STATIE DE COMPOSTARE DESEURI BIODEGRADABILE, IANCA - JUD. BRAILA

STATIE DE COMPOSTARE DESEURI BIODEGRADABILE, IANCA - JUD. BRAILA

1. Conferinta finala Ianca

Miercuri, 10 decembrie 2008, la Casa de Cultura a Orasului Ianca, a avut loc conferinta de presa la finalizarea proiectului 'Statie de compostare pentru deseuri biodegradabile - Ianca, judetul Braila', implementat în parteneriat cu Consiliul Judetean Braila, prin Programul Phare 2004 Coeziune Economica si Sociala - Schema de Investitii pentru Proiecte Mici de Gestionare a Deseurilor.
La eveniment au participat primarul orasului Ianca, membrii echipei de proiect, alti reprezentanti ai orasului Ianca si Consiliului Judetean Braila. Totodata, au fost invitati si au participat reprezentanti  ai mass-media - din presa scrisa si televiziune.  Relatarile din presa cu privire la eveniment:   
1.  http://www.obie ctivbr.ro/index.php?pagina=rezultat _arhiva
2. http://www.arcasu.ro/La_I anca_prima_statie_de_compostare_din_judet
    430-proiect-phare-finalizat-la-ianca.html

2. Campanie de informare 26 septembrie 2008

In data de 26 septembrie 2008, Directia Strategii, Integrare Europeana, Relatii Internationale alaturi de reprezentanti ai Primariei Ianca si ai Directiei de Servicii Publice Ianca precum si impreuna cu Asociatia "Prietenii Pamantului" Galati (contractorul pentru servicii de campanie de informare), au participat la o intalnire cu cetatenii din Ianca in piata centrala a Orasului.

Scopul actiunii a fost acela de a informa si pe aceasta cale populatia orasului asupra obiectivelor proiectului "Statie de compostare a deseurilor biodegradabile".
 

   

   

 

 

3. Comunicat de presa lansare

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA IANCA
Uniunea Europeană sprijină construcţia unei staţii de compostare pentru deşeuri biodegradabile în oraşul Ianca, judeţul Brăila
Consiliul Local Ianca în parteneriat cu Consiliul Judeţean Brăila lansează proiectul Phare cu titlul 'STAŢIE DE COMPOSTARE PENTRU DEşEURI BIODEGRADABILE - IANCA, Judeţul Brăila', finanţat prin Phare 2004 - CES - 'Schema de investiţii pentru proiecte mici de gestionare a deşeurilor, Linia de Buget: Phare/2004/016-772.04.01.04.01.01.
Grupul ţintă este reprezentat de locuitorii oraşului Ianca şi ai satelor componente ale teritoriului administrativ Ianca, posesori de gospodarii - peste 8.000 persoane, reprezentând cca 71% din cei 11.387 de locuitori ai teritoriului administrativ Ianca, şi aproximativ 6.5% din populaţia rurală a judeţului Brăila formată din circa 130.000 de locuitori.
Scopul proiectului constă în reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile provenite din gospodăriile cetăţenilor din teritoriul administrativ Ianca, judeţul Brăila, prin construcţia unei staţii de compostare, în conformitate cu angajamentele României asumate prin Capitolul 22 - Mediu şi cu legislaţia armonizată.
Proiectul ţşi propune ca principale obiective : *depozitarea controlată şi reducerea cantitativă prin procesul de compostare a deşeurilor biodegradabile, provenite cu precădere din dejecţiile animaliere din gospodăriile ţărăneşti; *sporirea nivelului de conştientizare şi educarea ecologică a populaţiei cu privire la măsurile care trebuie întreprinse pentru protejarea mediului înconjurător şi a sănătăţii populaţiei; *obţinerea unui produs valorificabil cu aplicaţii directe în agricultură; *minimizarea efectelor negative ale poluării asupra sănătăţii umane şi a mediului; *generarea unui model de bună practică prin implementarea unui proiect pilot la nivelul Regiunii SE.
Bugetul total este de 762450 Euro, din care contribuţia Uniunii Europene este de 682450 Euro.
Activităţile principale vor fi: organizarea procedurilor de achiziţie pentru PT, lucrări de construcţie şi echipamente; executarea lucrărilor, în conformitate cu planul propus în Studiul de Fezabilitate; pregătirea exploatării investiţiei; campania de educare/conştientizare a populaţiei beneficiare; promovarea şi diseminarea rezultatelor proiectului.
Proiectul se va desfăşura pe o perioadă de 24 luni, dar ţşi propune şi o continuitate în timp prin autofinanţarea rezultată din activitatea de producţie a staţiei de compostare.
Referitor la rezultatele preconizate în proiect, domnul Fănel George Chiriţă, primarul oraşului Ianca a declarat: 'Pe lângă principalul rezultat, reprezentat de Staţia de Compostare pentru deşeuri biodegradabile Ianca, proiectul va genera efecte pozitive privind managementul proiectelor de mediu, prin soluţionarea problemelor care apar în acest domeniu la nivel regional, crearea unor noi locuri de muncă, precum şi devoltarea agriculturii ecologice în care vor fi folosiţi cu preponderenţă fertilizatorii naturali'
Persoana de contact: Fănel George Chiriţă, Manager proiect
tel. .+40 -239-668 395

Proiect finantat de
UNIUNEA EUROPEANA