Planul Strategic pentru anul 2007

Anexă la Hotărârea A.T.O.P. Brăila
Nr. 2 / 22 februarie 2007

PLANUL STRATEGIC al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila pentru anul 2007
 

În conformitate cu Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.787/2002, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, elaboreaza anual un plan strategic cuprinzand principalele obiective ce trebuie indeplinite de unitatile de politie si indicatorii de performanta minimali.
Avand in vedere necesitatea protejarea intereselor comunităţii prin asigurarea unor servicii de poliţie eficiente şi eficace pentru cetăţeni, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a elaborat prezentul plan, raportandu-se la activitatile de consultare desfasurate pe parcursul anului 2006 in mai multe unitati administrative teritoriale din judetul Braila, gradul de indeplinire a indicatorilor minimali de performanta si a situatiei operative existente la nivelul judetului la finalul anului 2006.
 
Capitolul I. - Obiectivele nationale prioritare

Pentru gestionarea eficienta a ordinii si sigurantei publice, odata cu obtinerea statutului de stat membru al Uniunii Europene la 1 ianuarie 2007, Ministerul Administratiei si Internelor isi propune realizarea atributiilor in conformitate cu prevederile Programului de Guvernare, astfel incat sa se realizeze o proiectie de perspectiva, prin prisma descentralizarii activitatii de ordine publica, pe masura infiintarii si operationalizarii Politiei Locale.
Activitatea preventiva care vizeaza siguranta cetateanului v-a constitui punctul de referinta al intregului personal cu atributii in asigurarea ordinii publice in anul 2007. Exemplificam in acest sens semnarea la nivel national a Programului Partenerial pentru prevenirea si combaterea infractiunilor care afecteaza patrimonial companiilor feroviare si persoanelor care beneficiaza de serviciile acestora.
Scopul Strategiei Ministerului Administratiei si Internelor de realizare a ordinii si sigurantei publice, pentru cresterea sigurantei cetateanului si prevenirea criminalitatii stradale il reprezinta prevenirea si combaterea fenomenului infractional, garantarea si apararea drepturilor si libertatilor constitutionale, a sigurantei cetatenilor, a proprietatii publice si private, asigurarea climatului necesar functionarii institutiilor statului, in conformitate cu prevederile legii.
Modalitatile de actiune pentru asigurarea ordinii si sigurantei publice vor fi stabilite in functie de situatia operativa si potentialele amenintari la adresa ordinii publice si vor avea in vedere urmatoarele directii principale:
a) finalizarea reconstructiei sistemului institutional de ordine si siguranta publica;
b) descentralizarea deciziei, a responsabilitatilor si a alocarii resurselor;
c) transferul decizional la nivelul structurii direct implicate in gestionarea actiunilor;
d) cresterea capacitatii operative a structurilor de interventie rapida in vederea gestionarii calificate a tuturor problemelor pe linie de ordine publica;
e) elaborarea unei conceptii coerente de actiune a fortelor de ordine publica in vederea reducerii nivelului criminalitatii;
f) cresterea sigurantei cetateanului prin intensificarea masurilor pentru prevenirea, descoperirea si combaterea fenomenului infractional;
g) realizarea unui sistem modern de abordare a actiunilor si misiunilor specifice in domeniul ordinii publice, care sa permita asigurarea starii de normalitate si echilibru in cadrul comunitatilor;
h) initierea si derularea, in cooperare cu societatea civila, de programe pentru prevenirea si reducerea criminalitatii comise cu violenta, avand ca obiectiv cresterea gradului de siguranta civica;
i) consolidarea si dezvoltarea relatiilor parteneriale cu comunitatea prin
permanentizarea actiunilor de parteneriat;
j) participarea directa a tuturor componentelor cu atributii specifice din
Ministerul Administratiei si Internelor la realizarea climatului de ordine si
siguranta publica;
k) realizarea sistemului dual de ordine si siguranta publica ca serviciu public in slujba comunitatii;
l) armonizarea legislatiei privind activitatea Ministerului Administratiei si
Internelor in domeniul ordinii publice cu reglementarile europene;
m) reformarea si reorganizarea structurilor functionale si operationale, conform standardelor europene, in domeniul ordinii publice;
n) adaptarea metodelor, procedurilor si regulilor de gestionare a ordinii si sigurantei publice la situatia operativa;
o) cresterea capacitatii de raspuns a structurilor operative;
p) adoptarea unei atitudini transparente, active si a unui limbaj adecvat;
q) crearea unei conduite profesionale moderne in randul personalului institutiilor din domeniul ordinii publice, pentru a raspunde nivelului de asteptare al cetateanului;
r) perfectionarea si dezvoltarea cooperarii si colaborarii cu toate institutiile din cadrul Sistemului national de aparare si securitate nationala, precum si cu celelalte autoritati cu atributii in acest domeniu;
s) dezvoltarea relatiilor de colaborare cu institutiile similare din strainatate;
s) mediatizarea in plan international a demersurilor romanesti pentru racordarea la standardele general acceptate privind fortele si serviciile de ordine publica.
Prin Programul de Guvernare 2005-2008, Guvernul Romaniei isi propune ca obiectiv prioritar, al subcapitolului " Politici publice - prioritati”, prevenirea si combaterea criminalitãtii.
Astfel, in baza acestui concept, mãsurile de prevenire si combaterea a criminalitãtii se vor aplica la nivel comunitar, în baza evaluãrilor si solutiilor propuse de reprezentantii comunitãtilor locale si autoritãtile teritoriale de ordine publicã organizate potrivit Legii nr. 218/2002, tinând cont de mecanisme de organizare institutionalã ce se referã la:
– implementarea mecanismelor de comunicare si parteneriat între politie si reprezentantii comunitãtii locale pentru a identifica cele mai bune solutii pentru prevenirea si combaterea criminalitãtii, asigurarea protectiei/ patrulãrii strãzilor, parcurilor si scolilor;
– formarea unor retele locale între orase si municipii si a unei retele regionale pentru a realiza schimbul de informatii si bune practici în prevenirea si combaterea criminalitãtii;
– informarea publicului despre mecanismele de preventie a criminalitãtii.
 
