Lansarea proiectului

 

        Comunicat de presă

 
 

 

 Braila, 14 Mai 2010
 
Uniunea Europeană sprijină implementarea
în cadrul Consiliului Judeţean Brăila a sistemului integrat de management al calităţii şi de mediu
 
Direcţia Strategii, Integrare Europeană, Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Judeţean Brăila lansează proiectul “ Implementarea şi Certificarea Sistemului Integrat de Management al Calităţii şi de Mediu în cadrul Consiliului Judeţean Brăila (SIMJUD Brăila)”, finanţat în cadrul Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative - Axa prioritară 2: „Imbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare”; Domeniul 2.2: “Imbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor”; Operaţiunea “ Introducerea şi menţinerea în funcţiune a sistemelor de management, inclusiv EMAS”.
Obiectivul generalal proiectului constă în dezvoltarea capacităţii administraţiei publice la nivelul judeţului Brăila prin imbunătăţirea furnizării de servicii publice în concordanţă cu politicile şi documentele programatice regionale, naţionale şi comunitare 2007-2013.
Pe termen scurt se au în vedere următoarele obiective:
·         realizarea unei analize diagnostic a activităţii desfăşurate în cadrul Consiliului Judeţean Brăila;
·         identificarea oportunităţilor şi direcţiilor de dezvoltare a serviciilor publice şi serviciilor de interes public la nivelul instituţiei;
·         implementarea şi certificarea sistemului de management al calităţii(ISO 9001:2001);
·         implementarea şi certificarea standardelor internaţionale de mediu (ISO 14001:2005) ;
·         achiziţia şi implementarea la nivelul instituţiei a unei aplicaţii informatice de management a proiectelor de investiţie de interes judeţean.
Pe termen mediu şi lung proiectul contribuie la Obiectivul general al PO DCA , acela „de a contribui la crearea unei administraţii publice mai eficiente şi mai eficace în beneficiul socio-economic al societăţii româneşti”, prin: Creşterea flexibilităţii procesului decizional în cadrul instituţiei; Accelerarea procesului de descentralizare; Imbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor prestate către cetăţeni, prin creşterea eficacităţii şi eficienţei acestora; Creşterea transparenţei actului administrativ; Cresterea capacitatii de accesare a fondurilor structurale prin eficientizarea managementului proiectelor de investiţii; Imbunătăţirea măsurilor de protecţie a mediului şi reducerea impactului activităţilor institituţiei asupra mediului înconjurator.
Bugetul total al proiectului este de 383.400,00 lei, contribuţia locală a Consiliului Judeţean Brăila fiind de 7.974,72 lei (2,08%).
Durata de implementare a proiectului este de 18 luni.
Persoană de contact: Gabriel Ioan, Manager proiect :           Tel: 239619700 int. 219;  Fax: 239 619047;  E-mail: programe@portal-braila.ro ; http://www.portal-braila.ro
 
ROMANIA
Unitatea Administrativ Teritorială a Judeţului Brăila