila a pus accent pe abordarea interinstitutionala in vederea obtinerii unei finalitati judiciare concrete. Schimbul de informatii si actiunile comune pe probleme identificate ca fiind prioritare au constituit obiective ce au fost urmarite pe tot parcursul anului 2006.

 
Activitatea desfasurata in domeniul cooperarii si prevenirii criminalitatii

 
Raporturile de colaborare desfasurate de Inspectoratul de Politie al Judetului Braila pe parcursul anului 2006 pot fi evidentiate astfel:
- cooperarea cu institutii de aplicare a legii penale: Ministerul Public prin unitatile de Parchet de pe raza Judetului Braila, Curtea de Apel Galati, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, Ministerul Justitiei prin Tribunalul si Judecatoriile din raza de competenta, Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontiera, Inspectoratul Judetean de Jandarmi, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta.
 • cooperarea cu alte institutii de aplicare a legii:
Pe linie de investigare a fraudelor : Directia Generala a Finantelor Publice, Garda Financiara, Biroul Vamal Braila si Brigada de Supraveghere Vamala Galati, Garda de Mediu, O.S.I.M. - Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, O.R.D.A. - Oficiul roman pentru drepturile de autor, Oficiul Judetean pentru Protectia Consumatorilor, Inspectoratul Teritorial de Munca.
Pe linie de politie rutiera: Autoritatea Rutiera Romana, Registrul Auto Roman, Autoritatea Nationala a Drumurilor.
Pe linie de ordine publica: Autoritatea teritoriala de ordine publica, Primariile locale, Inspectoratul scolar si unitatile de invatamant, Societatile cu profil de paza.
Pe linie de investigatii criminale: Serviciul de Medicina Legala, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, Biroul pentru Straini.
Contributia acestui sector in eficientizarea activitatilor politiei a constat, indeosebi, in initierea si continuarea derularii de programe pe domenii specifice, ce au vizat evolutia infractionalitatii si doleantele cetatenilor.
Putem exemplifica o serie de programe care au fost initiate in anul 2006 si sunt in curs de derulare:
In cadrul Programului „ Siguranta ta conteaza” – prevenirea talhariilor:
 • au fost consiliati un numar de 142 persoane din mediul urban, posibile victime ale infractiunilor de talharie;
 • au fost efectuate un numar de 526 actiuni de popularizare a legislatiei in unitatile de invatamant si 487 prin asociatiile de proprietari;
 • au fost distribuite materiale cu caracter preventiv in locurile favorabie comiterii infractiunilor de talharie.
In cadrul Programului „ Sa exmatriculam violenta” – program de prevenire a violentei in mediul scolar:
 • s-a initiat si derulat proiectul educativ „ Sa traim intr-o lume mai buna”, in colaborare cu cadre didactice din ciclul gimnazial;
 • au fost organizate 37 de intalniri in unitatile de invatamant, avand ca tema promovarea comportamentelor non-violente in randul elevilor;
In cadrul Programului „ Autoturisme in siguranta” – plan de actiune pentru prevenirea furturilor de si din autoturisme:
 • au fost efectuate controale in atelierele de reparatii auto;
 • au fost organizate 20 de intalniri cu detinatorii de autovehicule;
 • au fost distribuite 2000 materiale preventive pentru popularizarea masurilor preventive ce trebuie luate in scopul prvenirii furturilor de si din autoturisme si a legislatiei in vigoare.
In cadrul Planului de actiune pentru prevenirea si combaterea abuzurilor sexuale impotriva minorilor:
 • au fost organizate 10 actiuni in scoli pentru pregatirea antiinfractionala si antivictimala a elevilor;
 • au fost distribuite un numar de 2500 materiale preventive si a fost mediatizat Sistemul Unic Apel de Urgenta 112, pentru folosirea acestuia in cazul sesizarii unor infractiuni asupra minorilor.
In cadrul Planului de actiune pentru cresterea gradului de siguranta a cetatenilor in mijloacele de transport in comun:
 • a fost declansata o campanie de antivictimizare a populatiei privind furturile din buzunare care a constat in: realizarea unui sondaj de opinie privind perceptia populatiei asupra sigurantei in mijloacele de transport in comun, aplicarea unor afise cu mesaje preventive in mijloacele de transport in comun;
 • au fost desfasurate actiuni comune cu reprezentantii R.A.R. si A.R.R. in scopul verificarii starii tehnice a mijloacelor de transport in comun, pentru cresterea gradului de siguranta a calatorilor.
In cadrul Planului de actiune pentru prevenirea si combaterea furturilor din societatile comerciale:
 • au fost desfasurate un numar de 164 intalniri cu reprezentanti si angajati ai unor societati comerciale de pe raza municipiului Braila, avand ca tema necesitatea adoptarii unor masuri proprii privind paza bunurilor;
 • au fost distribuite 1750 materiale preventive;
 • au fost organizate 56 actiuni de identificare a societatilor care nu sunt prevazute cu sisteme de paza si protectie;
 • au fost organizate 85 actiuni in zonele in care pot fi comercializate bunuri provenite din infractiunile de furt.

