Sesiunea de formare I

In perioada 10-13 iunie 2019 s-a desfasurat prima sesiune de formare in domeniul planificare strategica, organizata in cadrul proiectului ”Strategia de dezvoltare a judeţului Braila 2021-2027”, SIPOCA 520/SMIS 125782. Proiectul este finantat prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020, beneficiar fiind Judetul Braila. Au participat 20 de persoane (primari, viceprimari, personal propriu) din cadrul autoritatilor publice locale din judetul Braila care se numara printre factorii implicati ce vor fi consultati in procesul de elaborare al Strategiei de dezvoltare a judetului Braila 2021-2027.