CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE – O CALE PENTRU DEZVOLTAREA TURISMULUI BRAILEAN –REABILITAREA CLADIRII DIN PIATA TRAIAN NR.2

CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE – O CALE PENTRU DEZVOLTAREA TURISMULUI BRAILEAN –REABILITAREA CLADIRII DIN PIATA TRAIAN NR.2 (SMIS 10969)

 
CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE - O CALE PENTRU DEZVOLTAREA TURISMULUI BRĂILEAN.
REABILITAREA CLĂDIRII DIN PIAŢA TRAIAN NR. 2” SMIS 10969
 

            UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ A JUDEŢULUI BRĂILA a implementat proiectul cu titlul CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE - O CALE PENTRU DEZVOLTAREA TURISMULUI BRĂILEAN. REABILITAREA CLĂDIRII DIN PIAŢA TRAIAN NR. 2”, finanţat prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013, Axa Prioritară 5 : „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniu Major de Intervenţie 5.1 : „ Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe”. Valoarea totală a proiectului este de 4.064.611,68 lei, din care valoarea finanţării nerambursabile este de 3.083.442,00 lei. Proiectul s-a derulat pe parcursul a 18 luni, având ca obiectiv general dezvoltarea turismului în judeţul Brăila prin valorificarea unicităţii patrimoniului cultural tradiţional al Judeţului Brăila. Astfel, pe termen scurt şi mediu proiectul vizează următoarele obiective specifice : Reabilitarea şi punerea în valoare a clădirii din Piaţa Traian nr.2, actualul sediu al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale; Modernizarea utilităţilor aferente obiectivului de patrimoniu: instalaţiile electrice de iluminat, prize şi curenţi slabi, echipament sanitar, instalaţii de încălzire; Creşterea ponderii turismului şi culturii brăilene, ca factor care stimulează creşterea economică a regiunii, respectând principiile dezvoltării durabile şi ale protecţiei mediului; Creşterea numărului de turişti, prin valorificarea potenţialului turistic cultural local şi regional pe piaţa turistică naţională şi internaţională; Conformarea la normele şi standardele europene privind calitatea vieţii care să fie însoţită de revitalizarea în modernitate a unor moduri de vieţuire tradiţionale; Creşterea calităţii resurselor umane în sectorul turistic. Grupul ţintă este constituit de turiştii atraşi de tradiţiile din zona judeţului Brăila. Ca beneficiari indirecţi ai proiectului menţionăm populaţia judeţului Brăila, mediul de afaceri local şi regional.                                                            

Date de contact: informaţii suplimentare despre proiect pot fi furnizate de Manager de proiect, tel.0239-619700, int.217, fax 0239-619047, e-mail: programe@portal-braila.ro

 http://culturatraditionala.portal-braila.ro