Capitolul II. Obiectivele si prioritatile de interes local

 
Din analizele efectuate de Autoritatea teritoriala de ordine publica Braila pe parcursul anului 2006 a reiesit tendinta cresterii fenomenului infractional prin comiterea de fapte antisociale de catre minori si tineri, unii dintre ei lipsiti de supravegherea familiei sau care au abandonat cursurile scolare.
Totodata se constata cresterea violentei intra si interfamiliala pe fondul nivelului de trai scazut, a lipsei resurselor materiale, a consumului excesiv de bauturi alcoolice, precum si a lipsei locurilor de munca.
Pentru prevenirea si descoperirea faptelor antisociale, mentinerea unui climat de siguranta publica in randul cetatenilor, Autoritatea teritoriala de ordine publica Braila a identificat o serie de probleme care vor trebui solutionate pe parcursul anului 2007 astfel:
 • organizarea in colaborare cu celelalte structuri de mentinere a ordinii si linistii publice, de razii si actiuni pentru prevenirea si combaterea infractiunilor de orice gen, a depistarii persoanelor care incalca prevederile legale;
 • intarirea dispozitivului de siguranta publica de pe raza municipiului prin sporirea acestor efective cu lucratori din cadrul Inspectoratului de Jandarmi al Judetului Braila, Politiei Comunitare Braila, agenti de la societatile private de paza;
 • se impune, cu necesitate, suplimentarea numarului de politisti care actioneaza in Cartierele Viziru, Radu Negru si Vidin, cunoscute cu un risc criminogen ridicat, ca urmare a existentei mai multor grupari rivale in aceste zone;
 • crearea unei legaturi mai stranse intre politistii de proximitate, politistii de siguranta publica si cetateni, in special cu Presedintii Asociatiilor de proprietari, administratori de societati comerciale, conducerile institutiilor de invatamant;
 • organizarea trimestriala, cu sprijinul formatiunilor de politie rutiera, a unor activitati preventive destinate cunoasterii si respectarii normelor de deplasare pe drumurile publice, cu accent pe adoptarea unei conduite preventive in masura sa reduca riscurile de producere a accidentelor rutiere;
 • elaborarea unui plan de actiune cu primariile din judet in vederea combaterii furturilor de produse agricole;
 • adoptarea, de catre lucratorii de politie a unui comportament corect, impartial si nediscriminatoriu fata de toti cetatenii;
 • intocmirea Planurilor de ordine şi siguranţă publică se vor face, după o analiză pertinentă a situaţiei operative la nivelul judeţului, a fiecărei localităţi în parte şi consultarea autorităţilor publice locale în vederea stabilirii cerinţelor sociale, cu participarea reprezentantilor Comisiei de planificare, stabilire si evaluare a indicatorilor de performanta minimali din cadrul A.T.O.P. Braila;
 • Intensificarea acţiunilor de prevenire şi combatere a cerşetoriei stradale, prin intensificarea activitatilor desfasurate de politistii de proximitate si in stransa colaborare cu specialistii din cadrul Directiei generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila
Capitolul III. Indicatorii de performanta minimali