 
In cadrul Planului de actiune pentru prevenirea si combaterea spargerilor de locuinte:
 • au fost organizate 144 intalniri, cu participarea reprezentantilor asociatiilor de proprietari, avand ca tema masuri preventive pentru reducerea riscului spargerilor de locuinte;
 • au fost distribuite 2500 materiale preventive ;
 • au fost desfasurate 29 actiuni pentru identificarea potentialelor victime ale infractiunilor de furt din locuinte;
 • au fost organizate 23 activitati de atragere a cetatenilor in sprijinul activitatilor de patrulare pe timp de noapte.
In cadrul Planului de actiune pentru prevenirea si combaterea furturilor de animale:
 • au fost organizate 20 de actiuni pentru indentificarea potentialelor victime ale infractiunilor de furt de animale si pasari;
 • au fost desfasurate 26 de intalniri pentru pregatirea antiinfractionala a persoanelor cu risc victimal crescut (locuiesc in zone marginase, batrani singuri);
 • au fost distribuite 2750 materiale preventive;
Indicatori statistici generali

In cursul anului 2006 politia a fost sesizata cu privire la comiterea a 8.773 infractiuni (cu 7,3% mai putine fata de anul 2005).
Au fost constatate 5.128 infractiuni (cu 1,2 % mai multe fata de anul 2005).
Dintre acestea au fost solutionate, 3.166 infractiuni ceea ce reprezinta o crestere cu 11,3% fata de anul 2005.
Volumul criminalitatii constatate, inregistrat in anul 2006, a fost de 1.387 infractiuni la 100.000 locuitori, media pe tara fiind de 1.468 la 100.000 locuitori.
Pentru comiterea de infractiuni au fost cercetate 3.747 persoane din care:
 • 17, 69% pentru comiterea de infractiuni economico-financiare;
 • 56,8% pentru comiterea de infractiuni judiciare;
 • 25,51% pentru comiterea de infractiuni de alta natura.
In anul 2006 au fost solutionate 1.185 dosare penale cu autori necunoscuti din care 60,51% prin identificarea autorilor.
Din totalul dosarelor solutionate:
 • 6,4% sunt fapte comise cu violenta;
 • 4,4% sunt talharii;
 • 59% sunt furturi;
 • 30,2% sunt fapte de alta natura.
In vederea asigurarii climatului de siguranta publica au fost organizate :
 • 2766 razii si actiuni cu efective marite;
 • 6885 controale directe;
 • au fost depistati 442 minori lipsiti de supraveghere;
Rezultate sectoriale

