Descriere generală

A.T.O.P
AUTORITATEA TERITORIALA DE ORDINE PUBLICA BRAILA

Autoritatea teritoriala de ordine publica este organism cu rol consultativ, fara personalitate juridica, care este constituit si functioneaza pe langa Consiliul Judetean Braila si care isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea si functionarea Politiei Romane si ale Regulamentului aprobat prin H.G. nr.787 / 2002, in scopul asigurarii bunei desfasurari si sporirii eficientei serviciului politienesc din unitatea administrativ-teritoriala in care functioneaza.
Autoritatea teritoriala de ordine publica asigura, prin activitatea sa, reprezentarea si promovarea intereselor comunitatii in scopul asigurarii unui climat de siguranta si securitate publica.
 
Presedintele reprezinta autoritatea teritoriala de ordine publica, avand in principal urmatoarele atributii:
a) convoaca si conduce sedintele plenului;
b) coordoneaza activitatea comisiilor de lucru si a secretariatului executiv;
c) prezinta trimestrial informari asupra eficientei serviciului politienesc in sedintele Consiliului General al Municipiului Bucuresti, respectiv ale consiliului judetean;
d) coordoneaza elaborarea raportului anual asupra activitatii politiei.

Activitatea autoritatii teritoriale de ordine publica se desfasoara in spatii puse la dispozitie de Consiliul Judetean Braila.
In vederea executarii atributiilor sale cu caracter permanent Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica are constituit un secretariat executiv.
Secretariatul executiv asigura primirea si trimiterea corespondentei, a petitiilor si sesizarilor cetatenilor, precum si relatia cu presa.
Hotararile autoritatii teritoriale de ordine publica sunt adoptate cu majoritate simpla, in cvorum de cel putin 9 membri.
Autoritatea teritoriala de ordine publica nu are competente in problemele operative ale politiei.
Pentru activitatea desfasurata in plen si in comisii membrii autoritatii teritoriale de ordine publica au dreptul la o indemnizatie de sedinta stabilita de Consiliul Consiliul Judetean Braila.