Raport asupra eficientei serviciului politienesc pentru anul 2011

Anexă la Hotărârea A.T.O.P. Brăila

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Nr. 2/23.03.2012

 

 

 

 

RAPORT

 

ASUPRA EFICIENŢEI ACTIVITATII INSPECTORATULUI DE POLITIE AL JUDETULUI BRAILA PENTRU ANUL 2011

 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică (A.T.O.P.) asigura reprezentarea şi promovarea intereselor comunităţii în scopul realizării unui climat de siguranţă şi securitate publică.

 

 Pentru garantarea unui serviciu de poliţie eficient şi eficace, prin exercitarea atribuţiilor sale, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică monitorizează activităţile de menţinere a ordinii şi liniştii publice, recomandând planuri şi soluţii de îmbunătăţire a performanţelor poliţiei şi asigurându-se că orice acţiune necesară este adoptată.  

 

La elaborarea prezentului raport s-a pornit de la analiza atentă şi responsabila a modului  în care au fost stabilite, urmărite şi realizate obiectivele de strategie şi performanţă în anul 2011 de cadrele Inspectoratului de Poliţie al judeţului Brăila

            Conform art.18 lit.f din Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare şi art.15 alin. 2  litera f din Regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.787/2002, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brăila elaborează anual raportul asupra eficienţei activităţii poliţiei, care va fi prezentat în şedinţa Consiliului judeţean, urmând a fi dat publicităţii.

Activitatea desfăşurată în anul 2011, de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila, a avut ca obiectiv „Îmbunătăţirea siguranţei cetăţeanului”, şi s-a încadrat în efortul general al Poliţiei Române de a oferi un serviciu public poliţienesc concentrat pe cetăţean şi pe nevoile comunităţilor locale.

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL I.  

 

Principalele direcţii ale anului 2011 stabilite în managementul Inspectoratului de Politie al Judetului Braila, au urmărit:

·        Îmbunătăţirea siguranţei cetăţeanului ;

·        Asigurarea unui climat  de legalitate a mediului de afaceri;

·        Îmbunătăţirea calităţii serviciilor poliţieneşti;

·        Prevenirea fenomenului infracţional  şi reducerea impactului  criminalităţii în domeniile ce constituie priorităţi naţionale.

·        Prevenirea delicvenţei juvenile şi a victimizării minorilor;

·        Prevenirea infracţiunilor contra patrimoniului;

·        Delicvenţa juvenilă şi victimizarea minorilor respectiv-  „Infracţiunile contra patrimoniului”.

 

           În urma analizei indicatorilor statistici, pentru fiecare domeniu în parte, comparativ  cu anul 2010, se pot evidenţia următoarele:

 

           - Criminalitatea sesizată, a crescut cu 3%, din care cea economico-financiară a crescut cu 1%, cea judiciară a crescut cu 7%, iar cea de altă natură a scăzut cu 4%; 

 

           - Criminalitatea constatată a crescut cu 10% din care cea economico-financiară a scăzut cu 16%, cea judiciară a crescut cu 34%, iar cea de  altă natură a scăzut cu 14%;

 - Criminalitatea gravă, săvârşită  cu violenţă  a avut o evoluţie în scădere  la toate genurile de infracţiuni, respectiv:

              - omor – 25%,

              - vătămare corporală – 13%,

              - vătămare corporală gravă – 54%,

              - viol  - 19%;

            - Criminalitatea contra patrimoniului, a înregistrat o creştere generală cu 20% din care, în mediul urban cu 19% iar în mediul rural cu 20%;

            - Infracţionalitatea stradală sesizată a înregistrat o scădere cu 3%.