 
 1. Infractiuni comise cu violenta
  Din analiza activitatii desfasurate si a evolutiei criminalitatii judiciare rezulta faptul ca 1,4% il reprezinta criminalitatea grava (omor, tentative de omor, vatamare corporala grava, loviri sau alte violente cauzatoare de moarte, viol, ultraj), care se mentine la un nivel apropiat de aceeasi perioada a anului trecut.
Autoritatea teritoriala de ordine Publica Braila considera ca o mai buna gestionare a acestui fenomen poate fi realizata în parteneriat cu institutii si organizatii neguvernamentale ce au, în principal, atributii ce privesc protectia persoanelor aflate in situatii de risc, prin stabilirea de obiective comune care sa urmareasca:
 • identificarea, înregistrarea si monitorizarea cazurilor de violenta în familie;
 • elaborarea unei strategii comune în scopul de a asigura un sprijin efectiv victimelor, care sa implice toate institutiile cu care este nevoie sa se coopereze (Parchetul, Instantele, organizatiile neguvernamentale, institutiile de ingrijire medicala);
- pregatirea politistilor pentru tratarea corespunzatoare a plangerilor victimelor;
- monitorizarea starilor conflictuale familiale existente, precum si identificarea si luarea în evidenta a celor care apar, fata de care se va interveni prin supraveghere si atentionare, inclusiv prin sanctionarea celor in cauza, cand situatia o impune;
- identificarea si luarea în evidenta a minorilor aflati în dificultate, mai ales a celor care au fost victimizati de catre parinti sau rude apropiate, a celor care fac parte din familii dezorganizate, cu unul sau ambii parinti cunoscuti cu antecedente penale, alcoolici, bolnavi psihic sau toxicomani, cunoscuti cu un comportament violent;
- monitorizarea persoanelor cu antecedente penale, alcoolici, bolnavi psihic sau toxicomani, care au comis sau despre care se detin date ca savarsesc fapte de violenta, fata de care se vor efectua activitatile specifice ce se impun.
- sensibilizarea opiniei publice în legatura cu amploarea si gravitatea acestei probleme sociale (campanii de constientizare în rândul populatiei, programe de educatie comunitara prin care sa se urmareasca schimbarea mentalitatii si prejudecatilor populatiei, prin cristalizarea unor curente favorabile prevenirii si combaterii violentei in general);

 
 1. Criminalitatea contra patrimoniului
Criminalitatea contra patrimoniului constituie cea mai importanta grupa de infractiuni, in jurul carora se concentreaza activitatea specifica a Politiei si reprezinta 58,1% din totalul infractionalitatii constatate.
Ponderea este detinuta de infractiunile de furt fiind constatate 2.437 infractiuni din care:
 • 9,1% sunt spargeri de locuinte;
 • 22,8% sunt spargeri de societati comerciale;
 • 16,6% sunt furturi din autovehicule;
 • 1,1% sunt furturi de autovehicule;
 • 5,7% sunt furturi de animale si pasari;
 • 44,7% sunt alte infractiuni de furt.
La acest capitol se impune reorganizarea liniilor directoare de actiune in domeniul prevenirii infractiunilor contra patrimoniului prin asigurarea prezentei in strada si in locurile cu risc criminogen ridicat a echipajelor de politie atat in colaborare cu Politia Comunitara Braila cat si cu sprijinul Inspectoratului de Jandarmi Braila .

