Informare, referitoare la eficienta activitatii Inspectoratului de Politie al Judetului Braila, in primele 9 luni ale anului 2012.

 

                                                                                               Anexă la Hotărârea A.T.O.P. Brăila
                                                                                                                  Nr. 4/26.11.2012
 
 
 
Informare, referitoare la eficienta activitatii Inspectoratului de Politie al Judetului Braila, in primele 9 luni ale anului 2012.
 
 
 
Potrivit art.18 lit.e din Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, printre atribuţiile Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică se numără şi aceea de a prezenta trimestrial, în şedinţele Consiliului judeţean, informări asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii.
              De asemenea, conform art.12 lit.c din Hotărârea Guvernului nr.787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, preşedintele autorităţii are ca atribuţie prezentarea în şedinţele Consiliului judeţean, trimestrial, a informărilor asupra eficienţei serviciului poliţienesc.
               În acest sens, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brăila a solicitat transmiterea unei evaluări statistice a activităţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila pentru primele 9 luni ale anului 2012, avându-se în vedere indicatorii de performanţă care au fost stabiliţi, cu caracter de recomandare, în Planul Strategic de Ordine Publica pentru anul 2012 al A.T.O.P. Brăila cât şi situaţia statistică generală.
 
                     CAPITOLUL I.
           Activitatea desfăşurată la 9 luni pe anul 2012, de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila, a avut ca obiectiv „Îmbunătăţirea siguranţei cetăţeanului”, şi s-a încadrat în efortul general al Poliţiei Române de a oferi un serviciu public poliţienesc concentrat pe cetăţean şi pe nevoile comunităţilor locale.
           Principalele direcţii ale anului 2012 stabilite în managementul unităţii, au urmărit:
v     Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni;
v     Dezvoltarea capacităţii de intervenţie la evenimentele semnalate de cetăţeni;
v     Îmbunătăţirea imaginii Poliţiei Române.
 
           În urma analizei indicatorilor statistici înregistraţi la 9 luni pe anul 2012, pentru fiecare domeniu în parte, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2011, se pot evidenţia următoarele:
·        Criminalitatea sesizată, a crescut cu 2,13%, din care:  
                   - economico-financiară, a scăzut cu  22,68%;
                   - judiciară, a crescut cu 13,70%;
                   - de altă natură, a scăzut cu 5,64%;
·        Infracţionalitatea contra persoanei sesizată a înregistrat o scădere cu 11,63%, astfel:
        -infracţiunile contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii au înregistrat oscădere cu 6,95%;
         -criminalitatea gravă, săvârşită cu violenţă a avut o evoluţie în scădere la toate genurile de infracţiuni, respectiv:
              -omor = 66,67%;
              - vătămare corporală =26,52%,;
              - vătămare corporală gravă =54%;
              - loviri sau vătămări cauzatoare de moarte =50%;
              - viol =100%.
·        Criminalitatea contra patrimoniului, a înregistrat o creştere generală cu 21,98% din care, în mediul urban cu 66,16%, iar în mediul rural cu 33,83%.
·        Infracţionalitatea stradală sesizată a înregistrat o creştere cu 6,77%.
                
A. PREVENIREA CRIMINALITĂŢII
 
A.1. Activităţi desfăşurate în baza programelor/proiectelor locale şi naţionale
 
a. Programul de prevenire a delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor
 