 

    

 

 

 

 

A.PREVENIREA CRIMINALITĂŢII

 

 

A.           Activităţi desfăşurate în baza programelor/proiectelor locale

 

 

 

I. PROGRAMUL DE PREVENIRE A DELINCVENŢEI JUVENILE ŞI A VICTIMIZĂRII MINORILOR

1.      Campanie de prevenire a pornografiei infantile pe internet „Tu cui dai accept?”,  iniţiată de Inspectoratul General al Poliţiei Române prin Institutul de Cercetare şi Prevenire a Criminalităţii, s-a  adresat elevilor de gimnaziu ai Şcolii cu clasele I-VIII „Ion Băncilă” Brăila;

2.      Campania de prevenire a victimizării elevilor în infracţiunea de tâlhărie „Eu nu sunt victimă!”, iniţiată de compartimentul Analiza şi Prevenirea Criminalităţii în colaborare cu Poliţia de Proximitate, a avut drept scop pregătirea antivictimală a elevilor de la Şcoala cu clasele I-VIII „Mihai Eminescu”, Şcoala cu clasele I-VIII „Al. I. Cuza” şi Liceul Teoretic „Panait Cerna”;

3.      Campania de prevenire a delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor „Să respectăm legea!”, având ca scop prevenirea delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor pentru elevii Şcolii cu clasele I-VIII Siliştea, judeţul Brăila;

 

4.      Săptămâna prevenirii criminalităţii – ediţia a V-a, desfăşurată în perioada 26-30 septembrie 2011 la nivel naţional;

 

5.      Campania de educare antivictimală şi antiinfracţională „Fii un elev informat!”, care a avut ca scop informarea antiinfracţională şi antivictimală a elevilor Şcolilor cu clasele I-VIII „Radu Tudoran”, „Nedelcu Chercea” şi structura „Gheorghe Naum”;

 

 

6.      Campania de educare antiinfracţională şi antivictimală „Împreună împotriva delincvenţei”, implementată în colaborare cu Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Brăila, având ca scop informarea antiinfracţională şi antivictimală a elevilor din şcolile cu clasele I-VIII „Mihai Viteazul” şi „Vlaicu Vodă” Brăila;

 

7.      Campania de informare antiinfracţională şi antivictimală „Fii informat! Alege responsabil!”, implementată în parteneriat cu Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Galaţi, având drept scop informarea antiinfracţională şi antivictimală a tinerilor din cadrul Grupului Şcolar „Gh. K. Constantinescu” din Brăila;

8.      Campania de informare cu privire la modul de funcţionare a mecanismului „Alertă răpire copil!”, iniţiată de Inspectoratul General al Poliţiei Române prin Institutul de Cercetare şi Prevenire a Criminalităţii în colaborare cu Ministerul Public şi Centrul pentru copii dispăruţi şi exploataţi sexual FOCUS;

9.      Proiectul educaţional „Prevenirea delincvenţei juvenile în perimetrul unităţii de învăţământ”, derulat la Şcoala „Waldorf”;

10.  Proiectul „Şcoala nonviolenţei”, derulat în colaborare cu Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Brăila, având ca scop prevenirea şi ameliorarea comportamentelor violente în rândul elevilor;

11.  Proiectul educaţional comun „Capcanele adolescenţei”, implementat în parteneriat cu Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Brăila, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Brăila şi şase unităţi de învăţământ din judeţ;

12.  Proiectul educaţional comun „Atenţie la neatenţie!”, implementat în Şcoala cu clasele I-VIII „Vasile Alecsandri” Brăila, de poliţişti de la compartimentul Analiza şi Prevenirea Criminalităţii şi de la Serviciul Rutier.

 

 

Indicatori cantitativi:

 

 

§      12 campanii/proiecte de prevenire implementate;

§      52 activităţi de prevenire în cadrul campaniilor şi proiectelor;

§      21 activităţi preventive punctuale ;

§      2055 elevi participanţi la activităţi în mod direct;

§      149 cadre didactice;

§      28 tineri aflaţi în stare privativă de libertate;

§      62 unităţi de învăţământ;

§      14 parteneri (instituţii publice, ONG-uri) implicaţi.

