Reabilitarea Centrului Istoric al Municipiului Brăila

1. Reabilitarea Centrului Istoric al Municipiului Brăila

Martie 2008 - Stadiul actual al implementarii
In prezent, stadiul implementarii proiectului pentru cele doua loturi este urmatorul : 
Reabilitarea Centrului Istoric al Judetului Braila - Lot 2 (reabilitarea a retelelor de apa si canalizare, a infrastructurii stradale si a Falezei Dunarii - cu acces la navigatia fluviala de agrement) - Contract lucrari in executie in cadrul Programului Phare CES 2004-2006.
 
    
 
    
  
Reabilitarea Centrului Istoric al Judetului Braila - Lot 1 (reabilitarea a 5 corpuri de cladire - Muzeul Braila) : Contract executie lucrari reziliat cf, Art. 15.2  FIDIC Rosu - din vina exclusiva a Contractorului; Procedura de achizitie in curs de reluare

2. PREDARE AMPLASAMENT

Reabilitarea Centrului Istoric al Municipiului Brăila
 
Consiliul Judeţean Brăila în  parteneriat cu   Consiliul Local Municipal Brăila implementează proiectul “Reabilitarea Centrului Istoric al Municipiului Brăila”, autoritatea contractantă fiind Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (MDLPL). Proiectul este finanţat în cadrul Programului Phare 2004-2006 – Coeziune Economică şi Socială, Proiecte Mari de Infrastructură Regională.
Obiectivul general al proiectului este  reabilitarea centrului istoric al Brăilei în vederea  sprijinirii  creşterii economice şi a asigurării premizelor dezvoltării durabile, prin crearea unui cadru favorabil atragerii investiţiilor locale şi străine, crearea de noi locuri de muncă şi stabilizarea celor existente.
Grupurile ţintă avute în vedere pentru implementarea acestui proiect sunt:
- Turişti oaspeţi  în structurile  cu funcţiuni de cazare din Municipiul Brăila
- Persoane care participă la manifestări culturale, istorice şi religioase care au loc în zona Centrului Istoric al Brăilei sau pe Faleza Dunării
- Turişti aflaţi în tranzit pe Dunăre – (turişti români/străini care efectuează croaziere pe Dunăre)
- Turişti beneficiari  de tratament balneoclimateric în  Staţiunea Lacu Sărat
- Populaţia municipiului Brăila (inclusiv  copii de vârsta şcolară şi studenţi)
- Mediul de afaceri local (IMM - uri active în sectorul  turismului şi al serviciilor conexe acestuia)
- Mediul de afaceri regional şi naţional (operatori în turism regional şi naţional)
- Firme româneşti/străine active în zona Brăila sau care intenţionează să facă investiţii directe în această zonă
Principalul rezultat al proiectului va consta în reabilitarea şi refuncţionalizarea Centrului Istoric al Municipiului Brăila  complet, integrat în peisajul urban,  capabil să raspundă cerinţelor impuse de turismul cultural şi istoric şi pregătit pentru a fi inclus în circuite turistice naţionale şi internaţionale.
Durata estimată de implementare a proiectului este 18 luni, cu o perioadă de notificare a defectelor de 12 luni.
Valoarea totală eligibilă a proiectului  este de 10.811.163,61 Euro, corespunzătoare celor două loturi componente.
Lotul 1 (RO 2004/016-772.04.01.01.11) este constituit din următoarele clădiri aparţinând Consiliului Judeţean Brăila: - Muzeul Brăilei - Corp B şi C; Casa Memorială Panait Istrati; Centrul Cultural NicăPetre; Muzeul de Istorie - Secţia de Etnografie
Lotul 2 (RO 2004/016-772.04.01.01.12) aparţine Consiliului Local Municipal Brăila, fiind constituit din străzi cu reţele edilitare aferente, Faleza Dunării, Parcul Grădina Mare, Piaţa Poligon şi Piaţa Traian.
În data de 11 Mai 2007, ora 10.00, se va organiza o şedinţă la sediul Consiliului Judeţean Brăila, cu participarea  Inginerului reprezentând Angajatorul (MDLPL), a reprezentanţilor din partea Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Est şi ai Unităţii de Implementare a Proiectului. Scopul întâlnirii constă în predarea amplasamentului Constructorilor de către factorii implicaţi în implementarea proiectului, conform prevederilor Clauzei 2.1  din Contractul de lucrări.
Persoana de contact: Dr. Ionel Cândea, Preşedinte Unitatea de Implementare a Proiectului.
Fax: 0239.619047
Proiect finantat de UNIUNEA EUROPEANA


3. Reabilitarea CENTRULUI ISTORIC al  MUNICIPIULUI BRAILA

In urma procesului de achizitie a contractului de lucrari valoarea totala a proiectului este: 

 
 Euro
 
 Valoarea contributiei locale totale
 4.144.496,94
 38.33%
 Valoare Grant PHARE
 4.999.999,00
 46.25%
 Cofinantare de la Fondul National pentru Dezvoltare regionala
 1.666.666,67
 15.42%
 Valoarea totala eligibila a proiectului
 10.811.163,61
 100%

