Informare referitoare la eficienţa activităţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Brăila în trimestrul II 2010

 

                                                                                                                                                                 Anexă la Hotărârea A.T.O.P. Brăila
                                                                                                                                                                                                                                                             Nr. 5/20.08.2010
 
 
 
 
Informare referitoare la eficienţa activităţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Brăila în trimestrul II 2010
 
 
 
Potrivit art.18 lit.e) din Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, printre atribuţiile Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică se numără şi aceea de a prezenta trimestrial, în şedinţele Consiliului judeţean, informări asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii.
              De asemenea, conform art.12 lit.c) din Hotărârea Guvernului nr.787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, preşedintele autorităţii are ca atribuţie prezentarea în şedinţele Consiliului judeţean, trimestrial, a informărilor asupra eficienţei serviciului poliţienesc.
               În acest sens, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brăila a solicitat transmiterea unei evaluări statistice a activităţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila în trimestrul II 2010, avându-se în vedere indicatorii de performanţă care au fost stabiliţi, cu caracter de recomandare, în Planul Strategic pentru anul 2010 al A.T.O.P. Brăila cât şi situaţia statistică generală.
 
 
CAPITOLUL I – SITUATIA STATISTICA GENERALA
 
CADRUL GENERAL
 
            Activitatea desfasurata in trimestrul II 2010 de Inspectoratul de Politie Judetean Braila a avut ca obiectiv prioritar protejarea si slujirea comunitatii si s-a incadrat in efortul general al Politiei Romane de a oferi un serviciu public politienesc concentrate pe cetatean si pe nevoile comunitatilor locale, in contextul evolutiei ca tara membra a Uniunii Europene.
            Prioritatile stabilite prin managementul institutiei au urmarit principiile si obiectivele ce definesc Strategia de modernizare a Politiei Romane si prioritatile Politiei Romane in domeniul prevenirii si combaterii criminalitatii. Eforturile institutiei in domeniul activitatii de prevenire si combatere a criminalitatii s-au focalizat atat pe prioritatea nationala (prevenirea in sistem integrat a infractiunilor contra patrimoniului) cat si pe prioritatile locale: prevenirea si combaterea furturilor din societati comerciale in mediul urban, prevenirea si combaterea violentei in mediul scolar in municipiul Braila.
            Autoritatea teritoriala de ordine publica Braila considera ca prin activitatea desfasurata   s-au materializat eforturile I.P.J. Braila de a furniza siguranta si securitate cetateanului.
            Urmare a monitorizarii efectuate de ATOP Braila prin raportare la indicatorii statistici, pentru fiecare domeniu in parte si prin compararea principalilor indicatori fata de trimestrul II al anului 2009, se pot evidentia urmatoarele:
 
- Criminalitatea sesizata a scazut cu 12 %, din care:
-criminalitatea economico-financiara a crescut cu 37%
-criminalitatea judiciara a scazut cu 10,4%
-criminalitatea de alta natura a crescut cu 33%
            Volumul criminalitatii sesizate a crescut cu 201 infractiuni la 100.000 locuitori (de la 2345 in 2009 la 2546 in 2010).
 - Criminalitatea constatata a scazut cu 3,4%, din care:
- criminalitatea economico-financiara a crescut cu 24%
-criminalitatea judiciara a scazut cu 7,9%
-criminalitatea de alta natura a scazut cu 16,8%
            Volumul criminalitatii constatate a scazut cu 71 infractiuni la 100.000 locuitori (de la 1361 infractiuni in 2009 la 1290 in 2010).
- Infractionalitatea savarsita cu violenta a avut o evolutie relativ constanta (modificari de ordinal unitatilor), inregistrand la infractionalitatea constatata o crestere cu 5% la loviri/alte violente dar scadere cu 34% la talharie (scadere cu 8 infractiuni raportat la trim. II 2009).
- Infractionalitatea contra patrimoniului, constatata, prezinta o scadere generala cu 14 % , in mediul urban dar si in mediul rural.
- Infractionalitatea stradala constatata prezinta o scadere cu 11%, din care o scadere cu 6% in mediul urban si o crestere cu 5% in mediul rural.
- Infractionalitatea economica constatata a crescut cu 127%.
- Timpul de reactie la evenimentele sesizate a fost de “sub 10 minute” intr-un procent de 97% din totalul interventiilor.
 