 

 

 

 

 

II. PROGRAMUL DE PREVENIRE A INFRACŢIUNILOR CONTRA PATRIMONIULUI

Modulul  I - Prevenirea furturilor din locuinţe

1.      Campania de prevenire a furturilor din locuinţe „Fii precaut. Hoţii nu dorm!” – iniţiată la nivel naţional de I.C.P.C., care se implementează în mediul urban al judeţului Brăila în perioada decembrie 2011- ianuarie 2012;

 

2.      Săptămâna prevenirii criminalităţii – ediţia a V-a, desfăşurată în perioada 26-30 septembrie 2011 la nivel naţional;

3.      Campania de pregătire antivictimală a persoanelor vârstnice din mediul rural „Bătrâneţe liniştită”, iniţiată de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila şi implementată în colaborare cu 12 instituţii bancare de pe raza judeţului;

4.      Campania de pregătire antivictimală a comunităţii rurale „Pot ajuta şi eu la liniştea localităţii mele”, comună celor două module subscrise Programului judeţean de prevenire a infracţiunilor contra patrimoniului, a avut drept scop prevenirea furturilor din locuinţe şi a tâlhăriilor în mediul rural şi s-a implementat în cinci comune şi satele arondate acestora. În cadrul campaniei au fost realizate etapele de evaluare prevăzute (intermediară şi finală);

 

5.      Campania de prevenire a furturilor din locuinţe în mediul urban „Locuinţa mea este în siguranţă” s-a implementat la nivelul municipiului Brăila (Sectorul de Siguranţă Publică nr.6) şi al oraşului Făurei. A fost realizată evaluarea finală a acestei campanii.

 

 

 

Modulul  II - Prevenirea tâlhăriilor

1.      Săptămâna prevenirii criminalităţii – ediţia a V-a, desfăşurată în perioada 26-30 septembrie 2011 la nivel naţional;

2.      Campania de pregătire antivictimală a comunităţii rurale „Pot ajuta şi eu la liniştea localităţii mele” - comună celor două module subscrise Programului judeţean de prevenire a infracţiunilor contra patrimoniului, a avut drept scop prevenirea furturilor din locuinţe şi a tâlhăriilor în mediul rural şi s-a implementat în cinci comune şi satele arondate acestora. În cadrul campaniei au fost realizate etapele de evaluare prevăzute (intermediară şi finală);

 

3.      Campania de informare antivictimală a elevilor pentru prevenirea tâlhăriilor „Eu nu sunt victimă!” - iniţiată de compartimentul Analiza şi Prevenirea Criminalităţii în colaborare cu Poliţia de Proximitate şi desfăşurată la Şcoala cu clasele I-VIII „Mihai Eminescu” Brăila, Şcoala cu clasele I-VIII „Al. I. Cuza” Brăila şi Liceul Teoretic „Panait Cerna” Brăila.

 

4.       Campania de prevenire a tâlhăriilor asupra brăilencelor „Învăţ cum să nu fiu victima hoţilor” s-a implementat la nivelul municipiului Brăila, activităţile desfăşurate şi concluziile desprinse fiind centralizate în raportul de evaluare finală a campaniei.

 

 

5.      Campania de prevenire a tâlhăriilor asupra vârstnicilor brăileni „Pentru TINE viaţa este mai importantă decât bunurile”- s-a derulat în colaborare cu asociaţii ale persoanelor vârstnice/pensionarilor din municipiul Brăila reunite în Consiliul Judeţean al Persoanelor Vârstnice Brăila. A fost realizată evaluarea finală a acestei campanii.

 

 

 

Indicatori cantitativi:

 

 

·      8 campanii iniţiate;

·      16 localităţi vizate (14 rurale şi 2 urbane);

·      10 parteneri (unităţi bancare, Provident);

·      9 reprezentanţi ai autorităţilor publice locale implicaţi;

·      7 unităţi de învăţământ;

·      31 cadre didactice implicate;

·      12 întâlniri cu persoanele vârstnice;

·      386 persoane vârstnice informate;

·      30 întâlniri interactive cu elevii;

·      607 elevi informaţi;

·      6 activităţi, tip caravană, realizate,

·      4 întâlniri la târgurile săptămânale realizate;

·      4 întâlniri cu persoanele de sex feminin, realizate;

·      2918 persoane adulte informate;

·      4 materiale, tip prezentare power point, elaborate;

·      8 tipuri de flyere elaborate;

·      2614 flyere diseminate;

·      2 materiale, tip scrisoare, elaborate;

·      715 scrisori diseminate.

 

 

 

 

B. SIGURANŢA TRAFICULUI RUTIER

 

 

 

 

          În activitatea desfăşurată în anul 2011, Poliţia Rutieră din structura Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila, a avut ca scop creşterea gradului de siguranţă  a traficului rutier.

