Informare referitoare la eficienta activitatii Inspectoratului de Politie al Judetului Braila in trimestrul II 2011

 

                                                                                                                                                        Anexă la Hotărârea A.T.O.P. Brăila
                                                                                                                                                                                                                                                                          Nr. 6/03.08.2011
 
 
 
 
Informare referitoare la eficienţa activităţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Brăila în trimestrul II 2011
 
 
 
Potrivit art.18 lit.e din Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, printre atribuţiile Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică se numără şi aceea de a prezenta trimestrial, în şedinţele Consiliului judeţean, informări asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii.
              De asemenea, conform art.12 lit.c din Hotărârea Guvernului nr.787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, preşedintele autorităţii are ca atribuţie prezentarea în şedinţele Consiliului judeţean, trimestrial, a informărilor asupra eficienţei serviciului poliţienesc.
               În acest sens, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brăila a solicitat transmiterea unei evaluări statistice a activităţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila în trimestrul II 2011, avându-se în vedere indicatorii de performanţă care au fost stabiliţi, cu caracter de recomandare, în Planul Strategic pentru anul 2011 al A.T.O.P. Brăila cât şi situaţia statistică generală.
 
 
CAPITOLUL I – CADRUL GENERAL
 
Activitatea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila în trimestrul II 2011, a fost direcţionată pentru realizarea obiectivului primordial pentru anul 2011 „Îmbunătăţirea siguranţei cetăţeanului”, avându-se în vedere priorităţile stabilite la nivel local, respectiv:
·         Prevenirea delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor;
·         Prevenirea infracţiunilor contra patrimoniului, cu modulele:
 - Prevenirea furturilor din locuinţe,
                          - Prevenirea tâlhăriilor.
           În urma analizei indicatorilor statistici pentru fiecare domeniu în parte, comparativ cu trim. II 2010, se pot evidenţia următoarele:
           - Criminalitatea sesizată, a crescut cu 5,20%, din care cea economico-financiară a crescut cu 3,36%, cea judiciară a crescut cu 15,20%, iar cea de altă natură a crescut cu 17,63%;         
           - Infracţionalitatea săvârşită cu violenţă, a înregistrat o scădere cu 10% (omor= -2, tentativă de omor= - 2, vătămare corporală= - 1, tâlhării= - 6);
           - Infracţionalitatea contra patrimoniului, a înregistrat o creştere generală cu 26,40% din care, în mediul urban cu 28,74% iar în mediul rural cu 21,36%;
           - Infracţionalitatea stradală, a înregistrat o creştere cu 15,53%.
    
A.PREVENIREA CRIMINALITĂŢII
 
  1. Activităţi desfăşurate în baza programelor/proiectelor locale
 
a. Prevenirea delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor
 
»        derularea de activităţi preventive (întâlniri cu elevii) în cadrul campaniei de informare antivictimală şi antiinfracţională „Fii un elev informat”, la Şcoala cu cls. I-VIII „Radu Tudoran” şi Şcoala cu cls. I-VIII „Nedelcu Chercea”, inclusiv structura „Gheorghe Naum”;
»        derularea de activităţi preventive (întâlniri cu elevii) în cadrul campaniei de informare antivictimală şi antiinfracţională „Împreună împotriva delincvenţei”, la Şcoala cu clasele I-VIII „Vlaicu Vodă”;
»        participarea la activităţi de prevenire a traficului de persoane prin teatru „formă”, la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă, în colaborare cu Penitenciarul pentru Minori şi Tineri Tichileşti;
»        participarea la o activitate la Şcoala cu clasele I-VIII „Ion Creangă” Brăila, în cadrul „Săptămânii globale a educaţiei”, având ca temă prevenirea traficului de fiinţe umane;
»        participarea la o activitate la Şcoala cu clasele I-VIII „Ion Creangă” Brăila, în cadrul „Săptămânii globale a educaţiei”, având ca temă rolul educaţiei femeii în dezvoltarea personală şi socială;
»        derularea de activităţi în cadrul campaniei de prevenire a delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor „Să respectăm legea”, la Şcoala cu clasele I-VIII Siliştea;
»        derularea de activităţi preventive în cadrul proiectului comun „Capcanele adolescenţei”, la Grupul Şcolar „Anghel Saligny” şi Liceul Teoretic „Panait Cerna”;
»        participarea la activităţi preventive în cadrul proiectului educaţional comun „Atenţie la neatenţie!”, la Şcoala cu clasele I-VIII „Vasile Alecsandri” Brăila ;
»        derularea de activităţi preventive în cadrul programului judeţean „Prevenirea delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor” la Şcoala cu clasele I-VIII Bărăganul, Şcoala cu clasele I-VIII Viziru, Şcoala cu clasele I-VIII Lanurile, Şcoala cu clasele I-VIII Vădeni şi Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Brăila;
»        participarea la o activitate preventivă la Şcoala cu clasele I-VIII „Mihu Dragomir”, în cadrul proiectului „Stop!”, derulat în colaborare cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Brăila, I.P.J. Brăila şi C.P.E.C.A. Brăila;
»        participarea la o activitate comună având ca scop colaborarea între Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila, Consiliul Judeţean al Elevilor, Centrele Judeţene de Resurse şi Asistenţă Educaţională Brăila şi Galaţi, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Brăila şi Grupul Şcolar „Anghel Saligny” Brăila, în vederea realizării unui proiect regional de prevenire a consumului de plante etnobotanice „Stop otrăvirii sufletelor tinerilor”;
 