1.      Campania de informare destinată creşterii gradului de siguranţă a elevilor în perioada vacanţei de vară „Vacanţă în siguranţă” – iniţiată la nivel naţional de I.C.P.C., care s-a implementat în judeţul Brăila în 15 unităţi de învăţământ, în perioada 18-29 iunie 2012;
2.      Campania de prevenire a delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor„Şcoala altfel” – iniţiată de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Brăila şi Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Galaţi şi implementată în perioada 2-6 aprilie 2012 în 11 unităţi de învăţământ din judeţul Brăila;
3.      Campania „Învaţă să raportezi” de informare a elevilor de liceu despre modul de funcţionare a platformei de raportare a abuzurilor de pe internet www.safernet.ro - iniţiată la nivel naţional de I.G.P.R. în colaborare cu Centrul pentru copii dispăruţi şi exploataţi sexual FOCUS, s-a implementat în municipiul Brăila în luna februarie 2012;
4.      Proiectul educaţional „Extemporal la dirigenţie” – ce se implementează pe o perioadă de patru ani şcolari în Colegiul Economic „Ion Ghica” Brăila, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Brăila, Teatrul „Maria Filotti” Brăila, Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Galaţi, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Brăila, Crucea Roşie - filiala Brăila, Capela Căminelor pentru persoane vârstnice „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” Brăila;
5.       Proiectul de parteneriat educaţional „O şcoală deschisă sufletelor înstrăinate” – iniţiat de Şcoala cu clasele I-VIII „Mihai Viteazul” şi implementat în parteneriat cu Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Brăila şi Parohia „Sf. Apostol Andrei” pe perioada anului şcolar 2011-2012, are ca scop sensibilizarea şi implicarea comunităţii locale în situaţia elevilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate.
 
        b. Programul de prevenire a infracţiunilor contra patrimoniului.
 
1. „Săptămâna Prevenirii Criminalităţii” - ediţia a VI-a, iniţiată de Institutul de Cercetare şi Prevenire a Criminalităţii şi implementată la nivel naţional în perioada 24-28 septembrie 2012;
2. Campania de prevenire a furturilor din locuinţe şi anexe gospodăreşti în municipiul Brăila „Casa mea este în siguranţă” - a fost iniţiată de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila, prin compartimentul Analiza şi Prevenirea Criminalităţi şi s-a implementat în perioada 18-29 iunie 2012 cu sprijinul Biroului Proximitate şi al Compartimentului de Presă;
3. Campania de prevenire a furturilor de şi din autoturisme „Nu-ţi lăsa maşina la îndemâna hoţilor!” - iniţiată de Inspectoratul General al Poliţiei Române în parteneriat cu Groupama Asigurări S.A. şi implementată în perioada iulie-septembrie 2012;
      4. Campania de prevenire a furturilor din autoturisme şi de componente auto exterioare „Am grijă de maşina mea!” - a fost iniţiată de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila, prin compartimentul Analiza şi Prevenirea Criminalităţi şi s-a implementat în municipiul Brăila, în perioada 7 - 25 mai 2012, cu sprijinul voluntarilor;
    5. Campania de prevenire a tâlhăriilor în municipiul Brăila „Să învăţăm din greşelile altora!” - a fost iniţiată de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila, prin Compartimentul de Presă şi compartimentul Analiza şi Prevenirea Criminalităţi, şi s-a implementat în perioada 25 iunie – 6 iulie 2012;
   6. Campania de prevenire a furturilor din locuinţe „Fii precaut. Hoţii nu dorm!” – iniţiată la nivel naţional de I.C.P.C., care s-a implementat în mediul urban al judeţului Brăila în perioada decembrie 2011- ianuarie 2012.
 
      Indicatori cantitativi:
§      14 campanii/proiecte de prevenire implementate;
§      77 activităţi de prevenire în cadrul campaniilor şi proiectelor;
§      1 întâlnire tip masă rotundă;
§      9 activităţi preventive punctuale ;
§      899 proprietari de imobile informaţi;
§      3.088 proprietari de autoturisme informaţi;
§      5.115 cetăţeni informaţi;
§      1.969 elevi participanţi la activităţi în mod direct;
§      52 cadre didactice implicate;
§      36 unităţi de învăţământ;
§      15 parteneri (instituţii publice, ONG-uri) implicaţi;
§      7 prezentări de promovare a activităţilor pe site-ul Intrapol;
§      244 de apariţii în mass-media;
§      2 participări la emisiuni radio;
§      1 participare la emisiune TV;
§       8 intervenţii TV tip sincron.
 
