Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă, acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în regiunea Sud-Est

U.A.T. a Judetului Braila, in calitate de membru fondator al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Est pentru Situaţii de Urgenţă (A.D.I. SE SU), a participat la implementarea proiectului

,,Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă, acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în regiunea Sud-Est’’

Finantat prin: Programul Operational Regional 2007 – 2013

Axa prioritara 3: „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”
Domeniul Major de Interventie 3.3: „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă”
 
Valoarea totală a proiectului:   51.514.560,00 lei
Contribuţia proprie în proiect: 846.560,00 lei
TVA:   9.970.560,00 lei
Asistenta financiara nerambursabila solicitata:   40.697.440,00 lei.
 
Contribuţiile Consiliului Judeţean Braila:
Contribuţia de 2% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente jud. Braila:  158.720,00 lei
-          Contribuţia la cheltuielile neeligibile aferente jud. Braila:                            3.200,00 lei
-          TVA aferent jud. Braila:                                                                    1.905.408,00 lei
-          Cheltuieli conexe aferente jud. Braila:                                                             0,00 lei
                       Total                                                                              2.067.328,00 lei
 
Durata proiectului                               39 luni
Data inceperii proiectului             14 decembrie 2010
Data finalizarii proiectului            14 martie 2014

Obiectivul general al proiectului constă în creşterea calităţii serviciilor pentru siguranţă publică şi de asistenţă medicală în situaţii de urgenţă şi dezastre majore, urmărindu-se sprijinirea unei dezvoltări economice şi sociale durabile şi echilibrate teritorial, la nivelul Regiunii SUD - EST prin creşterea gradului de siguranţă a populaţiei, precum şi consolidarea capacităţii instituţiilor specializate şi a autoritãţilor administraţiei publice locale pentru prevenirea producerii situaţiilor de urgenţã şi pentru gestionarea acestora.

Pornind de la obiectivul general al proiectului, obiectivele specifice ale proiectului pot fi sintetizate, astfel:

·         Îmbunătăţirea capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă la nivelul Regiunii SUD - EST prin reducerea timpului de intervenţie pentru acordarea primului ajutor calificat şi pentru intervenţii în situaţii de urgenţă, indiferent de locul în care survin aceste urgenţe.
·         Întărirea colaborărilor dintre judeţele Regiunii SUD - EST şi a regiunii cu judeţele limitrofe în perspectiva îmbunătăţirii siguranţei populaţiei din aceste judeţe, prin intervenţii prompte şi de calitate în cel mai scurt timp posibil.
·         Utilizarea adecvatã a resurselor pentru realizarea, întreţinerea şi exploatarea infrastructurilor şi a mãsurilor de intervenţie şi reabilitare a zonelor afectate.