Pentru asigurarea unui climat corespunzător pe arterele de circulaţie rutieră, au fost desfăşurate  activităţi de prevenire a infracţiunilor la regimul circulaţiei, de combatere a indisciplinei în trafic, şi de reducere a numărului accidentelor de  circulaţie cu consecinţe grave.

În perioada analizată au fost desfăşurate 1.112 activităţi educaţional-preventive (1142 în anul 2010), din care 1040 prin intermediul mass-media. De asemenea, cu efort financiar şi uman propriu s-a reuşit realizarea  unui videoclip cu tematică rutieră, care a fost difuzat pe posturi de audienţă naţională.

În domeniul organizării şi sistematizării circulaţiei, precum şi al asigurării stării de viabilitate a drumurilor naţionale se înscriu acţiunile comune cu administratorii drumurilor şi un nr.de 270 avizări lucrări în carosabil.

Au fost executate 943 acţiuni cu efective  proprii, dar şi în colaborare cu alte instituţii ori reprezentanţi ai autorităţii civile.

În urma acestor activităţi au fost descoperite 497 fapte penale, din care 276 la regimul circulaţiei  şi au fost aplicate 31.026 contravenţii.

 

 

 

În anul 2011 au fost înregistrate 135 accidente de circulaţie.

 

 

 

Accidente grave

 

 

 

2011

 

 

 

2010

 

Diferenţa

 

%

nr. accidente grave

 

135

 

166

 

-18,7%

nr. morţi

 

28

 

52

 

-46,2%

nr. răniţi grav

 

126

 

146

 

- 13,7%

nr. răniţi uşor

 

37

 

74

 

 - 50%

 

 

       Principalele cauze ale accidentelor grave de circulaţie sunt: 

-                     Viteza neadaptată;

-                     Conducere în stare de ebrietate;

-                     Conducere imprudentă;

-                     Traversare neregulamentară;

-                     Neacordare prioritate.

 

 

C.POLIŢIA DE PROXIMITATE

 

 

           În perioada analizată s-au înregistrat şi rezolvat 3.796 sesizări, reclamaţii şi petiţii.

           Au fost identificate 907 stări conflictuale, din care 385 intrafamiliale şi 419 interfamiliale.

           În punctele de consiliere şi informare au fost primite 4.838 persoane.

           Au fost desfăşurate 4.379 acţiuni, din care 437 în parteneriat cu administraţia publică locală, 101 cu O.N.G., 1762 în unităţile de învăţământ , 719 cu asociaţiile de proprietari, 341 pentru prevenirea victimizării bătrânilor.

Au fost constatate în flagrant 77 de infracţiuni şi au fost aplicate 941 contravenţii.

 

 

 

 

D. SIGURANŢA COMUNITĂŢII

 

 

 

            Obiectivul principal pentru siguranţa comunităţii  a fost realizat prin modul de repartizare a  efectivelor care acţionează în stradă pentru  menţinerea ordinii publice şi buna cooperare  cu celelalte instituţii cu atribuţii în acest  domeniu. Astfel, s-a intervenit direct în 4430cazuri la solicitările cetăţenilor şi la 20.161 solicitări prin  SNUAU 112 din care 12.461 în mediul urban şi 7700 în mediul rural. În 19464 cazuri, timpul de reacţie  al echipajelor de poliţie la evenimentele  sesizate  a fost „sub 10 minute”.

 

 

E. SERVIREA ŞI AJUTORAREA COMUNITĂŢII

 

 

        Au fost efectuate 670 intervenţii rapide la evenimente, 2648 razii şi acţiuni cu efective mărite şi 8.197 controale directe.

 

 

 

 

CAPITOLUL II.

 

 

 

Stadiul realizării indicatorilor de performanţă minimali stabiliti de Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica Braila pentru anul 2011

 

 

 

1.     Reducerea cu 2% a infracţiunilor stradale sesizate:

 

 

           În anul 2011, au fost sesizate 570 infracţiuni care s-au comis  în stradă ( cu 3% mai puţine decât în anul 2010).

