Reţea judeţeană de comunicaţii pentru evidenţa persoanelor

Reţea judeţeană de comunicaţii pentru evidenţa persoanelor

Evidenta populatiei - Eveniment final

La 28 noiembrie 2008, Consiliul Judetean Braila  a finalizat cu succes proiectul  Reţea judeţeană de comunicaţii pentru evidenţa persoanelor şi conectare la Reţeaua de Comunicaţii Integrate Voce - Date a M.I.R.A. finantat prin 'Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local III-IV', linia de buget Phare RO-2005/017- 553.01.03. 06.

In data de 29 Noiembrie a avut loc Conferinta de presa la finalul proiectului.
 

  

Atasat, gasiti comunicatul de presa transmis la incheierea activitatilor proiectului. 
Raluca Marin - Manager proiect
Consiliul Judetean Braila
Directia Strategii, Integrare Europeana, Relatii Internationale
tel:++40239

Comunicat de presa lansare Retea MIRA

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA A JUDETULUI BRAILA
 
comunicat de presa
 
Uniunea Europeană sprijină  modernizarea Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor din Judeţul Brăila
 
Consiliul Judeţean Brăila, in parteneriat cu Asociaţia Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila Brăila lansează proiectul 'Reţea judeţeană de comunicaţii pentru evidenţa persoanelor şi conectare la Reţeaua de Comunicaţii Integrate Voce - Date a M.I.R.A.' care vizează punerea in aplicare a legislaţiei in vigoare in domeniul evidentei persoanei prin integrarea informaţionala a sistemelor de stocare si prelucrare a datelor referitoare la persoane.
Scopul proiectului constă în realizarea unei reţele judeţene de comunicaţii, între toate instituţiile implicate în activităţile de evidenţa persoanelor din Brăila, Făurei, Ianca şi Însurăţei şi în conectarea acesteia la Reţeaua de Comunicaţii Integrate Voce - Date a M.I.R.A. Proiectul este finanţat in cadrul Programului 'Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local III-IV', linia de buget Phare RO-2005/017-553.01.03.06. Bugetul total al proiectului este de 75.105,68 Euro, din care 66.105,68 Euro, reprezintă contribuţia Uniunii Europene. Proiectul se va desfăşura pe o perioada de 11 luni si va genera efecte pozitive la nivelul judeţului Brăila, prin: *realizarea unui salt calitativ al serviciilor de evidenta a persoanelor din judeţul Brăila privind eficienţa şi eficacitatea utilizării resurselor materiale si nemateriale; *conformarea cu prevederile legislaţiei armonizate privind protecţia datelor si tranzacţiilor informaţionale care privesc cetăţenii; asigurarea acurateţei si securităţii datelor personale; *conformarea la standardele M.I.R.A.;*simplificarea procedurilor si reducerea duratei eliberării actelor de identitate; *crearea premizelor pentru integrarea sistemului informatizat de evidenţă a persoanei şi securizarea mediului de circulaţie a informaţiei.
Cu acest prilej, Domnul Gheorghe Bunea Stancu, Preşedintele Consiliului Judeţean Brăila  a declarat 'Proiectul vine in sprijinul Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor din Judeţul Braila, in procesul de modernizare si descentralizare a activităţii acestuia,  printr-o soluţie informatica de integrare intr-un mediu naţional securizat de gestionare si circulaţie a datelor personale. In fapt, investiţia vizează o mai buna deservire a cetăţeanului prin reducerea duratei de aşteptare si evitarea deplasărilor pentru obţinerea documentelor de identitate.'
 
Pentru informaţii  suplimentare, vă rugăm să contactaţi Raluca Marin, Manager proiect Tel: +40-239-619700 int. 267, Fax: +40-239-619047, E-mail: programe@portal-braila.ro; http://www.portal-braila.ro.
Pentru sesizari Phare: cfcu.phare@mfinante.ro
 
  
   Proiect finantat de
  
UNIUNEA EUROPEANA