 
B. SIGURANŢA TRAFICULUI RUTIER
 
           În activitatea desfăşurată în cele 9 luni ale anului 2012, Poliţia Rutieră din structura Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila, a avut ca scop creşterea gradului de siguranţă a traficului rutier.
           Pentru asigurarea unui climat corespunzător pe arterele de circulaţie rutieră, au fost desfăşurate activităţi de prevenire a infracţiunilor la regimul circulaţiei, de combatere a indisciplinei în trafic, şi de reducere a numărului accidentelor de circulaţie cu consecinţe grave.
           În perioada analizată au fost desfăşurate 1.079 activităţi educaţional-preventive faţă de 910 din aceeaşi perioadă în anul 2011, din care 931 prin intermediul mass-media.
           În domeniul organizării şi sistematizării circulaţiei, precum şi al asigurării stării de viabilitate a drumurilor naţionale se înscriu acţiunile comune cu administratorii drumurilor şi un nr.de 253 avizări lucrări în carosabil.
           Au fost executate 723 acţiuni cu efective proprii, dar şi în colaborare cu alte instituţii ori reprezentanţi ai autorităţii civile.
           În urma acestor activităţi au fost descoperite 362 fapte penale, din care 172 la regimul circulaţiei şi au fost aplicate 22.033 contravenţii.
           În perioada analizată au fost înregistrate 100 accidente grave de circulaţie.
 

Accidente grave
9 Luni
2011
9 Luni
2012
Evoluţie procentuală
2012/2011
%
nr. accidente grave
97
100
+3,09%
nr. morţi
19
29
+52,63%
nr. răniţi grav
94
101
+7,44%
nr. răniţi uşor
29
60
 +107%

 
           Principalele cauze ale accidentelor grave de circulaţie sunt: 
-               traversare neregulamentară pietoni;
-               neacordare prioritate vehicule;
-               depăşire neregulamentară;
-               pietoni pe partea carosabilă;
-               viteză neadaptată la condiţiile de drum.
 
C. POLIŢIA DE PROXIMITATE
 
           În perioada analizată s-au înregistrat şi rezolvat 4.221 sesizări, reclamaţii şi petiţii.
           Au fost identificate 815 stări conflictuale, din care 236 intrafamiliale şi 437 interfamiliale.
           În punctele de consiliere şi informare au fost primite 3.570 persoane.
           Au fost desfăşurate 3.840 acţiuni, din care 185 în parteneriat cu administraţia publică locală, 29 cu O.N.G., 1.066 în unităţile de învăţământ, 960 cu asociaţiile de proprietari, 439 pentru prevenirea victimizării bătrânilor.
Au fost constatate în flagrant 16 de infracţiuni şi au fost aplicate 853 contravenţii.
 
D. SIGURANŢA COMUNITĂŢII
 
            Obiectivul principalpentru siguranţa comunităţii a fost realizat prin modul de repartizare a efectivelor care acţionează în stradă pentru menţinerea ordinii publice şi buna cooperare cu celelalte instituţii cu atribuţii în acest domeniu. Astfel, s-a intervenit direct în 7.845 cazuri la solicitările cetăţenilor şi la 17.474 solicitări prin SNUAU 112 din care 9.309 în mediul urban şi 8.165 în mediul rural. În 16.076 cazuri, timpul de reacţie al echipajelor de poliţie la evenimentele sesizate a fost „sub 10 minute”.
 
E.SERVIREA ŞI AJUTORAREA COMUNITĂŢII
 
        Au fost efectuate 526 intervenţii rapide la evenimente, 1.327 razii şi acţiuni cu efective mărite şi 13.450 controale directe.
 
 
 
                                                                                                                                                                    CAPITOLUL II.
 
Stadiul realizării indicatorilor de performanţă minimali stabiliti de ATOP Braila  în anul 2012
 
1. Reducerea cu 2 % a infracţionalităţii sesizate:
           În cele 9 luni ale anului 2012, au fost sesizate 441 infracţiuni stradale, cu 28 infracţiuni mai multe decât în aceeaşi perioadă a anului trecut(413), rezultând o creştere de 6,77%.
           Din cele 441 infracţiuni:
-         384 în mediul urban;
-         57 în mediul rural;
-         49 au fost infracţiuni flagrante;
-         211 au fost comise ziua;
-         230 au fost comise noaptea.
Pe genuri de infracţiuni situaţia se prezintă astfel:

