BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ PANAIT ISTRATI– UN POL DE DEZVOLTARE A TURISMULUI CULTURAL ÎN JUDEŢUL BRĂILA

 BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ  PANAIT ISTRATI – UN POL DE DEZVOLTARE A TURISMULUI CULTURAL ÎN JUDEŢUL BRĂILA

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ A JUDEŢULUI BRĂILA a implementat proiectul cu titlul „BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ PANAIT ISTRATI – UN POL DE DEZVOLTARE A TURISMULUI CULTURAL ÎN JUDEŢUL BRĂILA, finanţat prin  PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013, Axa Prioritară 5 : „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniu Major de Intervenţie 5.1 : „ Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe”. Valoarea totală a proiectului este de 22.099.846,24 lei, din care 16.750.780,07 lei este valoarea finanţării nerambursabile.

Proiectul s-a derulat pe parcursul a 36 luni, având ca obiectiv general crearea unui pol de dezvoltare a turismului cultural în judeţul Brăila prin diversificarea serviciilor oferite de Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati”.  Proiectul creează un instrument viabil de valorificare a potenţialului turistic al Brăilei cu accent pe promovarea identităţii cultural-istorice a oraşului, în context regional, naţional şi european.
 
Obiectivele specifice ale proiectului „Biblioteca Judeteana Panait Istrati - un pol de dezvoltare a turismului cultural în judeţul Brăila”  vizează două planuri complemnetare – cel Urbanistic şi cel Funcţional. Din această perspectivă, acestea constau în:
· Recompunerea omogenităţii şi densităţii sitului destructurat, ca parte componentă a întregului arhitectonic  „centrul Istoric al Municipiului Braila”, prin reconstituirea spaţial-volumetrică a ansamblului arhitectural „Biblioteca Panait Istrati”;
· Modernizarea şi diversificarea serviciilor de turism cultural la nivelul municipiului Brăila.
 
Date de contact: informaţii suplimentare despre proiect pot fi furnizate de Manager de proiect, tel.0239/619700, int.217, fax 0239-619047, programe@portal-braila.ro.
 
 

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro.

Adresa paginii web a programului: www.inforegio.ro