           Din cele 570 infracţiuni :

·        503 s-au comis în mediul urban,

·         67 în mediu rural.

·        17,8% au fost flagrante;

·        57,8% s-au comis noaptea.

 

           Pe genuri de infracţiuni situaţia se prezintă astfel:

 

 

 

2011

 

2010

 

Diferenta

 

Tâlhării

38

43

- 12%

 

Furt total:

428

435

- 1,5%

 

Legea 61/91 rep.

81

64

+ 21%

 

        

 

 

  2. Stoparea trendului ascendent al infracţiunilor  contra patrimoniului, în  special al furturilor din locuinţe şi tâhăriilor

           În anul 2011, infracţiunile contra patrimoniului au înregistrat o creştere cu 20% faţă de 2010, după cum urmează:  în mediul urban + 19%, iar în mediul rural + 20%.

- furturi =  + 26%;

- tâlhării  =  – 36%;

- înşelăciuni  = +16%;

- delapidări = - 7%;

- distrugeri  = + 14%.

           Din structura infracţiunilor de furt, au înregistrat creşteri furturile din locuinţe, (+31%) furturile din autovehicule (+16%), iar furturile de autovehicule si furturile de animale şi păsări, au înregistrat scădere de  (-21%), respectiv  (-15%).

 

 

3.Reducerea cu 2% a infracţionalităţii comise de minori, intensificarea activităţilor de prevenire şi asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă publică în zona instituţiilor de învăţământ.

 

 

           În anul 2011, au fost cercetaţi în dosare penale 1.526 minori şi tineri, faţă de 1.693 în anul 2010 (-10%) din care:

                  -  minori până în 14 ani= 0;

                  - minori 14-18 ani = 294;

                  - tineri = 18-30 ani = 1.229.

 

 

Starea infracţională în mediul şcolar se prezintă astfel:

 

 

 

2011

 

2010

 

Diferenta

 

Infracţiuni sesizate total:

32

63

- 31

În incinta şcolii

26

24

+ 2

În zona adiacentă şcolii

6

39

- 33

Tâlhării

2

4

- 2

Vătămare corporală

1

2

- 1

Viol

0

2

- 2

Raport sexual cu o minoră

0

3

- 3

Furt

17

25

- 8

Loviri sau alte violenţe

9

16

- 7

Legea 61/1991

0

0

0

Ameninţare

2

1

+ 1

Alte infracţiuni

1

10

- 9

Autori – TOTAL:

19

58

- 39

       din care elevi

15

36

- 21

Victime- TOTAL:

31

31

0

      din care elevi:

31

31

0

 

        

 

 

 

           4. Creşterea gradului de siguranţă a traficului rutier, menţinerea cel puţin la acelaşi nivel a numărului de accidente grave şi a urmărilor acestora.

 

 

           În anul 2011, au fost desfăşurate activităţi  specifice  pentru asigurarea unui climat corespunzător  pe arterele de circulaţie, care au  dus la scăderea cu 18,7% a numărului  accidentelor grave de circulaţie şi a urmărilor acestora respectiv cu 46,2%  a numărului persoanelor decedate, cu 13,7% a numărului persoanelor rănite grav şi cu 50% a persoanelor  rănite uşor.

            Principalele cauze generatoare de accidente rutiere rămân acelaşi.

·        viteza neadaptată – 8,1%

·        conducerea imprudentă – 28,1%

·        conducerea în stare de ebrietate – 9,6%

·        Neacordare prioritate vehicule – 11,9%

·        Traversare neregulamentară – 11,1%.

 

 

 

           5. Îmbunătăţirea calităţii servicilor publice

·      Operativitatea intervenţiei la evenimentele sesizate prin SNUAU 112, astfel încât, în  mediul urban, timpul de reacţie să fie sub 10 minute în 90% din cazuri:

           - În anul 2011 prin S.N.U.A.U. 112 au fost semnalate 20.161apeluri din care 12.461 (60% din total)în mediul urban. Din totalul de 20.161 apeluri, în 96,5% din cazuri timpul de reacţie a fost „sub 10 minute”, iar pentru apelurile din mediul urban în 99% timpul de reacţie a fost sub 10 minute.

