Finalizarea proiectului

 

                Unitatea Administrativ Teritorială a Judeţului Brăila
a derulat proiectul
”Implementarea şi Certificarea Sistemului Integrat de Management al Calităţii de Mediu în cadrul Consiliului Judeţean Brăila  (SIMJUD BRĂILA)” SMIS 6577 
finanţat prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Axa prioritară 2: „Imbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare”; Domeniul 2.2: “Imbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor”,
Operaţiunea “ Introducerea şi menţinerea în funcţiune a sistemelor de management, inclusiv EMAS”.
                        Cu ocazia încheierii   proiectului, a fost organizată conferinţa finală în data de 17.10.2011 la sediul U.A.T. a judetului Brăila.
Cu acest prilej au fost prezentate rezultatele obţinute în urma implementării proiectului.