Strategia de dezvoltare durabila a micro-zonei de vest a judetului Braila

  • Obiectivul general al proiectului „Strategia de dezvoltare durabilă a micro-zonei de vest a judeţului Brăila" cod SMIS 12615, îl constituie îmbunătăţirea capacităţii Unităţilor Administrativ Teritoriale a celor 3 Comune Mircea Vodă, Cireşu si Surdila Greci de formulare a politicilor publice, a capacităţii de a realiza o mai bună reglementare şi planificare strategică în cadrul micro-zonei de vest a judeţului Brăila, precum şi aceea de a dezvolta parteneriate în vederea implementării proiectelor de interes local atât pe termen mediu cât si pe termen scurt.
  • Pentru mai multe informatii accesati adresa de web http://www.web-studio.ro/sdd-braila/