Lucrari de reabilitare, amenajare si modernizare

 

În data de 20.08.2010 au demarat lucrarile aferente echiparii Ambulatoriului de Specialitate Integrat in cadrul Spitalului PneumoftiziologieBraila. Echiparea Ambulatoriului se realizeaza în cadrul proiectului „Echiparea Ambulatoriului de Specialitate Integrat in cadrul Spitalului Pneumoftiziologie Braila” implementat de catre Consiliul Judetean Braila finantat prin PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013,  Axa Prioritara 3 – Îmbunatatirea infrastructurii sociale, Domeniul Major de Interventie 3.1 „Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate”.

In data de 06.01.2011 a fost efectuata receptia "lucrarilor de reabilitare, amenajare si modernizare spatii medicale" conform Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.115/06.01.2011.