PREVENIREA CRIMINALITATII
 
            In baza prioritatilor de actiune stabilite la nivel national – prevenirea in sistem integrat a infractiunilor contra patrimoniului precum si pe baza analizelor situatiei operative si a analizelor criminologice realizate la nivelul I.P.J. Braila, au fost stabilite prioritatile de actiune la nivel local si au fost elaborate programele/proiectele locale de prevenire, dupa cum urmeaza:
 
-          Program de prevenire a infractiunilor contra patrimoniului – furturile din societati comerciale in mediul urban;
Astfel au fost initiate si sunt in curs de derulare:
●Proiectul punctual de prevenire a furturilor din hipermarketuri “ Neatentia ta atrage atentia altora!” (aprilie – septembrie 2010);
●Campania de prevenire a furturilor din societati comerciale (iunie – septembrie 2010);
●Pentru cunoasterea etiologiei comportamentului infractional a fost initiat un studiu calitativ, care a constat in aplicarea unor instrumente de cercetare, fiind realizate 43 de interviuri sociologice cu persoanele invinuite sau inculpate pentru infractiuni de furt si/sau talharie, aflate in Centrul de retinere si Arestare Preventiva a I.P.J. Braila la nivelul judetul Braila.
-          Program de prevenire a infractiunilor contra patrimoniului – furturile din locuinte si anexe gospodaresti in mediul rural;
In cadrul acestui proiect a fost initiate o campanile de prevenire a furturilor din locuinte si anexe gospodaresti care se va derula in localitatile Movila Miresii si Viziru din judetul Braila. Au fost concepute materialele informative care vor fi diseminate pe parcursul intalnirilor cu persoanele care locuiesc in aceste comune (iunie – august 2010).
-          Proiect local de prevenire a violentei in mediul scolar la nivelul municipiului Braila.
Principalele activitati desfasurate in baza proiectului au fost:
●Participarea la Conferinta Regionala a Consiliilor Judetene ale elevilor cu tema “Violenta nu este o solutie” organizata de Inspectoratul Scolar Judetean Braila, in parteneriat cu Casa Corpului Didactic si Inspectoratul de Politie Judetean Braila, la care au fost prezenti elevi, cadre didactice din judetele Vrancea, Galati, Constanta, Buzau si Braila, precum si politisti din structurile de Analiza si Prevenire a Criminalitatii din judetele vrancea, Buzau, Galati si Braila;
●Participarea la Parada Liceelor impotriva violentei organizata de Inspectoratul Scolar Judetean Braila, Consiliul Judetean al Elevilor, Primaria Municipiului Braila, in parteneriat cu Inspectoratul de Politie judetean Braila si Casa Corpului Didactic Braila. Au fost prezenti peste 1000 de elevi de la 13 licee, care au realizat bannere cu mesaje impotriva violentei de orice tip, iar la finalul paradei s-au oferit diploma elevilor care au formulat cele mai sugestive mesaje;
●In cadrul Festivalului Anual “Estudiantina” organizat de Universitatea “Constantin Brancoveanu” a avut loc o intalnire cu tema “Politistii in dialog cu tinerii” la care au luat parte reprezentanti ai Inspectoratului de Politie Judetean Braila – Analiza si Prevenire Criminalitatii, ai Agentiei Nationale Impotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Galati, ai Centrului de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Braila, elevi si studenti;
●Elaborarea campaniei de prevenire “Adolescenta fara teribilism” (mai-iunie 2010) care a fost desfasurata in colaborare cu Penitenciarul pentru Minori si Tineri Tichilesti, Scoala cu clasele I-VIII nr. 22 Braila si Grupul Scolar Industrial “Anghel Saligny” Braila.
●Elaborarea in parteneriat cu Centrul de prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Braila a Planului Comun de Actiune pentru implementarea proiectului national “Dependenti de Libertate” (mai-iunie 2010);
●Participarea la dezbaterea organizata de Centrul de prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Braila, cu prilejul Zilei de 26 iunie, Ziua Internationala impotriva traficului si consumului ilicit de droguri;
●Lansarea la nivel local a Campaniei nationale de prevenire a pornografiei infantile pe internet la Scoala cu clasele I-VIII “Ion Creanga” din Municipiul Braila
 