 
 1. Criminalitatea economico-financiara
Activitatea desfasurata de I.P.J. Braila s-a concretizat intr-un complex de actiuni punctuale, care au condus la constatarea a 925 fraude de natura economico-financiara, ceea ce reprezinta 19% din totalul infractiunilor constatate de Politia braileana.
Au fost inaintate Parchetelor 20 dosare penale privind 54 infractiuni conform Legii nr. 508/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea in cadrul Ministerului Public a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, cu modificarile si completarile ulterioare.
Structura infractiunilor economico-financiare investigate se prezinta astfel:
 • delapidare – 39 infractiuni;
 • abuz in serviciu – 47 infractiuni;
 • fals in inscrisuri – 178 infractiuni;
 • inselaciune de natura economica – 80 infractiuni.
In domeniul combaterii coruptiei s-au desfasurat activitati materializate in depistarea a 34 persoane cercetate in 22 dosare penale, pentru comiterea a 52 infractiuni de coruptie din care 19 au fost declinate catre Directia Nationala Anticoruptie.
In acest domeniu se impune din partea lucratorilor de politie o mai mare perseverenta, mai ales prin implicarea si seriozitatea actualei conduceri in soluţionarea problemelor actuale de prevenire si combatere a corupţiei si a celorlalte forme ale criminalităţii economice cu rezultate concrete prin aplicarea cadrului normativ actual.
 1. Criminalitatea in domeniul armelor, explozivilor, substantelor toxice
In vederea asigurarii respectarii regimului armelor, explozivilor si substantelor toxice au fost organizate si executate actiuni, avandu-se in vedere Planurile de actiune la nivel national:
 • "ARME ILEGALE” – prin intermediul acestui program au fost urmarite identificarea, descoperirea si cercetarea detinatorilor ilegali de arme de foc si munitii;
 • “FITOS” – program care a urmarit desfasurarea legala a operatiunilor cu materiale fitosanitare;
 • “FAUNA” – program implementat pentru prevenirea si descoperirea faptelor ce aduc atingere fondului cinegetic si piscicol.
Rezultatele acestor activitati s-au materializat in constatarea a 57 infractiuni si aplicarea a 49 sanctiuni contraventionale.
Au fost confiscate 35 arme neletale, 35 arme letale, 368 buc. Munitii si 62 artificii.
Eficientizarea activitatilor specifice pe linie de urmarire a respectarii regimului armelor, explozivilor si substantelor toxice poate avea drept rezultat înlăturarea stărilor de pericol in randul cetatenilor.

 
 1. Siguranta traficului rutier
Prin semnarea Programului partenerial de prevenire si combatere a accidentelor rutiere “ STOP ACCIDENTELOR, VIATA ARE PRIORITATE!” derulat in perioada 19.01 – 31.07. 2006, au fost desfasurate o multitudine de activitati, cele mai multe preventive, dintre care putem exemplifica:
 • 337 activitati de educatie rutiera in scoli;
 • 1109 activitati de educatie rutiera prin intermediul mass-media;
 • 797 actiuni efective in strada din care 139 desfasurate in comun cu alte institutii (R.A.R., A.R.R., etc).
Rezultatele obtinute in anul 2006 de cadrele Politiei Rutiere releva faptul ca au fost organizate 2.243 actiuni sistematice pentru combaterea cauzelor generatoare de accidente grave, in principal viteza excesiva si indiscipline pietonilor, fiind constatate 248 infractiuni la regimul circulatiei, aplicate 73.249 sanctiuni contraventionale si retinute 1504 permise de conducere.
In contextul cresterii parcului de autovehicule si remorci si al numarului posesorilor permisului de conducere, circulatia rutiera pe drumurile publice din Judetul Braila a cunoscut o dezvoltare continua. Pe fondul activitatilor preventive efectuate de politia rutiera si structurile cu atributii in domeniu, s-a reusit imprimarea unei evolutii descendente dinamicii accidentelor de circulatie in anul 2006.

 
 1. Criminalitatea stradala
Actiunile desfasurate, prezenta mult mai active in strada, au dus la scaderea cu 14,2% fata de anul 2005 a infractiunilor comise in strada.
Contributia efectivelor politiei de ordine Publica, care are ca principala sarcina prevenirea si combaterea infractionalitatii comise in strada, s-a materializat in:
 • 17.204 activitati de patrulare;
 • 2.096 stari conflictuale aplanate;
 • 369 autori de infractiuni prinsi in flagrant;
 • 2.698 actiuni in unitatile de invatamant.
In general, in aceasta categorie intra furturile din autoturisme, societati comerciale, posete sau bagaje. Criminalitatea stradala este rezultanta unei multitudini de circumstante, cele mai semnificative fiind consumul frecvent de alcool, numarul crescut de minori lasati fara supraveghere care se asociaza unor grupuri stradale. De asemenea, o mare parte din vina o poarta atat cadrele de politie cat si cetatenii. Pe de o parte o implicarea insuficienta a politistilor in descurajarea grupurile de infractori, pe de alta parte consideram ca unele persoane cad victima hotilor din pura neglijenta. In plus, lipsa reactiei publice in cazul comiterii unor furturi sau tilharii pe strada este un atu pentru infractori.
In acest sens se impune cu necesitate organizarea de patrule mixte (Inspectoratul de Politie, Inspectoratul de Jandarmi, Politia Comunitara).