b. Program de prevenire a infracţiunilor contra patrimoniului,
 modulele: prevenirea furturilor din locuinţe şi prevenirea tâlhăriilor
 
·                     derularea de activităţi preventive în cadrul campaniei de prevenire a tâlhăriilor asupra vârstnicilor „Pentru tine viaţa este mai importantă decât bunurile!”, în colaborare cu Uniunea Pensionarilor din Brăila şi Consiliul Judeţan al Persoanelor Vârstnice Brăila;
·                     derularea de activităţi preventive în cadrul campaniei de prevenire a tâlhăriilor asupra brăilencelor „Învăţ cum să nu fiu victimă a hoţilor!”, în colaborare cu Provident Financial România – Punct de lucru Brăila;
·                     derularea de activităţi preventive în cadrul campaniei de prevenire a tâlhăriilor şi furturilor din locuinţe „Pot ajuta şi eu la liniştea localităţii mele” la Şcoala cu clasele I-VIII Viziru, Şcoala cu clasele I-VIII Lanurile, Şcoala cu clasele I-VIII Vădeni, Şcoala cu clasele I-VIII Bărăganul;
·                     derularea de activităţi preventive în cadrul campaniei de prevenire a victimizării elevilor în infracţiunea de tâlhărie „Eu nu sunt victimă!” la Şcoala cu clasele I-VIII „Mihai Eminescu”, Şcoala cu clasele I-VIII „Al. I. Cuza”, Liceul Teoretic „Panait Cerna”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              &nbs p;                                                                                                                                                              
 
2. Colaborare interinstituţională
 
Ø      Acord de colaborare cu Consiliul Judeţean al Persoanelor Vârstnice Brăila, pentru desfăşurarea de activităţi în cadrul campaniei de prevenire a tâlhăriilor asupra vârstnicilor brăileni „Pentru tine viaţa este mai importantă decât bunurile!”;
Ø      Acord de colaborare cu Şcoala cu clasele I-VIII „Vasile Alecsandri” Brăila, în vederea derulării de activităţi preventive în cadrul proiectului educaţional comun „Atenţie la neatenţie!”;
Ø      Act adiţional la Protocolul de colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila pentru derularea de activităţi preventive comune în mediul şcolar;
Ø    Protocol de colaborare cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Brăila, în scopul combaterii şi diminuării fenomenului delincvenţei juvenile la nivelul judeţului Brăila, creşterea gradului de readaptare şi reinserţie socială a minorului delincvent.
 