SIGURANTA TRAFICULUI RUTIER
 
            Perioada analizata a fost marcata de o evolutie ascendenta a fenomenului rutier, similara trandului inregistrat la nivel European in domeniul transportului pe drumurile publice; factorii determinant ai acestei evolutii au fost intensificarea circulatiei pe drumurile nationale si cele deschise traficului international, cresterea valorilor de trafic la sfarsit de saptamana pe majoritatea cailor rutiere, marirea parcului de autovehicule si perfectionarea calitatilor dinamice ale acestora, cresterea numarului posesorilor de permise de conducere, cresterea ponderii transporturilor rutiere comerciale de marfuri si calatori, toate acestea in conditiile in care infrastructura rutiera nu a cunoscut modificari esentiale.
            Pentru asigurarea unui climat corespunzator pe arterele de circulatie rutiera, conform obiectivelor cuprinse in Conceptia de atitudine si Actiune a Politiei Rutiere, lucratorii Serviciului Politiei Rutiere au desfasurat activitati de prevenire a infractiunilor la regimul circulatiei, de combatere a indisciplinei in trafic, avand ca scop cresterea sigurantei cetatenilor in deplasare pe drumurile publice si reducerea numarului accidentelor de circulatie soldate cu consecinte grave.
            Pentru indeplinirea obiectivelor propuse au fost desfasurate atat activitati educational-preventive cat si actiuni punctuale, pe principalele cauze generatoare, pentru prevenirea producerii de accidente rutiere grave.
            Astfel A.T.O.P. Braila constatata ca in perioada analizata au fost desfasurate 282 activitati educational preventive (587 in trim. II 2009), toate intermediul mijloacelor mass-media.
            In contextul intensificarii transporturilor rutiere s-a acordat atentie cooperarii cu alte autoritati in domeniu si in cadrul celor 7 actiuni organizate si executate cu reprezentanti ai A.R.R., R.A.R. si C.N.A.D.N. Braila, au fost retinute 47 certificate de inmatriculare pana la remedierea defectiunilor.
            In contextul aratat, coroborat cu strategia de actiune TISPOL 2010, s-au organizat si desfasurat actiunile “SEATBELT” (in luna februarie, pentru impunerea portului centurii de siguranta) si “TRUCK” (in luna martie, pentru combaterea infractionalitatii rutiere si prevenirea accidentelor de circulatie in transporturile comerciale de marfuri).
            In domeniul organizarii si sistematizarii circulatiei precum si al asigurarii starii de viabilitate a drumurilor nationale se inscriu actiunile comune cu administratorii drumurilor si un numar de 103 avizari lucrari in carosabil.
            Au fost efectuate 243 actiuni, din care 236 cu efective proprii, 7 in colaborare cu alte institutii ori reprezentanti ai societatii civile.
            In urma acestor activitati au fost sesizate 179 infractiuni (179 in trim. II 2009 ), din care 112 la regimul circulatiei (92 in trim. II 2009) si 67 de alta natura (87 in trim. II 2009).
            Au fost aplicate un numar de 10937 sanctiuni contraventionale (18805 in trim. II 2009).
            Au fost inregistrate 33 accidente grave:
 

 
Accidente grave
 
Trim. II 2009
 
Trim. II 2010
Diferenta
2010-2009
Nr.
%
Nr. accidente grave
42
33
-9
-22%
Nr. morti
17
11
-6
-36%
Nr. raniti grav
35
29
-6
-18%
Nr. raniti usor
14
14
0
0%

 
             Autoritatea teritoriala de ordine publica Braila remarca faptul ca numarul accidentelor rutiere grave a scazut fata de cele din trim. II 2009 in contextul unui deficit logistic si uman al Serviciului Politiei Rutiere Braila si apreciaza in acest sens eforturile depuse.
            Principalele cauze ale accidentelor grave de circulatie sunt :
-          Viteza neadaptata
-          Conducere in stare de ebrietate
-          Conducere imprudenta
-           Neacordare prioritate pietoni
-          Traversare neregulamentara
-          Neasigurare la schimbarea directiei
-          Altele
 
 
POLITIA DE PROXIMITATE
 
            In perioada analizata s-au inregistrat 977 sesizari, reclamatii si scrisori, din care au fost solutionate 429.
            S-au desfasurat un numar de 1180 activitati in comunitate, din care 67 cu administratia publica locala, 577 in unitatile de invatamant, 173 cu asociatii de proprietari, 346 in medii de afaceri, 7 cu ONG-uri si 10 cu alte institutii. In punctele de consiliere au fost primite 1102 persoane.
            Au fost identificate 195 stari conflictuale si 95 persoane cu risc inalt de victimizare.
            Politistii de proximitate au participat la razii, actiuni si controale si au initiat 13 proiecte/programe de parteneriat.
 
