Modernizarea serviciului de voluntariat in Unitatea Administrativ Teritoriala Rimnicelu

Modernizarea serviciului de voluntariat in Unitatea Administrativ Teritoriala Rimnicelu

Scopul acestui proiect consta in modernizarea si dezvoltarea serviciului de voluntariat pentru situatii de urgenta din localitatea Ramnicelu . Pentru atingerea acestui scop va fi achizitionat un utilaj de deszapezire.
Grupul tinta e reprezentat de angajatii servicilui de voluntariat pentru situatii de urgenta. Activitatile care se vor desfasura in acest proiect sunt: Lansarea si promovarea proiectului, Pregatirea documentatiei si organizarea procedurilor de achizitie, Refacerea documentatiei necesare Serviciului de Voluntariat pentru Situatii de Urgenta, Constientizarea beneficiarilor privind rolul lor in dezvoltarea comunitatii locale, Managementul general al proiectului, Managementul financiar.
Inscriindu-se pe linia modernizarii si gestionarii eficiente a activitatii administratiei publice locale, proiectul propus vizeaza imbunatatirea serviciilor de voluntariat pentru situatiile de urgenta de la nivel local prin achizitionarea unui utilaj de deszapezire. Potrivit Ordonantei de Urgenta 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta serviciile publice voluntare pentru situatii de urgenta sunt constituite ca servicii publice descentralizate in subordinea consiliilor locale ale municipiilor,oraselor,si unitatilor administrativ teritoriale,in scopul apararii vietii,bunurilor si mediului impotriva incendiilor si dezastrelor,precum si realizarea masurilor de protectie civila.Serviciile voluntare pentru situatii de urgenta au, printre altele, urmatoarele atributii:organizeaza si desfasoara activitati specifice de prevenire a situatiior de urgenta la nivelul unitatilor administrativ teritoriale care le-au constituit;desfasoara activitati de informare si instruire privind cunoasterea si respectarea regulilor si a masurilor de aparare impotriva incendiilor si de protectie civila; asigura interventia in situatii de urgenta pentru salvarea persoanelor,animalelor si bunurilor materiale si protectia mediului in situatii de urgenta.Aceste servicii se organizeaza in compartimente de prevenire,grupe si echipe specializate de interventie,pe tipuri de riscuri,incadrate cu personal angajat si voluntar.
Obiectivul general al proiectului consta in continuarea procesului de descentralizare şi deconcentrare pentru ţmbunătăţirea serviciilor publice la nivelul administratiei publice locale.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: -Dezvoltarea capacitatii autoritatilor locale pentru gestionarea mai eficienta a serviciilor publice descentralizate prin continuarea procesului de modernizare; -Introducerea de noi instrumente, proceduri, mecanisme care sa conduca la imbunatatirea managementului serviciilor publice.
 
 
 
Rezultate realizate : Realizarea unui salt calitativ al serviciilor de voluntariat pentru situatii de urgenta din localitatea Ramnicelu; Conformarea cu prevederile legislaţiei armonizate privind situatiile de urgenta; Asigurarea interventiei operative pentru salvarea si acordarea ajutorului pentru persoanele aflate în pericol,a bunurilor materiale,cat si protectia mediului in situatii de urgenta.
 
Comunicat de presa