B. SIGURANŢA TRAFICULUI RUTIER
 
           Pentru asigurarea unui climat corespunzător pe arterele de circulaţie rutieră, poliţiştii din Structura Poliţiei Rutiere, au desfăşurat activităţi de prevenire a infracţiunilor la regimul circulaţiei, de combatere a indisciplinei în trafic, având ca scop creşterea siguranţei cetăţenilor în deplasare pe drumurile publice şi reducerea numărului accidentelor de circulaţie soldate cu consecinţe grave.
           Pentru îndeplinirea obiectivelor propuse au fost desfăşurate atât activităţi educaţional-preventive cât şi acţiuni punctuale în direcţia principalelor cauze generatoare de accidente rutiere grave.
           În perioada trim.II 2011, au fost desfăşurate 299 activităţi educaţional preventive (282 în trim.II 2010), majoritatea prin intermediul mass-media.
           S-a acordat atenţie, cooperării cu alte autorităţi în domeniul supravegherii transporturilor rutiere, fiind organizate împreună cu reprezentanţi A.R.R., R.A.R., C.N.A.D.N., acţiuni specifice.
           În domeniul organizări şi sistematizării circulaţiei precum şi al asigurării stării de viabilitate a drumurilor naţionale se înscriu acţiunile comune cu administratorii drumurilor şi un nr. de 68 avizări şi autorizări în domeniul organizării sistematizării circulaţiei, 35 acorduri pentru amenajări rutiere la obiective amplasate în zona drumului.
           Au fost executate 228 acţiuni cu efective proprii dar şi în colaborare cu alte instituţii ori reprezentanţi ai autorităţii civile.
           În urma acestor activităţi, au fost sesizate 108 infracţiuni, din care 69 la regimul circulaţiei şi au fost aplicate 7950 contravenţii.
           Au fost înregistrate 36 accidente grave de circulaţie.

Accidente grave
Trim.II
2011
Trim.II 2010
Diferenţa
2011-2010
nr.
%
nr. accidente grave
36
36
0
0
nr. morţi
5
12
- 7
-58%
nr. răniţi grav
34
31
+ 3%
+ 8,80%
nr. răniţi uşor
10
16
- 6
 - 37,5%

 
       Principalele cauze ale accidentelor grave de circulaţie sunt: 
-              Viteza neadaptată;
-              Conducere în stare de ebrietate;
-              Conducere imprudentă.
C.POLIŢIA DE PROXIMITATE
 
           În perioada analizată s-au înregistrat şi rezolvat 1082 sesizări, reclamaţii şi petiţii.
           Au fost identificate 212 stări conflictuale, din care 104 intrafamiliale.
           În punctele de consiliere şi informare au fost primate 1535 persoane.
           Au fost desfăşurate 1292 acţiuni, din care 66 cu adminstraţia locală, 540 în unităţile de învăţământ, 453 în mediile de afaceri şi 74 pentru prevenirea victimizării bătrânilor.
 
D. SIGURANŢA COMUNITĂŢII
 
            Modul de repartizare a efectivelor ce acţionează în stradă pentru menţinerea ordinii publice şi buna cooperare cu celelalte instituţii cu atribuţii în acest domeniu a dus la îmbunătăţirea reacţiei la sesizările cetăţenilor. Astfel, s-a intervenit direct în 1306 cazuri şi la 5053 solicitări prin SNUAU 112 din care 3236 în mediul urban şi restul în mediul rural. În 97,87% din totalul intervenţiilor, timpul de reacţie la evenimentele sesizate a fost „sub 10 minute”.
 
E.SERVIREA ŞI AJUTORAREA COMUNITĂŢII
 
        Au fost efectuate 184 intervenţii rapide la evenimente, 650 razii şi acţiuni cu efective mărite şi 2457 controale directe.
 
CAPITOLUL II.
 
Stadiul realizării indicatorilor de performanţă minimali în trim. II 2011, stabiliti de Autoritatea teritoriala de ordine publica Braila
 
           1. Reducerea cu 2% a infracţiunilor stradale sesizate:
           În trimestrul II 2011, infracţionalitatea stradală sesizată a înregistrat o creştere cu 15,53% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.
           Din cele 161 infracţiuni sesizate, 14,28% au fost flagrante, 89,44% s-au comis în mediul urban iar 59,62% s-au comis noaptea.
           Pe genuri de infracţiuni situaţia se prezintă astfel:
 

 
2011
2010
Diferenta
Omor
0
0
0
Tâlhării
10
8
+2
Furt total:
131
100
+ 31
Viol
0
0
0
Legea 61/91 rep.
14
17
- 3

 
           2. Stoparea trendului ascendent al infracţiunilor contra patrimoniului, în special al furturilor din locuinţe şi tâhăriilor
           În trim.II 2011, infracţiunile contra patrimoniului au înregistrat o creştere cu 26,40%, astfel:
- furturi = + 31,20%;
- tâlhării = – 20%;
- înşelăciuni = +4, 25%;
- delapidări = + 32,72%;
- distrugeri = + 19,50%.
           Din structura infracţiunilor de furt, în trim. II 2011 a înregistrat creşteri cu 33% furturile din locuinţe, cu 11% furturile din societăţi comerciale, cu 44,5% furturile din autovehicule şi scădere cu 50% furturile de autovehicule.
 
