Rezultate obtinute prin implementarea proiectului

 

1. “Strategia de dezvoltare a judetului Braila pentru perioada 2021-2027”

In cadrul Etapei I, Prestatorul a elaborat Analiza contextului socio-economic al judetului Braila si analiza SWOT, utilizand date statistice si chestionarele completate de respondenti (604). In etapa a II-a au fost identificate domeniile strategice si au fost stabilite  obiectivele de dezvoltare ale judetului Braila, prin consultarea partenerilor si grupurilor interesate.   In ultima etapa, s-a desfasurat consultarea publica si revizuirea Strategiei de dezvoltare a judeţului Brăila 2021-2027, urmate de realizarea variantei finale a strategiei, inclusiv  portofoliul de proiecte aferent acesteia care include 824 proiecte. Dupa aprobarea documentului in sedinta Consiliului Judetean Braila din 14.09.2021, acesta a fost tradus in engleza si tiparit in 300 exemplare.

Strategia de dezvoltare a Judetului Braila 2021-2027

2.  Arhiva Consiliului Judetean Braila digitizata – 10 m liniari

Retro-digitalizarea documentelor din arhiva a constat in scanarea si procesarea documentelor aflate în arhiva Consiliului Judetean Braila. Documentele scanate au fost organizate in format electronic, au fost transpuse intr-o baza de date, care a fost transferata pe suport fizic de memorie digitala, pentru a fi accesate cu usurinta de utilizatori, urmate de instruirea persoanelor care vor utiliza arhiva retro-digitalizata.

3. Formare cu certificarea competentelor in domeniul planificarii strategice - 60 de persoane

Au fost organizate 3 sesiuni de curs de formare/instruire pentru 60 participanți in domeniul planificare strategica. Grupele formate din 20 persoane au inclus functionari publici din unitatile administrativ teritoriale ale comunelor si oraselor din judetul Braila precum si alesi locali (primari/viceprimari de comune, consilieri locali si consilieri judeteni).

- Agenda curs planificare strategica

- Curs planificare strategica

- Evaluare curs formare

- Model certificat curs