Echiparea Ambulatoriului de Specialitate Integrat în cadrul Spitalului Pneumoftiziologie Brăila

LANSAREA PROIECTULUI

„Echiparea Ambulatoriului de Specialitate Integrat în cadrul Spitalului  Pneumoftiziologie Brăila ”
 
CONSILIUL JUDEŢEAN BRĂILA lansează proiectul cu titlul „Echiparea Ambulatoriului de Specialitate Integrat în cadrul Spitalului Pneumoftiziologie Brăila ”, finanţat prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013, Axa Prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul Major de Intervenţie 3.1 „Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”. Valoarea totală a proiectului este de 2.926.133,88 lei, din care 2.088.215,99 lei este valoarea finanţării nerambursabile. Proiectul se derulează pe parcursul a 15 luni, având ca obiectiv general îmbunătăţirea calităţii serviciilor de asistenţă medicală din judeţul Brăila şi din regiune prin reabilitarea şi modernizarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat în cadrul  Spitalului  Pneumoftiziologie Brăila. Proiectul va contribui la îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor de asistenţă medicală şi repartizarea teritorial - regională echilibrată a acestora pe teritoriul ţării, pentru asigurarea unui acces egal al cetăţenilor la serviciile de sănătate, contribuind astfel la obiectivul specific al programului.Prin implementarea proiectului se urmăreşte ca principal rezultat realizarea unui spaţiu adecvat, dotat cu aparatură medicală performantă, în vederea desfăşurării activităţii medicale de specialitate în cadrul Ambulatoriului de Specialitate Integrat în cadrul  Spitalului  Pneumoftiziologie Brăila. 
 
Date de contact: informaţii suplimentare despre proiect pot fi furnizate de dl. Bădescu Mircea – Manager de proiect, tel./fax 0239-619047, programe@portal-braila.ro.
 
 

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro.

Adresa paginii web a programului: www.inforegio.ro