ANUNT LICITATIE PUBLICA "ZONA DE AGREMENT BLASOVA" (1)

Licitatie publica

 

 

 

ANUNT DE LICITATIE

 

 UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA  JUDET BRAILA, reprezentata prin Consiliul Judetean Braila, cu sediul in Braila, Piata Independentei nr. 1, telefon/fax 0239-619600/615283, CUI 4205491, prin Directia Administrare Patrimoniu si Informare Comunitara, organizeaza in conditiile Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, si ale Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, actualizata si republicata, licitatie publica pentru concesionarea de bunuri proprietate privata a judetului Braila, in vederea construirii complexului rezidential din "Zona de agrement Blasova”.

Perioada de concesionare : 49 ani.

Pot participa la licitatie persoane fizice sau juridice, de drept privat, romane sau straine.

Conditiile de participare la licitatie sunt prezentate in documentatia de atribuire, care poate fi procurata de la sediul Consiliului Judetean Braila, Directia Administrare Patrimoniu si Informare Comunitara, Compartiment Concesiuni, camera 4, demisol incepand cu data de 05.02.2009. Pretul documentatiei de atribuire este de 50 lei, care se achita la casieria Consiliului Judetean Braila.

Taxa de participare la licitatie este  de 100 lei si se poate achita la casieria Consiliului Judetean Braila sau in contul nr. RO20TREZ15121360250XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Braila.

Garantia de participare la licitatie este de 10% din redeventa anuala calculata pentru fiecare lot (echivalent lei la cursul de schimb al BNR din ziua platii) si se va depune la casieria Consiliului Judetean Braila sau in contul nr. RO37TREZ1515006XXX215, deschis la Trezoreria Municipiului Braila.

             Redeventa anuala minima de la care porneste licitatia este stabilita in functie de zona de amplasare a caselor de vacanta astfel:

                   - pentru zona A -   345 €/an

                   - pentru zona B -   308 €/an

                   - pentru zona C -   283 €/an

 Licitatia  si deschiderea plicurilor cu ofertele se va desfasura la sediul Consiliului Judetean Braila, sala 404, astfel:

-          pentru loturile de case de vacanta, asa cum sunt prevazute in PUD si in caietul de sarcini, cu nr. de la   1 la 10, in ziua de 05.03.2009 , orele 10,00;

-          pentru loturile de case de vacanta, asa cum sunt prevazute in PUD si in caietul de sarcini, cu nr. de la 11 la 20, in ziua de 06.03.2009, orele 10,00;

-          pentru loturile de case de vacanta, asa cum sunt prevazute in PUD si in caietul de sarcini, cu nr. de la 21 la 30, in ziua de 09.03.2009 , orele 10,00;

-          pentru loturile de case de vacanta, asa cum sunt prevazute in PUD si in caietul de sarcini, cu nr. de la 31 la 40, in ziua de 10.03.2009, orele 10,00;

-          pentru loturile de case de vacanta, asa cum sunt prevazute in PUD si in caietul de sarcini, cu nr. de la 41 la 50, in ziua de 11.03.2009, orele 10,00;

-          pentru loturile de case de vacanta, asa cum sunt prevazute in PUD si in caietul de sarcini, cu nr. de la 51 la 60, in ziua de  12.03.2009, orele 10,00;

-          pentru loturile de case de vacanta, asa cum sunt prevazute in PUD si in caietul de sarcini, cu nr. de la 61  la 70, in ziua de 13.03.2009 , orele 10,00;

-          pentru loturile de case de vacanta, asa cum sunt prevazute in PUD si in caietul de sarcini, cu nr. de la 71 la  80, in ziua de 16.03.2009 , orele 10,00;

-          pentru loturile de case de vacanta, asa cum sunt prevazute in PUD si in caietul de sarcini, cu nr. de la 81 la  90, in ziua de 17.03.2009 , orele 10,00;

-          pentru loturile de case de vacanta, asa cum sunt prevazute in PUD si in caietul de sarcini, cu nr. de la 91 la 104, in ziua de 18.03.2009, orele 10,00;

Ofertele castigatoare pentru loturile licitate vor fi afisate in ziua urmatoare, la sala 404 si pe site-ul Consiliului Judetean Braila.

Loturile neadjudecate vor fi scoase la licitatie la o data ce va fi stabilita ulterior.

Ofertele vor fi depuse la Registratura Generala a Consiliului Judetean Braila, pana cel tarziu in data de 04.03.2009, orele 12,00.

Plicul exterior al ofertei va purta mentiunea numelui, adresa si nr. de telefon al ofertantului si mentiunea “OFERTA PENTRU LICITATIA DIN DATA DE ........................... PENTRU CONCESIONAREA PE O PERIOADA DE 49 ANI A SUPRAFETEI DE  250 MP (lot nr. …..) TEREN AMPLASAT IN PERIMETRUL COMUNEI  FRECATEI, JUDETUL BRAILA”.

Regulamentul de construire, anexa la PUD Blasova  poate fi consultat la sediul Consiliului Judetean Braila, Compartiment Concesiuni, camera 4.

Regulamentul de construire, poate fi cumparat la valoarea de 200 lei.

Relatii suplimentare se pot obtine la telefon  0239-619600/int. 228, sau la sediul Consiliului Judetean Braila, Compartiment Concesiuni, camera 4, demisol.

Solutionarea litigiilor aparute pe parcursul desfasurarii procedurii de concesionare se realizeaza pe cale judecatoreasca la instanta de contencios administrativ.

Anuntul privind organizarea prezentei licitatii a  fost transmis spre  publicare  in data  de   04.02.2009 la ziarul «Adevarul» , ziarul « Obiectiv-Vocea Brailei », ziarul « Monitorul de Braila », afisat pe site-ul Consiliului Judetean Braila si la Primaria Frecatei.

    

       PRESEDINTE                                                        DIRECTOR EXECUTIV              

 

GHEORGHE BUNEA STANCU                              MARIAN CORNELIU VRABIE

 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA JUDET BRAILA

CONSILIUL JUDETEAN BRAILA

DIRECTIA ADMINISTRARE PATRIMONIU SI INFORMARE COMUNITARA

TEL. 0239-619600/int. 228, fax. 0239-615283

Nr. 1117/02.02.2009