Comunicat de Presa 01

Comunicat de Presa 01

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA A JUDETULUI BRAILA
 
 
comunicat de presa
 
Informare, Eficienta, Integrare
 
Consiliul Judetean Braila în parteneriat cu Asociatia Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila Braila (CID) si Asociatia Prietenii Pamântului Galati, lanseaza proiectul cu titlul „Informare, Eficienta, Integrare”. Proiectul este finantat de Delegatia Comisiei Europene în România, în cadrul Programului de micro-proiecte – Fondul Europa, linia de buget 22.02.10.
Scopul proiectului consta în aducerea informatiei europene, în domeniul politicilor privind eficienta energetica, mai aproape de comunitatile locale, adaptata la nevoile specifice generate de situatia existenta si de modificarile care vor surveni dupa 1 ianuarie 2007.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Pregatirea de instrumente utile managementului energetic pentru Autoritatile Publice Locale si consumatorii casnici
2. Constientizarea populatiei asupra actiunilor îndreptate catre eficientizarea consumurilor si reducerea costurilor energetice prin organizarea de seminarii, workshop-uri.
3. Informarea permanenta a populatiei asupra evolutiei în domeniul politicilor energetice, în contextul integrarii, prin distribuirea publicatiilor atât participantilor la seminarii si workshop-uri cât si altor companii si institutii ce-si desfasoara activitatea în judetul Braila.
4. Realizarea unui parteneriat viabil între Consiliul Judetean Braila si societatea civila, reprezentata prin ONG-uri pentru informarea cetatenilor în vederea cunoasterii si aplicarii politicilor comunitare în domeniul eficientei energetice.
Grupurile tinta ale proiectului sunt reprezentate de: Autoritatile Publice Locale de la nivelul judetului Braila, institutii publice de la nivelul judetului Braila si al unor institutii reprezentative local în acest domeniu, reprezentanti ai asociatiilor de proprietari din Municipiul Braila si din orasele Faurei, Ianca, Însuratei.
Activitatile principale vor fi: lansarea si promovarea proiectului, asigurarea suportului logistic pentru desfasurarea proiectului, realizarea publicatiilor, organizarea si desfasurarea seminariilor, workshop-uri, diseminarea informatiilor legate de implementarea proiectului, managementul general al proiectului, management financiar al proiectului.
Principalele rezultate ale proiectului:
Publicatii :
- Manual de eficienta energetica pentru Autoritatile Publice Locale – 400 exemplare tiparite
- Îndrumar de eficienta energetica pentru asociatiile de proprietari – 400 exemplare exemplare tiparite
- Buletin legislativ energetic – 2 numere (în timpul proiectului) x 400 exemplare
Persoane instruite
în mod direct – 100 persoane participante la seminarii si workshop-uri, persoane care vor avea acces la informatiile sintetizate in cadrul proiectului precum si la exemple de bune practici în domeniul eficientei energetice;
20.000 la nivelul comunitatilor locale din judetul Braila – 40 comune, 3 orase si un municipiu
Bugetul total se ridica la suma de 24.884 Euro, dintre care 18.284 euro reprezinta contributia Autoritatii Contractante.
Proiectul se va desfasura pe o perioada de 11 luni.
Persona de contact – Stoica Luminita, Manager Proiect
tel: 0239619700 / int 266
 
 
Proiect finantat de 
UNIUNEA EUROPEANA