Realizarea indicatorilor de performanta

 
Pornind de la o analiză amplă a rezultatelor obţinute în cursul anului 2005, a evoluţiei situaţiei operative precum şi a fondurilor materiale şi umane existente, Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica Braila a solicitat , prin Planul strategic pentru anul 2006, realizarea de catre Inspectoratul de Politie al Judetului Braila a următorilor indicatori de performanţă consideraţi prioritari :

 
 1. Reducerea cu 10 % faţă de anul 2005 a numărului infracţiunilor grave.
Ponderea cea mai mare a infractiunilor cu violenta o constituie infractiunile de omor, vatamare corporala, viol si talharie.
Comparativ cu anul 2005 cand au fost constatate un numar de 163 infractiuni grave, pe parcursul anului 2006, I.P.J. Braila a inregistrat 151, procentul de reducere a acestui gen de infractiuni fiind de aproximativ 7,5 %.
Situatia statistica se prezinta astfel :

Infractiune
2005
2006
%
Omor
9
10
+ 10%
Tentativa de omor
14
12
- 14,3%
Lovituri cauzatoare de moarte
4
2
- 50%
Talharie
86
102 (din care 63 prin smulgeri de obiecte)
+ 15,7%
Tentativa de viol
2
0
- 200%
Alte infractiuni comise cu violenta
48
25
- 48%


 
Putem exemplifica o serie de infractiuni grave savarsite cu violenta, in strada, astfel :

Infractiune
2005
2006
%
Omor
3
1
- 66,6%
Tentativa de omor
6
5
- 16,7%
Lovituri cauzatoare de moarte
1
o
- 100%
Talharie
57
59
+ 3,4%
Tentativa de viol
2
0
- 200%


 
Se poate aprecia ca se manifesta un trend descendent al infractiunilor grave savarsite in strada, acestea fiind comise spontan pe fondul unor altercatii de moment, faptele de acest gen savarsite cu premeditare detinand o pondere redusa.
 1. Reducerea nivelului victimizării populaţiei prin accidente de circulaţie rutieră cu 5% faţă de anul 2005.
Activitatile Politiei Rutiere s-au desfasurat in contextul unor valori ridicate de trafic auto si pietonal, precum si a multiplicarii factorilor de risc care sporesc pericolul producerii accidentelor rutiere, generati de cresterea numarului autovehiculelor, indisciplinei pietonilor si a infrastructurii rutiere precare.
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Braila remarcă eficienţa măsurilor luate de Serviciul Poliţiei Rutiere pentru imbunatatirea activitatii, având în vedere rezultatele bune realizate în anul 2006.
Comparativ cu anul 2005, constatam o scadere a accidentelor grave, a numarului persoanelor decedate si a celor ranite grav.

 


 
2005
2006
%
Accidente rutiere grave
172
140
-18,6%
Persoane decedate
54
47
- 13%
Persoane ranite grav
161
109
- 32,3%

 
Rezulta ca desfasurarea mai multor actiuni preventive, o prezenta mai mare in strada a politistilor si aplicarea cu fermitate a legislatiei pot conduce la rezultate pozitive si la scaderea victimizarii populatiei prin accidente de circulatie.