 Structura cofinantarii, pentru costurile eligibile,  este urmatoarea : 

 Euro
 
 Cofinantarea
 Total Buget Eligibil
 10.811.163,61
 4.144.496,94
 LOT 1 - Consiliul Judetean Braila
 3.527.033,82
 1.352.100,61
 LOT 2 - Consiliul Local Municipal Braila
 7.284.129,79
 2.792.396,33

Lotul 1 este constituit din urmatoarele cladiri apartinand Consiliului Judetean Braila:
- Muzeul Brailei - Corp B si C
- Casa Memoriala Panait Istrati
- Centrul Cultural Nica Petre
- Muzeul de Istorie - Sectia de Etnografie
Lotul 2 este constituit din strazi cu retele edilitare aferente, Faleza Dunarii, Parcul Gradina Mare, Piata Poligon si Piata Traian
SUMAR:
 
Scopul proiectului – Pornind de la valoarea deosebita a patrimoniului existent in zona centrala a Municipiului Braila, zona care este inclusa si in editia din 2004 a Listei monumentelor istorice sub denumirea "Centrul Istoric  al municipiului Braila” la pozitia 43 BR II SA 02062 se propune reabilitarea unui sector  din aceasta zona alcatuit  din Piata Traian, Piata Poligon, Gradina Mare si strazile Imparatul Traian, Gradinii Publice, Mihai Eminescu, Golesti, Oituz, Edmond Nicolau, Danubiului, Belvedere, D. Bolintineanu, Hepites, Ana Aslan, R. Campiniu, Anghel Saligny, Brasoveni, Calea Calarasilor, Galati, B-dul Panait Istrati, str Mare (Poternei) , str CA Rosetti, precum si Faleza Dunarii.
Obiectiv general – Reabilitarea Centrului Istoric al Brailei in vederea sprijinirii cresterii economice si a asigurarii premizelor dezvoltarii durabile, prin crearea unui cadru favorabil atragerii investitiilor locale si straine, crearea de noi locuri de munca si stabilizarea celor existente
Obiective specifice
-          valorificarea potentialului turistic al Brailei
-          promovarea identitatii municipiului Braila in contextul regional, prin transformarea Centrului Istoric intr-un pol reprezentativ de atractie culturala, istorica si turistica
-          completarea ofertei turistice existente si integrarea acesteia in circuite turistice nationale si internationale
-          facilitarea dezvoltarii mediului de afaceri local si a investitiilor in domeniul activitatilor turistice
-          atragerea investitiilor straine directe in zona
-          crearea unui model de bune practici in implementarea conceptului de dezvoltare durabila si crearea unui micromodel de replicare la scara locala si regionala
- Turisti  oaspeti  in structurile  cu functiuni de cazare din Municipiul Braila
- Persoane care participa la manifestari culturale, istorice si religioase care au loc in zona Centrului Istoric al Brailei si pe Faleza Dunarii
- Turisti aflati in tranzit pe Dunare – (turisti romani/straini care efectueaza croaziere pe Dunare)
- Turisti beneficiari  de tratament balneoclimateric in  Statiunea Lacu Sarat
- Populatia municipiului Braila (inclusiv  copii de varsta scolara si studenti)
- Mediul de afaceri local (IMM uri active in sectorul  turismului si al serviciilor conexe acestuia)
- Mediul de afaceri regional si national (operatori in turism regional si national)
- Firme romanesti/straine active in zona Braila sau care intentioneaza sa faca investitii directe in aceasta zona
 Durata: 18 luni
Principalul rezultat al proiectului va fi :
Centrul Istoric al Municipiului Braila  complet reabilitat si refunctionalizat, integrat in peisajul urban,  capabil sa raspunda cerintelor impuse de turismul cultural si istoric si pregatit pentru a fi inclus in circuite turistice nationale si internationale.

4. ANUNT 01-09-2006

Astazi, 01.09.2006, la sediul Consiliului Judetean Braila din Piata Independentei nr.1, a avut loc sedinta de clarificari in vederea organizarii licitatiei de lucrari din cadrul proiectului “Reabilitarea Centrului Istoric al Municipiului Braila”.
Evenimentul a fost organizat de catre Autoritatea Contractanta (Ministerul Integrarii Europene) impreuna cu consortiul Ove Arup & Partners International Ltd, in calitate de Asistenta Tehnica pentru programul Phare 2004-2006 – CES-  Dezvoltarea Infrastructurii Regionale.
La intalnire au participat reprezentanti ai companiilor ofertante si reprezentanti ai proiectantului. La discutii au asistat si reprezentanti ai Consiliului Judetean Braila si ai Consiliului Local Municipal Braila. Cu aceasta ocazie, ofertantii au putut efectua si o vizita la amplasamentul lucrarilor proiectate.
Mentionam ca licitatia pentru selectia furnizorului de lucrari se va desfasura in data de 13 Octombrie 2006. Informatii detaliate despre acest eveniment va stau la dispozitie pe pagina web http://ec.europa.eu/com m/europeaid/cgi/frame12.pl .