 
9 Luni
2011
9 Luni 2012
Diferenţa
Tâlhării
24
60
+150%
Furt total:
304
332
+9,21%
Legea 61/91 rep.
64
40
-37,50%

          
2. Stoparea trendului ascendent al infracţiunilor contra patrimoniului, în
special al furturilor din locuinţe şi tâhăriilor
           În cele 9 luni ale anului 2012, infracţiunile contra patrimoniului au înregistrat o creştere cu 21,98% faţă de 2011, după cum urmează: în mediul urban + 66,17%, iar în mediul rural + 33,83%.
- furturi total = + 30,45%;
- tâlhării = + 54,09%;
- înşelăciuni = -8,61%;
- delapidări = +160%;
- distrugeri = +8,67%.
           Din structura infracţiunilor de furt, au înregistrat creşteri furturile din locuinţe, (+4,78%), furturile din autovehicule (+27,53%), furturile din buzunare, genţi, poşete (+89,18%), furturile de animale (+98,14%), iar furturile de autovehicule şi componente din exteriorul auto, au înregistrat scădere de 23,81%, respectiv 23,60%.
3. Reducerea cu 2% a infracţionalităţii comise de minori, intensificarea activităţilor de prevenire şi asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă publică în zona instituţiilor de învăţământ.
           În cele 9 luni ale anului 2012, au fost cercetaţi în dosare penale 1.049 minori şi tineri, faţă de 1.155 în anul 2011 ( 19,18%) din care:
                  - minori până în 14 ani 1;
                  - minori 14-18 ani = 259;
                  - tineri = 18-30 ani = 789.
Starea infracţională în mediul şcolar se prezintă astfel:

 
9 Luni
2012
9 Luni 2011
Diferenţa
Infracţiuni sesizate total:
30
20
+10
În incinta şcolii
29
16
+13
În zona adiacentă şcolii
1
4
-3
Tâlhării
0
2
-2
Vătămare corporală
0
1
-1
Viol
-
-
-
Raport sexual cu o minoră
-
-
-
Furt
22
9
+13
Loviri sau alte violenţe
6
5
+1
Legea 61/1991
-
-
-
Ameninţare
1
2
-1
Alte infracţiuni
1
1
0
Autori – TOTAL:
11
12
-1
       din care elevi
8
12
-4
Victime- TOTAL:
30
19
+11
      din care elevi:
26
19
+7

        
         
4. Creşterea gradului de siguranţă a traficului rutier - menţinerea, cel puţin la aceelaşi nivel a nunărului accidentelor grave şi a urmărilor acestora.
           În perioada analizată, au fost desfăşurate acţiuni specifice pentru asigurarea unui climat corespunzător pe arterele de circulaţie din municipiul şi judeţul Brăila, dar, cu toate eforturile depuse, numărul accidentelor grave de circulaţie a crescut cu 3,09%(de la 97 în 9 luni 2011 la 100 în 9 luni 2012) şi implicit a urmărilor acestora, respectiv cu 52,63% a numărului persoanelor decedate, cu 7,44% a numărului persoanelor rănite grav şi cu 107% a persoanelor rănite uşor.  
           Principalele cauze generatoare de accidentelor rutiere grave au fost:
-         traversare neregulamentară pietoni = 17%;
-         neacordare prioritate vehicule = 12%;
-         depăşire neregulamentară = 8%;
-         pietoni pe partea carosabilă = 8%;
-         viteză neadaptată la condiţiile de drum =7%.
 
