Reconstructie ecologica forestiera pe terenuri degradate

 

JUDETUL BRAILA prin CONSILIUL JUDETEAN BRAILA, in calitate de Coordonator in cadrul ,,Programului de imbunatatire a calitatii mediului prin impadurirea terenurilor agricole degradate”, program derulat de catre Ministerul Mediului si finantat de Administratia Fondului pentru Mediu, implementeaza 5 proiecte de impadurire a terenurilor agricole degradate constituite in perimetre de ameliorare de la nivelul Unitatilor Administrativ Teritoriale Surdila Gaiseanca, Baraganul, Maxineni, Unirea si Zavoaia.
Lucrarile de reconstructie ecologica a terenurilor degradate pentru cele 5 loturi de la nivelul Judetului Braila se desfasoara in baza contractelor atribuite in urma procedurilor de achizitie publica organizate in temeiul OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Valoarea totala a cheltuielilor eligibile ale proiectelor este de 4.526.098,67 lei, din care 3.869.673, 04 lei este valoarea finanţării nerambursabile.

Pana la data de 31.XII.2015 au fost verificate toate perimetrele de ameliorare in vederea predarii acestora la starea de masiv.