           3. Reducerea cu 2% a infracţionalităţii comise de minori, intensificarea activităţilor de prevenire şi asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă publică în zona instituţiilor de învăţământ.
           În trim.II 2011 în incinta unităţilor de învăţământ şi în zonele adiacente acstora s-au comis 6 infracţiuni (4 de furt, 1 de lovire şi 1 de distrugere) faţă de 30 în trim.II 2010.
           A scăzut de asemenea şi numărul autorilor de infracţiuni elevi de la 32 în 2010 la 3 în 2011, dar şi numărul victimelor elevi de la 29 în 2010 la 4 în 2011.
           Situaţia statistică reliefată mai sus scoate în evidenţă eficacitatea activităţilor de prevenire, desfăşurate de Poliţia de Proximitate, Compartimentul de prevenire şi analiză a criminalităţii dar şi de lucrătorii posturilor de poliţie comunale.
 
           4. Creşterea gradului de siguranţă a traficului rutier, menţinerea cel puţin la acelaşi nivel a numărului de accidente grave şi a urmărilor acestora.
           În trim.II 2011, faţă de trim.II 2010, pentru asigurarea unui climat corespunzător pe arterele de circulaţie au fost desfăşurate activităţi de prevenire care au dus la scăderea cu 58% a numărului persoanelor decedate (de la 12 la 5) şi a celor rănite uşor cu 37,5% (de la 16 la 10). S-a înregistrat o creştere cu 8,83% a numărului persoanelor rănite grav (de la 31 la 34).
            Principalele cauze generatoare de accidente rutiere rămân acelaşi.
·         viteza neadaptată la condiţiile de traffic;
·         conducerea imprudentă;
·         conducerea în stare de ebrietate.
 
           5. Îmbunătăţirea calităţii servicilor publice
·       Operativitatea intervenţiei la evenimentele sesizate prin SNUAU 112, astfel încât, în mediul urban, timpul de reacţie să fie sub 10 minute în 90% din cazuri:
           - În trimestrul II 2011 prin S.N.U.A.U. 112 au fost semnalate 5033 evenimente din care 3236 în mediul urban. Din totalul de 3236 evenimente semnalate în mediul urban, în 3220 cazuri intervenţia poliţiştilor s-a efectuat sub 10 minute (99,5%).
·       Soluţionarea cererilor şi petiţiilor cetăţenilor, primirea în audienţă şi consilierea acestora :
           - În perioada de referinţă au fost soluţionate 946 petiţii, scrisori şi reclamaţii adresate conducerii I.P.J.Brăila sau subunităţilor din structura acestuia. Din total, 4,33% au fost sesizări împotriva poliţiştilor.
             De asemenea, în punctele de informare au fost primiţi şi consiliaţi 1535 cetăţeni.
·         Informarea corectă şi oportună a populaţiei:
           Pe parcursul trim. II 2011, în mass-media scrisă locală s-au prezentat 1.373 materiale de presă cu referire la activitatea Inspectoratului de Poliţiei Judeţean Brăila.
           Din totalul referirilor, 584 sunt favorabile şi 798 neutre.
           Relevant este că, din cele 1.373 de materiale de presă, aproximativ 1.240 au avut drept sursă de realizare comunicatele şi ştirile redactate de Biroul de Presă al unităţii, ceea ce reprezintă un grad de preluare, de către mass-media, de aproximativ 90 % în presa scrisă.
           În ceea ce priveşte posturile de televiziune locale, în perioada supusă analizei au apărut 94 de reportaje, care au cuprins 53 referiri cu caracter predominant neutru şi 41 pozitive, în special în intervalul prime time, în cadrul ştirilor locale de la Pro TV Galaţi-Brăila, TV Brăila, TV Galaţi-Brăila, TVR 1, Prima TV, Canal D şi Mega TV Brăila-Galaţi, TV Expres Galaţi-Brăila. Pentru a asigura un grad ridicat de preluare, cazurile ce au reflectat activitatea structurilor de crimă organizată, investigaţii criminale şi siguranţă publică au fost însoţite de imagini de la acţiuni, selecţionate şi prelucrate conform normelor Consiliului Naţional al Audiovizualului, de către Biroul de Presă, inscripţionate „Imagini Poliţia Brăila”, ceea ce asigură vizibilitatea instituţională.
           De asemenea, posturile de radio Dance FM Brăila şi Kiss FM, cu spaţiu emisie locală şi centrală, mediatizează evenimente din buletinele de presă, precum şi amplasarea radarelor în municipiu şi judeţ, în total 127 ştiri difuzate, 93 fiind cu caracter neutru şi 34 pozitive.
           Astfel, din totalul de 221 de ştiri televizate şi radio difuzate, 75 au fost cu caracter pozitiv şi 146 neutre.
          Zilnic, în fiecare cotidian local, sau on - line, se regăsesc cel puţin câte 5 ştiri cu privire la activitatea poliţiştilor brăileni.
·         Rezolvarea cererilor primite în baza Legii 544/2011.
           În conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001, privind accesul persoanelor la informaţii de interes public, au fost adresate un număr de 7 solicitări scrise – care au fost rezolvate în termen legal.
 