5. Îmbunătăţirea calităţii servicilor publice
 
·        Operativitatea intervenţiei la evenimentele sesizate prin S.N.U.A.U. 112, astfel încăt, în mediul urban, timpul de reacţie să fie sub 10 min în 90% din cazuri:
- În cele 9 luni pe 2012 prin S.N.U.A.U. 112 au fost semnalate 17.474 apeluri din care 9.309 în mediul urban (53%) şi 8.165 în mediul rural (47%);
- Din totalul de 17.474 apeluri, în 92% din cazuri timpul de reacţie a fost „sub 10 minute”, iar pentru apelurile din mediul urban în 98,94% timpul de reacţie a fost „sub 10 minute”.
·        Soluţionarea cererilor şi petiţiilor cetăţenilor, primirea în audienţă şi consilierea acestora :
           - În perioada de referinţă au fost soluţionate 3.240 petiţii, scrisori şi reclamaţii adresate conducerii I.P.J.Brăila sau subunităţilor din structura acestuia.
           - În punctele de informare au fost primiţi 9.000 cetăţeni.
  • Informarea corectă şi oportună a populaţiei:
           În cele 9 luni ale anului 2012, în mass-media scrisă locală s-au realizat 5.363 materiale de presă referitoare la activitatea Inspectoratului de Poliţiei Judeţean Brăila.
           Din totalul acestora, 2.229 sunt favorabile, 3.130 neutre, 4 defavorabile.
 Din cele 5.363 materiale de presă, aproximativ 5.000 au avut drept sursă de realizare comunicatele şi ştirile redactate de Biroul de Presă al unităţii, ceea ce reprezintă un grad de preluare de către mass-media de aproximativ (93%).
           La posturile de televiziune locale, în perioada supusă analizei au apărut 699 reportaje, care au cuprins 399 referiri cu caracter predominant neutru şi 300 pozitive.
           De asemenea, posturile de radio au mediatizat buletinele de presă, precum şi amplasarea radarelor în municipiu şi judeţ, în total fiind 468 de ştiri difuzate, 203 având caracter neutru, 203 pozitiv.
·        Rezolvarea cererilor primite în baza Legii 544/2011.
          Instituţia a primit în perioada în peroada analizată, 65 solicitări care, au fost rezolvate în termen legal. 
 
Situaţia statistică este redată în anexa la prezenta informare.
 
 
 
PRESEDINTE ATOP BRAILA,
 
Ionel AVRAM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexa
la Informarea  referitoare la eficienta activitatii Inspectoratului de Politie al Judetului Braila, in primele 9 luni ale anului 2012.
 
 
 
N O T Ă
SITUAŢIA INDICATORILOR PRIVIND ORDINEA ŞI SIGURANŢA PUBLICĂ LA 9 LUNI/2012 COMPARATIV CU 9 LUNI/2011
 

Nr. crt.
INDICATORI
9 luni/2011
9 luni/2012
Diferenţa
1.        
Intervenţii rapide
501
526
+25
2.        
Razii şi acţiuni
2.157
1.327
- 830
3.        
Controale directe
7.139
13.450
+6.311
4.        
Infracţiuni constatate
3.070
3.178
+108
5.        
     - economico-financiare
536
566
+210
6.        
     - judiciare
1.796
1.893
+97
7.        
     - de altă natură
738
719
- 19
8.        
Infracţiuni sesizate
7.028
7.178
+150
9.        
     - economico-financiare
1.301
1.006
-295
10.    
     - judiciare
3.969
4.513
+544
11.    
     - de altă natură
1.758
1.659
- 99
12.    
Persoane cercetate
2.310
2.002
-308
13.    
     - pentru infracţiuni economice
407
431
+24
14.    
     - pentru infracţiuni judiciare
1.416
1.127
-289
15.    
     - de altă natură
487
444
- 43
16.    
     - reţinute/arestate
84
86
+4
17.    
Amenzi contravenţionale aplicate
55.110
41.569
-13.541
18.    
Valoare amenzi (mii RON)
13.031,64
10.690,76
-2.340,88
19.    
ACTIVITĂŢI ALE POLIŢIEI RUTIERE
 
 
 
20.    
     - acţiuni
699
723
+24
21.    
     - amenzi aplicate O.U.G. 195/2002
24.568
21.837
-2.731
22.    
     - valoarea amenzilor aplicate (mii RON) la O.U.G. nr.195/2002 rep.
6.735,849
5.684,009
-1.051,840
23.    
     - permise ridicate
1.809
1.156
-653
24.    
     - certificate de înmatriculare reţinute
468
336
-132

 
 
PRESEDINTE ATOP BRAILA,
Ionel AVRAM