Sesiunea de formare III

In perioada 15-18 iulie 2019 s-a desfasurat cea de-a treia si ultima sesiune de formare in domeniul planificare strategica, organizata in cadrul proiectului ”Strategia de dezvoltare a judeţului Braila 2021-2027”,  SIPOCA 520/SMIS 125782. Proiectul este finantat prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020, beneficiar fiind Judetul Braila. Au participat 19 de persoane (primari, viceprimari, personal propriu si consilieri judeteni) din cadrul autoritatilor publice locale din judetul Braila, care se numara printre factorii implicati ce vor fi consultati in procesul de elaborare al Strategiei de dezvoltare a judetului Braila 2021-2027.