ANUNT LICITATIE PUBLICA "ZONA DE AGREMENT BLASOVA" (2)

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA
JUDET BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
DIRECTIA ADMINISTRARE PATRIMONIU SI
INFORMARE COMUNITARA
TEL. 0239-619600/int. 228, fax. 0239-615283
Nr.2916/19.03.2009
 
ANUNT DE LICITATIE
 
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA JUDET BRAILA, reprezentata prin Consiliul Judetean Braila, cu sediul in Braila, Piata Independentei nr. 1, telefon/fax 0239-619600/615283, CUI 4205491, prin Directia Administrare Patrimoniu si Informare Comunitara, reorganizeaza in conditiile Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, si ale Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, actualizata si republicata, licitatie publica pentru concesionarea de bunuri proprietate privata a judetului Braila, in vederea construirii complexului rezidential din “Zona de agrement Blasova”.
Perioada de concesionare : 49 ani.
Pot participa la licitatie persoane fizice sau juridice, de drept privat, romane sau straine.
Conditiile de participare la licitatie sunt prezentate in documentatia de atribuire, care poate fi procurata de la sediul Consiliului Judetean Braila, Directia Administrare Patrimoniu si Informare Comunitara, Compartiment Concesiuni, camera 4, demisol. Pretul documentatiei de atribuire este de 50 lei, care se achita la casieria Consiliului Judetean Braila.
Taxa de participare la licitatie este de 100 lei si se poate achita la casieria Consiliului Judetean Braila sau in contul nr. RO20TREZ15121360250XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Braila.
Garantia de participare la licitatie este de 10% din redeventa anuala calculata pentru fiecare lot (echivalent lei la cursul de schimb al BNR din ziua platii) si se va depune la casieria Consiliului Judetean Braila sau in contul nr. RO37TREZ1515006XXX215, deschis la Trezoreria Municipiului Braila.
             Redeventa anuala minima de la care porneste licitatia este stabilita in functie de zona de amplasare a caselor de vacanta astfel:
                   - pentru zona A -   345 €/an
                   - pentru zona B -   308 €/an
                   - pentru zona C -   283 €/an
              Licitatia si deschiderea plicurilor cu ofertele pentru loturile ramase libere in urma desfasurarii primei licitatii, se va derula la sediul Consiliului Judetean Braila, sala 404, astfel:
 - pentru loturile de case de vacanta cu nr.1, 2, 3, 4, 5, 7 , 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26 din zona A, asa cum sunt prevazute in PUD si in caietul de sarcini, in ziua de 10.04.2009, orele 10,00.
- pentru loturile de case de vacanta cu nr. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51 din zona A, asa cum sunt prevazute in PUD si in caietul de sarcini, in ziua de 13.04.2009, orele 10,00.
 - pentru loturile de case de vacanta cu nr. de la 53 la nr. 80 din zona B, asa cum sunt prevazute in PUD si in caietul de sarcini, in ziua de 14.04.2009, orele 10,00.
 - pentru loturile de case de vacanta cu nr. de la 81 la nr.104 din zona B si zona C, asa cum sunt prevazute in PUD si in caietul de sarcini, in ziua de 15.04.2009, orele 10,00.
            Ofertele castigatoare pentru loturile licitate vor fi afisate in ziua urmatoare, la sala 404 si pe site-ul Consiliului Judetean Braila.
Loturile neadjudecate vor fi scoase la licitatie la o data ce va fi stabilita ulterior.
Ofertele vor fi depuse la Registratura Generala a Consiliului Judetean Braila, pana cel tarziu in data de 09.04.2009, orele 15,00.
            Plicul exterior al ofertei va purta numele, adresa si nr. de telefon al ofertantului si mentiunea:
 
            “OFERTA PENTRU LICITATIA DIN DATA DE ........................... PENTRU CONCESIONAREA PE O PERIOADA DE 49 ANI A SUPRAFETEI DE 250 MP (lot nr. …..) TEREN AMPLASAT IN PERIMETRUL COMUNEI FRECATEI, JUDETUL BRAILA”.
 
Regulamentul de construire, anexa la PUD Blasova poate fi consultat la sediul Consiliului Judetean Braila, Compartiment Concesiuni, camera 4.
Regulamentul de construire, poate fi cumparat la valoarea de 200 lei.
Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0239-619600/int. 228, sau la sediul Consiliului Judetean Braila, Compartiment Concesiuni, camera 4, demisol.
Solutionarea litigiilor aparute pe parcursul desfasurarii procedurii de concesionare se realizeaza pe cale judecatoreasca la instanta de contencios administrativ.
Anuntul privind organizarea prezentei licitatii a fost transmis spre publicare in data de   20.03.2009 la ziarul «Adevarul» , ziarul «Obiectiv-Vocea Brailei», ziarul «Monitorul de Braila», afisat pe site-ul Consiliului Judetean Braila si la Primaria Frecatei.
 
 
 
                         PRESEDINTE
 
       CONSILIUL JUDETEAN BRAILA                                    DIRECTOR EXECUTIV
 
        GHEORGHE BUNEA STANCU                                   MARIAN CORNELIU VRABIE