 
 1. Combaterea criminalitatii economico-financiare si dezvoltarea cooperarii inter-institutionale cu institutii ce au atributii de control financiar (Garda Financiara, Autoritatea Nationala Vamala, Oficiul Judetean pentru Protectia Consumatorilor, Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului, etc.);
 2. Scaderea cu 3% a accidentelor rutiere grave si a urmarilor acestora;
 3. Reducerea cu 5% a infractionalitatii stradale sesizate;
 4. Cresterea cu 10% a numarului dosarelor cu autori necunoscuti solutionate prin identificarea autorilor;
 5. Reducerea cu 5% a infractionalitatii comise cu violenta (omor, tentative de omor, loviri sau alte violente cauzatoare de moarte, vatamari corporale grave);
 6. Diminuarea cu 20% a numarului cazurilor de incalcare a normelor de etica si deontologie profesionala de catre politisti;
 7. Cresterea increderii comunitatii in actiunile si competentele politiei.
 8. Popularizarea actiunilor si competentelor politiei, ca metoda de apropiere de cetatean si de problemele acestuia.
 9. Cresterea eficientei de interventie si reducerea timpului de raspuns (maxim 15 minute) la solicitarile cetatenilor prin Serviciul de Urgenta 112 si verificarea, prin sondaj a cel putin 20% din solicitari.
CAPITOLUL IV – Bugetul si dotarea Inspectoratului de Politie al Judetului Braila

 
Bugetul repartizat de catre Ministerul Administratiei si Internelor, Inspectoratului de Politie al Judetului Braila pentru anul 2007 se prezinta dupa cum urmeaza:
 

 
NECESAR
ASIGURAT
DIFERENTA
Carburanti
1.080.000 RON
540.000 RON
- 540.000 RON
Piese schimb auto
350.000 RON
90.000 RON
- 260.000 RON
Reparatii curente cladiri
1.000.000 RON
80.000 RON
- 920.000 RON
Obiecte inventar si consumabile
15.000 RON
5000 RON
-10.000 RON

 
Sumele prevazute de I.P.J. Braila s-au stabilit conform planurilor materiale de logistica si in functie de dotarile cu autoturisme si tehnica de calcul din anul 2006., iar sumele aprobate pentru anul 2007 sunt aproape aceleasi ca in anul trecut cu toate ca parcul auto s-a dublat, iar aparatura tehnica s-a triplat.
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brăila va contribui la dotarea Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Brăila pentru anul 2007 cu :
 • un sistem Server biprocesor cu rack avand in componenta U.P.S., consola de management, compatibil cu sistemele de operare Microsoft: Windows 2003 Standard, Enterprise IA32 edition, Windows 2003 Standar, Enterprise x64 Edition, Windows 2003 Web Edition, Windows 2000 Advanced Server, Server Vmware: ESX Server 2.5 cu certificare Microsoft HCL. Acest server fi utilizat pentru managementul in domeniu a unei retele de 250 statii de lucru cu posibilitatea cresterii numarului in viitorul apropiat prin derularea Proiectelor “Retea Metropolitana F.O.” la nivelul Municipiului Braila si extinderea acesteia catre politiile orasenesti si comunele arondate acestora;
 • 1 buc. Imprimanta fax, 1 buc. Scanner si 1 buc. Copiator in vederea extinderii sistemului de eliberare a certificatelor de cazier judiciar catre cele 3 orase;
 • 3 buc. Copiatoare XEROX pentru dotarea celor 3 politii orasenesti avand in vedere volumul mare de documente ce se intocmesc intre aceste subunitati de politie si posturile comunale arondate lor;
 • 5 buc. Calculatoare complete pentru extinderea retelei interne de calculatoare spre mediul rural.
PRESEDINTE A.T.O.P.,

 
Ion ROTARU