13. Festivalului Naţional de Muzica Folk Chira Chiralina

Festivalului Naţional de Muzica Folk Chira Chiralina

 
Regulamentul Festivalului Naţional de Folk
Chira Chiralina
Ediţia a 3-a
Brăila, 7 - 9 noiembrie 2008
 
Organizatori : Consiliul Judeţean Brăila, Centrul de Creaţie Brăila
Perioada : 7 - 9 noiembrie 2008
Locul -Casa Tineretului Brăila 
Presedinte de Onoare - Nicu Alifantis - fiu al Brăilei
 
Scopul concursului
 
        Festivalul concurs este un eveniment anual, organizat de Consiliul Judeţean Brăila, Centrul de Creaţie Brăila, şi are drept scop descoperirea şi promovarea a noi talente interpretative şi de creaţie ale muzicii folk, de continuare a unei importante tradiţii a genului la Brăila. Pe toată durata festivalului vor avea loc recitaluri de muzică folk, prin care tinerii concurenţi vor putea veni in contact cu nume consacrate ale genului, întâlniri cu producători muzicali şi un târg de muzică şi carte, unde vor avea loc lansări de albume discografice.
Condiţii
        La înscrierea pentru concurs pot participa toţi cetăţenii români şi străini, rezidenţi sau azilanţi în România, indiferent de sex şi religie. Se pot inscrie în competiţie concurenţi cu vârsta până în 30 de ani, ţmplinită în anul în curs. Concursul se desfăşoară live. Laureaţii marilor premii ai ediţiilor precedente nu pot participa la concurs. Câştigătorii unor competiţii de gen din ţară, care întrunesc condiţiile de vârstă şi repertoriu vor fi admişi în concurs fără preselecţie, pe baza copiei diplomei de laureat.
 
Preselecţia
 
 - Pentru participarea la concurs vor fi desemnaţi concurenţii, interpreţi individuali sau grupuri folk, în urma preselecţiei, ce va avea loc până în data de 1 noiembrie.
 - Concurenţii vor trimite 3 piese demo în format mp3 pe adresa centrul_creatie@portal-braila.ro sau pe CD în format mp3 sau wav pe adresa: Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, Piaţa Traian nr. 2, cod 810153, Brăila, Judeţul Brăila, cel mai târziu la data de 25 octombrie 2008, data poştei.
 -  La înscriere, fiecare candidat va trimite prin email sau poştă (20 octombrie 2008, data poştei) următoarele:          
a. copie după cartea de identitate;
b. curriculum vitae;
c. 2 fotografii color pe suport digital, în format jpg;
d. numărul de telefon mobil la care să poată fi contactat, adresa e-mail
- Juriul de preselecţie va nominaliza câştigătorii care vor participa în competiţie până la data de 01 noiembrie 2008.
 
Înscrierea la concurs
 
 - Regulamentul Concursului poate fi găsit la Direcţiile Judeţene pentru Cultură şi Culte, Centrele de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale, şcolile Populare de Arte şi Meserii, Casele municipale şi orăşeneşti de cultură din întreaga ţară, la secretariatele instituţiilor de învăţământ superior muzical sau nemuzical, al teatrelor muzicale etc.
- Candidaţii admişi în urma preselecţiei vor fi anunţaţi telefonic cel mai târziu la data de 01 noiembrie 2008.
- Fiecare participant selecţionat va completa formularul de înscriere, pus la dispozitie de către organizatori; în cazul grupurilor folk acesta va fi completat pentru fiecare membru al trupei.
Inscrierea la Festivalul National de Folk Chira Chiralina Brăila, editia a 3-a, 7 - 9 noiembrie 2008, implica acceptul concurentului cu privire la regulamentul Festivalului.
 
Desfăşurarea concursului
 
 - În urma preselecţiei vor rămâne în concurs un număr de 20 concurenţi stabiliţi de juriul de preselecţie.
 - Ordinea intrării în concurs se va decide prin tragere la sorţi.
 - Concurenţii vor respecta întocmai precizările organizatorilor cu privire la intrarea în concurs şi repetiţii.
 - Clasamentul se va realiza pe baza notelor acordate de juriu, ca medie (aritmetică).
 Repertoriul -Fiecare concurent va prezenta în concurs două piese, compoziţii proprii.
 
 Obligaţiile participanţilor:
 
- Să respecte prevederile regulamentului festivalului;
- Să semneze contracte de cesionare a drepturilor conexe ale interpreţilor concurenţi, conform legislaţiei în vigoare;
- Să recunoască pe proprie răspundere că piesele interpretate în concurs le aparţin în totalitate din punct de vedere muzical şi că au dreptul de folosire al textelor pieselor înscrise în concurs.
- Să garanteze, pe proprie răspundere, că nu au obligaţii faţă de terţi, care să se ţmpotrivească, să obstrucţioneze îndeplinirea obligaţiilor decurgând din acest acord sau să limiteze drepturile cesionate.
- Să interpreteze în concurs şi în gală, după caz, numai piesele muzicale înscrise în formularul de participare.
- Cheltuielile de transport vor fi suportate de către concurenţi.
- Laureaţii care nu vor fi prezenţi la Gala de decernare a premiilor vor fi descalificaţi.
 
Obligaţiile organizatorilor
 
-  Să organizeze şi să pună la dispoziţie sala de spectacole, spaţiile de repetiţie necesare desfăşurării festivalului;
-  Să asigure buna desfăşurare a preselecţiilor şi imparţialitatea acestora;
- Să anunţe toţi candidaţii înscrişi la preselecţie de rezultatul acesteia, conform datei limite din prezentul regulament, respectiv 01 noiembrie 2008.
- Să asigure paza şi protecţia pe toată durata festivalului, inclusiv pe timpul repetiţiilor;
- Să asigure buna desfăşurare a concursului prin interzicerea totala a presei şi a fotoreporterilor în culisele scenei cu excepţia celor acreditate;
- Să asigure condiţiile optime membrilor juriului pentru buna desfăşurare a jurizării.
- Să asigure premiile şi confidenţialitatea lor până la data decernării acestora în Gală.
- Să asigure masa şi cazarea concurenţilor.
 
 Juriul
 
 - Are în componenţa sa personalităţi ale muzicii de gen, redactori radio, TV, personalităţi culturale locale.
 - Deciziile juriului sunt inatacabile.
 - Juriul preselecţiei se va afla sub directa coordonare a Preşedintelui juriului de concurs.
 -Clasamentele finale sunt confidenţiale şi vor fi făcute publice numai pe scena Galei laureaţilor.
 
Premii
 
Marele premiu - 2500 lei
Secţiunea solişti    
Premiul I -  1.000 lei
Premiul II -    750 lei
Premiul III -   500 lei
Secţiunea grupuri    
Premiul I -  2.000 lei
Premiul II - 1.500 lei
Premiul III -1.000 lei
 
Se vor mai acorda Premiul Nicu Alifantis şi premii speciale.
Sumele corespunzătoare premiilor sunt impozabile.
 
La solicitarea unor sponsori de a oferi premii, organizatorii ţşi rezervă dreptul de a comunica modificări în numărul acestora.
Toţi concurenţii participanţi la Festival vor primi diplome de participare.
 
Contact:
 
Centrul Judeţean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradiţionale,
Telefon: 0239.614710, 0723.214657