 
 1. Creşterea vitezei de reacţie a echipelor operative pentru deplasarea la locul săvârşirii infracţiunilor sau la solicitările cetăţenilor.
Prin organizarea eficientă a serviciului de permanenţă la nivelul inspectoratului şi al subunităţilor, conform concepţiei Apelului Unic de Urgenta 112, I.P.J. Braila a reusit, in anul 2006, imbunatatirea vitezei de reactie la solicitarile cetatenilor.
Au fost efectuate 4870 interventii la solicitari prin Apelul de Urgenta - 112 din care :
 • 3.694 au avut loc in cel mult 10 minute de la momentul solicitarii;
 • 829 au avut loc in cel mult 15 minute de la momentul solicitarii;
 • 287 au avut loc in cel mult 20 minute de la momentul solicitarii;
 • 60 au avut loc dupa 20 de minute de la momentul solicitarii
Se impune la acest capitol sporirea operativitatii si cresterea vitezei de reactie pentru toate tipurile de solicitari astfel incat, in mai putin de 15 minute, sa se intervina la orice eveniment semnalat.
 
 1. Reducerea numărului cauzelor penale cu AN cu cel puţin 7% prin intensificarea activităţilor informativ-operative şi de cercetare la faţa locului.
In anul 2005 au fost înregistrate 2.517 dosare cu autori necunoscuti şi au fost rezolvate 1.462 dintre acestea reprezentand un procent de 58,08%.
Pe parcursul anului 2006 au fost inregistrate 2.005 dosare penale cu autori necunoscuti din care 1.146 prin identificarea autorilor, ceea ce reprezintă 58 % din totalul celor înregistrate.
Reducerea numarului cauzelor penale cu A.N. cu aproximativ 20% a putut fi realizata prin efectuarea de activităţi specifice, informativ-operative pentru cunoaşterea preocupărilor grupurilor infracţionale, a modurilor de operare precum si prin  eficientizarea activităţilor de patrulare în zonele cu risc criminogen ridicat
 
 1. Reducerea cu 50% a abaterilor disciplinare comise de poliţişti în procesul muncii prin care sunt lezate interesele legale ale cetăţenilor.
Comparativ cu anul 2005 cand au fost inregistrate 45 de abateri disciplinare, pe parcursul anului 2006 au fost inregistrate 32 de unde rezulta o reducere a acestora cu aproximativ 29%.
Pentru inlaturarea deviantei comportamentale in cadrul lucratorilor de politie, conducerea I.P.J. Braila a luat urmatoarele masuri:
 • 22 mustrari scrise;
 • 7 diminuari ale drepturilor salariale;
 • 1 amanare a avansarii in gradul profesional urmator;
 • 2 destituiri din politie.
Se impun in continuare masuri ferme de sanctionare a lucratorilor de politie care savarsesc abateri disciplinare dar si schimbarea atitudinii si comportamentului unor cadre de politie in special a politistilor de la ordine publica.

 
6. Creşterea procentului de recuperare a prejudiciilor aduse bugetului de stat prin fraude economico-financiare, cât şi a celor în dauna avutului privat.
Prin luarea măsurilor asiguratorii prevăzute de lege, în vederea recuperării prejudiciului cauzat prin comiterea infracţiunilor I.P.J. Braila a reusit in anul 2006 cresterea procentului de recuperare a prejudiciilor aduse bugetului de stat la 5,1% comparativ cu anul 2005 cand s-a reusit recuperarea a doar 4,6% din prejudiciile constatate, in conditiile in care a fost constatat un prejudiciu pentru anul 2006 de 27.114.000.000 lei ROL in comparatie cu anul 2005 cand au fost inregistrate pagube de 33.597.100.000 lei ROL.
De mentionat aici faptul ca o parte din prejudiciile constatate in anul 2006 provin din dosarele instrumentate de D.I.I.C.O.T. iar competenta de recuperare a lor revine acestui organism .