 
În urma evaluării situaţiei operative, riscurilor şi vulnerabilităţilor, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Braila consideră că eforturile efectivelor I.P.J. Braila trebuie canalizate pe următoarele paliere :
·                     Promovarea unui management performant (calitate şi performanţă)
·                     Îndeplinirea priorităţilor strategice (siguranţa cetăţeanului, siguranţa mediului de afaceri, etc.);
·                     Optimizarea activităţii de relaţionare cu publicul şi mass-media;
·                     Pregătirea pentru integrarea în Spaţiul Schengen.
 
Situaţia statistică este redată în anexa la prezenta informare.
 
 
PRESEDINTE ATOP BRAILA,
 
Ionel AVRAM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexa
 la Informarea referitoare la eficienţa activităţii
Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Brăila în trimestrul II 2011
 
 
N O T Ă
SITUAŢIA INDICATORILOR PRIVIND ORDINEA ŞI SIGURANŢA PUBLICĂ ÎN TRIMESTRUL II 2011 COMPARATIV CU TRIMESTRUL II 2010
 

Nr. crt.
INDICATORI
Trim.II
2011
Trim.II
2010
Diferenţa
1.        
Intervenţii rapide
184
159
+ 25
2.        
Razii şi acţiuni
650
872
- 222
3.        
Controale directe
2.457
2.232
+ 225
4.        
Infracţiuni constatate
1.363
1.290
+ 73
5.        
- economico-financiare
370
316
+ 54
6.        
                 - judiciare
703
657
+ 46
7.        
                 - de altă natură
290
317
- 27
8.        
Infracţiuni sesizate
2.539
2.407
+ 132
9.        
                - economico-financiare
477
461
+ 16
10.    
                - judiciare
1.461
1.239
+ 222
11.    
               - de altă natură
601
707
- 106
12.    
Persoane cercetate
1.101
1.006
+ 95
13.    
               - pentru infracţiuni economice
189
228
- 39
14.    
               - pentru infracţiuni judiciare
654
536
+ 118
15.    
              - de altă natură
177
242
- 65
16.    
              - reţinute/arestate
59
36
+ 23
17.    
Amenzi contravenţionale aplicate
19.105
22.936
- 3831
18.    
Valoare amenzi (mii RON)
4.561
4.478
+ 83
19.    
ACTIVITĂŢI ALE POLIŢIEI RUTIERE
 
 
 
20.    
- acţiuni
220
243
- 23
21.    
- amenzi aplicate O.U.G. 195/2002
7.950
10.937
       - 2.987
22.    
- valoarea amenzilor aplicate (mii RON) la O.U.G. nr.195/2002 rep.
2.304
1954,51
+ 349.49
23.    
- permise ridicate
574
889
- 315
24.    
- certificate de înmatriculare reţinute
128
381
- 253

 
 
PRESEDINTE ATOP BRAILA,
 
Ionel AVRAM