SIGURANTA COMUNITATII
 
            Modul de repartizare a efectivelor ce actioneaza in strada pentru mentinerea ordinii publice si cresterea numarului de autovehicule destinate patrularii pe raza localitatilor au avut rezultate positive si pe linia imbunatatirii reactiei la evenimentele sesizate de catre cetateni prin Serviciul National Unic Apel Urgenta 112.
            In aceasta perioada s-a intevenit la 5181 evenimente semnalate prin acest sistem (4532 in trim. II 2009), din care 85% in mediul urban si restul in mediul rural. In 97% din totalul interventiilor, timpul de reactie la evenimentele sesizate a fost “sub 10 minute”.
 
 
SERVIREA SI AJUTORAREA COMUNITATII
 
            Au fost efectuate 159 interventii rapide la evenimente (67 in trim. II 2009), 872 razii si actiuni cu efective largite (612 in trimestrul II 2009) si 2232 controale directe (1906 in trim. II 2009).
            Au fost rezolvate 6719 cereri si certificate de cazier judiciar (8723 in trim. II 2009).
 
 
CAPITOLUL II
Stadiul realizarii indicatorilor de performanta minimali stabiliti de Autoritatea teritoriala de ordine publica Braila, in trim. II 2010
 
  1. Reducerea cu 5% a faptelor comise cu mare violenta, respective a infractiunilor de omor, tentative de omor, loviri cauzatoare de moarte, viol si talharii urmata de moartea victimei:
 
In trimestrul II 2010, numarul infractiunilor comise cu mare violenta si care au un grad sporit de pericol social, a crescut cu 6,8%, fata de aceeasi perioada a anului trecut astfel:
-          Omor = +2
-          Tentativa de omor = +2
-          Vatamare corporala grava = +1
Au scazut cu 34% infractiunile de talharie.
Nu s-au inregistrat infractiuni cu arme de foc, la comanda, pentru reglare de conturi, in scop de jaf si nici alte fapte cu violenta urmate de moartea victimei, prin amenintare cu arme de foc cu autori mascati.
 
  1. Cresterea cu 10% a constatarilor pe linie de criminalitate economico-financiara
 
In trimestrul II 2010, in activitatea de combatere a criminalitatii economico financiare s-a urmarit cresterea gradului de siguranta a mediului de afaceri prin imbunatatirea serviciului politienesc si eficientizarea activitatii in acest domeniu.
Au fost organizate si executate activitati in baza Planurilor nationale de actiune dar si activitati impuse de specificul economic al zonei de competent avand ca finalitate:
-          Infractionalitatea economico-financiara sesizata a crescut cu 37% fata de trim. II 2009;
-          Infractionalitatea constatata a crescut cu 24% fata de trim. II 2009.
 
 
  1. Reducerea cu 5% a infractionalitatii stradale sesizate, respectiv a talhariilor, furturilor din auto, ultraj contra bunelor moravuri, furturi din societati comerciale, furturi de buzunare, furturi de auto
 
Infractionalitatea stradala sesizata in trim. II 2010 a inregistrat o scadere cu 15% fata de trim. II 2009, astfel:
-          Talharii = -33%
-          Furturi din auto = -42%
-          Ultraj contra bunelor moravuri si tulburarea linistii publice = -66%
-          Furturi de auto = -65%
-          Furturi din societatile comerciale = -25%
Au fost inregistrate cresterilafurturile din buzunare (+9 infractiuni).
 
  1. Intensificarea activitatilor de prevenire a violentei in scoli, precum si a celor desfasurate de Politia de proximitate, prin organizarea de sedinte de pregatire antiinfractionala a populatiei
 
In trim. II 2010, fata de trim. II 2009, starea infractionala in mediul scolar se prezinta astfel:
 
 

 
Trim. II
2009
Trim. II
2010
Total infractiuni constatate
31
30
-          In incinta scolii
4
11
-          In afara scolii
27
19
Autori – total
36
32
(din care elevi)
23
24
Victime – total
16
29
(din care elevi)
10
22

 
            Activitatile de preventie a infractionalitatii in mediul scolar au avut la baza Proiectul Local de prevenire a violentei in mediul scolar, la nivelul municipiului Braila care are ca scop principal reducerea numarului de minori implicate in savarsirea de infractiuni, a faptelor penale comise de acestia si a riscului de victimizare.
            In aceasta perioada Politia de proximitate a desfasurat 1180 activitati in comunitate, din care 577 in unitatile de invatamant, iar in centrele de consiliere au fost primite 1102 persoane.
 
