Anunt Licitatie loturi Blasova 29.09.2011

CONSILIUL JUDETEAN BRAILA

Serviciul Administrare Patrimoniu

Public si Privat

Tel. 0239-619600/int. 228, fax. 0239-615283

Nr. 11243/7.09.2011

 

ANUNT   DE   LICITATIE

 

 

            CONSILIUL JUDETEAN BRAILA, cu sediul in Braila, Piata Independentei nr. 1, telefon/fax 0239-619600/615283, CUI 4205491, prin Serviciul Administrare Patrimoniu Public si Privat, organizeaza, in conditiile Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, si ale Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, actualizata si republicata, licitatie publica pentru concesionarea de bunuri proprietate privata a judetului Braila- loturi de teren, cu suprafata de 250 mp, destinate construirii de case de vacanta in“Zona de agrement Blasova” .

       Perioada de concesionare : 49 ani.

       Pot participa la licitatie persoane fizice sau juridice, de drept privat, romane sau straine.

     Conditiile de participare la licitatie sunt prezentate in documentatia de atribuire, care poate fi procurata de la sediul Consiliului Judetean Braila, Serviciul Administrare Patrimoniu Public si Privat, Compartiment Concesiuni, camera 4, demisol.

     Pretul documentatiei de atribuire este de 50 lei si se achita la casieria Consiliului Judetean Braila.

       Taxa de participare la licitatie este  de 100 lei si se poate achita la casieria Consiliului Judetean Braila sau in contul nr. RO20TREZ15121360250XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Braila.

     Garantia de participare la licitatie este de 10% din redeventa anuala calculata pentru fiecare lot (echivalent lei la cursul de schimb al BNR din ziua platii) si se va depune la casieria Consiliului Judetean Braila sau in contul nr. RO37TREZ1515006XXX000215, deschis la Trezoreria Municipiului Braila.

    Redeventa anuala minima de la care porneste licitatia este stabilita in functie de zona de amplasare a loturilor destinate construirii caselor de vacanta, astfel:

                   - pentru zona A -   345 €/an

                   - pentru zona B -   308 €/an

             - pentru zona C -   283 €/an

                       Ofertele vor fi depuse la Registratura Generala a Consiliului Judetean Braila, pana cel tarziu in  data de 28 septembrie 2011, orele 15,00.

               Licitatia  si deschiderea plicurilor cu oferte, se vor desfasura la sediul Consiliului  Judetean Braila, sala 404, in data de 29 septembrie 2011, orele 10,00.

       Licitatia se va organiza pentru urmatoarele loturi in suprafata de 250 mp :

                  -  zona A : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9,23, 30, 32, 34, 37, 38, 46, 47, 48, 49, 50, 51.

            -  zona B :  55 – 87 , 91, 92.

                  -  zona C : de la nr. 93 la nr. 104.     

   Relatii suplimentare se pot obtine la telefon  0239-619600/int. 228 sau la sediul Consiliului Judetean Braila, Compartiment Concesiuni, camera 4, demisol.

    Solutionarea litigiilor aparute pe parcursul desfasurarii procedurii de concesionare se realizeaza pe cale judecatoreasca, la instanta de contencios administrativ.

   Anuntul privind organizarea prezentei licitatii a  fost transmis spre  publicare  in data  de 7 septembrie  2011.

      PRESEDINTE,                          SEF SERVICIU,        

  GHEORGHE  BUNEA  STANCU      MARIA  ECONOMU