·      Soluţionarea cererilor şi petiţiilor cetăţenilor, primirea în audienţă şi consilierea acestora :

           -  În perioada de referinţă au fost soluţionate 3041 petiţii, scrisori şi reclamaţii adresate conducerii I.P.J.Brăila sau subunităţilor din structura acestuia.

           - În punctele de informare au fost primiţi 6.500 cetăţeni

·        Informarea corectă şi oportună a populaţiei:

           În anul 2011, în mass-media scrisă locală s-au realizat 5.687  materiale de presă referitoare la activitatea Inspectoratului de Poliţiei Judeţean Brăila.

           Din totalul acestora, 2.143 sunt favorabile, 3.540 neutre, 4 negative.

 Din cele 5.687 materiale de presă, aproximativ 5.300 au avut drept sursă de realizare comunicatele  şi ştirile redactate de Biroul de Presă al unităţii, ceea ce reprezintă un grad de preluare de către mass-media de aproximativ 93%.

           La posturile de televiziune locale, în perioada supusă analizei au apărut 526 reportaje, care au cuprins 303  referiri cu caracter predominant neutru şi 223 pozitive.

           De asemenea, posturile de radio au mediatizat 12 evenimente şi amplasarea radarelor în municipiu şi judeţ.

·        Rezolvarea cererilor primite în baza Legii 544/2011.

 

         Instituţia a primit în perioada 1– 31 ianuarie 2011, 424 solicitări care au fost rezolvate în termen legal. 

 

 

 

CONSIDERATII FINALE

 

 

 

 

In anul 2011 efectivele de ordine publica din mediul rural au trecut printr-o reformă structurală majoră, prin înfiinţarea secţiilor de poliţie rurală, fapt care a adus modificări importante atât în ceea ce priveşte efectivele cât şi în modul de organizare şi desfăşurare al activităţii.

Prin optimizarea gestionării resurselor umane, financiare şi logistice prin prioritizarea acestora funcţie de obiectivele stabilite putem aprecia că în mediul rural gradul de siguranţă este corespunzător, iar efectivele de ordine publică şi-au atins obiectivele asumate în anul 2011.

În cadrul analizei efectuate de Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Braila privind eficienţa serviciului poliţienesc în anul 2011, apreciem că priorităţile de acţiune ale Inspectoratului de Poliţie Judeţean Braila au coincis, în cea mai mare parte, cu nevoile de siguranţă publică ale comunităţilor locale, reuşindu-se astfel, cu eforturi deosebite din partea întregului efectiv al inspectoratului, ca în perioada analizată să fie menţinut un climat de ordine şi siguranţă publică pe raza judeţului Braila.

Tot în privinţa acţiunilor de prevenţie executate în scopul creşterii gradului de siguranţă civică, membrii Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Braila apreciază activităţile cu caracter pro-activ, derulate în anul 2011 la nivelul județului Braila, pentru prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional, desfasurate în cadrul programelor parteneriale, iniţiatiate de Inspectoratul de Politie al judetului Braila în vederea aplicării unitare a normelor generale privind măsurile pentru creşterea eficienţei activităţii desfăşurate.

Pentru anul 2012 Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica Braila propune ca masuri_prioritare:                   
       -    Destructurarea grupărilor infracţionale;

-         Intensificarea acţiunilor şi măsurilor de combatere a fenomenului infracţional care prejudiciază bugetul consolidat al statului (evaziunea fiscală, contrabanda, spălarea banilor);

-         Optimizarea capacităţii de acţiune a structurilor de siguranţă publică pentru creşterea gradului de securitate al cetăţeanului;

-         Îmbunătăţirea sistemului de relaţionare cu societatea civilă şi autorităţile administraţiei publice, creşterea gradului de vizibilitate în mass-media locală.

Ţinând cont, atât de condiţiile sociale şi economice existente la ora actuală în România, cât şi de numeroşii factori de ordin logistic si de personal care au influenţat activitatea de poliţie în ultima perioadă, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Braila apreciaza pozitiv implicarea cadrelor si eficienta activitatii desfasurate de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Braila în anul 2011.

 

 

 

PRESEDINTE A.T.O.P. BRAILA

 

Ionel AVRAM