  1. Reducerea cu 3% a numarului accidentelor grave
 
Pentru asigurarea unui climat corespunzator pe arterele de circulatie rutiera au fost desfasurate activitati de prevenire a infractiunilor la regimul circulatiei si de combatere a indisciplinei in trafic, avand ca rezultat constatarea a 179 infractiuni, din care 112 la regimul circulatiei si aplicarea a 10.997 sanctiuni contraventionale.
In trimestrul II 2010 s-au inregistrat 33 accidente grave de circulatie (-22% fata de trim . II 2009) soldate cu 11 persoane decedate (-36% fata de trim. II 2009) si 29 persoane ranite grav         ( -18%).
Principalele cauze generatoare de accidente rutiere sunt:
-          Viteza neadaptata la conditiile de trafic
-          Conducere in stare de ebrietate
-          Conducere imprudenta
 
 
 
 
CONCLUZII
 
Analizand eficienţa serviciului poliţienesc şi nivelul de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii pe trimestrul II al anului 2010, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brăila apreciază că la nivelul structurilor de ordine, siguranta publica si politie rutiera din cadrul IPJ Braila s-au produs importante modificari in ceea ce priveste atitudinea corpului managerial fata de distributia si eficientizarea utilizarii resurselor institutiei. Intreg procesul de schimbare institutionala a fost susţinut prin alocarea resurselor fundamentate pe vulnerabilitatile si priorităţile identificate.
Pentru mentinerea trendului descrescator al infractionalitatii la nivelul judetului Braila si eficientizarea activitatii proprii, membrii Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Braila, recomandă conducerii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Braila o monitorizare atenta pentru perioada urmatoare a urmatorilor factori macro-sociali potentiali generatori de infractionalitate:
-          revenirea in tara a romanilor care au lucrat sau au comis infractiuni in strainatate, fapt ce poate avea o influenta in cresterea numarului infracţiunilor. Cei care au comis infractiuni in alte tari vor face acelasi lucru si in Romania, ingrosand astfel randurile infractorilor;
-          cresterea numărului de potentiali infractori acestia provenind din randul cetatenilor disponibilizati de la locul de muncă si care au ramas fara o sursa de venit, in special tineri;
-          urmare a efectelor crizei economicecriminalitatea va inregistra o situatie direct proportionala cu cresterea somajului, scaderea puterii de cumparare, respectiv cresterea saraciei;
-           grupurile de cartier care isi disputa controlul asupra unor zone prin şi pentru comiterea de infracţiuni.
 
 
Situaţia statistică este redată în anexa la prezenta informare.
 
 
PRESEDINTE A.T.O.P. Braila
 
Ionel AVRAM
                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                              Anexa
                                                                                                            la Hotararea ATOP Braila
                                                                                                                       nr. 5/20.08.2010
 
 
 
 
Anexă
 
La informarea referitoare la eficienta activitatii Inspectoratului de Politie al Judetului Braila
 in trimestrul II 2010
 
 

Nr.
Crt.
INDICATORI
TRIM. II
2010
TRIM.II
2009
DIFERENTA
1
INTERVENTII RAPIDE
159
67
        +92
2
RAZII SI ACTIUNI
872
612
+260
3
CONTROALE DIRECTE
2232
1906
+326
4
INFRACTIUNI CONSTATATE
1290
1361
-71
5
-          economic-financiare
316
233
+83
6
-          judiciare
657
720
-63
7
-          de alta natura
317
408
-91
8
PERSOANE CERCETATE
1006
951
+51
9
-          pentru infractiuni economice
228
150
+78
10
-          pentru infractiuni judiciare
536
455
+81
11
-          de alta natura
242
346
-104
12
-          retinute sau arestate
36
23
+13
14
Amenzi contraventionale aplicate
22936
27178
-4242
15
Valoarea amenzilor (mii RON)
4478
4792
-314
16
ACTIVITATI ALE POLITIEI RUTIERE
 
 
 
17
-          Actiuni
243
196
+47
18
-          Amenzi aplicate OUG 195/2002
10937
18805
-7868
19
-          Valoarea amenzilor aplicate (mii RON) la O.U.G. nr. 195/2002 rep.
1954.51
3138,864
-1184.354
20
-          Permise ridicate
889
674
+215
21
-          Certificate de inmatriculare retinute
381
357
+24

 
 
 
 PRESEDINTE A.T.O.P. Braila
 
Ionel AVRAM