 
 1. Depistarea şi sancţionarea agenţilor economici de pe raza judeţului autorizaţi să colecteze deşeuri industriale reciclabile care nu respectă prevederile legale
Pe parcursul anului 2006 au fost desfasurate un numar de 62 de activitatiti specifice fiind sanctionati pentru nerespectarea prevederilor legale un numar de 10 agenti economici.
La acest indicator se poate aprecia ca rezultatele nu sunt satisfacatoare. Se fura in continuare fier vechi si se preda la centrele de colectare fara ca politistii sa depisteze faptasii si sa sanctioneze ferm acest fenomen.

 
 1. Mărirea cu 50% faţă de anul 2005 a patrulărilor auto şi pedestre pe lângă instituţiile de învăţământ.
In anul 2006 au fost organizate un numar de 1.792 activitati si patrulari in zonele institutiilor de invatamant, comparativ cu anul 2005 cand au fost efectuate doar 1.362, ceea ce reprezinta un procent de crestere a activitatilor de patrulare cu aproximativ 24%, reusindu-se astfel o mai buna prevenire a evenimentelor negative.
S-a intensificat de asemenea numarul de patrule in cartiere si in locurile cu potential infractional ridicat. Se observa insa si atitudini de neimplicare a unor echipaje si patrule mobile care uneori se fac ca nu observa anumite fenomene sau a caror activitate pe un schimb intreg nu se concretizeaza in luarea unor masuri de sanctionare a faptelor antisociale.
 
Concluzii
 
Rezultatele menţionate în acest raport asupra eficienţei activităţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Braila pe parcursul anului 2006, au fost obţinute în condiţiile în care:
 • raportat la totalul locuitorilor, în judeţul Braila există 1 poliţist operativ /633 locuitori, faţă de 1 poliţist operativ/490 locuitori cât este media pe ţară;
 • un număr de 24 cadre de poliţie cu experienţă au solicitat încetarea raporturilor de serviciu dintre care 9 ofiteri , 14 agenti si 1 personal contractual;
 • la nivelul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Braila există inca dotare precară in ce priveste sistemul de comunicare, cota de combustibil este total insuficienta.
Pornind de la evaluarea realizarii indicatorilor de performanta stabiliti pentru anul 2006, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Braila apreciază eforturile depuse de I.P.J. Braila pentru imbunatatirea climatului de ordine si siguranta publica.
Cu toate aceste activităţi realizate şi a prezenţei mai active în stradă a poliţiştilor cu atribuţii în domeniu, nu s-a reuşit inca imprimarea unui curs pozitiv în ceea ce priveste perceptia populatiei asupra climatului de siguranta publica.
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Braila considera ca, impunerea unei mai mari fermitati din partea Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Braila în ceea ce priveşte acţiunile de descurajare a grupurilor de infractori din lumea interlopă care, prin rafuielile interne dar si prin intimidare exercită deseori o presiune asupra opiniei publice, creând un sentiment de nesiguranţă, în rândurile cetăţenilor, ar aduce elemente necesare in proiectarea pozitiva a imaginii I.P.J. Braila in societatea braileana.
Iata de ce Autoritatea teritoriala de ordine publica Braila recomanda conducerii I.P.J. Braila o mai mare fermitate in ceea ce priveste reorganizarea dispozitivului de siguranţă publică în mediul urban şi adaptarea acestuia în cooperare cu celelalte forţe cu atribuţii în domeniu, în vederea asigurării unei prezenţe mai active a poliţistului în stradă şi a descurajării elementului infracţional. Procesul de apropiere a poliţiei faţă de comunitate trebuie sa continue si sa determine ţmbunătăţirea imaginii şi întărirea încrederii cetăţenilor în lucrătorii de poliţie, prin creşterea eficienţei acţiunilor şi activităţilor specifice serviciului poliţienesc.
Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica Braila apreciaza ca, in anul 2006, lucratorii din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Braila au indeplinit, conform datelor prezentate, indicatorii de performanta stabiliti prin Planul strategic al A.T.O.P. Braila.

 
PRESEDINTE A.T.O.P.,
Ion ROTARU