Strategia de dezvoltare a judetului Braila 2021-2027

 

 

 

UAT Judetul Braila a finalizat implementarea proiectului „Strategia de dezvoltare a judetului Braila 2021-2027”, cod SIPOCA 520/cod SMIS 125782 finanţat în cadrul Programului Operational Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Partile semnatare ale contractului de finantare sunt: Ministerul Dezvoltării, Lucrarilor Publice si Administratiei în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă si Judetul Braila, persoana juridica de drept public.

Valoarea totala a contractului de finantare este de 1.331.830,91 lei, din care 1.305.194,29 lei (98,00%) finanţare nerambursabila alocata de Ministerul Dezvoltării, Lucrarilor Publice si Administratiei.

 Scopul principal al proiectului este realizarea Strategiei de dezvoltare a judetului Braila pentru perioada 2021-2027.

 Obiectivul general al proiectului il reprezinta consolidarea capacitatii administratiei publice locale din judetul Braila in vederea realizarii obiectivelor de dezvoltare a judetului Braila, in concordanta cu liniile strategice europene, nationale si regionale.

 Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

- Realizarea Strategiei de dezvoltare a judetului Braila pentru perioada 2021-2027;

- Simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocratiei in sprijinul cetatenilor prin retro-digitalizarea arhivei Consiliului Judetean Braila;

- Imbunatatirea cunostintelor si abilitatilor personalului din administratia publica locala a judetului Braila prin formarea specifica in domeniul planificarii strategice, in vederea obtinerii de beneficii durabile.

  Perioada de implementare a proiectului a fost de  37 de luni de la semnarea contractului de finantare, începând cu data de 11 decembrie 2018.

 

Rezultate obtinute:

 

1. Rezultatul de proiect 1- “Strategia de dezvoltare a judetului Braila pentru perioada 2021-2027”

2. Rezultatul de proiect 2-  Arhiva Consiliului Judetean Braila digitizata – 10 m liniari

3. Rezultatul de proiect 3- Formare cu certificarea competentelor in domeniul planificarii strategice - 60 de persoane