Anul 2015

ANUNT DE PARTICIPARE LA SELECTIA PUBLICA DE PROIECTE
IN CADRUL
„PROGRAMULUI PENTRU FINANŢAREA NERAMBURSABILA
A ACTIVITĂŢILOR NONPROFIT DE INTERES JUDEŢEAN– CULTURĂ, CULTE, SPORT PENTRU ANUL 2015”
 
In conformitate cu Legea nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, Consiliul Judeţean Brăila finanţeaza din bugetul propriu, pe baza unui contract de finanţare nerambursabila, proiecte de interes judeţean promovate de persoane fizice si juridice fara scop patrimonial, respectiv asociaţiile si fundaţiile constituite conform legii sau culte religioase recunoscute conform legii. Finanţarea nerambursabila se acorda in baza „Programului pentru finanţarea nerambursabila a activităţilor nonprofit de interes judeţean – cultură, culte, sport pentru anul 2015”, aprobat de Consiliul Judeţean Brăila cu acest scop.
 
Mărimea finanţării nerambursabile
 
Suma disponibilă pentru Program este de 400.000 lei, finanţată din bugetul Consiliului Judeţean Brăila.
·         Cultura – 150.000 lei,
·         Culte – 100.000 lei,
·          Sport – 150.000 lei.
 Orice finantare nerambursabila acordata prin acest program trebuie să se încadreze în următoarea limita maximă: 50.000 lei pentru fiecare proiect.
 
Fiecare solicitant trebuie să contribuie cu o cofinantare de cel puţin 10% din valoarea totala a proiectului. Contribuţia în natură nu este eligibilă.
 
Durata derularii proiectelor
Durata de desfăşurare a proiectelor trebuie sa se încadreze pana la data de 15 noiembrie 2015.
 
Depunerea proiectelor
Solicitanţii trebuie să înainteze formularul cererii de finanţare, bugetul proiectului si toate anexele solicitate conform modelelor recomandate. Cererile de finanţare si documentele suport trebuie trimise în plic sigilat, prin poşta recomandată, mesagerie expresă sau înmânate personal la sediul Autorităţii Finanţatoare: Consiliul Judeţean Brăila, Piaţa Independentei, nr. 1, cod 810210, Municipiul Brăila, Registratura, parter.
 
Dosarul cererii de finanţare (formularul de cerere şi anexele) trebuie depus in urmatoarele conditii :
  •    un exemplar original si o copie, copia se obţine in urma multiplicării dosarului original,
  •    toate documentele aferente vor fi indosariate in dosare de plastic/carton cu şina sau bibliorafturi,
  •   toate filele dosarului vor fi numerotate manual, pe fata, centru, jos,
  •   pe ultima pagina a dosarului se specifica „Acest dosar cuprinde „n” file”, se semnează si se stampilează,
  •   dosarul va include opisul documentelor,
  •   toate filele vor fi semnate si stampilate in partea dreapta jos.
 
Termenul limită pentru înaintarea propunerilor de proiect: pana cel târziu la data de 3 aprilie 2015, ora 13:00.
 
 
DOCUMENTELE NECESARE PENTRU DEPUNEREA PROIECTELOR POT FI DESCARCATE DE MAI JOS